SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 93.981 99.028 -5,10
VIOP 116.648 122.925 -5,11
USD/TRY 5,9147 5,8838 0,53
BIST BANKA 127.497 138.900 -8,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.487 12.512 -0,20
ALTIN 1.492,99 1.488,71 0,29
BRENT 59,12 60,51 -2,30

 Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,36 1,59 0,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 10,5 10,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,82,6
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-0,7-1,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,3
PD/DD 6,4
FD/Satışlar 2,9
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 24,5 mnTL
Net Borç 29,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -8,11 -12,82 -5,56 29,52
USD -9,20 -15,47 -9,39 15,74
Göreceli -3,17 -4,46 3,58 25,78

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.090.28112.286.17711.671.16710.903.403
Nakit ve Nakit Benzerleri4.83167.757408.639273.571
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.488.7115.474.3333.981.224885.923
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.26410.9149.34052.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.346.3465.951.9916.647.1728.810.047
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.245.129781.182624.792881.305
(Ara Toplam)13.090.28112.286.17711.671.16710.903.403
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.807.62022.852.25623.802.40824.152.066
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.79443.81343.81343.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları589.531000
Maddi Duran Varlıklar17.463.78117.892.70318.397.20918.901.593
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.236.9882.302.5092.368.0212.435.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı582.488846.1761.123.0221.150.748
Diğer Duran Varlıklar3.891.0381.767.0551.870.3431.620.875
TOPLAM VARLIKLAR37.897.90135.138.43335.473.57535.055.469
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.831.9967.758.8157.217.0987.237.248
Finansal Borçlar4.178.9894.142.0124.003.8104.558.311
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.139.9841.839.3691.067.200422.196
Diğer Borçlar867.0251.139.469954.995781.741
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)42916.33800
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.06726.8671.060.6321.059.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler636.502594.760130.461415.115
(Ara Toplam)8.831.9967.758.8157.217.0987.237.248
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.256.36224.762.20023.720.69827.716.328
Finansal Borçlar25.243.83424.726.49423.620.95027.605.650
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar12.52835.70699.748110.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.809.5432.617.4184.535.779101.893
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.809.5432.617.4184.535.779101.893
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0003.137
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.534.020-13.534.020-4.484.944-4.484.944
Dönem Net Kar/Zararı-723.938-1.914.426-9.049.076-13.478.767
Diğer Özsermaye Kalemleri25.87024.23328.16820.836
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR37.897.90135.138.43335.473.57535.055.469
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.118.1503.445.96011.353.3203.585.986
Satışların Maliyeti (-)-4.492.715-1.950.584-5.555.739-1.712.610
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.625.4351.495.3765.797.5811.873.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.625.4351.495.3765.797.5811.873.376
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-259.060-165.784-2.994.868-176.463
Genel Yönetim Giderleri (-)-963.075-576.999-1.703.159-1.782.709
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.264.347281.854218.992238.312
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.374.470-373.880-464.724-185.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.293.177660.567853.822-32.776
Net Faaliyet Kar/Zararı3.403.300752.5931.099.554-85.796
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.7147.67037.75516.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.303.891668.237891.5770
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.486.648-2.304.708-9.839.531-13.387.665
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.7147.67037.75516.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-182.757-1.636.471-8.947.954-13.404.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-541.181-277.955-101.122-74.581
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-541.181-277.955-101.122-74.581
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-723.938-1.914.426-9.049.076-13.478.767
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-723.938-1.914.426-9.049.076-13.478.767
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-723.938-1.914.426-9.049.076-13.478.767
Hisse Başına Kazanç00-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri1.178.449570.0222.299.9531.717.453
Kıdem Tazminatı2.9572.77614.11910.458
Finansman Giderleri-3.486.648-2.304.708-9.839.531-13.387.665
Yurtiçi Satışlar12.823.1507.150.96011.777.5933.585.986
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.113.097-28.168.216-27.020.488-31.880.267
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.113.097-28.168.216-27.020.488-31.880.267
Net YPP (Hedge Dahil)-28.113.097-28.168.216-27.020.488-31.880.267
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,4 A/D 7,3 2,9 6,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi