SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.149 95.394 1,84
VIOP 121.001 118.674 1,96
USD/TRY 5,7590 5,7701 -0,19
BIST BANKA 134.887 130.844 3,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.612 11.747 -1,15
ALTIN 1.527,06 1.498,18 1,93
BRENT 59,13 59,92 -1,32

 Trabzonspor A.Ş Hisse Senedi | TSPOR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,85 1,1 0,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 22,8 22,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-520,3-638,1
Ödenmiş Sermaye236,4100,0
Net Kâr-66,0-63,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,7
PD/DD A/D
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 1,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,9
Piyasa Değeri 260,0 mnTL
Net Borç 705,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,92 2,80 3,77 -20,29
USD 0,92 -0,94 2,51 -26,79
Göreceli -0,90 1,30 9,54 -25,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar75.083.723101.449.06787.804.80882.525.988
Nakit ve Nakit Benzerleri5.252.59414.000.8083.798.66621.770
Finansal Yatırımlar2.204.7071.991.0521.040.6017.219.583
Ticari Alacaklar57.113.40174.659.81071.189.40669.437.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.49415.75921.2119.671
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.502.52710.781.63811.754.9245.837.215
(Ara Toplam)75.083.723101.449.06787.804.80882.525.988
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar505.129.265306.621.584344.681.228359.733.546
Ticari Alacaklar19.789.800000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0106.157.576108.646.986115.082.273
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.475.4093.706.1233.802.8901.370.681
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar372.530.57685.070.510118.217.608133.645.706
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar109.333.480111.687.375114.013.744109.634.886
TOPLAM VARLIKLAR580.212.988408.070.651432.486.036442.259.534
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler624.974.889556.487.395579.613.896617.431.695
Finansal Borçlar284.508.162240.767.988240.178.611221.352.817
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar137.667.67193.479.138118.550.909137.400.702
Diğer Borçlar30.042.89135.147.23728.828.27829.253.567
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları49.382.81072.072.32262.788.48663.488.195
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler123.373.355115.020.710129.267.612165.936.414
(Ara Toplam)624.974.889556.487.395579.613.896617.431.695
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler475.555.919489.732.186465.889.951597.602.560
Finansal Borçlar428.355.914444.131.977414.367.826519.814.520
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.575.0005.197.1667.320.71223.769.467
Diğer Borçlar30.767.72438.151.30341.140.23543.932.409
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar401.083424.638374.992235.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.456.1981.827.1022.686.1869.851.025
Özkaynaklar-520.317.820-638.148.930-613.017.811-772.774.721
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-520.317.820-638.148.930-613.017.811-772.774.721
Ödenmiş Sermaye236.390.631100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-750.061.980-747.221.428-740.823.631-740.823.631
Dönem Net Kar/Zararı-66.013.568-63.212.348-32.076.623-191.891.201
Diğer Özsermaye Kalemleri46.223.02159.140.77046.738.36746.796.035
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR580.212.988408.070.651432.486.036442.259.534
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri361.740.062254.009.444187.082.189100.265.777
Satışların Maliyeti (-)-280.741.567-217.937.932-140.222.734-74.248.930
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)80.998.49536.071.51246.859.45526.016.847
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)80.998.49536.071.51246.859.45526.016.847
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.657.888-15.655.787-11.380.863-3.677.079
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri105.142.08666.596.44451.782.43146.633.173
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-54.172.519-70.142.845-50.942.844-64.525.595
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)110.310.17416.869.32436.318.1794.447.346
Net Faaliyet Kar/Zararı59.340.60720.415.72535.478.59222.339.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı110.310.174004.447.346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.835.83923.512.7879.321.19122.619.164
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-189.159.581-103.594.459-77.715.993-218.957.711
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-66.013.568-63.212.348-32.076.623-191.891.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-66.013.568-63.212.348-32.076.623-191.891.201
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-66.013.568-63.212.348-32.076.623-191.891.201
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-66.013.568-63.212.348-32.076.623-191.891.201
Hisse Başına Kazanç0-10-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-10-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-10-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-10-2
Dipnot
Amortisman Giderleri52.068.22735.056.16625.493.47912.471.083
Kıdem Tazminatı69.887-57.668-57.6680
Finansman Giderleri-189.159.581-103.594.459-77.715.993-218.957.711
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-364.862.532-432.627.840-402.679.355-710.939.023
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu432.330.238-432.627.840-399.060.358-710.939.023
Net YPP (Hedge Dahil)-364.862.532-432.627.840-402.679.355-710.939.023
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 1,1 A/D 8,7 2,7 A/D 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 1,10 1,01 1,19 18,71 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi