SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 TSPOR Hisse Senedi | Trabzonspor A.Ş

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,04 1,4744 0,4344
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 96,8 95,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-613,0-772,8
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr-32,1-191,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 0,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 0,9
Piyasa Değeri 312,0 mnTL
Net Borç 649,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,89 -21,80 -24,64
USD -0,19 -2,63 -21,07 -24,93
Göreceli -0,01 0,06 -23,39 -32,39

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar87.804.80882.525.98862.703.12690.848.719
Nakit ve Nakit Benzerleri3.798.66621.7706.367.2902.431.356
Finansal Yatırımlar1.040.6017.219.5831.165.783705.378
Ticari Alacaklar71.189.40669.437.74944.359.97261.976.949
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.2119.6719.97212.015
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.754.9245.837.21510.800.10925.723.021
(Ara Toplam)87.804.80882.525.98862.703.12690.848.719
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar344.681.228359.733.546338.165.234471.115.310
Ticari Alacaklar00088.627.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar108.646.986115.082.27381.243.26678.249.868
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.802.8901.370.6813.230.8523.440.936
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar118.217.608133.645.706136.695.311159.518.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar114.013.744109.634.886116.995.805141.278.510
TOPLAM VARLIKLAR432.486.036442.259.534400.868.360561.964.029
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler579.613.896617.431.695503.662.228482.325.069
Finansal Borçlar240.178.611221.352.817183.909.864124.420.095
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar118.550.909137.400.70295.156.144113.583.947
Diğer Borçlar28.828.27829.253.56745.486.27533.655.924
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları62.788.48663.488.19551.108.46137.730.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler129.267.612165.936.414128.001.484172.934.840
(Ara Toplam)579.613.896617.431.695503.662.228482.325.069
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler465.889.951597.602.560478.089.652542.537.610
Finansal Borçlar414.367.826519.814.520430.027.328394.823.688
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.320.71223.769.46715.879.52022.205.770
Diğer Borçlar41.140.23543.932.40929.487.04732.970.287
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar374.992235.139235.139216.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.686.1869.851.0252.460.61892.321.709
Özkaynaklar-613.017.811-772.774.721-580.883.520-462.898.650
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-613.017.811-772.774.721-580.883.520-462.898.650
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-740.823.631-740.823.631-448.360.024-458.584.283
Dönem Net Kar/Zararı-32.076.623-191.891.201-292.463.607-164.558.686
Diğer Özsermaye Kalemleri46.738.36746.796.03546.796.03547.100.243
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR432.486.036442.259.534400.868.360561.964.029
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri187.082.189100.265.777190.723.543134.703.089
Satışların Maliyeti (-)-140.222.734-74.248.930-308.402.830-216.697.308
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)46.859.45526.016.847-117.679.287-81.994.219
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.859.45526.016.847-117.679.287-81.994.219
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.380.863-3.677.079-17.134.416-6.681.166
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri51.782.43146.633.173147.276.74992.826.128
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-50.942.844-64.525.595-181.011.980-90.439.650
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.318.1794.447.346-168.548.934-86.288.907
Net Faaliyet Kar/Zararı35.478.59222.339.768-134.813.703-88.675.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.321.19122.619.16412.114.50914.542.013
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-77.715.993-218.957.711-136.029.182-92.811.792
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.076.623-191.891.201-292.463.607-164.558.686
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-32.076.623-191.891.201-292.463.607-164.558.686
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-32.076.623-191.891.201-292.463.607-164.558.686
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-32.076.623-191.891.201-292.463.607-164.558.686
Hisse Başına Kazanç0-2-3-2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-3-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-2-3-2
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-3-2
Dipnot
Amortisman Giderleri25.493.47912.471.08359.673.75344.585.562
Kıdem Tazminatı-57.668083.044175.459
Finansman Giderleri-77.715.993-218.957.711-136.029.182-92.811.792
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-402.679.355-710.939.023-602.166.401-515.267.792
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-399.060.358-710.939.023569.292.866-515.267.792
Net YPP (Hedge Dahil)-402.679.355-710.939.023692.037.269-515.267.792
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 1,0 A/D A/D 3,2 A/D 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 1,04 0,44 0,44 -0,49 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi