SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKA 14.378 13.717 4,82
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
ALTIN 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

 Teminatlar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek vadeli işlem sözleşmesi işlemlerinde işlem teminatı olarak kabul edilebilecek varlıklar ve bunların değerleme oranları konusunda genel bilgiye aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir. Tablolarda yer alan varlıklar ve oranlar herhangi bir zamanda bildirim gerekmeksizin değişebilecek, farklı şekillerde uygulanabilecektir. Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi İş Yatırım'dan edinilmelidir.

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar

Toplam teminat gereksiniminin en az % 50’sinin Türk Lirası teminattan oluşması gerekir. Türk Lirası dışında teminata kabul edilecek diğer varlıklar ve bunlara ilişkin kompozisyon limitleri için aşağıda verilen tabloda belirtilen oranlar uygulanır. Kompozisyon limitleri, yatırılmış TL ve diğer teminat bakiyelerinin toplamı üzerinden uygulanır. Alt grup limitlerinin hesaplamasında ilgili varlık tutarının grup limiti uygulanmış toplam değerlenmiş kısmı dikkate alınır.

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek VarlıklarGrup LimitiAlt Grup Limiti (Grup Limiti Yüzdesi Olarak)
Nakit Türk LirasıEn Fazla %100
-
Konvertibl Döviz(USD/EUR/GBP)En Fazla %50-
Devlet İç Borçlanma SenediEn Fazla %50
%50(ISIN bazlı)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond)En Fazla %50%50(ISIN bazlı)
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,En Fazla %50%25(ISIN bazlı)
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleriEn Fazla %40
75%
Hisse Senedi Şemsiye Fonu PaylarıEn Fazla %5020%
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları
En Fazla %5020%
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları
En Fazla %5020%
Borsalarda İşlem Gören Standartta AltınEn Fazla %25-
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetlerEn Fazla %5040%
Borsa İstanbul A.Ş. payları
En Fazla %50-
İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü gereği Kurumumuz ve/veya Kurumumuzun dahil olduğu sermaye grubuna bağlı banka ve şirketlerin garantileri ve ihraç etmiş oldukları menkul kıymetler teminat olarak kabul edilmemektedir.

Teminat Değerlerinin Hesaplanmasında Kullanılacak Değerleme Katsayıları

İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek TL dışı kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerleme katsayıları esas alınır.

Teminat ÇeşidiDeğerleme Katsayısı
Nakit Türk Lirası100%
Konvertibl Döviz(USD)90%
Konvertibl Döviz(EUR)89%
Konvertibl Döviz(GBP)89%
Devlet İç Borçlanma Senedi 
0-1 Yıl94%
1-5 Yıl80%
5 ve üzeri 78%
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond-USD) 
5 Yıla kadar89%
5-10 Yıl89%
10-30 Yıl88%
30 ve üzeri86%
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond-EUR) 
5 Yıla kadar89%
5-10 Yıl85%
10-30 Yıl71%
30 ve üzeri71%
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları 
Sertifikaları 
0-1 Yıl92%
1-5 Yıl
78%
5 Yıl ve üzeri
76%
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri 
BIST 30 80%
BIST 10079%
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları89%
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları92%
Para Piyasası Şemsiye Fonu Payları97%
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın87%
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler 
0-1 Yıl92%
1-5 Yıl78%
5 Yıl ve üzeri
76%
Borsa İstanbul A.Ş. payları100%