SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.127 -1,30
VIOP 1.222 1.238 -1,31
USD/TRY 8,3456 8,2883 0,69
BIST BANKS 1.135 1.155 -1,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.556 11.598 -0,36
GOLD 1.879,06 1.867,87 0,60
BRENT 37,89 38,26 -0,97

Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,43 2,1 0,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 103,4 101,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar78,545,4
Ödenmiş Sermaye60,030,0
Net Kâr3,60,7

Cari Değerler

F/K 12,7
FD/FAVÖK 2,3
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 1,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,5
Piyasa Değeri 100,2 mnTL
Net Borç -82,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,57 -9,73 14,38 72,16
USD -6,63 -13,74 6,82 23,12
Göreceli -3,31 -3,38 17,76 77,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS07.12.20202,060,03433,433,43 2.060.838 19
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D
ATLAS07.12.20202,060,03433,433,432.060.83819

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar83.993.03552.224.27342.543.32947.482.074
Nakit ve Nakit Benzerleri50.454.27829.956.89439.495.61031.312.313
Finansal Yatırımlar31.718.01819.304.2161.825.27016.143.927
Ticari Alacaklar1.792.4282.929.7501.181.4740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9034.0806360
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.40829.33340.33925.834
(Ara Toplam)83.993.03552.224.27342.543.32947.482.074
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.8302.8243.8204.896
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.4301.9162.4032.889
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4009081.4172.007
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR83.994.86552.227.09742.547.14947.486.970
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.403.4626.720.165533.473613.109
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.849.8224.163.530310108.830
Diğer Borçlar2.066.1302.066.9655.6917.280
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları480.405481.561516.352485.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.1058.10911.12011.120
(Ara Toplam)5.403.4626.720.165533.473613.109
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler107.429105.73574.11452.307
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar107.429105.73574.11452.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar78.483.97445.401.19741.939.56246.821.554
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.483.97445.401.19741.939.56246.821.554
Ödenmiş Sermaye60.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033932.033395.368395.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları13.715.54413.715.54416.313.0475.472.191
Dönem Net Kar/Zararı3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
Diğer Özsermaye Kalemleri265.77077.07098.232113.139
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR83.994.86552.227.09742.547.14947.486.970
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri203.902.489148.383.064107.195.767199.602.577
Satışların Maliyeti (-)-199.329.003-147.108.129-111.810.192-187.711.516
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.573.4861.274.935-4.614.42511.891.061
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.573.4861.274.935-4.614.42511.891.061
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.007.653-602.159-255.069-1.059.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.7943.7742.4099.660
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
Net Faaliyet Kar/Zararı3.565.833672.776-4.869.49410.831.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.570.627676.550-4.867.08510.840.856
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.0662.0721.0767.339
Kıdem Tazminatı19.54712.7824.8088.224
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,7 12,7 2,3 0,1 1,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 1,67 1,10 1,20 10,51 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi