SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3595 7,3439 0,21
BIST BANKS 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
GOLD 1.846,05 1.851,44 -0,29
BRENT 55,84 55,64 0,36

Akfen GYO Hisse Senedi | AKFGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,76 5,16 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,9 113,4 109,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akfen GYO
Kuruluş 25.06.1997
Faal Alanı Gayimenkul yatırımları.
Telefon (0212)3718700
Faks (0212)2796262
Adres Levent Loft, Büyükdere Cad. No:201 C Blok K:8 34394 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar483,1730,9
Ödenmiş Sermaye184,0184,0
Net Kâr-448,1-200,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 9,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,4
Piyasa Değeri 1.176,4 mnTL
Net Borç 1.923,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,21 -1,43 1,26 -0,41
USD -0,35 -0,64 3,59 -0,01
Göreceli 0,06 0,43 -6,00 -4,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKFGY0,000,00000,000,00 0 A/D
AKFGY0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.681.68650.622.49236.970.47271.088.090
Nakit ve Nakit Benzerleri31.864.67026.766.3325.308.29125.589.571
Finansal Yatırımlar5.989.0824.532.9913.535.8327.574.011
Ticari Alacaklar10.862.1102.042.13212.038.67320.199.891
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar132.12242.6646.99784.504
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.445.0041.443.3221.443.8262.767.634
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.388.69815.795.05114.636.85314.872.479
(Ara Toplam)65.681.68650.622.49236.970.47271.088.090
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.596.995.7492.567.647.2572.487.898.3482.591.847.657
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar75.532.65565.214.88067.282.56542.181.028
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar48.182.45340.687.54638.084.20282.635.732
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.429.291.9662.426.135.2712.344.980.5762.415.094.949
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar120.83194.55699.43150.398
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.50237.38038.29739.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı25.321.65517.046.28417.313.78710.467.115
Diğer Duran Varlıklar18.509.68718.431.34020.099.49041.379.221
TOPLAM VARLIKLAR2.662.677.4352.618.269.7492.524.868.8202.662.935.747
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler498.280.833444.208.659404.109.191189.083.484
Finansal Borçlar454.664.942402.461.618371.662.212155.376.391
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.885.93221.077.49420.638.48321.693.241
Diğer Borçlar3.681.8405.182.6606.927.43210.014.604
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.718.01415.194.8714.434.3691.560.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları330.105292.016446.695438.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)498.280.833444.208.659404.109.191189.083.484
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.663.434.9831.422.093.7401.322.784.9531.514.308.541
Finansal Borçlar1.506.871.6701.259.784.7601.163.358.8581.349.314.418
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar381.281311.994323.464312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü156.182.032161.996.986159.102.631164.681.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar500.961.619751.967.350797.974.676959.543.722
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar483.080.373730.945.671776.477.316934.583.308
Ödenmiş Sermaye184.000.000184.000.000184.000.000184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0058.880.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları22.550.71223.063.053-2.496.66125.922.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.996.1169.996.1169.996.1169.996.116
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları590.947.065590.947.065590.947.065425.591.512
Dönem Net Kar/Zararı-448.131.351-200.778.394-129.687.035165.355.553
Diğer Özsermaye Kalemleri123.717.831123.717.83164.837.831123.717.831
Azınlık Payları17.881.24621.021.67921.497.36024.960.414
TOPLAM KAYNAKLAR2.662.677.4352.618.269.7492.524.868.8202.662.935.747
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri43.138.94623.991.96321.471.274481.931.135
Satışların Maliyeti (-)-6.828.850-4.737.405-2.921.902-321.016.259
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)36.310.09619.254.55818.549.372160.914.876
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)36.310.09619.254.55818.549.372160.914.876
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-70.867-53.324-50.650-3.094.677
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.551.908-4.649.949-2.400.928-9.306.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri860.059780.28856.184193.965.464
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-567.572-109.335-48.353-64.603
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.979.80815.222.23816.105.625342.414.920
Net Faaliyet Kar/Zararı29.687.32114.551.28516.097.794148.514.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.979.80815.222.23816.105.625342.414.920
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.797.4421.751.107909.88791.855.563
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-509.828.913-229.238.106-161.892.178-230.975.579
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-477.051.663-212.264.761-144.876.666203.294.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)23.147.0008.832.68913.237.712-31.980.662
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-2.887.946
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)23.147.0008.832.68913.237.712-29.092.716
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-453.904.663-203.432.072-131.638.954171.314.242
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-453.904.663-203.432.072-131.638.954171.314.242
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.773.312-2.653.678-1.951.9195.958.689
Ana Ortaklık Payları-448.131.351-200.778.394-129.687.035165.355.553
Hisse Başına Kazanç-2-1-11
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-20-11
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2001
Amortisman Giderleri24.34417.4247.88429.195
Kıdem Tazminatı81.51358.57549.47249.456
Finansman Giderleri-509.828.913-229.238.106-161.892.178-230.975.579
Yurtiçi Satışlar17.151.336000
Yurtdışı Satışlar25.987.610000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.568.092.429-1.310.898.019-1.210.220.183-1.143.003.967
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.627.719.416-1.360.517.372-1.256.633.660-1.183.293.256
Net YPP (Hedge Dahil)-1.568.092.429-1.310.898.019-1.210.220.183-1.143.003.967

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKFGY 4,8 A/D A/D A/D 2,4 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKFGY 4,84 9,65 9,43 -22,09 -0,73
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi