SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.084 1.100 -1,49
VIOP 1.220 1.240 -1,58
USD/TRY 7,3571 7,3409 0,22
BIST BANKA 1.102 1.125 -2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.901 12.994 -0,71
ALTIN 1.944,58 1.953,75 -0,47
BRENT 44,95 44,96 -0,02

 Akenerji Hisse Senedi | AKENR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,03 2,13 1,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,5 233,6 221,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Akenerji
Kuruluş 12.05.1989
Faal Alanı Elektrik enerjisi ve buhar üretimi.
Telefon (0212)2498282
Faks (0212)2497355
Adres Miralay Şefik Bey Sk. Ak Han No:15 Kat:3-4 Gümüşsuyu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar625,6961,2
Ödenmiş Sermaye729,2729,2
Net Kâr-335,9-740,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,4
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 3,5
Yabancı Oranı (%) 1,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,9 / 4,9
Piyasa Değeri 1.246,9 mnTL
Net Borç 5.420,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,84 4,27 -17,39 56,88
USD -3,24 3,14 -23,00 26,82
Göreceli -1,37 2,04 -10,26 65,63

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AKENR04.05.20093,230,268326,8322,81 17.530.000 20
AKENR28.05.20032,240,156015,6015,60 8.422.799 19
AKENR04.05.20093,230,268326,8322,8117.530.00020
AKENR28.05.20032,240,156015,6015,608.422.79919

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar247.239.834243.750.006313.915.313494.888.491
Nakit ve Nakit Benzerleri66.688.84488.187.054143.780.608270.105.318
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar106.845.85072.138.69994.878.440132.967.966
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.968.7755.239.4833.764.94013.763.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.885.814817.3021.785.964619.698
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar66.750.55176.267.46868.195.38675.922.173
(Ara Toplam)246.139.834242.650.006312.405.338493.378.516
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar1.100.0001.100.0001.509.9751.509.975
Duran Varlıklar6.560.378.3946.630.323.1755.209.469.4385.268.854.694
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.152.6073.116.5172.786.2722.958.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar19.321.52320.522.18018.996.56920.233.561
Kullanım Hakkı Varlıkları26.743.68023.052.53223.208.23122.571.064
Maddi Duran Varlıklar6.385.833.4596.459.869.9935.047.316.3765.105.532.147
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar107.907.059108.555.151109.181.919109.683.081
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.388.2994.420.5211.939.659642.860
Diğer Duran Varlıklar5.931.76710.686.2815.940.4127.133.197
TOPLAM VARLIKLAR6.807.618.2286.874.073.1815.523.384.7515.763.743.185
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler452.076.757468.919.5991.953.165.5611.885.531.374
Finansal Borçlar199.105.780182.260.4011.640.072.8761.526.278.363
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar199.201.211229.566.931265.724.442319.585.659
Diğer Borçlar2.359.7388.862.3111.866.8291.860.029
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)66.2021.029.52400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0017.301124.507
Borç Karşılıkları35.166.11338.470.28023.871.66922.093.612
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.177.7138.730.15221.612.44415.589.204
(Ara Toplam)452.076.757468.919.5991.953.165.5611.885.531.374
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.729.965.1005.443.986.0733.532.869.4413.780.126.732
Finansal Borçlar5.287.967.9334.916.307.3673.192.634.9943.474.930.527
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar135.764.618176.736.132187.871.986147.138.604
Diğer Borçlar16.82616.59516.48316.521
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.210.5276.375.8025.451.2635.340.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü253.305.243317.803.371115.209.505122.991.431
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler45.699.95326.746.80631.685.21029.709.374
Özkaynaklar625.576.371961.167.50937.349.74998.085.079
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar625.576.371961.167.50937.349.74998.085.079
Ödenmiş Sermaye729.164.000729.164.000729.164.000729.164.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0050.220.0430
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.17212.053.17212.053.17212.053.172
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.498.699.051-2.811.757.372-2.847.157.112-2.884.667.439
Dönem Net Kar/Zararı-335.877.413-740.673.273-436.887.230-375.483.440
Diğer Özsermaye Kalemleri3.718.935.6633.772.380.9822.529.956.8762.617.018.786
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.807.618.2286.874.073.1815.523.384.7515.763.743.185
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri573.095.9351.823.208.6671.382.717.425895.998.547
Satışların Maliyeti (-)-524.975.593-1.645.368.926-1.180.489.200-672.267.948
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)48.120.342177.839.741202.228.225223.730.599
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)48.120.342177.839.741202.228.225223.730.599
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.054.320-61.014.789-42.906.945-27.204.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.852.31328.769.38318.691.16715.262.420
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.829.355-56.329.727-23.238.091-27.277.739
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)21.088.98089.264.608154.774.356184.510.732
Net Faaliyet Kar/Zararı33.066.022116.824.952159.321.280196.526.051
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18276.34117.02017.020
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-130.291-130.291-130.291
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı21.089.16289.210.658154.661.085184.397.461
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.027.40619.252.29615.373.61612.489.251
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-429.562.906-938.990.032-663.235.137-619.454.815
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler182-53.950-113.271-113.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-401.446.338-830.527.078-493.200.436-422.568.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)65.568.92589.853.80556.313.20647.084.663
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-113.408-141.808-124.507
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)65.568.92589.967.21356.455.01447.209.170
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-335.877.413-740.673.273-436.887.230-375.483.440
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-335.877.413-740.673.273-436.887.230-375.483.440
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-335.877.413-740.673.273-436.887.230-375.483.440
Hisse Başına Kazanç0-1-6-5
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri80.216.340256.364.940194.706.617130.551.745
Kıdem Tazminatı1.898.847787.7323.915.3202.254.292
Finansman Giderleri-429.562.906-938.990.032-663.235.137-619.454.815
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.238.925.015-2.924.526.812-4.378.737.283-4.435.445.879
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.238.925.015-2.924.526.812-4.378.737.283-4.435.445.879
Net YPP (Hedge Dahil)-3.238.925.015-2.924.526.812-4.378.737.283-4.435.445.879

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AKENR 1,7 A/D 20,3 3,5 2,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AKENR 1,71 1,95 1,14 -81,18 -1,70
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi