SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4750 8,4049 0,83
BIST BANKS 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.811,85 1.810,57 0,07
BRENT 70,28 72,41 -2,94

Arzum Ev Aletleri Hisse Senedi | ARZUM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,88 20,2778 4,3978
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 52,1 50,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Arzum Ev Aletleri
Kuruluş 26.07.1977
Faal Alanı Küçük ev aletleri üretimi
Telefon (0212)4678080
Faks (0212)4678080
Adres Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok no : B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar158,4131,8
Ödenmiş Sermaye32,232,2
Net Kâr25,936,5

Cari Değerler

F/K 9,3
FD/FAVÖK 7,7
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 7,6
Piyasa Değeri 536,3 mnTL
Net Borç 120,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,83 3,61 -2,86 -31,08
USD -2,88 5,21 0,25 -39,26
Göreceli -2,17 -0,28 -5,41 -28,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARZUM08.06.20211,850,365436,5431,06 11.769.746 32
ARZUM08.06.20211,850,365436,5431,0611.769.74632

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar547.407.422477.689.063411.470.7570
Nakit ve Nakit Benzerleri39.756.05529.735.84629.787.6420
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar314.380.094290.277.157279.142.2980
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.426.401168.831145.6850
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar163.624.719134.708.04381.105.3140
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.220.15322.799.18621.289.8180
(Ara Toplam)547.407.422477.689.063411.470.7570
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.384.63153.487.17950.355.5330
Ticari Alacaklar5.910.0002.167.630865.9010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller160.000153.600154.4000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.572.7366.776.7367.764.5670
Maddi Duran Varlıklar27.935.14929.168.63922.038.9550
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.353.3064.930.1344.183.8370
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.518.4659.819.33412.652.8980
Diğer Duran Varlıklar934.975471.1062.694.9750
TOPLAM VARLIKLAR605.792.053531.176.242461.826.2900
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler426.356.753389.831.204309.789.9720
Finansal Borçlar145.946.530113.026.17586.487.6390
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar221.055.402217.039.371157.446.6580
Diğer Borçlar024.6054.994.2200
Müşteri Söz. Doğan Yük.31.563.77632.061.66737.468.1670
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.484.5852.029.69500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.720.913527.8649.237.5390
Borç Karşılıkları8.399.48316.262.4597.431.4420
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.186.0648.859.3686.724.3070
(Ara Toplam)426.356.753389.831.204309.789.9720
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.989.9829.568.35811.760.0440
Finansal Borçlar13.931.0994.215.6574.911.0380
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.058.8835.352.7016.849.0060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar158.445.318131.776.680140.276.2740
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.445.318131.776.680140.276.2740
Ödenmiş Sermaye32.210.00032.210.00032.210.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.635.2980
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.401.1546.401.1546.401.1540
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları74.950.93538.483.73538.483.7350
Dönem Net Kar/Zararı25.857.12736.467.20044.457.9120
Diğer Özsermaye Kalemleri19.026.10218.214.59188.1750
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR605.792.053531.176.242461.826.2900
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri202.465.743607.485.695435.344.724115.521.912
Satışların Maliyeti (-)-136.714.629-413.767.314-295.429.438-81.071.263
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)65.751.114193.718.381139.915.28634.450.649
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)65.751.114193.718.381139.915.28634.450.649
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-26.588.500-104.113.286-63.620.001-20.645.424
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.118.399-35.427.156-18.744.094-6.510.514
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri11.994.8156.683.3009.852.8972.693.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-627.489-1.512.071-1.059.463-1.622.746
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)40.411.54159.349.16866.344.6258.365.352
Net Faaliyet Kar/Zararı29.044.21554.177.93957.551.1917.294.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.411.54159.349.16866.344.6258.365.352
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler219.6471.850.5002.035.79497.460
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.621.399-13.003.587-11.030.785-2.785.048
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)36.009.78948.196.08157.349.6345.677.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.152.662-11.728.881-12.891.722-1.317.675
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-10.798.599-18.923.066-22.911.529-6.304.593
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)645.9377.194.18510.019.8074.986.918
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.857.12736.467.20044.457.9124.360.089
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.857.12736.467.20044.457.9124.360.089
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları25.857.12736.467.20044.457.9124.360.089
Hisse Başına Kazanç1110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.498.8788.179.3275.852.4941.849.452
Kıdem Tazminatı185.741303.013173.515297.251
Finansman Giderleri-4.621.399-13.003.587-11.030.785-2.785.048
Yurtiçi Satışlar412.890.5351.163.085.427825.072.806223.771.493
Yurtdışı Satışlar20.670.28172.423.85651.922.67612.132.898
Net Yabancı Para Pozisyonu44.363.19027.376.00820.379.8590
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu44.363.19027.376.00820.379.8590
Net YPP (Hedge Dahil)70.695.13870.237.66520.379.8590

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARZUM 16,7 9,3 7,7 0,9 3,4 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARZUM 16,65 1,02 0,93 -9,26 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi