SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7018 7,6623 0,52
BIST BANKS 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.865,88 1.900,20 -1,81
BRENT 41,97 41,71 0,62

Atlas YO Hisse Senedi | ATLAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9867 2,054 1,0673
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 103,4 101,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Atlas YO
Kuruluş 22.10.1993
Faal Alanı Menkul kıymetler portföyü işletmek
Telefon (0212)3441289
Faks (0212)3441286
Adres Büyükdere Cad. No: 171 Metro City A Blok K:7 1.Levent - İstanbul 1.Levent/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45,441,9
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,7-4,9

Cari Değerler

F/K 7,9
FD/FAVÖK 3,4
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 2,80
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,5 / 1,3
Piyasa Değeri 87,0 mnTL
Net Borç -49,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,40 -5,23 -7,64 49,48
USD 1,01 -7,58 -11,49 15,96
Göreceli 0,81 -4,85 -7,16 55,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATLAS07.12.20202,370,03433,433,43 2.060.838 19
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,82 1.445.805 15
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05 173.316 8
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79 186.921 24
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90 728.555 57
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,11 4.462.543 A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,44 78.881 A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00 195.000 A/D
ATLAS31.12.20186,020,04824,824,821.445.80515
ATLAS30.05.20086,390,05055,055,05173.3168
ATLAS06.07.200612,670,217921,7921,79186.92124
ATLAS30.05.200238,160,849084,9084,90728.55557
ATLAS20.02.200075,385,2011520,11520,114.462.543A/D
ATLAS01.04.19988,340,404440,4440,4478.881A/D
ATLAS29.04.199732,791,0000100,00100,00195.000A/D
ATLAS07.12.20202,370,03433,433,432.060.83819

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar52.224.27342.543.32947.482.07443.519.374
Nakit ve Nakit Benzerleri29.956.89439.495.61031.312.31321.408.060
Finansal Yatırımlar19.304.2161.825.27016.143.92721.596.077
Ticari Alacaklar2.929.7501.181.4740482.950
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.0806360571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar29.33340.33925.83431.716
(Ara Toplam)52.224.27342.543.32947.482.07443.519.374
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.8243.8204.8966.621
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.9162.4032.8893.424
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9081.4172.0073.197
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR52.227.09742.547.14947.486.97043.525.995
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.720.165533.473613.109945.396
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.163.530310108.830460.964
Diğer Borçlar2.066.9655.6917.2806.795
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları481.561516.352485.879468.791
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.10911.12011.1208.846
(Ara Toplam)6.720.165533.473613.109945.396
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler105.73574.11452.30771.416
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar105.73574.11452.30771.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar45.401.19741.939.56246.821.55442.509.183
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.401.19741.939.56246.821.55442.509.183
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler932.033395.368395.368395.368
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları13.715.54416.313.0475.472.1915.472.191
Dönem Net Kar/Zararı676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
Diğer Özsermaye Kalemleri77.07098.232113.13993.215
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR52.227.09742.547.14947.486.97043.525.995
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri148.383.064107.195.767199.602.577123.105.565
Satışların Maliyeti (-)-147.108.129-111.810.192-187.711.516-115.806.691
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.274.935-4.614.42511.891.0617.298.874
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.274.935-4.614.42511.891.0617.298.874
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-602.159-255.069-1.059.865-761.998
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.7742.4099.6600
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00011.533
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
Net Faaliyet Kar/Zararı672.776-4.869.49410.831.1966.536.876
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları676.550-4.867.08510.840.8566.548.409
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.0721.0767.3395.614
Kıdem Tazminatı12.7824.8088.2247.237
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATLAS 1,5 7,9 3,4 0,2 1,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATLAS 1,45 2,78 2,80 2,06 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi