SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.287 114.809 2,16
VIOP 133.451 131.285 1,65
USD/TRY 6,8656 6,8612 0,06
BIST BANKA 126.265 124.982 1,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.809,26 1.798,58 0,59
BRENT 42,66 43,24 -1,34

 Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,61 2,6 0,99
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 38,8 37,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,14,5
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-3,30,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD A/D
FD/Satışlar 4,6
Yabancı Oranı (%) 6,82
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,5
Piyasa Değeri 42,7 mnTL
Net Borç 24,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,60 -5,20 13,94 33,15
USD 2,75 -5,34 12,95 15,49
Göreceli 3,48 -4,43 8,41 32,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.798.26213.482.64912.804.38913.090.281
Nakit ve Nakit Benzerleri1.781.8125.733.538361.7324.831
Finansal Yatırımlar4.228.020000
Ticari Alacaklar2.703.1033.363.8465.217.8687.488.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.0855.2645.2645.264
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.318.3452.257.2374.399.8954.346.346
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar738.8971.370.0392.819.6301.245.129
(Ara Toplam)11.798.26212.729.92412.804.38913.090.281
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0752.72500
Duran Varlıklar19.673.81122.057.88523.888.63224.807.620
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar44.29444.29443.79443.794
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller531.741531.7411.634.7870
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları543.062565.938581.658589.531
Maddi Duran Varlıklar15.925.00216.430.81716.943.83217.463.781
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.036.1262.102.5212.151.7452.236.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı593.011545.835595.297582.488
Diğer Duran Varlıklar5751.836.7391.937.5193.891.038
TOPLAM VARLIKLAR31.472.07335.540.53436.693.02137.897.901
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.698.2316.631.5428.195.0178.831.996
Finansal Borçlar5.111.0345.054.7014.789.6264.178.989
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar31.640326.7541.582.3643.139.984
Diğer Borçlar449.9211.164.4351.575.949867.025
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0014.354429
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları9.9976.7295.0679.067
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler95.63978.923227.657636.502
(Ara Toplam)5.698.2316.631.5428.195.0178.831.996
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.708.28124.376.26024.158.30125.256.362
Finansal Borçlar25.665.99824.348.63924.137.69925.243.834
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar42.28327.62120.60212.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar65.5614.532.7324.339.7033.809.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.5614.532.7324.339.7033.809.543
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri03.13700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.531.164-13.534.023-13.534.023-13.534.020
Dönem Net Kar/Zararı-3.332.9712.859-192.044-723.938
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.111.93519.12824.13925.870
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR31.472.07335.540.53436.693.02137.897.901
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.151.64017.001.52111.333.1669.118.150
Satışların Maliyeti (-)-785.101-8.436.965-5.502.038-4.492.715
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)366.5398.564.5565.831.1284.625.435
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)366.5398.564.5565.831.1284.625.435
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-258.000-500.000-259.060
Genel Yönetim Giderleri (-)-389.137-1.742.004-1.268.662-963.075
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri38.8021.205.8591.256.9321.264.347
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-118.016-1.468.544-1.216.422-1.374.470
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-101.8126.301.8674.102.9763.293.177
Net Faaliyet Kar/Zararı-22.5986.564.5524.062.4663.403.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler191.53142.74410.71410.714
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-44.733-483.046-317.1250
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı44.9865.861.5653.796.5653.303.891
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler265.566000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.689.015-5.280.044-3.459.748-3.486.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler146.798-440.302-306.41110.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.378.463581.521336.817-182.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)45.492-578.662-528.861-541.181
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)45.492-578.662-528.861-541.181
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.332.9712.859-192.044-723.938
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.332.9712.859-192.044-723.938
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.332.9712.859-192.044-723.938
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri604.0492.384.7701.799.6441.178.449
Kıdem Tazminatı42.28313.327-84.3122.957
Finansman Giderleri-3.689.015-5.280.044-3.459.748-3.486.648
Yurtiçi Satışlar1.151.64020.706.52115.038.16612.823.150
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-29.563.712-27.953.837-27.254.390-28.113.097
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-29.563.712-27.934.883-27.254.390-28.113.097
Net YPP (Hedge Dahil)-29.563.712-27.934.883-27.254.390-28.113.097

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 2,4 A/D 8,2 4,6 A/D 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 2,37 6,96 6,82 -14,50 -0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi