SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKS 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
GOLD 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Afyon Çimento Hisse Senedi | AFYON

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,02 5,73 1,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,9 386,2 368,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Afyon Çimento
Kuruluş 11.04.1990
Faal Alanı Çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek.
Telefon (0216)5547000
Faks (0216)6511415
Adres Kısıklı Cad. Sarkusyan-Ak İş Merkezi S Blok kat:2 34662 Altunizade - Üsküdar / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar490,7475,6
Ödenmiş Sermaye400,0400,0
Net Kâr17,11,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 6,3
Yabancı Oranı (%) 0,63
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,0 / 26,2
Piyasa Değeri 1.608,0 mnTL
Net Borç 88,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,90 -4,96 -19,28 -21,33
USD -2,67 -6,12 -24,63 -28,28
Göreceli -1,27 -2,44 -9,33 -16,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AFYON09.05.20110,130,250025,0021,25 750.000 132
AFYON30.04.20101,326,2000620,00527,00 744.000 A/D
AFYON29.05.20090,846,2000620,00527,00 744.000 20
AFYON28.05.20081,9519,22001.922,001.634,00 2.306.400 20
AFYON13.05.20072,0422,00002.200,001.870,00 2.640.000 21
AFYON21.05.20061,6921,00002.100,001.890,00 2.520.000 24
AFYON30.05.20011,001,0000100,00100,00 120.000 25
AFYON30.05.20000,801,2169121,69115,00 146.000 A/D
AFYON30.05.199910,176,0000600,00600,00 720.000 A/D
AFYON28.05.19985,562,0000200,00200,00 240.000 A/D
AFYON09.05.20110,130,250025,0021,25750.000132
AFYON30.04.20101,326,2000620,00527,00744.000A/D
AFYON29.05.20090,846,2000620,00527,00744.00020
AFYON28.05.20081,9519,22001.922,001.634,002.306.40020
AFYON13.05.20072,0422,00002.200,001.870,002.640.00021
AFYON21.05.20061,6921,00002.100,001.890,002.520.00024
AFYON30.05.20011,001,0000100,00100,00120.00025
AFYON30.05.20000,801,2169121,69115,00146.000A/D
AFYON30.05.199910,176,0000600,00600,00720.000A/D
AFYON28.05.19985,562,0000200,00200,00240.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar136.470.420107.010.75895.960.41571.924.552
Nakit ve Nakit Benzerleri32.350.00414.850.68311.456.965222.118
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar46.401.83649.589.03239.963.65128.757.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar25.878.96820.007.09515.705.85222.726.232
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.783.47122.495.66628.760.10420.088.421
(Ara Toplam)136.414.279106.942.47695.886.57271.794.663
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar56.14168.28273.843129.889
Duran Varlıklar569.124.217561.675.316571.673.211584.488.059
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar94.58194.58194.58194.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.649.3845.919.7586.188.7116.453.228
Maddi Duran Varlıklar493.166.507493.957.019501.159.697508.005.253
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.02996.084108.559131.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı52.403.94346.646.14343.589.75441.800.620
Diğer Duran Varlıklar17.724.77314.961.73120.531.90928.002.450
TOPLAM VARLIKLAR705.594.637668.686.074667.633.626656.412.611
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler181.777.640150.597.398151.866.435324.715.423
Finansal Borçlar93.985.93395.158.28394.498.965270.564.223
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar84.600.69749.171.20448.382.29146.734.854
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)582.7572.153.5263.599.4843.025.567
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları914.1793.017.9302.597.3032.143.507
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.694.0741.096.4552.788.3922.247.272
(Ara Toplam)181.777.640150.597.398151.866.435324.715.423
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler33.134.60442.519.65850.093.542172.016.106
Finansal Borçlar27.268.66937.200.35944.643.234166.762.720
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.865.9355.319.2995.450.3085.253.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar490.682.393475.569.018465.673.649159.681.082
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.682.393475.569.018465.673.649159.681.082
Ödenmiş Sermaye400.000.000400.000.000400.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.1696.320.1696.320.1696.320.169
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları49.012.06349.012.06349.012.06349.012.063
Dönem Net Kar/Zararı17.064.0661.720.827-8.076.774-11.967.781
Diğer Özsermaye Kalemleri18.286.09518.515.95918.418.19116.316.631
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR705.594.637668.686.074667.633.626656.412.611
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri270.305.864197.786.283122.209.46243.598.273
Satışların Maliyeti (-)-250.379.036-179.601.980-114.271.362-43.667.863
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)19.926.82818.184.3037.938.100-69.590
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)19.926.82818.184.3037.938.100-69.590
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.506.403-1.092.269-737.915-360.410
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.612.348-4.693.730-3.525.178-1.853.621
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.754.3024.950.0131.032.477928.005
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.828.588-2.127.454-418.787-43.031
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.733.79115.220.8634.288.697-1.398.647
Net Faaliyet Kar/Zararı11.808.07712.398.3043.675.007-2.283.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.652.89710.626.20210.035.4591.859.647
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı38.386.68825.847.06514.324.156461.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler815.975131.45255.98630.891
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-36.806.539-33.225.946-28.341.207-16.563.834
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler24.652.89710.626.20210.035.4591.859.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.396.124-7.247.429-13.961.065-16.071.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)14.667.9428.968.2565.884.2914.104.162
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14.667.9428.968.2565.884.2914.104.162
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.064.0661.720.827-8.076.774-11.967.781
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.064.0661.720.827-8.076.774-11.967.781
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.064.0661.720.827-8.076.774-11.967.781
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri30.427.13522.815.95315.213.3137.612.919
Kıdem Tazminatı392.293361.522515.715401.410
Finansman Giderleri-36.806.539-33.225.946-28.341.207-16.563.834
Yurtiçi Satışlar194.806.355103.365.41057.426.16619.458.659
Yurtdışı Satışlar116.102.81795.433.48065.579.73424.390.268
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.247.229-7.241.6471.355.782-5.643.075
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.247.229-7.241.6471.355.782-5.643.075
Net YPP (Hedge Dahil)-4.247.229-7.241.6471.355.782-5.643.075

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AFYON 4,0 A/D A/D 6,3 3,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AFYON 4,02 0,61 0,63 2,25 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi