SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.715 102.130 0,57
VIOP 129.612 128.786 0,64
USD/TRY 5,2791 5,2772 0,04
BIST BANKA 135.211 134.131 0,81
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
ALTIN 1.321,02 1.312,73 0,63
BRENT 66,31 64,57 2,69

 METUR Hisse Senedi | Metemtur Otelcilik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,95 1,61 0,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 8,9 8,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar0,17,8
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-13,5-5,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar 15,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 24,1 mnTL
Net Borç 31,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,88 -4,29 28,85 27,62
USD 4,48 -4,65 30,81 28,11
Göreceli 3,29 -4,54 23,50 13,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.903.40310.490.10610.206.04611.147.919
Nakit ve Nakit Benzerleri273.571252.460347.7531.420.666
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar885.923586.07700
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar52.55767.737282.828390.505
Stoklar8.810.0478.810.0478.810.0478.810.047
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar881.305773.785765.418526.701
(Ara Toplam)10.903.40310.490.10610.206.04611.147.919
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.152.06624.710.29425.273.62026.027.210
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.81343.81314.08814.088
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar18.901.59319.416.86119.921.42320.418.495
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.435.0372.502.3962.585.9772.627.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.150.7481.134.5951.139.5001.226.358
Diğer Duran Varlıklar1.620.8751.612.6291.612.6321.741.153
TOPLAM VARLIKLAR35.055.46935.200.40035.479.66637.175.129
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.237.2485.753.4794.860.3064.810.045
Finansal Borçlar4.558.3113.470.1503.004.7332.774.859
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar422.196495.172165.396371.490
Diğer Borçlar781.741382.342348.486312.450
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00-23.1220
Borç Karşılıkları1.059.8851.051.3601.048.5461.040.011
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler415.115354.455316.267311.235
(Ara Toplam)7.237.2485.753.4794.860.3064.810.045
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler27.716.32821.659.68719.213.76718.788.074
Finansal Borçlar27.605.65021.550.73319.117.54018.694.544
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar110.678108.95496.22793.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar101.8937.787.23411.405.59313.577.010
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.8937.787.23411.405.59313.577.010
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.1373.1373.1373.137
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.484.944-4.484.944-4.484.944-2.653.231
Dönem Net Kar/Zararı-13.478.767-5.790.383-2.174.326-1.831.713
Diğer Özsermaye Kalemleri20.83617.79320.09517.186
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.055.46935.200.40035.479.66637.175.129
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.585.9861.706.113369.9193.775.050
Satışların Maliyeti (-)-1.712.610-1.131.877-540.176-1.610.769
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.873.376574.236-170.2572.164.281
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.873.376574.236-170.2572.164.281
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-176.463-91.762-22.2810
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.782.709-1.045.722-529.856-1.891.190
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri238.3122.27113.390136.349
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-185.292-98.440-58.705-348.371
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-32.776-659.417-767.70961.069
Net Faaliyet Kar/Zararı-85.796-563.248-722.394273.091
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.25516.25518.51499.054
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00034.346
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.387.665-5.055.629-1.339.093-2.757.879
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler16.25516.25518.51499.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.404.186-5.698.791-2.088.288-2.563.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-74.581-91.592-86.038731.697
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-170.785
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-74.581-91.592-86.038902.482
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-13.478.767-5.790.383-2.174.326-1.831.713
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.478.767-5.790.383-2.174.326-1.831.713
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-13.478.767-5.790.383-2.174.326-1.831.713
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.717.4531.134.824541.6415.652
Kıdem Tazminatı10.4588.0173.61914.904
Finansman Giderleri-13.387.665-5.055.629-1.339.093-2.757.879
Yurtiçi Satışlar3.585.9861.706.11303.775.050
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-31.880.267-24.878.609-22.065.930-21.686.943
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-31.880.267-24.878.609-22.065.930-21.686.943
Net YPP (Hedge Dahil)-31.880.267-24.878.609-22.065.930-21.686.943
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,3 A/D A/D 15,6 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi