SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2717 13,6711 -2,92
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.782,68 1.771,06 0,66
BRENT 69,91 69,23 0,98

Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,52 0,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 3,8 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,881,4
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr0,4-0,2

Cari Değerler

F/K 20,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 75,6 mnTL
Net Borç -85,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,79 0,00 -5,26 -28,00
USD -3,76 -5,46 -32,28 -59,96
Göreceli -3,34 -2,43 -21,64 -42,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS06.12.20211,700,02142,142,14 1.283.304 19
ATLAS07.12.20201,690,03433,433,43 2.060.838 19
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS07.12.20201,690,03433,433,432.060.83819
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D
ATLAS06.12.20211,700,02142,142,141.283.30419

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar94.405.10382.169.65382.681.71282.471.465
Nakit ve Nakit Benzerleri44.008.44840.536.68241.083.46044.178.541
Finansal Yatırımlar41.000.09741.562.52341.080.65038.245.895
Ticari Alacaklar9.354.17214.036466.49527.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.8868.0118.0485.439
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar40.50048.40143.05913.713
(Ara Toplam)94.405.10382.169.65382.681.71282.471.465
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.0183.5383.3963.867
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.6873.0423.3963.867
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar33149600
TOPLAM VARLIKLAR94.408.12182.173.19182.685.10882.475.332
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.427.857605.4521.190.362688.020
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar91.29889.95172.64799.157
Diğer Borçlar12.835.76414.348616.02990.138
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları487.908489.856489.456486.478
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.88711.29712.23012.247
(Ara Toplam)13.427.857605.4521.190.362688.020
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler179.639161.574147.276128.370
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar179.639161.574147.276128.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar80.800.62581.406.16581.347.47081.658.942
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.800.62581.406.16581.347.47081.658.942
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.273.745932.033932.033932.033
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.848.78220.473.80320.473.80313.715.544
Dönem Net Kar/Zararı430.901-247.777-318.5656.758.259
Diğer Özsermaye Kalemleri247.197248.106260.199253.106
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR94.408.12182.173.19182.685.10882.475.332
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri284.189.433233.157.032128.799.853370.055.939
Satışların Maliyeti (-)-282.854.381-232.839.071-128.828.193-361.913.189
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.335.052317.961-28.3408.142.750
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.335.052317.961-28.3408.142.750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-908.273-567.672-291.161-1.390.112
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.1221.9349365.621
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)430.901-247.777-318.5656.758.259
Net Faaliyet Kar/Zararı426.779-249.711-319.5016.752.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı430.901-247.777-318.5656.758.259
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430.901-247.777-318.5656.758.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI430.901-247.777-318.5656.758.259
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)430.901-247.777-318.5656.758.259
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları430.901-247.777-318.5656.758.259
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.1808254714.028
Kıdem Tazminatı25.14116.0097.70628.020
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit5.627.002142.6162.232.987116.166
Düzeltme Öncesi Kar430.901-247.777-318.5656.758.259
Düzeltmeler:1.807.554500.2542.522.761-6.695.210
Amortisman & İtfa Payları1.1808254714.028
Karşılıklardaki Değişim46.79031.58228.97735.288
Diğer Gelir/ Gider1.759.584467.8472.493.313-6.734.526
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.238.455252.4772.204.19663.049
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.388.547-109.86128.79141.719
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)5.627.002142.6162.232.987104.768
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00011.398
Sabit Sermaye Yatırımları000-2.999
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-4.513.786-3.784.475-5.328.068-15.367.442
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-4.513.786-3.784.475-5.328.068-15.370.441
Serbest Nakit Akım1.113.216-3.641.859-3.095.081-15.254.275
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-1.283.30900-2.060.838
Sermaye Artırımı00030.181.341
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.283.3090028.120.503
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-170.093-3.641.859-3.095.08112.866.228
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-170.093-3.641.859-3.095.08112.866.228
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler44.178.54144.178.54144.178.54131.312.313
Dönem Sonu Nakit44.008.44840.536.68241.083.46044.178.541

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,3 20,9 A/D A/D 0,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi