SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6360 3,6303 0,16
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.628 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,62 1.235,69 -0,01
BRENT 56,25 55,69 1,01

 TSPOR | Trabzonspor A.Ş

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,75 3,14 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4 104 100

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Trabzonspor A.Ş
Kuruluş 25.03.1994
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0462)3250967
Faks (0462)3280973
Adres Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Ahmet Suat Özyazici Havaalanı altı Trabzon

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-204.377.356-172.568.055
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000
Net Kâr-34.571.407-2.845.216

Cari Oranlar

F/K -5,5
FD/FAVÖK -20,0
PD/DD -1,4
FD/Satışlar 4,3
Yabancı Oranı (%) 4,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,5 / 9,4
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,69 2,11 60,22 -10,18
USD 0,96 6,29 29,66 -1,79
Göreceli -0,85 -4,52 32,47 2,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TSPOR26.07.20133,950,2140-9
TSPOR13.02.20138,800,9245-38
TSPOR16.01.200814,381,1069103
TSPOR20.11.200715,101,071886
TSPOR30.10.200615,940,860986
TSPOR10.10.20056,300,28082.644
TSPOR26.07.20133,950,2140-9
TSPOR13.02.20138,800,9245-38
TSPOR16.01.200814,381,1069103
TSPOR20.11.200715,101,071886
TSPOR30.10.200615,940,860986
TSPOR10.10.20056,300,28082.644

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar81.807.33790.746.84632.584.26130.438.043
Nakit ve Nakit Benzerleri35.408.2848.360.5101.152.472972.628
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar36.875.50170.126.84027.781.69420.483.540
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.97342.97366.9735.150.311
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.513.57912.216.5233.583.1223.831.564
(Ara Toplam)81.807.33790.746.84632.584.26130.438.043
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar216.477.959189.850.110189.625.000219.665.015
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.465.558000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar42.732.65139.128.51239.112.09642.689.610
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar2.149.0362.297.2112.946.0003.073.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar137.789.656148.424.387147.566.904172.890.603
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar341.058001.010.887
TOPLAM VARLIKLAR298.285.296280.596.956222.209.261250.103.058
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler227.128.724197.540.109294.321.679314.262.189
Finansal Borçlar81.558.25952.326.471100.117.48576.854.009
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar57.984.60652.976.51367.850.74672.679.131
Diğer Borçlar13.988.16714.249.43733.030.15016.780.500
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları10.556.37911.139.87715.862.3198.256.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.041.31366.847.81177.460.979139.692.528
(Ara Toplam)227.128.724197.540.109294.321.679314.262.189
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler275.533.928255.624.90297.556.716102.760.383
Finansal Borçlar232.545.210225.279.29179.788.05378.295.472
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar939.344892.8543.531.1135.537.741
Diğer Borçlar29.049.11929.282.21714.036.37218.550.257
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları173.45491.009147.922130.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.826.80179.53153.256246.892
Özkaynaklar-204.377.356-172.568.055-169.669.134-166.919.514
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-204.377.356-172.568.055-169.669.134-166.919.514
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.144.07613.144.07613.144.07613.144.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-329.904.591-329.904.591-216.439.184-216.439.184
Dönem Net Kar/Zararı-34.571.407-2.845.216-113.465.407-110.733.688
Diğer Özsermaye Kalemleri46.954.56647.037.67647.091.38147.109.282
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR298.285.296280.596.956222.209.261250.103.058
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri84.130.53145.172.48996.377.30382.886.741
Satışların Maliyeti (-)-94.958.669-41.327.616-219.774.587-157.432.262
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-10.828.1383.844.873-123.397.284-74.545.521
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-10.828.1383.844.873-123.397.284-74.545.521
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.602.369-5.285.085-14.974.780-12.667.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri40.290.39116.133.309115.841.08233.015.436
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-19.784.004-6.292.984-66.668.148-42.255.450
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.075.8808.400.113-89.199.130-96.452.972
Net Faaliyet Kar/Zararı-19.430.507-1.440.212-138.372.064-87.212.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar3.620.55516.416-3.522.11355.401
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.812.9821.977.00016.646.90214.554.124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-44.080.824-13.238.745-37.391.066-28.890.241
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-34.571.407-2.845.216-113.465.407-110.733.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-34.571.407-2.845.216-113.465.407-110.733.688
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-34.571.407-2.845.216-113.465.407-110.733.688
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-34.571.407-2.845.216-113.465.407-110.733.688
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri23.518.52512.692.99053.462.04034.367.437
Kıdem Tazminatı134.263026.3400
Finansman Giderleri-44.080.824-13.238.745-37.391.066-28.890.241
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-261.572.181-222.099.734-169.345.532-160.097.758
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-261.572.181-222.099.734-169.345.532-160.343.058
Net YPP (Hedge Dahil)-261.572.181-222.099.734-169.345.532-160.097.758
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSPOR 2,9 A/D A/D 4,3 A/D 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSPOR 2,90 4,81 4,74 -7,09 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TSPOR 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.