SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Asce GYO Hisse Senedi | ASGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,51 17,6 4,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 22,1 536,7 514,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Asce GYO
Kuruluş 15.02.2023
Faal Alanı Gayrimenkul yatırım ortaklığı.
Telefon (0342)3391800
Faks (0342)3392400
Adres Ahmet UĞUR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.758,66.535,3
Ödenmiş Sermaye659,0560,0
Net Kâr1.013,4994,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 9,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,6 / 16,5
Piyasa Değeri 9.819,1 mnTL
Net Borç -1.045,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 24,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,13 6,58 -1,00 3,19
USD -0,13 7,01 -1,43 -5,08
Göreceli -0,72 -1,81 -7,65 -21,46

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ASGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ASGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.407.451.784336.736.043339.520.236357.703.707
Nakit ve Nakit Benzerleri1.059.652.631408.3888.734.68126.774.166
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.299.4126.817.9288.337.2049.058.530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.396.8261.520.3711.044.3681.216.715
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar290.934.350286.499.922282.744.261281.378.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.168.56541.489.43438.659.72239.275.581
(Ara Toplam)1.407.451.784336.736.043339.520.236357.703.707
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.380.406.8166.381.099.2376.380.693.9235.351.668.949
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.348.234.0006.348.234.0006.348.234.0005.319.354.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar32.036.71132.709.87932.282.03232.155.141
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar136.105155.358177.891159.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.787.858.6006.717.835.2806.720.214.1595.709.372.656
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.224.834180.644.352168.620.177178.175.710
Finansal Borçlar14.213.979161.244.104156.821.271168.486.555
Diğer Finansal Yükümlülükler23.997102.3049.8022.706
Ticari Borçlar4.784.5547.528.2565.513.3865.717.699
Diğer Borçlar3.415.6043.412.42269.00414.727
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.512.3172.925.71400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0001.199.673
Borç Karşılıkları480.591265.428228.290205.693
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.793.7925.166.1245.978.4242.548.657
(Ara Toplam)27.224.834180.644.352168.620.177178.175.710
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.073.0271.931.0211.341.954977.265.067
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.335.6641.271.404796.954754.269
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar737.363659.617545.000762.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000975.748.280
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.758.560.7396.535.259.9076.550.252.0284.553.931.879
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.758.560.7396.535.259.9076.550.252.0284.553.931.879
Ödenmiş Sermaye659.000.000560.000.000560.000.000560.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler134.442134.442134.442134.442
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları44.369.78244.369.78244.369.782-30.537.544
Dönem Net Kar/Zararı1.013.377.849993.971.1141.008.963.23574.907.326
Diğer Özsermaye Kalemleri6.041.678.6664.936.784.5694.936.784.5693.949.427.655
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.787.858.6006.717.835.2806.720.214.1595.709.372.656
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri12.989.9958.895.0224.809.353119.706.934
Satışların Maliyeti (-)-5.972.675-5.885.608-718.662-58.143.144
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.017.3203.009.4144.090.69161.563.790
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.017.3203.009.4144.090.69161.563.790
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-257.948-49.141-5.873-3.088.075
Genel Yönetim Giderleri (-)-43.555.313-27.594.265-12.300.803-42.563.216
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.443.3121.089.458590.1018.611.476
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-244.081-1.512.100-1.693.337-713.805
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-32.596.710-25.056.634-9.319.22123.810.170
Net Faaliyet Kar/Zararı-36.795.941-24.633.992-8.215.98515.912.499
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.029.350.3071.029.350.3071.028.880.00062.058.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı996.753.5971.004.293.6731.019.560.77985.869.165
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.288.4161.331.1561.050.7747.831.854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-55.530-45.081-39.683-5.098.103
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.029.350.3071.029.350.3071.028.880.00062.058.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.024.986.4831.005.579.7481.020.571.87088.602.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.608.634-11.608.634-11.608.634-13.695.590
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-14.337.682
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-11.608.634-11.608.634-11.608.634642.092
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.013.377.849993.971.1141.008.963.23674.907.326
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.013.377.849993.971.1141.008.963.23674.907.326
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.013.377.849993.971.1141.008.963.23674.907.326
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri2.370.2141.557.000738.2474.217.481
Kıdem Tazminatı1.294.878861.60200
Finansman Giderleri-55.530-45.081-39.683-5.098.103
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu61.93760.8716.813.4058.499.264
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu61.93760.8716.813.4058.499.264
Net YPP (Hedge Dahil)61.93760.8716.813.4058.499.264
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-14.536.265-17.106.545-5.498.07721.247.796
Düzeltme Öncesi Kar1.013.377.849993.971.1141.008.963.23574.907.326
Düzeltmeler:-1.016.158.011-1.014.168.452-1.015.635.010-49.058.200
Amortisman & İtfa Payları2.370.2141.557.000738.2474.217.481
Karşılıklardaki Değişim1.569.776921.337-194.921453.781
Diğer Gelir/ Gider-1.020.098.001-1.016.646.789-1.016.178.336-53.729.462
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.780.162-20.197.338-6.671.77525.849.126
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.904.4945.275.3052.608.1488.327.382
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-10.684.656-14.922.033-4.063.62734.176.508
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-3.851.609-2.184.512-1.434.450-12.928.712
Sabit Sermaye Yatırımları-2.228.082-2.116.381-883.22095.679.211
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00035.854.672
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.228.082-2.116.381-883.220131.533.883
Serbest Nakit Akım-16.764.347-19.222.926-6.381.297152.781.679
Finansal Borçlardaki Değişim-154.251.285-7.142.852-11.658.188-17.557.649
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı1.203.894.098002.841.492
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit000-118.969.603
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.049.642.813-7.142.852-11.658.188-133.685.760
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.032.878.466-26.365.778-18.039.48519.095.919
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.032.878.466-26.365.778-18.039.48519.095.919
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler26.774.16626.774.16626.774.1667.678.247
Dönem Sonu Nakit1.059.652.632408.3888.734.68126.774.166

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ASGYO 14,9 9,6 A/D A/D 1,3 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ASGYO 14,90 0,78 0,78 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi