SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4402 8,5020 -0,73
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
ALTIN 1.836,81 1.826,58 0,56
BRENT 67,94 67,05 1,33

Arzum Ev Aletleri Hisse Senedi | ARZUM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,77 26,96 8,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,5 383,0 379,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Arzum Ev Aletleri
Kuruluş 26.07.1977
Faal Alanı Küçük ev aletleri üretimi
Telefon (0212)4678080
Faks (0212)4678080
Adres Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok no : B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar131,8140,3
Ödenmiş Sermaye32,232,2
Net Kâr36,544,5

Cari Değerler

F/K 16,9
FD/FAVÖK 11,3
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 1,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,4 / 11,0
Piyasa Değeri 616,8 mnTL
Net Borç 87,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,74 0,26 -13,89 -22,22
USD 0,74 0,99 -15,45 -30,37
Göreceli 0,99 -1,22 -16,76 -20,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARZUM08.06.20211,910,365436,5431,06 11.769.746 32
ARZUM08.06.20211,910,365436,5431,0611.769.74632

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar477.689.063411.470.757288.860.7550
Nakit ve Nakit Benzerleri29.735.84629.787.6428.202.1500
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar290.277.157279.142.298221.802.3240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar168.831145.685136.0410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar134.708.04381.105.31445.778.3650
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.799.18621.289.81812.941.8750
(Ara Toplam)477.689.063411.470.757288.860.7550
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar53.487.17950.355.53329.297.1360
Ticari Alacaklar2.167.630865.90100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller153.600154.400480.0340
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.776.7367.764.5673.704.7260
Maddi Duran Varlıklar29.168.63922.038.95518.422.2150
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.930.1344.183.8373.598.4540
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.819.33412.652.8982.564.3450
Diğer Duran Varlıklar471.1062.694.975527.3620
TOPLAM VARLIKLAR531.176.242461.826.290318.157.8910
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler388.342.335309.789.972213.046.7960
Finansal Borçlar113.026.17586.487.63965.830.0990
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar217.039.371157.446.658119.251.9350
Diğer Borçlar24.6054.994.220236.0310
Müşteri Söz. Doğan Yük.32.061.66737.468.16714.592.8780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.029.69504.312.7460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü527.8649.237.539146.5490
Borç Karşılıkları14.773.5907.431.4426.286.2480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.859.3686.724.3072.390.3100
(Ara Toplam)388.342.335309.789.972213.046.7960
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.057.22711.760.0446.389.7140
Finansal Borçlar4.215.6574.911.0381.887.6160
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.841.5706.849.0064.502.0980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar131.776.680140.276.27498.721.3810
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.776.680140.276.27498.721.3810
Ödenmiş Sermaye32.210.00032.210.00032.210.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri018.635.29800
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.401.1546.401.1545.330.5770
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.483.73538.483.73527.978.3520
Dönem Net Kar/Zararı36.467.20044.457.91215.392.6500
Diğer Özsermaye Kalemleri18.214.59188.17517.809.8020
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR531.176.242461.826.290318.157.8910
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri607.485.695435.344.724447.996.272316.132.467
Satışların Maliyeti (-)-413.767.314-295.429.438-309.426.211-219.138.411
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)193.718.381139.915.286138.570.06196.994.056
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)193.718.381139.915.286138.570.06196.994.056
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-104.113.286-63.620.001-74.782.502-54.282.419
Genel Yönetim Giderleri (-)-35.427.156-18.744.094-21.233.382-15.809.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.683.3009.852.8972.303.8171.995.666
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.512.071-1.059.463-3.036.426-3.186.293
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)59.349.16866.344.62541.821.56825.711.870
Net Faaliyet Kar/Zararı54.177.93957.551.19142.554.17726.902.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı59.349.16866.344.62541.821.56825.711.870
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.850.5002.035.7942.246.5151.175.263
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.003.587-11.030.785-23.398.585-18.510.854
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.196.08157.349.63420.669.4988.376.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-11.728.881-12.891.722-5.276.848-1.977.608
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.923.066-22.911.529-4.213.575-7.820.054
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.194.18510.019.807-1.063.2735.842.446
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI36.467.20044.457.91215.392.6506.398.671
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)36.467.20044.457.91215.392.6506.398.671
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları36.467.20044.457.91215.392.6506.398.671
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.179.3275.852.4946.007.5184.475.920
Kıdem Tazminatı303.013173.515307.709123.786
Finansman Giderleri-13.003.587-11.030.785-23.398.585-18.510.854
Yurtiçi Satışlar1.163.085.427825.072.806896.683.722633.869.681
Yurtdışı Satışlar72.423.85651.922.67645.867.19133.601.613
Net Yabancı Para Pozisyonu27.376.00820.379.85911.328.5640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu27.376.00820.379.85911.328.5640
Net YPP (Hedge Dahil)70.237.66520.379.85911.328.5640

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARZUM 19,2 16,9 11,3 1,2 4,7 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARZUM 19,15 1,10 1,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi