SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.552 -0,59
VIOP 1.651 1.666 -0,90
USD/TRY 7,4103 7,3679 0,58
BIST BANKS 1.515 1.550 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.874 13.907 -0,24
GOLD 1.854,30 1.869,10 -0,79
BRENT 55,09 56,10 -1,80

Arzum Ev Aletleri Hisse Senedi | ARZUM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,7 27,34 8,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 1.218,2 1.217,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Arzum Ev Aletleri
Kuruluş 26.07.1977
Faal Alanı Küçük ev aletleri üretimi
Telefon (0212)4678080
Faks (0212)4678080
Adres Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok no : B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar140,398,7
Ödenmiş Sermaye32,232,2
Net Kâr44,515,4

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK 9,7
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 20,2 / 20,2
Piyasa Değeri 721,5 mnTL
Net Borç 61,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,18 0,36 - -9,02
USD 0,04 0,22 - -8,77
Göreceli 0,77 -0,81 - -12,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARZUM0,000,00000,000,00 0 A/D
ARZUM0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar411.470.757288.860.7550240.645.347
Nakit ve Nakit Benzerleri29.787.6428.202.15004.627.660
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar279.142.298221.802.3240172.171.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar145.685136.0410126.348
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar81.105.31445.778.365052.340.642
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar21.289.81812.941.875011.379.444
(Ara Toplam)411.470.757288.860.7550240.645.347
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar50.355.53329.297.136020.691.538
Ticari Alacaklar865.901000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller154.400480.0340684.433
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları7.764.5673.704.72600
Maddi Duran Varlıklar22.038.95518.422.215012.567.267
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.183.8373.598.45403.203.839
Ertelenmiş Vergi Varlığı12.652.8982.564.34503.451.686
Diğer Duran Varlıklar2.694.975527.3620784.313
TOPLAM VARLIKLAR461.826.290318.157.8910261.336.885
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler309.789.972213.046.7960174.399.985
Finansal Borçlar86.487.63965.830.099051.177.252
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar157.446.658119.251.935078.165.578
Diğer Borçlar4.994.2201.115.62809.800.554
Müşteri Söz. Doğan Yük.37.468.16714.592.878015.219.538
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.237.539146.54900
Borç Karşılıkları7.431.4426.286.24808.741.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.724.3075.823.459011.295.671
(Ara Toplam)309.789.972213.046.7960174.399.985
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.760.0446.389.71403.125.171
Finansal Borçlar4.911.0381.887.61600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.849.0064.502.09803.125.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar140.276.27498.721.381083.811.729
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.276.27498.721.381083.811.729
Ödenmiş Sermaye32.210.00032.210.000032.210.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri18.635.29818.635.298018.635.298
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.401.1545.330.57704.557.008
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları38.483.73527.978.352013.651.742
Dönem Net Kar/Zararı44.457.91215.392.650015.100.179
Diğer Özsermaye Kalemleri88.175-825.4960-342.498
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR461.826.290318.157.8910261.336.885
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri435.344.724447.996.272316.132.467359.096.138
Satışların Maliyeti (-)-295.429.438-309.426.211-219.138.411-241.341.208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)139.915.286138.570.06196.994.056117.754.930
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)139.915.286138.570.06196.994.056117.754.930
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-63.620.001-74.782.502-54.282.419-61.982.480
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.744.094-21.233.382-15.809.140-20.022.041
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.852.8972.303.8171.995.6668.117.201
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.059.463-3.036.426-3.186.293-6.984.669
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)66.344.62541.821.56825.711.87036.882.941
Net Faaliyet Kar/Zararı57.551.19142.554.17726.902.49735.750.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı66.344.62541.821.56825.711.87036.882.941
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.035.7942.246.5151.175.2631.705.742
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.030.785-23.398.585-18.510.854-18.154.749
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.349.63420.669.4988.376.27920.433.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.891.722-5.276.848-1.977.608-5.333.755
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22.911.529-4.213.575-7.820.054-6.774.825
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)10.019.807-1.063.2735.842.4461.441.070
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI44.457.91215.392.6506.398.67115.100.179
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)44.457.91215.392.6506.398.67115.100.179
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları44.457.91215.392.6506.398.67115.100.179
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.852.4946.007.5184.475.9202.650.304
Kıdem Tazminatı173.515307.709123.786130.921
Finansman Giderleri-11.030.785-23.398.585-18.510.854-18.154.749
Yurtiçi Satışlar825.072.806896.683.722633.869.681714.625.208
Yurtdışı Satışlar51.922.67645.867.19133.601.61329.626.486
Net Yabancı Para Pozisyonu20.379.85911.328.56408.327.713
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.379.85911.328.56408.327.713
Net YPP (Hedge Dahil)20.379.85911.328.56408.327.713

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARZUM 22,4 13,5 9,7 1,4 5,1 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARZUM 22,40 0,12 0,08 -3,26 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi