SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Akfen GYO Hisse Senedi | AKFGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,02 6,78 4,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 170,0 168,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen GYO
Kuruluş 25.06.1997
Faal Alanı Gayimenkul yatırımları.
Telefon (0212)3718700
Faks (0212)2796262
Adres Levent Loft, Büyükdere Cad. No:201 C Blok K:8 34394 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.504,41.483,7
Ödenmiş Sermaye344,6344,6
Net Kâr59,759,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 16,96
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,2 / 1,8
Piyasa Değeri 5.130,0 mnTL
Net Borç 1.837,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,83 -2,90 34,12 118,39
USD 6,39 -6,74 20,85 69,02
Göreceli 8,02 -7,52 27,55 117,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar75.020.83260.561.54838.211.62365.681.686
Nakit ve Nakit Benzerleri28.541.69217.138.9939.887.43931.864.670
Finansal Yatırımlar004.358.7425.989.082
Ticari Alacaklar20.768.23016.804.54610.081.74110.862.110
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.533.7511.922.257143.982132.122
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.236.3661.232.4131.236.2911.445.004
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar22.940.79323.463.33912.503.42815.388.698
(Ara Toplam)75.020.83260.561.54838.211.62365.681.686
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.678.174.8303.599.231.8012.865.753.0162.596.995.749
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar87.405.49782.092.95775.753.44475.532.655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0048.164.49948.182.453
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar66.029.70066.029.70000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.390.149.7903.333.739.0552.697.724.6142.429.291.966
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.925.3706.539.647396.703120.831
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.85337.92736.52736.502
Ertelenmiş Vergi Varlığı27.127.30025.767.52523.289.38425.321.655
Diğer Duran Varlıklar101.499.32085.024.99020.387.84518.509.687
TOPLAM VARLIKLAR3.753.195.6623.659.793.3492.903.964.6392.662.677.435
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler305.684.125333.798.712527.514.361498.280.833
Finansal Borçlar168.207.690225.863.051466.026.364454.664.942
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar21.623.25022.537.09819.414.90420.885.932
Diğer Borçlar87.050.48365.607.22233.931.5843.681.840
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)25.824.76518.547.3537.812.61018.718.014
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.606.914909.94600
Borç Karşılıkları371.023334.042328.899330.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)305.684.125333.798.712527.514.361498.280.833
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.921.341.2431.819.701.2951.658.495.2761.663.434.983
Finansal Borçlar1.697.438.6131.557.940.0601.451.107.6831.506.871.670
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar279.172249.548238.653381.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü223.623.458261.511.687207.148.940156.182.032
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.526.170.2941.506.293.342717.955.002500.961.619
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.504.416.6681.483.746.035694.122.329483.080.373
Ödenmiş Sermaye344.646.332344.646.332184.000.000184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0601.729.74500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları63.077.85342.939.05325.946.99422.550.712
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.1474.1479.996.1169.996.116
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları381.217.086381.217.086590.947.065590.947.065
Dönem Net Kar/Zararı59.675.43459.143.601-240.424.726-448.131.351
Diğer Özsermaye Kalemleri655.795.81654.066.071123.656.880123.717.831
Azınlık Payları21.753.62622.547.30723.832.67317.881.246
TOPLAM KAYNAKLAR3.753.195.6623.659.793.3492.903.964.6392.662.677.435
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.788.92226.646.01965.088.64343.138.946
Satışların Maliyeti (-)-6.447.049-3.004.599-9.082.754-6.828.850
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.341.87323.641.42056.005.88936.310.096
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.341.87323.641.42056.005.88936.310.096
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.1110-73.135-70.867
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.533.522-2.703.506-8.638.691-6.551.908
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.112.1334.094.799266.967.412860.059
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-892.821-58.631-977.003-567.572
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)49.026.55224.974.082313.284.47229.979.808
Net Faaliyet Kar/Zararı45.807.24020.937.91447.294.06329.687.321
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler125.182.617125.182.61700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı174.209.169150.156.699313.284.47229.979.808
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler83.341.77748.362.5083.902.7842.797.442
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-223.623.059-128.727.888-528.083.247-509.828.913
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler125.182.617125.182.61700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.927.88769.791.319-210.895.991-477.051.663
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)23.439.037-12.006.147-29.399.74023.147.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.323.774-914.81800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)26.762.811-11.091.329-29.399.74023.147.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI57.366.92457.785.172-240.295.731-453.904.663
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)57.366.92457.785.172-240.295.731-453.904.663
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.308.510-1.358.429128.995-5.773.312
Ana Ortaklık Payları59.675.43459.143.601-240.424.726-448.131.351
Hisse Başına Kazanç00-1-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-1-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-2
Amortisman Giderleri1.552.321614.47249.34624.344
Kıdem Tazminatı68.29163.28063.28081.513
Finansman Giderleri-223.623.059-128.727.888-528.083.247-509.828.913
Yurtiçi Satışlar0025.437.02417.151.336
Yurtdışı Satışlar0039.651.61925.987.610
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.720.531.071-1.697.759.814-1.537.629.328-1.568.092.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.790.279.805-1.764.270.715-1.597.053.695-1.627.719.416
Net YPP (Hedge Dahil)-1.720.531.071-1.697.759.814-1.537.629.328-1.568.092.429
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit111.701.80028.123.35083.989.67558.552.647
Düzeltme Öncesi Kar57.366.92457.785.172-240.295.731-453.904.663
Düzeltmeler:-10.466.337-48.145.550281.560.023493.809.650
Amortisman & İtfa Payları1.552.321614.47249.34624.344
Karşılıklardaki Değişim82.64316.038-59.74084.095
Diğer Gelir/ Gider-12.101.301-48.776.060281.570.417493.701.211
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)46.900.5879.639.62241.264.29239.904.987
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler64.801.21318.483.72849.940.92724.557.288
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)111.701.80028.123.35091.205.21964.462.275
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit00-7.215.544-5.909.628
Sabit Sermaye Yatırımları-681.760-358.262-392.964-92.065
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-506.105.861-477.144.582-1.717.993-1.601.287
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-506.787.621-477.502.844-2.110.957-1.693.352
Serbest Nakit Akım-395.085.821-449.379.49481.878.71856.859.295
Finansal Borçlardaki Değişim-53.283.521-44.121.738-97.498.857-73.655.974
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit467.023.711500.752.807-84.37623.070.184
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit413.740.190456.631.069-97.583.233-50.585.790
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış18.654.3697.251.575-15.704.5156.273.505
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim18.654.3697.251.575-15.704.5156.273.505
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler9.887.8259.887.82525.592.34025.592.340
Dönem Sonu Nakit28.542.19417.139.4009.887.82531.865.845

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFGY 5,7 A/D A/D A/D 3,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFGY 5,70 16,96 17,03 6,74 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi