SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 108.939 108.659 0,26
VIOP 132.903 132.767 0,10
USD/TRY 5,7596 5,7505 0,16
BIST BANKA 152.945 152.379 0,37
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.055 13.141 -0,65
ALTIN 1.475,57 1.475,92 -0,02
BRENT 63,26 63,39 -0,21

 Trabzonspor A.Ş Hisse Senedi | TSPOR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,2 2,11 0,91
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,7 260,5 256,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-413,4-520,3
Ödenmiş Sermaye236,4236,4
Net Kâr106,9-66,0

Cari Değerler

F/K 2,1
FD/FAVÖK 6,7
PD/DD A/D
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 13,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,8 / 2,7
Piyasa Değeri 482,2 mnTL
Net Borç 907,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 6,25 45,71 47,83
USD -1,14 6,43 45,20 35,77
Göreceli -1,84 4,75 34,80 24,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,19 5.348.842 A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,58 23.111.306 A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,09 27.673.457 103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,09 26.794.270 86
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,17 21.521.930 86
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,27 7.019.346 2.644
TSPOR26.07.20133,950,214021,4018,195.348.842A/D
TSPOR12.02.20138,800,924592,4578,5823.111.306A/D
TSPOR15.01.200814,381,1069110,6994,0927.673.457103
TSPOR19.11.200715,101,0718107,1891,0926.794.27086
TSPOR29.10.200615,940,860986,0973,1721.521.93086
TSPOR10.10.20056,300,280828,0825,277.019.3462.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar242.695.11175.083.723101.449.06787.804.808
Nakit ve Nakit Benzerleri9.831.9295.252.59414.000.8083.798.666
Finansal Yatırımlar2.658.2232.204.7071.991.0521.040.601
Ticari Alacaklar152.077.06457.113.40174.659.81071.189.406
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar60.308.28010.49415.75921.211
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar17.819.61510.502.52710.781.63811.754.924
(Ara Toplam)242.695.11175.083.723101.449.06787.804.808
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar546.567.931505.129.265306.621.584344.681.228
Ticari Alacaklar42.524.55019.789.80000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00106.157.576108.646.986
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.500.9063.475.4093.706.1233.802.890
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar389.807.224372.530.57685.070.510118.217.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar108.735.251109.333.480111.687.375114.013.744
TOPLAM VARLIKLAR789.263.042580.212.988408.070.651432.486.036
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler285.682.563624.974.889556.487.395579.613.896
Finansal Borçlar65.725.832284.508.162240.767.988240.178.611
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.286.223137.667.67193.479.138118.550.909
Diğer Borçlar43.360.13830.042.89135.147.23728.828.278
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)57.250.505000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.305.04049.382.81072.072.32262.788.486
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.754.825123.373.355115.020.710129.267.612
(Ara Toplam)285.682.563624.974.889556.487.395579.613.896
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler917.001.143475.555.919489.732.186465.889.951
Finansal Borçlar854.455.536428.355.914444.131.977414.367.826
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar10.210.6134.575.0005.197.1667.320.712
Diğer Borçlar28.211.27830.767.72438.151.30341.140.235
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)18.129.840000
Uzun vadeli karşılıklar318.429401.083424.638374.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.675.44711.456.1981.827.1022.686.186
Özkaynaklar-413.420.664-520.317.820-638.148.930-613.017.811
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-413.420.664-520.317.820-638.148.930-613.017.811
Ödenmiş Sermaye236.390.631236.390.631100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-816.075.548-750.061.980-747.221.428-740.823.631
Dönem Net Kar/Zararı106.889.757-66.013.568-63.212.348-32.076.623
Diğer Özsermaye Kalemleri46.230.42046.223.02159.140.77046.738.367
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR789.263.042580.212.988408.070.651432.486.036
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri190.928.395361.740.062254.009.444187.082.189
Satışların Maliyeti (-)-64.641.277-280.741.567-217.937.932-140.222.734
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)126.287.11880.998.49536.071.51246.859.455
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)126.287.11880.998.49536.071.51246.859.455
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.944.825-21.657.888-15.655.787-11.380.863
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.448.478105.142.08666.596.44451.782.431
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.850.844-54.172.519-70.142.845-50.942.844
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)119.939.927110.310.17416.869.32436.318.179
Net Faaliyet Kar/Zararı119.342.29359.340.60720.415.72535.478.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı119.939.927110.310.17400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.053.60012.835.83923.512.7879.321.191
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.103.770-189.159.581-103.594.459-77.715.993
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.889.757-66.013.568-63.212.348-32.076.623
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI106.889.757-66.013.568-63.212.348-32.076.623
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)106.889.757-66.013.568-63.212.348-32.076.623
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları106.889.757-66.013.568-63.212.348-32.076.623
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri11.384.33352.068.22735.056.16625.493.479
Kıdem Tazminatı-85.66169.887-57.668-57.668
Finansman Giderleri-24.103.770-189.159.581-103.594.459-77.715.993
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-58.677.238-364.862.532-432.627.840-402.679.355
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-58.677.238432.330.238-432.627.840-399.060.358
Net YPP (Hedge Dahil)-75.197.634-364.862.532-432.627.840-402.679.355
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 2,0 2,1 6,7 3,1 A/D 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 2,04 13,58 13,97 39,04 0,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi