SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 TSKB | TSKB

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

AL
  • Tarihi 21.02.2017
  • Hedef Fiyat 1,67
  • Getiri Pot %12,1

Bülent Şengönül

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 12.12.2016
Önceki Hedef Fiyat 1,57
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,25 1,57 0,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 27 26

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,6 0,7

Şirket Künyesi

Ünvanı TSKB
Kuruluş 31.05.1950
Faal Alanı Kalkınma ve yatırım bankacılığı
Telefon (0212)3345050
Faks (0212)3345234
Adres Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.928.339.0002.869.629.000
Ödenmiş Sermaye2.050.000.0002.050.000.000
Net Kâr476.445.000366.858.000

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 2.783.792.000 TL
Net Faiz Geliri 598.542.000 TL
Net Kar 410.590.000 TL
Mevduat TL
ROE (%) 15,8
F/Mevduat
F/K 7,4
PD/DD 1,1
PD/Net Faiz Geliri (%) 510,3
Öz Sermaye 3.143.053.000 TL
Net Faiz Geliri 758.803.000 TL
Net Kar 435.913.000 TL
Mevduat 0 TL
ROE (%) 14,7
F/Mevduat
F/K 7,0
PD/DD 1,0
PD/Net Faiz Geliri (%) 402,5
Öz Sermaye 3.461.592.374 TL
Net Faiz Geliri 836.551.852 TL
Net Kar 566.049.366 TL
Mevduat 0 TL
ROE (%) 17,1
F/Mevduat
F/K 5,4
PD/DD 0,9
PD/Net Faiz Geliri (%) 365,1
Öz Sermaye 3.991.170.081 TL
Net Faiz Geliri 939.149.899 TL
Net Kar 635.800.354 TL
Mevduat 0 TL
ROE (%) 17,1
F/Mevduat
F/K 4,8
PD/DD 0,8
PD/Net Faiz Geliri (%) 325,2

Cari Oranlar

F/K 7,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 57,84
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 2,9
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -28,5

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,05 5,67 12,88 -6,45
USD 4,61 14,52 -7,61 4,19
Göreceli 2,71 0,36 -3,82 5,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
TSKB 1,49
435,9
3.143,1
24.001,6
758,8
0,0
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
03.04.2014
-7,2
43,4
256,0
98,3
0,0
-7,2
43,4
256,0
98,3
0,0
-10,0
102,8
711,1
94,2
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
TSKB 21.02.2017 AL 1,57 0,10 AL 1,57 0,10 AL 1,70 -0,03
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
TSKB 1,49
2,66
1,81
2,44
0,0397
0,0300
0,0480
14,4
12,8
19,2
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Mevduat (mn TL) Tahmin/Açıklanan
TSKB 2.783,8 410,6
Kod F/K F/Mevduat ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
TSKB 7,4 15,8 1,1 Açıklanan
TSKB 7,0 14,7 1,0 Açıklanan
TSKB 5,4 17,1 0,9 Tahmin
TSKB 4,8 17,1 0,8 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TSKB28.03.20161,810,030013
TSKB30.03.20152,440,048019
TSKB31.03.20142,730,050022
TSKB28.03.20132,220,054620
TSKB28.03.20122,370,056318
TSKB31.03.20112,210,060020
TSKB03.05.20102,150,050017
TSKB25.03.19991,270,03750
TSKB24.04.19981,320,05000
TSKB31.03.199722,500,90000
TSKB28.03.20161,810,030013
TSKB30.03.20152,440,048019
TSKB31.03.20142,730,050022
TSKB28.03.20132,220,054620
TSKB28.03.20122,370,056318
TSKB31.03.20112,210,060020
TSKB03.05.20102,150,050017
TSKB25.03.19991,270,03750
TSKB24.04.19981,320,05000
TSKB31.03.199722,500,90000

Mali Tablolar

Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI778.074.000869.415.000798.308.000745.459.000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net)380.103.000183.001.000194.567.000220.583.000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar380.103.000183.001.000194.567.000220.583.000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri4.658.0005.432.00020.664.00019.584.000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler01.938.00000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar375.445.000175.631.000173.903.000200.999.000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler0000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans.0000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
2.2.3 Krediler0000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler0000
III. BANKALAR63.453.000434.242.000406.307.00089.451.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR254.033.0001.224.085.0001.352.910.0001.455.558.000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar191.138.000000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar62.895.0001.224.085.0001.352.910.0001.455.558.000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar0000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.070.422.0003.251.486.0003.239.958.0003.102.454.000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler48.673.00043.132.00040.121.00037.865.000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri2.790.932.0002.948.446.0002.970.703.0002.773.487.000
5.3 Diğer Menkul Değerler230.817.000259.908.000229.134.000291.102.000
VI. KREDİLER17.318.593.00015.351.980.00014.248.333.00013.780.328.000
6.1 Krediler17.318.593.00015.351.980.00014.248.333.00013.780.328.000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler457.472.000399.253.000490.389.000403.937.000
6.1.2 Diğer16.861.121.00014.952.727.00013.757.944.00013.376.391.000
6.2 Takipteki Krediler48.439.00048.339.00047.865.00053.467.000
6.3 Özel Karşılıklar (-)48.439.00048.339.00047.865.00053.467.000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI0000
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)1.375.729.000908.091.000894.837.000879.551.000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri1.375.729.000908.091.000894.837.000879.551.000
8.2 Diğer Menkul Değerler0000
IX. İŞTİRAKLER (Net)222.908.000206.334.000207.115.000164.771.000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
9.2 Konsolide Edilmeyenler222.908.000206.334.000207.115.000164.771.000
9.2.1 Mali İştirakler221.353.000204.779.000205.560.000163.216.000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler1.555.0001.555.0001.555.0001.555.000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)129.363.000128.213.000133.496.000122.522.000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar127.984.000126.834.000133.117.000122.143.000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.379.0001.379.000379.000379.000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)0000
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
11.2 Konsolide Edilmeyenler0000
11.2.1 Mali Ortaklıklar0000
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar0000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR3.792.0001.417.0001.085.0000
12.1 Finansal Kiralama Alacakları4.393.0001.549.0001.214.00099.000
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları0000
12.3 Diğer0000
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)601.000132.000129.00099.000
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR272.00042.021.00065.684.00046.689.000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar272.00042.021.00065.684.00046.689.000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)51.112.00047.715.00048.129.00048.170.000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)949.000888.000816.000885.000
15.1 Şerefiye0000
15.2 Diğer949.000888.000816.000885.000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0000
XVII. VERGİ VARLIĞI14.195.00021.519.00024.531.00021.766.000
17.1 Cari Vergi Varlığı0000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı14.195.00021.519.00024.531.00021.766.000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV0000
18.1 Satış Amaçlı0000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XIX. DİĞER AKTİFLER338.575.000199.871.000175.258.000206.815.000
AKTİF TOPLAMI24.001.573.00022.870.278.00021.791.334.00020.885.002.000
I. MEVDUAT0000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı0000
1.2 Diğer0000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR320.648.000186.495.000204.396.000224.912.000
III. ALINAN KREDİLER15.840.967.00014.053.886.00013.000.669.00012.814.020.000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR905.498.0002.144.004.0002.286.920.0002.645.940.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar610.144.000162.000.000162.000.000162.000.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar0000
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar295.354.0001.982.004.0002.124.920.0002.483.940.000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)3.486.732.0003.058.562.0002.943.421.0002.046.827.000
5.1 Bonolar0000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0000
5.3 Tahviller3.486.732.0003.058.562.0002.943.421.0002.046.827.000
VI. FONLAR5.317.0005.196.0008.468.0004.830.000
6.1 Müstakriz Fonları5.317.0005.196.0008.468.0004.830.000
6.2 Diğer0000
VII. MUHTELİF BORÇLAR173.938.000128.395.000141.277.000128.323.000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR0000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI0000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0000
10.1 Finansal Kiralama Borçları0000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları0000
10.3 Diğer0000
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )0000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR51.433.000000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar51.433.000000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XII. KARŞILIKLAR278.392.000246.247.000236.742.000229.458.000
12.1 Genel Karşılıklar178.463.000159.758.000155.154.000147.107.000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı0000
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı9.346.00010.906.00011.005.00010.257.000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0000
12.5 Diğer Karşılıklar90.583.00075.583.00070.583.00072.094.000
XIII. VERGİ BORCU10.309.00026.155.00041.092.00048.826.000
13.1 Cari Vergi Borcu10.309.00026.155.00041.092.00048.826.000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu0000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ.0000
14.1 Satış Amaçlı0000
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER0151.709.000145.078.000143.419.000
XVI. ÖZKAYNAKLAR2.928.339.0002.869.629.0002.783.271.0002.598.447.000
16.1 Ödenmiş Sermaye2.050.000.0002.050.000.0002.050.000.0001.750.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri3.010.00053.887.00085.211.00017.239.000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri0000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları0000
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları-32.469.00022.462.00053.786.000-14.186.000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları34.702.00031.368.00031.368.00031.368.000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri0000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)0000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları0000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri777.00057.00057.00057.000
16.3 Kar Yedekleri398.884.000398.884.000398.884.000398.884.000
16.3.1 Yasal Yedekler213.923.000213.923.000213.923.000213.923.000
16.3.2 Statü Yedekleri75.641.00075.641.00075.641.00075.641.000
16.3.3 Olağanüstü Yedekler106.400.000106.400.000106.400.000106.400.000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri2.920.0002.920.0002.920.0002.920.000
16.4 Kar veya Zarar476.445.000366.858.000249.176.000432.324.000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı000300.000.000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı476.445.000366.858.000249.176.000132.324.000
16.5 Azınlık Payları0000
PASİF TOPLAMI24.001.573.00022.870.278.00021.791.334.00020.885.002.000
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ1.376.480.0001.002.047.000646.461.000328.490.000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler845.107.000592.832.000379.926.000185.414.000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.371.0002.540.0001.735.000844.000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler12.021.0006.844.0003.322.000578.000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler162.956.000136.365.00089.838.00044.502.000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler352.241.000262.929.000171.226.00096.984.000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan1.391.0001.272.0001.055.000623.000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV0000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan263.787.000198.522.000130.769.00069.826.000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan87.063.00063.135.00039.402.00026.535.000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri27.00010.0001.0000
1.7 Diğer Faiz Gelirleri757.000527.000413.000168.000
II. FAİZ GİDERLERİ599.292.000422.466.000275.014.000133.087.000
2.1 Mevduata Verilen Faizler0000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler242.405.000163.241.000101.986.00048.295.000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler206.844.000159.371.000114.756.00058.347.000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler149.831.00099.722.00058.189.00026.399.000
2.5 Diğer Faiz Giderleri212.000132.00083.00046.000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)777.188.000579.581.000371.447.000195.403.000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ4.935.0003.571.0002.611.0001.421.000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar11.968.0008.941.0006.127.0003.100.000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden10.876.0008.305.0005.604.0002.745.000
4.1.2 Diğer1.092.000636.000523.000355.000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar7.033.0005.370.0003.516.0001.679.000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere303.000171.00039.00020.000
4.2.2 Diğer6.730.0005.199.0003.477.0001.659.000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ30.102.00030.102.00030.102.0009.325.000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net)-54.782.000-59.887.000-35.985.000-12.627.000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı5.917.0005.738.0005.395.0003.609.000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar174.000-137.776.000-142.531.000-85.773.000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı-60.873.00072.151.000101.151.00069.537.000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ15.078.00014.511.00013.396.0009.776.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)772.521.000567.878.000381.571.000203.298.000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)63.635.00028.328.00016.822.00013.086.000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)115.634.00087.307.00060.190.00028.112.000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)593.252.000452.243.000304.559.000162.100.000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0000
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR0000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI0000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)593.252.000452.243.000304.559.000162.100.000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)116.807.00085.385.00055.383.00029.776.000
16.1 Cari Vergi Karşılığı98.641.00093.571.00072.482.00036.010.000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı18.166.000-8.186.000-17.099.000-6.234.000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)476.445.000366.858.000249.176.000132.324.000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0000
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir.0000
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0000
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0000
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0000
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları0000
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)0000
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)0000
21.1 Cari Vergi Karşılığı0000
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı0000
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)0000
DİĞER KAR/ZARAR0000
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)476.445.000366.858.000249.176.000132.324.000
23.1 Grubun Karı/Zararı476.445.000366.858.000249.176.000132.324.000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-)0000
Hisse Başına Kar/Zarar0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TSKB 1,5 7,0 A/D A/D 1,0 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TSKB 1,49 57,86 57,84 -1,94 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
TSKB 1,49 7,0 -28,46 1,0 -15,34
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TSKB 7,0 1,85 1,0 -20,34
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.