SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9332 5,9358 -0,04
BIST BANKA 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
ALTIN 1.561,90 1.562,45 -0,04
BRENT 62,20 62,04 0,26

 İs YO Hisse Senedi | ISYAT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,35 1,99 0,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 28,9 28,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İs YO
Kuruluş 16.08.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası işlemleri ile portföy yönetimi.
Telefon (0212)2841710
Faks (0212)2841670
Adres Büyükdere Cad.İş Kuleleri Kule 2 Kat:8 80620 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar264,6250,4
Ödenmiş Sermaye160,6160,6
Net Kâr53,639,4

Cari Değerler

F/K 4,7
FD/FAVÖK 1,2
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,3
Piyasa Değeri 316,4 mnTL
Net Borç -245,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,51 1,55 17,96 7,07
USD -0,34 0,69 18,16 7,44
Göreceli -0,34 0,28 7,98 -0,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISYAT25.03.201918,890,187018,7018,70 30.032.066 96
ISYAT26.03.201817,810,187018,7018,70 30.032.066 119
ISYAT24.03.201712,500,125012,5012,50 20.074.911 105
ISYAT23.03.201612,760,125012,5012,50 20.074.911 340
ISYAT23.03.201516,400,187018,7018,70 30.032.066 104
ISYAT27.03.201417,480,187018,7018,70 30.032.066 686
ISYAT28.03.201315,870,200020,0020,00 32.119.857 68
ISYAT03.04.201213,450,160016,0016,00 21.546.000 A/D
ISYAT31.03.201110,530,160016,0016,00 21.546.000 68
ISYAT31.03.20109,940,160016,0016,00 21.546.000 37
ISYAT31.03.200814,290,400040,0040,00 15.750.000 43
ISYAT27.05.20071,580,05005,005,00 1.875.000 16
ISYAT24.04.20054,440,100010,0010,00 3.000.000 20
ISYAT25.05.200316,390,200020,0020,00 6.000.000 45
ISYAT26.05.200219,050,200020,0020,00 6.000.000 31
ISYAT24.03.199920,410,250025,0025,00 1.500.000 A/D
ISYAT31.03.199710,420,500050,0050,00 250.000 A/D
ISYAT25.03.201918,890,187018,7018,7030.032.06696
ISYAT26.03.201817,810,187018,7018,7030.032.066119
ISYAT24.03.201712,500,125012,5012,5020.074.911105
ISYAT23.03.201612,760,125012,5012,5020.074.911340
ISYAT23.03.201516,400,187018,7018,7030.032.066104
ISYAT27.03.201417,480,187018,7018,7030.032.066686
ISYAT28.03.201315,870,200020,0020,0032.119.85768
ISYAT03.04.201213,450,160016,0016,0021.546.000A/D
ISYAT31.03.201110,530,160016,0016,0021.546.00068
ISYAT31.03.20109,940,160016,0016,0021.546.00037
ISYAT31.03.200814,290,400040,0040,0015.750.00043
ISYAT27.05.20071,580,05005,005,001.875.00016
ISYAT24.04.20054,440,100010,0010,003.000.00020
ISYAT25.05.200316,390,200020,0020,006.000.00045
ISYAT26.05.200219,050,200020,0020,006.000.00031
ISYAT24.03.199920,410,250025,0025,001.500.000A/D
ISYAT31.03.199710,420,500050,0050,00250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar265.123.084250.853.901236.635.998241.831.929
Nakit ve Nakit Benzerleri83.623.10362.172.16758.195.76673.427.337
Finansal Yatırımlar162.734.682171.925.257169.192.394158.027.660
Ticari Alacaklar18.695.45116.687.6799.179.60310.310.708
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.83620.37616.79513.288
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar46.01248.42251.44052.936
(Ara Toplam)265.123.084250.853.901236.635.998241.831.929
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar775.639828.159880.1587.578
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları771.575822.949873.7640
Maddi Duran Varlıklar4.0635.0716.0807.089
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0138313488
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR265.898.723251.682.060237.516.156241.839.507
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler260.054266.3702.224.161518.511
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar191.453181.8261.897.682176.643
Diğer Borçlar45.54061.48339.83555.224
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları23.06123.061286.644286.644
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)260.054266.3702.224.161518.511
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.044.6451.060.9891.221.970290.601
Finansal Borçlar811.859847.539889.4000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0213.45000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler232.7860332.570290.601
Özkaynaklar264.594.024250.354.701234.070.025241.030.395
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.594.024250.354.701234.070.025241.030.395
Ödenmiş Sermaye160.599.284160.599.284160.599.284160.599.284
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri59.92259.92259.92259.922
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler42.422.90342.422.90342.422.90338.649.213
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.947.6106.947.6106.947.6109.387.610
Dönem Net Kar/Zararı53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
Diğer Özsermaye Kalemleri968.610968.610968.610968.610
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR265.898.723251.682.060237.516.156241.839.507
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri107.364.04470.757.61040.421.361426.673.393
Satışların Maliyeti (-)-58.909.769-37.607.197-24.746.891-391.735.357
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)48.454.27533.150.41315.674.47034.938.036
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)48.454.27533.150.41315.674.47034.938.036
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.870.208-1.964.983-893.680-3.175.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.226.9748.226.9748.226.9740
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-215.346-56.03263.932-397.224
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
Net Faaliyet Kar/Zararı45.584.06731.185.43014.780.79031.762.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları53.595.69539.356.37223.071.69631.365.756
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri155.400102.88150.88213.850
Kıdem Tazminatı33.71724.78818.35722.232
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISYAT 2,0 4,7 1,2 0,5 1,2 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISYAT 1,97 0,04 0,05 0,51 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi