SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.953 96.861 -0,94
VIOP 119.889 121.122 -1,02
USD/TRY 5,8240 5,8096 0,25
BIST BANKS 126.112 128.270 -1,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.222 12.153 0,57
GOLD 1.274,88 1.275,80 -0,07
BRENT 74,14 71,95 3,04

 METUR Hisse Senedi | Metemtur Otelcilik

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,01 1,61 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 8,9 8,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metemtur Otelcilik
Kuruluş 16.09.1985
Faal Alanı Tatil Köyü İşletmeciliği.
Telefon (0212)2829787
Faks (0212)2829904
Adres Beyaz Karanfil Sk. No:13 3.Levent,Beşiktaş - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,50,1
Ödenmiş Sermaye18,018,0
Net Kâr-9,0-13,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,7
PD/DD 4,3
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 19,3 mnTL
Net Borç 27,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 0,94 1,90
USD -0,69 -0,69 -4,25 -7,70
Göreceli 0,95 -0,79 5,03 -3,07

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
METUR14.05.20060,510,01641,641,39 130.800 30
METUR21.05.20030,120,01121,121,00 22.472 13
METUR14.05.20060,510,01641,641,39130.80030
METUR21.05.20030,120,01121,121,0022.47213

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.671.16710.903.40310.490.10610.206.046
Nakit ve Nakit Benzerleri408.639273.571252.460347.753
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.981.224885.923586.0770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.34052.55767.737282.828
Stoklar6.647.1728.810.0478.810.0478.810.047
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar624.792881.305773.785765.418
(Ara Toplam)11.671.16710.903.40310.490.10610.206.046
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.802.40824.152.06624.710.29425.273.620
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.81343.81343.81314.088
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar18.397.20918.901.59319.416.86119.921.423
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.368.0212.435.0372.502.3962.585.977
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.123.0221.150.7481.134.5951.139.500
Diğer Duran Varlıklar1.870.3431.620.8751.612.6291.612.632
TOPLAM VARLIKLAR35.473.57535.055.46935.200.40035.479.666
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.217.0987.237.2485.753.4794.860.306
Finansal Borçlar4.003.8104.558.3113.470.1503.004.733
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.067.200422.196495.172165.396
Diğer Borçlar954.995781.741382.342348.486
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000-23.122
Borç Karşılıkları1.060.6321.059.8851.051.3601.048.546
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler130.461415.115354.455316.267
(Ara Toplam)7.217.0987.237.2485.753.4794.860.306
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.720.69827.716.32821.659.68719.213.767
Finansal Borçlar23.620.95027.605.65021.550.73319.117.540
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar99.748110.678108.95496.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.535.779101.8937.787.23411.405.593
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.535.779101.8937.787.23411.405.593
Ödenmiş Sermaye18.000.00018.000.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri03.1373.1373.137
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.63141.63141.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.484.944-4.484.944-4.484.944-4.484.944
Dönem Net Kar/Zararı-9.049.076-13.478.767-5.790.383-2.174.326
Diğer Özsermaye Kalemleri28.16820.83617.79320.095
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.473.57535.055.46935.200.40035.479.666
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri11.353.3203.585.9861.706.113369.919
Satışların Maliyeti (-)-5.555.739-1.712.610-1.131.877-540.176
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.797.5811.873.376574.236-170.257
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.797.5811.873.376574.236-170.257
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.994.868-176.463-91.762-22.281
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.703.159-1.782.709-1.045.722-529.856
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri218.992238.3122.27113.390
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-464.724-185.292-98.440-58.705
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)853.822-32.776-659.417-767.709
Net Faaliyet Kar/Zararı1.099.554-85.796-563.248-722.394
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.75516.25516.25518.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.839.531-13.387.665-5.055.629-1.339.093
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler37.75516.25516.25518.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.947.954-13.404.186-5.698.791-2.088.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-101.122-74.581-91.592-86.038
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-101.122-74.581-91.592-86.038
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.049.076-13.478.767-5.790.383-2.174.326
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.049.076-13.478.767-5.790.383-2.174.326
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.049.076-13.478.767-5.790.383-2.174.326
Hisse Başına Kazanç-1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1-100
Dipnot
Amortisman Giderleri2.299.9531.717.4531.134.824541.641
Kıdem Tazminatı14.11910.4588.0173.619
Finansman Giderleri-9.839.531-13.387.665-5.055.629-1.339.093
Yurtiçi Satışlar11.777.5933.585.9861.706.1130
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.020.488-31.880.267-24.878.609-22.065.930
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.020.488-31.880.267-24.878.609-22.065.930
Net YPP (Hedge Dahil)-27.020.488-31.880.267-24.878.609-22.065.930
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
METUR 1,1 A/D 13,7 4,1 4,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi