SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0413 33,0783 -0,11
BIST BANKA 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
ALTIN 2.401,11 2.445,34 -1,81
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Akfen Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | AKFYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 18.07.2024
  • Hedef Fiyat 37,73
  • Getiri Pot %49

Alihan Gürleyen

Yatırım Teması


Genç santrallerden kaynaklı düşük bakım ve onarım giderleri olmasına rağmen ortalama maliyetler emsallerine göre yüksek. Şirketin uzun YEKDEM süresi AKFYE’yi cazip ve öngörülebilir bir yatırım fırsatı olarak ön plana çıkarıyor. Mevcut kurulu gücü 699 MW olan şirketin 2028 yılına gelindiğinde bu gücü 1202 MW’a çıkarması bekleniyor. Sektördeki emsallerine kıyasla daha dengeli bir üretim portföyüne sahip olan şirketin kurulu gücünün %50’sini RES, %17’sini GES, %33’ünü ise HES oluşturmakta. Şirket, yeni yapılacak yatırımlar ile HES oranını %19’a düşürerek daha da öngörülebilir bir üretim profiline ulaşmayı hedefliyor.


Riskler ve Katalizörler


Yatırımların gecikmesi, elektrik fiyatlarında aşağı yönlü hareketler önemli riskler arasında.


Değerleme


Akfen’i dolar bazlı nakit akımı yöntemiyle değerleyerek 37.73 TL hedef fiyata ulaşıyoruz. Planlanan kapasite artışları, kısmen dolar bazlı YEKDEM tarife garantisini dikkate aldığımızda önümüzdeki 10 yılda şirketin hasılatında dolar bazlı %4.1 YBBO büyüme öngörüyoruz. Planlanan yatırımlar tamamlandığından şirketin yıllık ortalama 224 mn $ hasılata ulaşacağını tahmin ediyoruz. Projeksiyon dönemimizde ortalama %45 brüt marj beklerken FAVÖK marjının ortalama %70 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. AOSM varsayımlarımız için Türkiye'nin uzun vadeli Dolar bazlı Eurobond getirilerini ve %6 risk primini kullanırken betayı ise 1 olarak belirledik. Şirketin risksiz faiz oranı üzerinden %1 spread ile borçlanacağını varsayıyoruz. Hedef fiyata ulaşmak için %100 İNA analizi kullandık ve 37.73 TL hedef fiyata ulaştık.


Önceki Öneri Tarihi
Önceki Hedef Fiyat -

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 24 29 5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 82,9 1.098,7 1.015,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 12.01.2007
Faal Alanı Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisindan oluşan yenilenebilir enerji üretimi.
Telefon (0312)4081400
Faks (0312)4424824
Adres İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24.553,323.440,9
Ödenmiş Sermaye1.016,01.016,0
Net Kâr1.017,04.553,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 6.503 mn TL
FAVÖK 4.537 mn TL
Net Kar 4.230 mn TL
FD/Satışlar 5,4
FD/FAVÖK 7,7
F/K 6,1
PD/DD 0,8
Satışlar 4.839 mn TL
FAVÖK 3.419 mn TL
Net Kar 6.308 mn TL
FD/Satışlar 7,2
FD/FAVÖK 10,2
F/K 4,1
PD/DD 0,9
Satışlar 4.363 mn TL
FAVÖK 2.813 mn TL
Net Kar 4.554 mn TL
FD/Satışlar 8,0
FD/FAVÖK 12,4
F/K 5,6
PD/DD 1,1

Cari Değerler

F/K 5,0
FD/FAVÖK 12,1
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 8,0
Yabancı Oranı (%) 47,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,2 / 16,8
Piyasa Değeri 25.705,6 mnTL
Net Borç 9.244,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 33,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,47 1,36 -12,09 76,31
USD -0,35 1,09 -13,53 57,27
Göreceli -0,62 0,53 -17,49 18,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
AKFYE 25,3
6.307,6
4.839,3
3.418,8
27.549,9
41.906,0
18.07.2024
18.07.2024
18.07.2024
18.07.2024
18.07.2024
-227.073,8
-174.213,6
-123.075,4
-991.798,0
-1.508.616,4
-227.073,8
-174.213,6
-123.075,4
-991.798,0
-1.508.616,4
-227.073,8
-174.213,6
-123.075,4
-991.798,0
-1.508.616,4
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
AKFYE 18.07.2024
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
AKFYE 25,3
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
AKFYE 6.502,8 4.229,5 4.537,3 Tahmin
AKFYE 4.839,3 6.307,6 3.418,8 Tahmin
AKFYE 4.363,2 4.553,8 2.813,4 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
AKFYE 6,1 7,7 5,4 0,8 Tahmin
AKFYE 4,1 10,2 7,2 0,9 Tahmin
AKFYE 5,6 12,4 8,0 1,1 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.244.521.0001.961.386.0002.109.398.0001.347.680.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.617.991.0001.313.075.0001.748.740.000746.587.000
Finansal Yatırımlar000190.026.000
Ticari Alacaklar443.348.000538.116.000330.660.000348.897.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.203.000239.0001.839.0004.290.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.131.0001.301.00000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar180.848.000108.655.00028.159.00057.880.000
(Ara Toplam)2.244.521.0001.961.386.0002.109.398.0001.347.680.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.640.346.00037.827.518.00016.286.807.00016.184.384.000
Ticari Alacaklar2.180.0003.078.0002.874.0002.558.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.196.00020.406.00017.087.00017.940.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar731.000731.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları573.208.000569.040.000133.446.000134.626.000
Maddi Duran Varlıklar33.331.089.00033.779.701.00015.143.239.00015.260.509.000
Şerefiye179.966.000179.966.00042.463.00042.463.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.780.787.0002.804.907.000420.503.000423.278.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı013.585.00047.034.00024.490.000
Diğer Duran Varlıklar755.189.000456.104.000480.061.000278.420.000
TOPLAM VARLIKLAR39.884.867.00039.788.904.00018.396.205.00017.532.064.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.225.769.0003.615.741.0002.809.245.0002.444.492.000
Finansal Borçlar2.671.419.0002.763.387.0002.308.617.0002.037.236.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar268.709.000471.826.000236.599.000208.114.000
Diğer Borçlar78.268.00058.020.00060.315.00064.712.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.191.737.000305.720.000183.078.000122.663.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.033.0002.339.0009.194.0003.770.000
Borç Karşılıkları8.605.0009.306.0007.620.0005.767.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.998.0005.143.0003.822.0002.230.000
(Ara Toplam)3.225.769.0003.615.741.0002.809.245.0002.444.492.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.032.360.00012.662.822.00010.892.395.0009.884.695.000
Finansal Borçlar8.191.449.0008.559.744.0008.059.622.0007.650.362.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00039.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar46.723.00050.606.00035.630.00032.721.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.794.188.0004.052.472.0002.797.143.0002.201.573.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.626.738.00023.510.341.0004.694.565.0005.202.877.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.553.327.00023.440.855.0004.678.707.0005.192.020.000
Ödenmiş Sermaye1.016.032.0001.016.032.0001.016.032.0001.016.032.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler87.492.00087.492.00021.791.00021.791.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları18.821.915.00013.587.280.000197.998.000127.981.000
Dönem Net Kar/Zararı1.017.022.0005.234.635.0001.176.937.000422.802.000
Diğer Özsermaye Kalemleri3.610.866.0003.515.416.0002.265.949.0003.603.414.000
Azınlık Payları73.411.00069.486.00015.858.00010.857.000
TOPLAM KAYNAKLAR39.884.867.00039.788.904.00018.396.205.00017.532.064.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.147.995.0004.363.237.0002.456.049.0001.488.162.000
Satışların Maliyeti (-)-792.973.000-2.162.990.000-1.120.292.000-710.189.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)355.022.0002.200.247.0001.335.757.000777.973.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)355.022.0002.200.247.0001.335.757.000777.973.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-45.698.000-139.642.000-76.213.000-53.233.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.500.0002.058.905.00015.003.0007.516.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-949.000-121.423.000-13.117.000-8.306.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)313.875.0003.998.087.0001.261.430.000723.950.000
Net Faaliyet Kar/Zararı309.324.0002.060.605.0001.259.544.000724.740.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler044.874.00040.375.00040.375.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-60.744.000000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı253.131.0004.042.961.0001.301.805.000764.325.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler470.723.00089.383.000576.292.000177.432.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)54.036.000-735.679.000-863.950.000-637.094.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-60.744.00044.874.00040.375.00040.375.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)777.890.0003.396.665.0001.014.147.000304.663.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)243.057.0001.153.717.000171.014.000118.558.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.643.000-10.519.000-8.533.000-3.342.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)244.700.0001.164.236.000179.547.000121.900.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.020.947.0004.550.382.0001.185.161.000423.221.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.020.947.0004.550.382.0001.185.161.000423.221.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları3.925.000-3.457.0008.224.000419.000
Ana Ortaklık Payları1.017.022.0004.553.839.0001.176.937.000422.802.000
Hisse Başına Kazanç1410
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1410
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri433.978.000752.809.000446.673.000304.314.000
Kıdem Tazminatı2.192.0001.232.0002.239.0002.295.000
Finansman Giderleri54.036.000-735.679.000-863.950.000-637.094.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.840.014.000-9.697.177.000-8.248.033.000-8.671.132.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.628.074.0001.170.702.0001.729.783.000640.066.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.628.074.0001.170.702.000-8.248.033.000-8.671.132.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-165.788.0001.808.221.000698.380.000652.652.000
Düzeltme Öncesi Kar1.020.947.0004.550.382.0001.185.161.000423.221.000
Düzeltmeler:-136.131.000-1.831.761.000851.819.000750.587.000
Amortisman & İtfa Payları433.978.000752.809.000446.673.000304.314.000
Karşılıklardaki Değişim-3.786.0009.292.00017.991.00013.229.000
Diğer Gelir/ Gider-566.323.000-2.593.862.000387.155.000433.044.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)884.816.0002.718.621.0002.036.980.0001.173.808.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-392.012.000-544.076.000-431.474.000-620.480.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)492.804.0002.174.545.0001.605.506.000553.328.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-356.185.000-366.324.000-907.126.00099.324.000
Sabit Sermaye Yatırımları-16.472.000-159.314.000-60.850.000-39.482.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-16.472.000-159.314.000-60.850.000-39.482.000
Serbest Nakit Akım-182.260.0001.648.907.000637.530.000613.170.000
Finansal Borçlardaki Değişim-32.890.000-1.712.641.000-660.324.000-627.668.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-22.047.000-619.119.000-317.269.000-293.837.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-54.937.000-2.331.760.000-977.593.000-921.505.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-237.197.000-682.853.000-340.063.000-308.335.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi329.118.000426.471.000286.032.000254.955.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim91.921.000-256.382.000-54.031.000-53.380.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler116.071.000357.256.000216.817.000216.817.000
Dönem Sonu Nakit223.187.000100.874.000162.786.000163.437.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFYE 25,3 5,0 12,0 8,0 1,0 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFYE 25,30 47,64 47,51 -12,66 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
AKFYE 25,30 4,1 10,2 0,9
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
AKFYE 4,1 -10,0 10,2 12,6 0,9 -55,1
2024 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.