SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.286 95.734 -0,47
VIOP 118.532 119.260 -0,61
USD/TRY 5,6576 5,5795 1,40
BIST BANKA 131.096 132.731 -1,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
ALTIN 1.502,10 1.513,47 -0,75
BRENT 59,27 58,64 1,07

 Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,97 1,49 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,5 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2,64,5
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-1,9-9,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 11,0
PD/DD 9,6
FD/Satışlar 3,7
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 25,0 mnTL
Net Borç 28,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,72 -2,80 32,38
USD -0,71 -1,08 -1,93 25,28
Göreceli 0,47 5,07 3,89 26,80

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.286.17711.671.16710.903.40310.490.106
Nakit ve Nakit Benzerleri67.757408.639273.571252.460
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.474.3333.981.224885.923586.077
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.9149.34052.55767.737
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.951.9916.647.1728.810.0478.810.047
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar781.182624.792881.305773.785
(Ara Toplam)12.286.17711.671.16710.903.40310.490.106
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.852.25623.802.40824.152.06624.710.294
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.81343.81343.81343.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar17.892.70318.397.20918.901.59319.416.861
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.302.5092.368.0212.435.0372.502.396
Ertelenmiş Vergi Varlığı846.1761.123.0221.150.7481.134.595
Diğer Duran Varlıklar1.767.0551.870.3431.620.8751.612.629
TOPLAM VARLIKLAR35.138.43335.473.57535.055.46935.200.400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.758.8157.217.0987.237.2485.753.479
Finansal Borçlar4.142.0124.003.8104.558.3113.470.150
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.839.3691.067.200422.196495.172
Diğer Borçlar1.139.469954.995781.741382.342
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.338000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları26.8671.060.6321.059.8851.051.360
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler594.760130.461415.115354.455
(Ara Toplam)7.758.8157.217.0987.237.2485.753.479
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.762.20023.720.69827.716.32821.659.687
Finansal Borçlar24.726.49423.620.95027.605.65021.550.733
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar35.70699.748110.678108.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.617.4184.535.779101.8937.787.234
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.617.4184.535.779101.8937.787.234
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri003.1373.137
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.534.020-4.484.944-4.484.944-4.484.944
Dönem Net Kar/Zararı-1.914.426-9.049.076-13.478.767-5.790.383
Diğer Özsermaye Kalemleri24.23328.16820.83617.793
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.138.43335.473.57535.055.46935.200.400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.445.96011.353.3203.585.9861.706.113
Satışların Maliyeti (-)-1.950.584-5.555.739-1.712.610-1.131.877
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.495.3765.797.5811.873.376574.236
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.495.3765.797.5811.873.376574.236
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-165.784-2.994.868-176.463-91.762
Genel Yönetim Giderleri (-)-576.999-1.703.159-1.782.709-1.045.722
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri281.854218.992238.3122.271
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-373.880-464.724-185.292-98.440
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)660.567853.822-32.776-659.417
Net Faaliyet Kar/Zararı752.5931.099.554-85.796-563.248
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.67037.75516.25516.255
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı668.237891.57700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.304.708-9.839.531-13.387.665-5.055.629
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.67037.75516.25516.255
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.636.471-8.947.954-13.404.186-5.698.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-277.955-101.122-74.581-91.592
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-277.955-101.122-74.581-91.592
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.914.426-9.049.076-13.478.767-5.790.383
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.914.426-9.049.076-13.478.767-5.790.383
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.914.426-9.049.076-13.478.767-5.790.383
Hisse Başına Kazanç0-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Dipnot
Amortisman Giderleri570.0222.299.9531.717.4531.134.824
Kıdem Tazminatı2.77614.11910.4588.017
Finansman Giderleri-2.304.708-9.839.531-13.387.665-5.055.629
Yurtiçi Satışlar7.150.96011.777.5933.585.9861.706.113
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-28.168.216-27.020.488-31.880.267-24.878.609
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-28.168.216-27.020.488-31.880.267-24.878.609
Net YPP (Hedge Dahil)-28.168.216-27.020.488-31.880.267-24.878.609
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,4 A/D 11,0 3,7 9,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 1,39 0,00 0,00 -0,11 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi