SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6360 3,6303 0,16
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.628 20.588 0,19
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,62 1.235,69 -0,01
BRENT 56,25 55,69 1,01

 ISYAT | İs YO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,02 0,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 3 3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı İs YO
Kuruluş 16.08.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası işlemleri ile portföy yönetimi.
Telefon (0212)2841710
Faks (0212)2841670
Adres Büyükdere Cad.İş Kuleleri Kule 2 Kat:8 80620 4.Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar234.633.849230.011.500
Ödenmiş Sermaye160.599.284160.599.284
Net Kâr19.192.93014.556.234

Cari Oranlar

F/K 8,4
FD/FAVÖK -3,5
PD/DD 0,7
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 12,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 2,04 21,95 -8,37
USD 1,28 6,21 -1,31 0,19
Göreceli -0,53 -4,58 0,83 4,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ISYAT23.03.201612,760,1250340
ISYAT24.03.201516,400,1870104
ISYAT28.03.201417,480,1870686
ISYAT29.03.201315,870,200068
ISYAT03.04.201213,450,1600-350
ISYAT31.03.201110,530,160068
ISYAT31.03.20109,940,160037
ISYAT31.03.200814,290,400043
ISYAT28.05.20071,580,050016
ISYAT25.04.20054,440,100020
ISYAT26.05.200316,390,200045
ISYAT27.05.200219,050,200031
ISYAT25.03.199920,410,25000
ISYAT31.03.199710,420,50000
ISYAT23.03.201612,760,1250340
ISYAT24.03.201516,400,1870104
ISYAT28.03.201417,480,1870686
ISYAT29.03.201315,870,200068
ISYAT03.04.201213,450,1600-350
ISYAT31.03.201110,530,160068
ISYAT31.03.20109,940,160037
ISYAT31.03.200814,290,400043
ISYAT28.05.20071,580,050016
ISYAT25.04.20054,440,100020
ISYAT26.05.200316,390,200045
ISYAT27.05.200219,050,200031
ISYAT25.03.199920,410,25000
ISYAT31.03.199710,420,50000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar235.222.591230.339.939226.794.219224.801.136
Nakit ve Nakit Benzerleri40.426.30125.073.71822.836.17934.943.983
Finansal Yatırımlar188.202.135204.533.349203.163.157189.118.167
Ticari Alacaklar6.574.149720.204789.874730.126
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.6169.21200
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.3903.4565.0098.860
(Ara Toplam)235.222.591230.339.939226.794.219224.801.136
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar52.42664.41376.42588.488
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar1111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar29.63636.24242.87349.554
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.78928.17033.55138.933
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR235.275.017230.404.352226.870.644224.889.624
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler448.179210.6571.308.2512.976.181
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar189.750168.7701.265.7272.763.232
Diğer Borçlar55.36135.14535.78242.194
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları203.0686.7426.742170.755
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)448.179210.6571.308.2512.976.181
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler192.989182.195168.061162.549
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları192.989182.195168.061162.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar234.633.849230.011.500225.394.332221.750.894
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar234.633.849230.011.500225.394.332221.750.894
Ödenmiş Sermaye160.599.284160.599.284160.599.284160.599.284
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri59.92259.92259.9220
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33.026.15633.026.15633.026.15633.026.156
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.786.94720.801.29420.801.29420.801.294
Dönem Net Kar/Zararı19.192.93014.556.2349.939.0666.295.628
Diğer Özsermaye Kalemleri968.610968.610968.6101.028.532
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR235.275.017230.404.352226.870.644224.889.624
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri429.061.489312.853.297273.303.208172.441.429
Satışların Maliyeti (-)-406.956.067-296.224.082-262.064.831-165.474.613
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.105.42216.629.21511.238.3776.966.816
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.105.42216.629.21511.238.3776.966.816
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.907.216-2.072.988-1.299.318-671.188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7777
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.283000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.192.93014.556.2349.939.0666.295.635
Net Faaliyet Kar/Zararı19.198.20614.556.2279.939.0596.295.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.192.93014.556.2349.939.0666.295.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.192.93014.556.2349.939.0666.295.635
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.192.93014.556.2349.939.0666.295.635
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları19.192.93014.556.2349.939.0666.295.635
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri48.13636.14924.13712.074
Kıdem Tazminatı16.45518.14810.7377.946
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISYAT 1,0 8,4 A/D A/D 0,7 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISYAT 1,00 12,25 12,07 -17,96 -0,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ISYAT 8,4 -22,81 A/D 0,7
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.