SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.051 91.801 -1,91
VIOP 112.442 114.577 -1,86
USD/TRY 5,3434 5,3524 -0,17
BIST BANKA 111.138 115.333 -3,64
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.781 10.622 1,49
ALTIN 1.246,29 1.243,00 0,26
BRENT 61,20 60,20 1,66

 SISE Hisse Senedi | Şişe Cam

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 30.11.2018
  • Hedef Fiyat 6,85
  • Getiri Pot %30

Kayahan Demirak

Yatırım Teması


Tüm segmentlerde 2017’de gerçekleşen güçlü büyümenin 2018’de hızı azalsa da devam etmesi, ihracatın katkısının (dolar bazlı gelirler) artarak devam etmesi ve grup içinde devam eden maliyet iyileştirici adımların karlılığı artırmaya devam etmesini şirketin temel yatırım teması olarak özetleyebiliriz.


Katalizör


Pasabahce operasyonlarında görülebilecek iyileşme ve sonrasında yapılabilecek IPO, Şişecam için en önemli bir katalist olabilir.


Riskler


Ek satın almalar ve beklentilerin üzerine marj iyileşmesini tahminlerimiz için yukarı riskler olarak düşünüyoruz. Makroekonomide olası gerileme ve beklentilerin üzerinde doğalgaz zammını risk olarak görüyoruz. p>

Önceki Öneri Tarihi 17.09.2018
Önceki Hedef Fiyat 7,22
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,58 6,29 1,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,4 160,2 146,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,9 2,1 2,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Şişe Cam
Kuruluş 25.04.1973
Faal Alanı Şirketimiz 1934 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin desteği ile kurulmuş ve Paşabahçe Cam Fabrikası’nın 1935 yılında üretime başlaması ile fiilen faaliyete geçmiştir. Şirketimizin halen 8 (sekiz) bağlı ortaklığı,17 (onyedi) iştiraki, ve 2 (iki) topluluk dışı iştiraki bulunmaktadır. Şirketimiz bu kuruluşların sermaye ve yönetim bakımından sorumluluklarını taşımakta ve topluluk amaç ve politikaları doğrultusunda, bu şirketlerle ilgili planlama, örgütleme, koordine etme ve sorunlarının çözümlenmesine katkıda bulunma gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
Telefon (0212)3503951
Faks (0212)3505787
Adres İş Kuleleri Kule:3 34330 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar13.159,010.955,8
Ödenmiş Sermaye2.250,02.250,0
Net Kâr2.081,71.084,1

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 22.793 mn TL
FAVÖK 4.659 mn TL
Net Kar 2.215 mn TL
FD/Satışlar 0,7
FD/FAVÖK 3,6
F/K 5,4
PD/DD 0,8
Satışlar 19.341 mn TL
FAVÖK 3.939 mn TL
Net Kar 1.980 mn TL
FD/Satışlar 0,9
FD/FAVÖK 4,2
F/K 6,0
PD/DD 0,9
Satışlar 15.414 mn TL
FAVÖK 3.308 mn TL
Net Kar 2.189 mn TL
FD/Satışlar 1,1
FD/FAVÖK 5,1
F/K 5,4
PD/DD 1,0
Satışlar 11.319 mn TL
FAVÖK 2.447 mn TL
Net Kar 1.225 mn TL
FD/Satışlar 1,5
FD/FAVÖK 6,8
F/K 9,7
PD/DD 1,2

Cari Değerler

F/K 4,9
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 0,9
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 46,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 6,8
Piyasa Değeri 11.857,5 mnTL
Net Borç 4.857,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -50,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,54 0,38 5,40 15,82
USD 1,35 0,57 7,76 -18,47
Göreceli 3,52 4,75 7,03 48,34

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
SISE 5,27
2.188,5
15.413,9
3.307,7
11.726,1
27.084,9
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-134,0
133,9
-53,3
-133,5
195,6
794,6
2.397,7
433,5
1.008,6
4.709,5
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
SISE 30.11.2018 AL 6,85 0,00 AL 7,22 -0,37 AL 5,24 1,61
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
SISE 5,27
3,21
2,53
0,1333
0,1220
24
34
300,0
250,0
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
SISE 22.792,7 2.215,0 4.659,1 Tahmin
SISE 19.341,4 1.979,9 3.939,0 Tahmin
SISE 15.413,9 2.188,5 3.307,7 Tahmin
SISE 11.318,5 1.225,4 2.446,5 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
SISE 5,4 3,6 0,7 0,8 Tahmin
SISE 6,0 4,2 0,9 0,9 Tahmin
SISE 5,4 5,1 1,1 1,0 Tahmin
SISE 9,7 6,8 1,5 1,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SISE31.05.20183,210,133313,3311,33 299.999.925 24
SISE31.05.20172,520,122012,2010,37 250.000.000 34
SISE31.05.20163,620,131613,1611,18 250.000.000 35
SISE29.05.20151,490,05295,294,50 90.000.000 22
SISE30.05.20141,570,04524,523,84 70.999.931 16
SISE31.05.20131,470,04734,734,02 70.995.000 23
SISE31.05.20121,520,04004,003,40 52.000.000 8
SISE31.05.20110,920,04004,003,40 45.760.000 11
SISE14.05.20072,990,150015,0012,78 63.525.000 32
SISE30.05.20052,130,07207,207,20 30.492.000 16
SISE29.06.20042,560,07167,167,16 20.400.000 12
SISE30.05.19992,750,140014,0014,00 3.234.000 A/D
SISE31.03.19982,260,194019,4019,40 3.585.120 A/D
SISE31.05.20183,210,133313,3311,33299.999.92524
SISE31.05.20172,520,122012,2010,37250.000.00034
SISE31.05.20163,620,131613,1611,18250.000.00035
SISE29.05.20151,490,05295,294,5090.000.00022
SISE30.05.20141,570,04524,523,8470.999.93116
SISE31.05.20131,470,04734,734,0270.995.00023
SISE31.05.20121,520,04004,003,4052.000.0008
SISE31.05.20110,920,04004,003,4045.760.00011
SISE14.05.20072,990,150015,0012,7863.525.00032
SISE30.05.20052,130,07207,207,2030.492.00016
SISE29.06.20042,560,07167,167,1620.400.00012
SISE30.05.19992,750,140014,0014,003.234.000A/D
SISE31.03.19982,260,194019,4019,403.585.120A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.548.672.0009.361.244.0009.351.947.0008.366.087.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.844.440.0002.877.482.0003.716.867.0003.438.587.000
Finansal Yatırımlar190.403.000117.420.000100.362.00095.200.000
Ticari Alacaklar3.618.002.0003.079.793.0002.530.901.0002.338.278.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar45.769.00049.617.00049.497.00038.018.000
Stoklar3.152.197.0002.609.184.0002.508.613.0002.141.174.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar697.657.000627.544.000445.503.000314.626.000
(Ara Toplam)11.548.468.0009.361.040.0009.351.743.0008.365.883.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar204.000204.000204.000204.000
Duran Varlıklar18.008.785.00015.231.023.00013.523.678.00012.941.406.000
Ticari Alacaklar614.000594.00000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar19.059.00017.961.00012.737.00016.585.000
Finansal Yatırımlar2.819.157.0002.159.401.0001.880.860.0001.784.438.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar695.224.000506.299.000779.104.000712.108.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller583.069.000583.069.000583.069.000583.069.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar12.392.521.00010.546.353.0009.541.437.0009.199.542.000
Şerefiye218.995.000175.805.00059.852.00056.386.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar221.392.000299.945.000109.796.000104.874.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı719.312.000528.050.000373.778.000328.607.000
Diğer Duran Varlıklar339.442.000413.546.000183.045.000155.797.000
TOPLAM VARLIKLAR29.557.457.00024.592.267.00022.875.625.00021.307.493.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.198.759.0005.184.048.0004.922.013.0003.772.592.000
Finansal Borçlar3.420.868.0002.834.629.0002.446.118.0001.955.423.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.628.966.0001.372.904.0001.174.733.0001.151.866.000
Diğer Borçlar126.168.000129.988.000610.774.000150.540.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü238.186.000110.110.00077.686.00061.082.000
Borç Karşılıkları236.321.000199.531.000169.602.00095.705.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler548.250.000536.886.000443.100.000357.976.000
(Ara Toplam)6.198.759.0005.184.048.0004.922.013.0003.772.592.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.136.009.0004.768.041.0004.539.048.0004.472.486.000
Finansal Borçlar5.471.191.0004.141.419.0003.986.917.0003.941.320.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.534.0001.830.0001.811.0002.834.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar382.349.000380.552.000348.071.000345.811.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü198.135.000177.572.000139.741.000126.098.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler82.800.00066.668.00062.508.00056.423.000
Özkaynaklar17.222.689.00014.640.178.00013.414.564.00013.062.415.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.159.048.00010.955.816.00010.150.059.0009.836.574.000
Ödenmiş Sermaye2.250.000.0002.250.000.0002.250.000.0002.250.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0527.000527.000527.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları2.223.765.0001.267.424.0001.053.743.000877.527.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler158.437.000158.437.000158.438.000115.363.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.581.661.0004.419.547.0004.531.004.0003.624.971.000
Dönem Net Kar/Zararı2.081.655.0001.084.076.000393.264.0001.225.420.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.863.530.0001.775.805.0001.763.083.0001.742.766.000
Azınlık Payları4.063.641.0003.684.362.0003.264.505.0003.225.841.000
TOPLAM KAYNAKLAR29.557.457.00024.592.267.00022.875.625.00021.307.493.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.083.449.0006.781.721.0003.085.926.00011.318.495.000
Satışların Maliyeti (-)-7.363.994.000-4.558.196.000-2.080.343.000-7.688.153.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.719.455.0002.223.525.0001.005.583.0003.630.342.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.719.455.0002.223.525.0001.005.583.0003.630.342.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.346.134.000-830.125.000-377.587.000-1.370.327.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-614.204.000-370.906.000-185.157.000-724.620.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-53.735.000-36.199.000-15.503.000-57.108.000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.133.581.000458.943.000165.013.000552.096.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-582.204.000-256.267.000-76.264.000-346.376.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.256.759.0001.188.971.000516.085.0001.684.007.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.705.382.000986.295.000427.336.0001.478.287.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.274.207.000459.770.000117.950.000344.036.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-158.116.000-3.344.000-2.331.000-48.538.000
Diğer Gelir ve Giderler122.364.00043.479.00000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar79.808.00049.583.00025.645.000172.080.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.800.048.000704.209.000247.560.0001.024.676.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.179.963.000-797.620.000-272.069.000-1.234.497.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.238.455.000499.905.000115.619.000295.498.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.195.107.0001.645.048.000632.840.0001.941.764.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-172.481.000-75.601.000-63.541.000-204.808.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-437.040.000-206.602.000-89.044.000-225.268.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)264.559.000131.001.00025.503.00020.460.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.022.626.0001.569.447.000569.299.0001.736.956.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.022.626.0001.569.447.000569.299.0001.736.956.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları940.971.000485.371.000176.035.000511.536.000
Ana Ortaklık Payları2.081.655.0001.084.076.000393.264.0001.225.420.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri773.212.000485.414.000249.680.000968.174.000
Kıdem Tazminatı32.744.00031.966.0005.225.00056.583.000
Finansman Giderleri-2.179.963.000-797.620.000-272.069.000-1.234.497.000
Yurtiçi Satışlar7.136.037.0004.276.440.0001.958.581.0007.212.506.000
Yurtdışı Satışlar4.630.384.0002.505.281.0001.127.345.0004.105.989.000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.600.785.0002.195.405.0001.639.713.0001.528.059.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.051.388.0001.785.003.0001.503.492.0001.291.880.000
Net YPP (Hedge Dahil)3.586.884.0002.168.859.0001.323.338.0001.234.551.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SISE 5,3 4,9 5,4 1,2 0,9 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
SISE 5,27 46,77 46,82 4,69 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
SISE 5,27 5,3 -51,2 5,0 -29,8 1,0 -54,1
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
SISE 5,3 -41,0 5,0 -9,3 1,0 -6,1
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.