SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKA 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Akfen Yenilenebilir Enerji Hisse Senedi | AKFYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,79 21,5 7,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 147,3 2.158,1 2.010,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen Yenilenebilir Enerji
Kuruluş 12.01.2007
Faal Alanı Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisindan oluşan yenilenebilir enerji üretimi.
Telefon (0312)4081400
Faks (0312)4424824
Adres İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya / Ankara / Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.678,75.192,0
Ödenmiş Sermaye1.016,01.016,0
Net Kâr1.176,9422,8

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 28,8
FD/FAVÖK 12,8
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 8,9
Yabancı Oranı (%) 19,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 19,6 / 34,4
Piyasa Değeri 18.176,8 mnTL
Net Borç 8.619,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 29,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,07 -9,00 2,40 -
USD 0,93 -9,15 0,17 -
Göreceli 0,09 -9,75 -3,95 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.109.398.0001.347.680.0001.455.803.0001.423.637.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.748.740.000746.587.000999.334.000903.207.000
Finansal Yatırımlar0190.026.00000
Ticari Alacaklar330.660.000348.897.000388.981.000451.176.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.839.0004.290.0004.845.0003.048.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar28.159.00057.880.00062.643.00066.206.000
(Ara Toplam)2.109.398.0001.347.680.0001.455.803.0001.423.637.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.286.807.00016.184.384.00016.212.712.00016.378.615.000
Ticari Alacaklar2.874.0002.558.0003.015.0003.206.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.087.00017.940.00018.520.00015.200.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları133.446.000134.626.000136.538.000136.538.000
Maddi Duran Varlıklar15.143.239.00015.260.509.00015.362.230.00015.518.099.000
Şerefiye42.463.00042.463.00042.463.00042.463.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar420.503.000423.278.000425.833.000428.402.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı47.034.00024.490.00044.944.00022.982.000
Diğer Duran Varlıklar480.061.000278.420.000179.069.000211.625.000
TOPLAM VARLIKLAR18.396.205.00017.532.064.00017.668.515.00017.802.252.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.809.245.0002.444.492.0002.120.946.0002.391.242.000
Finansal Borçlar2.308.617.0002.037.236.0001.626.909.0001.571.080.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar236.599.000208.114.000208.146.000517.912.000
Diğer Borçlar60.315.00064.712.00027.854.00027.450.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.183.078.000122.663.000251.428.000259.576.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.194.0003.770.0001.521.000684.000
Borç Karşılıkları7.620.0005.767.0002.770.00012.915.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.822.0002.230.0002.318.0001.625.000
(Ara Toplam)2.809.245.0002.444.492.0002.120.946.0002.391.242.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.892.395.0009.884.695.0008.579.452.0008.390.586.000
Finansal Borçlar8.059.622.0007.650.362.0006.238.866.0006.046.353.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar039.000125.000107.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.630.00032.721.00026.798.00022.161.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.797.143.0002.201.573.0002.313.663.0002.321.965.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.694.565.0005.202.877.0006.968.117.0007.020.424.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.678.707.0005.192.020.0006.947.239.0006.999.859.000
Ödenmiş Sermaye1.016.032.0001.016.032.0001.016.032.0001.016.032.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.791.00021.791.00020.980.00020.980.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları197.998.000127.981.00058.777.000-728.864.000
Dönem Net Kar/Zararı1.176.937.000422.802.000169.912.000700.393.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.265.949.0003.603.414.0005.681.538.0005.991.318.000
Azınlık Payları15.858.00010.857.00020.878.00020.565.000
TOPLAM KAYNAKLAR18.396.205.00017.532.064.00017.668.515.00017.802.252.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.456.049.0001.488.162.000624.892.0002.489.204.000
Satışların Maliyeti (-)-1.120.292.000-710.189.000-362.590.000-1.017.807.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.335.757.000777.973.000262.302.0001.471.397.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.335.757.000777.973.000262.302.0001.471.397.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-76.213.000-53.233.000-29.795.000-67.203.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.003.0007.516.0005.259.000163.561.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.117.000-8.306.000-2.169.000-9.100.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.261.430.000723.950.000235.597.0001.558.655.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.259.544.000724.740.000232.507.0001.404.194.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.375.00040.375.000064.451.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.301.805.000764.325.000235.597.0001.623.106.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler576.292.000177.432.00074.302.000449.611.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-863.950.000-637.094.000-167.742.000-1.434.916.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler40.375.00040.375.000064.451.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.014.147.000304.663.000142.157.000637.801.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)171.014.000118.558.00029.401.00063.009.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-8.533.000-3.342.000-862.000-4.661.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)179.547.000121.900.00030.263.00067.670.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.185.161.000423.221.000171.558.000700.810.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.185.161.000423.221.000171.558.000700.810.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları8.224.000419.0001.646.000417.000
Ana Ortaklık Payları1.176.937.000422.802.000169.912.000700.393.000
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri446.673.000304.314.000161.604.000505.529.000
Kıdem Tazminatı2.239.0002.295.0001.107.00067.000
Finansman Giderleri-863.950.000-637.094.000-167.742.000-1.434.916.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.248.033.000-8.671.132.000-6.668.814.000-6.493.548.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.729.783.000640.066.000846.615.000774.935.000
Net YPP (Hedge Dahil)-8.248.033.000-8.671.132.000-6.668.814.000-6.493.548.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit698.380.000652.652.000-7.301.0002.206.036.000
Düzeltme Öncesi Kar1.185.161.000423.221.000171.558.000700.810.000
Düzeltmeler:851.819.000750.587.000326.331.0002.161.349.000
Amortisman & İtfa Payları446.673.000304.314.000161.604.000505.529.000
Karşılıklardaki Değişim17.991.00013.229.0004.309.0001.171.000
Diğer Gelir/ Gider387.155.000433.044.000160.418.0001.654.649.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.036.980.0001.173.808.000497.889.0002.862.159.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-431.474.000-620.480.000-367.889.000-671.470.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.605.506.000553.328.000130.000.0002.190.689.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-907.126.00099.324.000-137.301.00015.347.000
Sabit Sermaye Yatırımları-60.850.000-39.482.000-3.165.000-36.708.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00074.725.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-60.850.000-39.482.000-3.165.00038.017.000
Serbest Nakit Akım637.530.000613.170.000-10.466.0002.244.053.000
Finansal Borçlardaki Değişim-660.324.000-627.668.000-20.462.000-1.645.114.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-317.269.000-293.837.000-8.680.000-473.785.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-977.593.000-921.505.000-29.142.000-2.118.899.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-340.063.000-308.335.000-39.608.000125.154.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi286.032.000254.955.00000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-54.031.000-53.380.000-39.608.000125.154.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler216.817.000216.817.000216.817.00091.663.000
Dönem Sonu Nakit162.786.000163.437.000177.209.000216.817.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFYE 17,9 28,8 12,8 8,9 3,9 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFYE 17,89 19,48 19,17 -31,72 -0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi