SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4783 8,4049 0,87
BIST BANKS 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.811,11 1.810,57 0,03
BRENT 70,62 72,41 -2,47

Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,47 1,89 0,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 9,2 8,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar81,381,7
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr-0,36,8

Cari Değerler

F/K 8,2
FD/FAVÖK 1,0
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,9
Piyasa Değeri 94,2 mnTL
Net Borç -82,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,29 -3,09 -10,80 -10,29
USD 0,21 -1,59 -7,95 -20,93
Göreceli 0,94 -6,73 -13,15 -6,30

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS06.12.20211,360,02142,142,14 1.283.304 19
ATLAS07.12.20201,690,03433,433,43 2.060.838 19
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS07.12.20201,690,03433,433,432.060.83819
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D
ATLAS06.12.20211,360,02142,142,141.283.30419

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar82.681.71282.471.46583.993.03552.224.273
Nakit ve Nakit Benzerleri41.083.46044.178.54150.454.27829.956.894
Finansal Yatırımlar41.080.65038.245.89531.718.01819.304.216
Ticari Alacaklar466.49527.8771.792.4282.929.750
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.0485.4395.9034.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar43.05913.71322.40829.333
(Ara Toplam)82.681.71282.471.46583.993.03552.224.273
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.3963.8671.8302.824
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.3963.8671.4301.916
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00400908
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR82.685.10882.475.33283.994.86552.227.097
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.190.362688.0205.403.4626.720.165
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar72.64799.1572.849.8224.163.530
Diğer Borçlar616.02990.1382.066.1302.066.965
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları489.456486.478480.405481.561
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.23012.2477.1058.109
(Ara Toplam)1.190.362688.0205.403.4626.720.165
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler147.276128.370107.429105.735
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar147.276128.370107.429105.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.347.47081.658.94278.483.97445.401.197
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.347.47081.658.94278.483.97445.401.197
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033932.033932.033932.033
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.473.80313.715.54413.715.54413.715.544
Dönem Net Kar/Zararı-318.5656.758.2593.570.627676.550
Diğer Özsermaye Kalemleri260.199253.106265.77077.070
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR82.685.10882.475.33283.994.86552.227.097
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri128.799.853370.055.939203.902.489148.383.064
Satışların Maliyeti (-)-128.828.193-361.913.189-199.329.003-147.108.129
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-28.3408.142.7504.573.4861.274.935
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-28.3408.142.7504.573.4861.274.935
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-291.161-1.390.112-1.007.653-602.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9365.6214.7943.774
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-318.5656.758.2593.570.627676.550
Net Faaliyet Kar/Zararı-319.5016.752.6383.565.833672.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-318.5656.758.2593.570.627676.550
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-318.5656.758.2593.570.627676.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-318.5656.758.2593.570.627676.550
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-318.5656.758.2593.570.627676.550
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-318.5656.758.2593.570.627676.550
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4714.0283.0662.072
Kıdem Tazminatı7.70628.02019.54712.782
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,6 8,3 1,1 0,0 1,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi