SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.644 88.059 1,80
VIOP 106.791 105.354 1,36
USD/TRY 6,6159 6,6150 0,01
BIST BANKS 117.560 115.886 1,44
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.936 9.816 1,22
GOLD 1.577,06 1.577,18 -0,01
BRENT 25,95 25,96 -0,04

 Trabzonspor A.Ş Hisse Senedi | TSPOR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-450,6-413,4
Ödenmiş Sermaye236,4236,4
Net Kâr69,9106,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,86 59,18 -47,56 45,12
USD 9,02 57,48 -50,27 31,22
Göreceli 7,92 58,55 -37,99 85,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar188.608.107242.695.11175.083.723101.449.067
Nakit ve Nakit Benzerleri50.749.2489.831.9295.252.59414.000.808
Finansal Yatırımlar2.354.8432.658.2232.204.7071.991.052
Ticari Alacaklar123.254.462152.077.06457.113.40174.659.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar402.87060.308.28010.49415.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.846.68417.819.61510.502.52710.781.638
(Ara Toplam)188.608.107242.695.11175.083.723101.449.067
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar552.753.434546.567.931505.129.265306.621.584
Ticari Alacaklar54.358.75042.524.55019.789.8000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000106.157.576
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları139.327.378000
Maddi Duran Varlıklar5.985.8225.500.9063.475.4093.706.123
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar349.791.848389.807.224372.530.57685.070.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.289.636108.735.251109.333.480111.687.375
TOPLAM VARLIKLAR741.361.541789.263.042580.212.988408.070.651
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler386.225.427285.682.563624.974.889556.487.395
Finansal Borçlar192.272.57165.725.832284.508.162240.767.988
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar37.693.72347.286.223137.667.67193.479.138
Diğer Borçlar37.848.00343.360.13830.042.89135.147.237
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)60.358.74657.250.50514.530.4060
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.353.3803.305.04049.382.81072.072.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.699.00468.754.825108.842.949115.020.710
(Ara Toplam)386.225.427285.682.563624.974.889556.487.395
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler805.686.223917.001.143475.555.919489.732.186
Finansal Borçlar742.953.378854.455.536428.355.914444.131.977
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.997.25010.210.6134.575.0005.197.166
Diğer Borçlar29.707.79328.211.27830.767.72438.151.303
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)18.129.84018.129.8406.405.3690
Uzun vadeli karşılıklar459.640318.429401.083424.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.438.3225.675.4475.050.8291.827.102
Özkaynaklar-450.550.109-413.420.664-520.317.820-638.148.930
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-450.550.109-413.420.664-520.317.820-638.148.930
Ödenmiş Sermaye236.390.631236.390.631236.390.631100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-816.075.548-816.075.548-750.061.980-747.221.428
Dönem Net Kar/Zararı69.855.185106.889.757-66.013.568-63.212.348
Diğer Özsermaye Kalemleri46.135.54746.230.42046.223.02159.140.770
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR741.361.541789.263.042580.212.988408.070.651
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri278.945.620190.928.395361.740.062254.009.444
Satışların Maliyeti (-)-140.474.129-64.641.277-280.741.567-217.937.932
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)138.471.491126.287.11880.998.49536.071.512
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)138.471.491126.287.11880.998.49536.071.512
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.777.723-6.944.825-21.657.888-15.655.787
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.516.91815.448.478105.142.08666.596.444
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.768.309-14.850.844-54.172.519-70.142.845
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)131.442.377119.939.927110.310.17416.869.324
Net Faaliyet Kar/Zararı129.693.768119.342.29359.340.60720.415.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı131.442.377119.939.927110.310.1740
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.130.03111.053.60012.835.83923.512.787
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-79.717.223-24.103.770-189.159.581-103.594.459
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.855.185106.889.757-66.013.568-63.212.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI69.855.185106.889.757-66.013.568-63.212.348
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)69.855.185106.889.757-66.013.568-63.212.348
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları69.855.185106.889.757-66.013.568-63.212.348
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Amortisman Giderleri29.063.45711.384.33352.068.22735.056.166
Kıdem Tazminatı71.808-85.66169.887-57.668
Finansman Giderleri-79.717.223-24.103.770-189.159.581-103.594.459
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-26.141.945-58.677.238-392.127.280-432.627.840
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-26.141.945-58.677.238-392.127.280-432.627.840
Net YPP (Hedge Dahil)-26.141.945-75.197.634-392.127.280-432.627.840

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 3,1 20,5 7,7 3,6 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 3,12 3,67 1,96 -171,67 -1,72
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi