SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7306 6,7342 -0,05
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.619,46 1.618,28 0,07
BRENT 34,83 29,94 16,33

 Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,19 2,2 1,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 14,9 14,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,54,3
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr0,0-0,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 1,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 24,3 mnTL
Net Borç 23,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,27 6,30 -21,51 -24,16
USD 1,96 2,33 -28,54 -32,65
Göreceli 2,22 4,61 -2,89 -3,09

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.482.64912.804.38913.090.28112.286.177
Nakit ve Nakit Benzerleri5.733.538361.7324.83167.757
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.363.8465.217.8687.488.7115.474.333
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.2645.2645.26410.914
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.257.2374.399.8954.346.3465.951.991
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.370.0392.819.6301.245.129781.182
(Ara Toplam)12.729.92412.804.38913.090.28112.286.177
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar752.725000
Duran Varlıklar22.057.88523.888.63224.807.62022.852.256
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar44.29443.79443.79443.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller531.7411.634.78700
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları565.938581.658589.5310
Maddi Duran Varlıklar16.430.81716.943.83217.463.78117.892.703
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.102.5212.151.7452.236.9882.302.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı545.835595.297582.488846.176
Diğer Duran Varlıklar1.836.7391.937.5193.891.0381.767.055
TOPLAM VARLIKLAR35.540.53436.693.02137.897.90135.138.433
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.631.5428.195.0178.831.9967.758.815
Finansal Borçlar5.054.7014.789.6264.178.9894.142.012
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar326.7541.582.3643.139.9841.839.369
Diğer Borçlar1.164.4351.575.949867.0251.139.469
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)014.35442916.338
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.7295.0679.06726.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler78.923227.657636.502594.760
(Ara Toplam)6.631.5428.195.0178.831.9967.758.815
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.376.26024.158.30125.256.36224.762.200
Finansal Borçlar24.348.63924.137.69925.243.83424.726.494
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar27.62120.60212.52835.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.532.7324.339.7033.809.5432.617.418
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.532.7324.339.7033.809.5432.617.418
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.137000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.534.023-13.534.023-13.534.020-13.534.020
Dönem Net Kar/Zararı2.859-192.044-723.938-1.914.426
Diğer Özsermaye Kalemleri19.12824.13925.87024.233
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.540.53436.693.02137.897.90135.138.433
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri17.001.52111.333.1669.118.1503.445.960
Satışların Maliyeti (-)-8.436.965-5.502.038-4.492.715-1.950.584
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.564.5565.831.1284.625.4351.495.376
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.564.5565.831.1284.625.4351.495.376
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-258.000-500.000-259.060-165.784
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.742.004-1.268.662-963.075-576.999
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.205.8591.256.9321.264.347281.854
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.468.544-1.216.422-1.374.470-373.880
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.301.8674.102.9763.293.177660.567
Net Faaliyet Kar/Zararı6.564.5524.062.4663.403.300752.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler42.74410.71410.7147.670
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-483.046-317.12500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.861.5653.796.5653.303.891668.237
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.280.044-3.459.748-3.486.648-2.304.708
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-440.302-306.41110.7147.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)581.521336.817-182.757-1.636.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-578.662-528.861-541.181-277.955
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-578.662-528.861-541.181-277.955
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.859-192.044-723.938-1.914.426
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.859-192.044-723.938-1.914.426
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.859-192.044-723.938-1.914.426
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.384.7701.799.6441.178.449570.022
Kıdem Tazminatı13.327-84.3122.9572.776
Finansman Giderleri-5.280.044-3.459.748-3.486.648-2.304.708
Yurtiçi Satışlar20.706.52115.038.16612.823.1507.150.960
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.953.837-27.254.390-28.113.097-28.168.216
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.934.883-27.254.390-28.113.097-28.168.216
Net YPP (Hedge Dahil)-27.934.883-27.254.390-28.113.097-28.168.216

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,4 A/D 5,4 2,8 5,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 1,35 1,12 1,08 -3,93 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi