SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.743 95.421 -0,71
VIOP 118.537 119.469 -0,78
USD/TRY 5,7763 5,7939 -0,30
BIST BANKA 132.394 134.120 -1,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.409,35 1.423,61 -1,00
BRENT 65,28 64,28 1,56

 Trabzonspor A.Ş Hisse Senedi | TSPOR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-638,1-613,0
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr-63,2-32,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,04 9,89 16,28 -27,54
USD 1,16 10,83 21,90 -33,91
Göreceli 1,79 8,50 4,89 -30,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar101.449.06787.804.80882.525.98862.703.126
Nakit ve Nakit Benzerleri14.000.8083.798.66621.7706.367.290
Finansal Yatırımlar1.991.0521.040.6017.219.5831.165.783
Ticari Alacaklar74.659.81071.189.40669.437.74944.359.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar15.75921.2119.6719.972
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.781.63811.754.9245.837.21510.800.109
(Ara Toplam)101.449.06787.804.80882.525.98862.703.126
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar306.621.584344.681.228359.733.546338.165.234
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar106.157.576108.646.986115.082.27381.243.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.706.1233.802.8901.370.6813.230.852
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.070.510118.217.608133.645.706136.695.311
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar111.687.375114.013.744109.634.886116.995.805
TOPLAM VARLIKLAR408.070.651432.486.036442.259.534400.868.360
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler556.487.395579.613.896617.431.695503.662.228
Finansal Borçlar240.767.988240.178.611221.352.817183.909.864
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar93.479.138118.550.909137.400.70295.156.144
Diğer Borçlar35.147.23728.828.27829.253.56745.486.275
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları72.072.32262.788.48663.488.19551.108.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler115.020.710129.267.612165.936.414128.001.484
(Ara Toplam)556.487.395579.613.896617.431.695503.662.228
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler489.732.186465.889.951597.602.560478.089.652
Finansal Borçlar444.131.977414.367.826519.814.520430.027.328
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.197.1667.320.71223.769.46715.879.520
Diğer Borçlar38.151.30341.140.23543.932.40929.487.047
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar424.638374.992235.139235.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.827.1022.686.1869.851.0252.460.618
Özkaynaklar-638.148.930-613.017.811-772.774.721-580.883.520
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-638.148.930-613.017.811-772.774.721-580.883.520
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-747.221.428-740.823.631-740.823.631-448.360.024
Dönem Net Kar/Zararı-63.212.348-32.076.623-191.891.201-292.463.607
Diğer Özsermaye Kalemleri59.140.77046.738.36746.796.03546.796.035
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR408.070.651432.486.036442.259.534400.868.360
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri254.009.444187.082.189100.265.777190.723.543
Satışların Maliyeti (-)-217.937.932-140.222.734-74.248.930-308.402.830
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)36.071.51246.859.45526.016.847-117.679.287
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)36.071.51246.859.45526.016.847-117.679.287
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.655.787-11.380.863-3.677.079-17.134.416
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri66.596.44451.782.43146.633.173147.276.749
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-70.142.845-50.942.844-64.525.595-181.011.980
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.869.32436.318.1794.447.346-168.548.934
Net Faaliyet Kar/Zararı20.415.72535.478.59222.339.768-134.813.703
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı004.447.3460
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler23.512.7879.321.19122.619.16412.114.509
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-103.594.459-77.715.993-218.957.711-136.029.182
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-63.212.348-32.076.623-191.891.201-292.463.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-63.212.348-32.076.623-191.891.201-292.463.607
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-63.212.348-32.076.623-191.891.201-292.463.607
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-63.212.348-32.076.623-191.891.201-292.463.607
Hisse Başına Kazanç-10-2-3
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-2-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-10-2-3
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-2-3
Amortisman Giderleri35.056.16625.493.47912.471.08359.673.753
Kıdem Tazminatı-57.668-57.668083.044
Finansman Giderleri-103.594.459-77.715.993-218.957.711-136.029.182
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-432.627.840-402.679.355-710.939.023-602.166.401
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-432.627.840-399.060.358-710.939.023569.292.866
Net YPP (Hedge Dahil)-432.627.840-402.679.355-710.939.023692.037.269
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 1,0 A/D 37,1 2,9 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 1,00 0,80 0,68 -11,51 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi