SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.032 95.286 0,78
VIOP 119.285 118.532 0,64
USD/TRY 5,7360 5,6589 1,36
BIST BANKA 132.097 131.096 0,76
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.715 11.563 1,32
ALTIN 1.504,63 1.495,81 0,59
BRENT 59,88 59,74 0,23

 İşbir Holding Hisse Senedi | ISBIR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 199,1228 397,0509 197,9281
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İşbir Holding
Kuruluş 17.02.1968
Faal Alanı Her çeşit sahada yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının devamı ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamaktır
Telefon -
Faks -
Adres Atatürk Bulvari N: 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar165,8156,9
Ödenmiş Sermaye0,60,6
Net Kâr15,40,6

Cari Değerler

F/K 14,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 221,7 mnTL
Net Borç 238,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,53 0,18 7,89 154,09
USD 0,37 -3,68 6,57 135,40
Göreceli 1,74 3,70 14,42 141,48
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50 952.560 6
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50 952.560 13
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00 635.040 2
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00 635.040 A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00 762.048 A/D
ISBIR20.08.20190,441,5000150,00127,50952.5606
ISBIR15.08.20180,841,5000150,00127,50952.56013
ISBIR15.08.20170,881,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR01.09.20160,921,0000100,0085,00635.0402
ISBIR01.09.20150,691,0000100,0085,00635.040A/D
ISBIR26.08.20130,931,2000120,00102,00762.048A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar462.711.597451.108.456375.900.934306.584.273
Nakit ve Nakit Benzerleri33.167.29941.540.67121.377.92821.218.155
Finansal Yatırımlar16.017.440015.088.0230
Ticari Alacaklar234.430.233255.573.641211.077.612172.037.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.430.8192.120.8591.953.6085.004.936
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar142.202.202119.392.657102.090.56884.331.030
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.463.60432.480.62824.313.19523.992.289
(Ara Toplam)462.711.597451.108.456375.900.934306.584.273
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar232.059.416246.733.883234.450.125224.654.977
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.516.0316.781.9272.249.6590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar02.659.3951.974.3190
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.499.2866.983.4717.002.4091.838.850
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar203.911.051217.343.656217.130.498212.982.425
Şerefiye3.507.7754.373.90600
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.496.2082.412.160980.7413.006.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı6.977.2095.478.8194.957.9534.139.055
Diğer Duran Varlıklar151.856700.549154.5462.688.488
TOPLAM VARLIKLAR694.771.013697.842.339610.351.059531.239.250
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler441.479.750441.515.075357.598.396274.899.779
Finansal Borçlar203.611.890243.502.616140.409.106122.329.990
Diğer Finansal Yükümlülükler43.911.024075.749.3060
Ticari Borçlar160.547.630164.258.720113.744.571129.683.338
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.809.9462.862.6931.165.6592.787.013
Borç Karşılıkları6.250.9214.556.6685.547.8646.882.813
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.348.33926.334.37820.981.89013.216.625
(Ara Toplam)441.479.750441.515.075357.598.396274.899.779
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler50.384.39763.899.72857.612.93875.351.721
Finansal Borçlar39.861.52151.929.27545.357.65869.186.069
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0005.780.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.190.71105.455.5210
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.332.16511.970.4536.799.759385.131
Özkaynaklar202.906.866192.427.536195.139.725180.987.750
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar165.799.952156.905.375157.548.533155.174.602
Ödenmiş Sermaye635.040635.040635.040635.040
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-124.822-124.822-124.822-124.822
Hisse Senedi İhraç Primleri31.457.996031.431.03432.006.999
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-12.449.9700-8.529.9290
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.967.5236.812.1856.812.1856.893.285
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları34.540.93539.081.13031.728.35023.597.644
Dönem Net Kar/Zararı15.398.492624.1457.352.78016.722.406
Diğer Özsermaye Kalemleri89.374.758109.877.69788.243.89575.444.050
Azınlık Payları37.106.91435.522.16137.591.19225.813.148
TOPLAM KAYNAKLAR694.771.013697.842.339610.351.059531.239.250
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri769.577.296353.428.022576.988.461291.238.441
Satışların Maliyeti (-)-592.487.721-275.264.572-448.056.587-228.974.015
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)177.089.57578.163.450128.931.87462.264.426
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)177.089.57578.163.450128.931.87462.264.426
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-58.580.347-26.748.986-47.283.773-23.752.569
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.389.141-7.443.335-19.534.399-9.562.207
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-964.445-184.878-701.511-369.518
Diğer Faaliyet Gelirleri111.398.11817.990.29035.121.75823.495.413
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-85.120.452-25.077.256-39.811.852-20.978.995
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)119.433.30836.699.28556.722.09731.096.550
Net Faaliyet Kar/Zararı93.155.64243.786.25161.412.19128.580.132
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0985.6751.842.7870
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-7.429.220-311.9120-33.097
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-3.506.851371.900-449.3420
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı108.497.237000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler99.154.38035.722.30928.104.35119.785.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-188.356.386-71.522.248-74.309.579-29.473.446
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-7.429.220673.7631.842.787-33.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.295.2311.945.00911.910.31421.375.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.187.529-3.421.691-5.635.608-5.427.744
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.883.867-4.319.197-1.392.334-2.821.536
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.696.338897.506-4.243.274-2.606.208
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.107.702-1.476.6826.274.70615.947.812
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.107.702-1.476.6826.274.70615.947.812
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-290.790-2.100.827-1.078.074-774.594
Ana Ortaklık Payları15.398.492624.1457.352.78016.722.406
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri13.294.7977.072.39712.603.4814.068.280
Kıdem Tazminatı1.522.861198.847765.612386.014
Finansman Giderleri-188.356.386-71.522.248-74.309.579-29.473.446
Yurtiçi Satışlar542.466.577252.307.428434.308.867225.443.715
Yurtdışı Satışlar253.406.589111.991.786158.255.45871.620.135
Net Yabancı Para Pozisyonu-136.381.526-134.697.600-112.674.79830.774.420
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-136.381.526-134.697.600-112.674.79830.774.420
Net YPP (Hedge Dahil)-136.381.526-134.697.600-112.674.79830.774.420
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISBIR 349,1 14,4 A/D A/D 1,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi