SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Metemtur Otelcilik Hisse Senedi | METUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,48 1,87 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 9,8 9,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,33,8
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-0,2-0,7

Cari Değerler

F/K 7,9
FD/FAVÖK 8,2
PD/DD 7,8
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 8,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 33,7 mnTL
Net Borç 28,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,75 7,47 5,06
USD -0,17 1,54 7,65 5,24
Göreceli 0,33 2,19 -0,44 -1,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.804.38913.090.28112.286.17711.671.167
Nakit ve Nakit Benzerleri361.7324.83167.757408.639
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.217.8687.488.7115.474.3333.981.224
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.2645.26410.9149.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.399.8954.346.3465.951.9916.647.172
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.819.6301.245.129781.182624.792
(Ara Toplam)12.804.38913.090.28112.286.17711.671.167
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.888.63224.807.62022.852.25623.802.408
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.79443.79443.81343.813
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.634.787000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları581.658589.53100
Maddi Duran Varlıklar16.943.83217.463.78117.892.70318.397.209
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.151.7452.236.9882.302.5092.368.021
Ertelenmiş Vergi Varlığı595.297582.488846.1761.123.022
Diğer Duran Varlıklar1.937.5193.891.0381.767.0551.870.343
TOPLAM VARLIKLAR36.693.02137.897.90135.138.43335.473.575
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.195.0178.831.9967.758.8157.217.098
Finansal Borçlar4.789.6264.178.9894.142.0124.003.810
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.582.3643.139.9841.839.3691.067.200
Diğer Borçlar1.575.949867.0251.139.469954.995
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.35442916.3380
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları5.0679.06726.8671.060.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler227.657636.502594.760130.461
(Ara Toplam)8.195.0178.831.9967.758.8157.217.098
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler24.158.30125.256.36224.762.20023.720.698
Finansal Borçlar24.137.69925.243.83424.726.49423.620.950
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar20.60212.52835.70699.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.339.7033.809.5432.617.4184.535.779
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.339.7033.809.5432.617.4184.535.779
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-13.534.023-13.534.020-13.534.020-4.484.944
Dönem Net Kar/Zararı-192.044-723.938-1.914.426-9.049.076
Diğer Özsermaye Kalemleri24.13925.87024.23328.168
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.693.02137.897.90135.138.43335.473.575
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.333.1669.118.1503.445.96011.353.320
Satışların Maliyeti (-)-5.502.038-4.492.715-1.950.584-5.555.739
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.831.1284.625.4351.495.3765.797.581
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.831.1284.625.4351.495.3765.797.581
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-500.000-259.060-165.784-2.994.868
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.268.662-963.075-576.999-1.703.159
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.256.9321.264.347281.854218.992
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.216.422-1.374.470-373.880-464.724
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.102.9763.293.177660.567853.822
Net Faaliyet Kar/Zararı4.062.4663.403.300752.5931.099.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.71410.7147.67037.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-317.125000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.796.5653.303.891668.237891.577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.459.748-3.486.648-2.304.708-9.839.531
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-306.41110.7147.67037.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)336.817-182.757-1.636.471-8.947.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-528.861-541.181-277.955-101.122
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-528.861-541.181-277.955-101.122
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-192.044-723.938-1.914.426-9.049.076
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-192.044-723.938-1.914.426-9.049.076
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-192.044-723.938-1.914.426-9.049.076
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri1.799.6441.178.449570.0222.299.953
Kıdem Tazminatı-84.3122.9572.77614.119
Finansman Giderleri-3.459.748-3.486.648-2.304.708-9.839.531
Yurtiçi Satışlar15.038.16612.823.1507.150.96011.777.593
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.254.390-28.113.097-28.168.216-27.020.488
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.254.390-28.113.097-28.168.216-27.020.488
Net YPP (Hedge Dahil)-27.254.390-28.113.097-28.168.216-27.020.488
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,9 7,9 8,2 3,3 7,8 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
METUR 1,87 8,04 8,83 79,11 1,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi