SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3484 8,3479 0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,21 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Akfen GYO Hisse Senedi | AKFGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,6 4,38 0,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 22,3 22,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen GYO
Kuruluş 25.06.1997
Faal Alanı Gayimenkul yatırımları.
Telefon (0212)3718700
Faks (0212)2796262
Adres Levent Loft, Büyükdere Cad. No:201 C Blok K:8 34394 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.483,7694,1
Ödenmiş Sermaye344,6184,0
Net Kâr59,1-240,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 10,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,4
Piyasa Değeri 1.935,0 mnTL
Net Borç 1.766,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,47 -0,46 2,38 -17,62
USD 0,83 1,79 6,04 -27,14
Göreceli -0,01 -4,06 0,70 -13,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.561.54838.211.62365.681.68650.622.492
Nakit ve Nakit Benzerleri17.138.9939.887.43931.864.67026.766.332
Finansal Yatırımlar04.358.7425.989.0824.532.991
Ticari Alacaklar16.804.54610.081.74110.862.1102.042.132
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.922.257143.982132.12242.664
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.232.4131.236.2911.445.0041.443.322
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.463.33912.503.42815.388.69815.795.051
(Ara Toplam)60.561.54838.211.62365.681.68650.622.492
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.599.231.8012.865.753.0162.596.995.7492.567.647.257
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar82.092.95775.753.44475.532.65565.214.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar048.164.49948.182.45340.687.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar66.029.700000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.333.739.0552.697.724.6142.429.291.9662.426.135.271
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.539.647396.703120.83194.556
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.92736.52736.50237.380
Ertelenmiş Vergi Varlığı25.767.52523.289.38425.321.65517.046.284
Diğer Duran Varlıklar85.024.99020.387.84518.509.68718.431.340
TOPLAM VARLIKLAR3.659.793.3492.903.964.6392.662.677.4352.618.269.749
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler333.798.712527.514.361498.280.833444.208.659
Finansal Borçlar225.863.051466.026.364454.664.942402.461.618
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.537.09819.414.90420.885.93221.077.494
Diğer Borçlar65.607.22233.931.5843.681.8405.182.660
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.547.3537.812.61018.718.01415.194.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü909.946000
Borç Karşılıkları334.042328.899330.105292.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)333.798.712527.514.361498.280.833444.208.659
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.819.701.2951.658.495.2761.663.434.9831.422.093.740
Finansal Borçlar1.557.940.0601.451.107.6831.506.871.6701.259.784.760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar249.548238.653381.281311.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü261.511.687207.148.940156.182.032161.996.986
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.506.293.342717.955.002500.961.619751.967.350
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.483.746.035694.122.329483.080.373730.945.671
Ödenmiş Sermaye344.646.332184.000.000184.000.000184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri601.729.745000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları42.939.05325.946.99422.550.71223.063.053
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.1479.996.1169.996.1169.996.116
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları381.217.086590.947.065590.947.065590.947.065
Dönem Net Kar/Zararı59.143.601-240.424.726-448.131.351-200.778.394
Diğer Özsermaye Kalemleri54.066.071123.656.880123.717.831123.717.831
Azınlık Payları22.547.30723.832.67317.881.24621.021.679
TOPLAM KAYNAKLAR3.659.793.3492.903.964.6392.662.677.4352.618.269.749
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.646.01965.088.64343.138.94623.991.963
Satışların Maliyeti (-)-3.004.599-9.082.754-6.828.850-4.737.405
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.641.42056.005.88936.310.09619.254.558
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.641.42056.005.88936.310.09619.254.558
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-73.135-70.867-53.324
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.703.506-8.638.691-6.551.908-4.649.949
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.094.799266.967.412860.059780.288
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-58.631-977.003-567.572-109.335
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.974.082313.284.47229.979.80815.222.238
Net Faaliyet Kar/Zararı20.937.91447.294.06329.687.32114.551.285
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler125.182.617000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı150.156.699313.284.47229.979.80815.222.238
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler48.362.5083.902.7842.797.4421.751.107
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-128.727.888-528.083.247-509.828.913-229.238.106
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler125.182.617000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.791.319-210.895.991-477.051.663-212.264.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.006.147-29.399.74023.147.0008.832.689
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-914.818000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-11.091.329-29.399.74023.147.0008.832.689
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI57.785.172-240.295.731-453.904.663-203.432.072
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)57.785.172-240.295.731-453.904.663-203.432.072
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.358.429128.995-5.773.312-2.653.678
Ana Ortaklık Payları59.143.601-240.424.726-448.131.351-200.778.394
Hisse Başına Kazanç0-1-2-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-2-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-20
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-20
Amortisman Giderleri614.47249.34624.34417.424
Kıdem Tazminatı63.28063.28081.51358.575
Finansman Giderleri-128.727.888-528.083.247-509.828.913-229.238.106
Yurtiçi Satışlar025.437.02417.151.3360
Yurtdışı Satışlar039.651.61925.987.6100
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.697.759.814-1.537.629.328-1.568.092.429-1.310.898.019
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.764.270.715-1.597.053.695-1.627.719.416-1.360.517.372
Net YPP (Hedge Dahil)-1.697.759.814-1.537.629.328-1.568.092.429-1.310.898.019

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFGY 2,2 A/D A/D A/D 1,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFGY 2,15 10,01 10,01 -0,39 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi