SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9401 5,8727 1,15
BIST BANKS 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
GOLD 1.277,35 1.275,92 0,11
BRENT 74,99 74,55 0,59

 EGEEN Hisse Senedi | Ege Endüstri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 345,9661 438,0428 92,0767
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,5 44,9 42,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ege Endüstri
Kuruluş 13.08.1964
Faal Alanı Kara taşıt araçlarında kullanılan parça ve komponentlerin imali, dahili ticareti, ihracat ve ithali.
Telefon (0232)4911400
Faks (0232)4911515
Adres Kemalpaşa Caddesi, No:18, 35060 Pınarbaşı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar605,5506,2
Ödenmiş Sermaye3,13,1
Net Kâr347,5248,2

Cari Değerler

F/K 3,9
FD/FAVÖK 5,3
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 28,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,5 / 1,7
Piyasa Değeri 1.360,5 mnTL
Net Borç -138,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,71 5,02 4,19 38,81
USD -1,21 3,60 -2,87 24,46
Göreceli 1,02 7,67 7,37 34,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEEN19.04.20199,5543,43004.343,003.691,55 136.804.500 39
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,00 81.900.000 62
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,00 37.800.000 38
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,00 37.800.000 37
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,00 31.500.000 56
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,00 15.750.000 53
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,00 9.450.000 49
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,00 9.450.000 34
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,00 1.575.000 40
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,00 3.150.000 91
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75 472.500 24
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,00 3.150.000 34
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,00 1.575.000 45
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00 175.000 A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74 856.619 A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00 700.000 A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00 262.500 A/D
EGEEN19.04.20199,5543,43004.343,003.691,55136.804.50039
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,0081.900.00062
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,0037.800.00038
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,0037.800.00037
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,0031.500.00056
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,0015.750.00053
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,009.450.00049
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,009.450.00034
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,001.575.00040
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,003.150.00091
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75472.50024
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,003.150.00034
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,001.575.00045
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00175.000A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74856.619A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00700.000A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00262.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar579.445.271524.944.412376.797.990378.223.452
Nakit ve Nakit Benzerleri219.357.624210.078.541180.807.215201.707.331
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar193.772.563141.827.823100.401.71096.203.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.855.38170.101.01511.227.29510.654.339
Stoklar136.080.47592.186.08573.794.40965.289.988
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.379.22810.750.94810.567.3614.368.596
(Ara Toplam)579.445.271524.944.412376.797.990378.223.452
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar276.502.61298.286.54491.530.30691.673.601
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar143.85739.43332.04328.880
Finansal Yatırımlar0120.728120.728120.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar018.215.07014.814.16514.275.074
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar108.150.89062.569.22262.758.96963.259.136
Şerefiye142.353.617000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.570.05813.664.71712.875.31612.423.647
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.393.4081.981.027626.2721.083.910
Diğer Duran Varlıklar3.890.7821.696.347302.813482.226
TOPLAM VARLIKLAR855.947.883623.230.956468.328.296469.897.053
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler169.441.69986.933.08065.945.00853.857.021
Finansal Borçlar53.284.99918.071.30013.877.09413.545.974
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar91.794.07745.669.30235.303.31027.026.769
Diğer Borçlar111.00190.807201.79175.165
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.311.24312.837.7057.659.8776.601.694
Borç Karşılıkları5.391.3154.298.8644.171.3832.828.324
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.549.0645.965.1024.731.5533.779.095
(Ara Toplam)169.441.69986.933.08065.945.00853.857.021
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.279.62730.080.46830.229.30728.799.699
Finansal Borçlar27.133.80520.851.50022.115.37720.279.450
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar15.145.8229.228.9688.113.9308.520.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar644.226.557506.217.408372.153.981387.240.333
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.459.283506.217.408372.153.981387.240.333
Ödenmiş Sermaye3.150.0003.150.0003.150.0003.150.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.860.48525.860.48525.860.48517.184.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları207.308.536207.308.536207.308.536302.905.360
Dönem Net Kar/Zararı347.519.858248.186.875113.356.15942.289.497
Diğer Özsermaye Kalemleri21.620.40421.711.51222.478.80121.711.293
Azınlık Payları38.767.274000
TOPLAM KAYNAKLAR855.947.883623.230.956468.328.296469.897.053
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri586.587.767399.470.913236.413.50399.780.770
Satışların Maliyeti (-)-329.769.825-224.893.987-136.942.681-60.062.032
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)256.817.942174.576.92699.470.82239.718.738
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)256.817.942174.576.92699.470.82239.718.738
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-18.351.742-12.938.313-7.441.788-2.871.730
Genel Yönetim Giderleri (-)-15.856.703-10.854.854-8.316.555-3.688.619
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.493.350-2.415.708-1.474.781-616.774
Diğer Faaliyet Gelirleri69.480.40175.395.17233.724.56914.568.916
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-36.588.645-26.045.034-14.367.486-9.635.318
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)252.007.903197.718.189101.594.78137.475.213
Net Faaliyet Kar/Zararı219.116.147148.368.05182.237.69832.541.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.885.0316.100.5383.726.1250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-120.728000
Diğer Gelir ve Giderler60.593.154000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar9.490.0617.098.2843.697.3801.373.304
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler109.683.453104.120.92128.677.61813.240.412
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-65.487.375-40.904.192-10.429.962-4.094.032
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler73.357.4576.100.5383.726.1250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)379.051.499274.133.740127.265.94247.994.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-31.531.641-25.946.865-13.909.783-5.705.400
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-33.877.165-28.025.806-14.825.792-6.887.170
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.345.5242.078.941916.0091.181.770
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI347.519.858248.186.875113.356.15942.289.497
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)347.519.858248.186.875113.356.15942.289.497
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları347.519.858248.186.875113.356.15942.289.497
Hisse Başına Kazanç1793613
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1793613
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1793613
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1793613
Dipnot
Amortisman Giderleri11.108.5858.151.4085.144.7602.422.876
Kıdem Tazminatı742.721557.041371.360185.680
Finansman Giderleri-65.487.375-40.904.192-10.429.962-4.094.032
Yurtiçi Satışlar29.453.572009.220.361
Yurtdışı Satışlar29.453.5720090.560.409
Net Yabancı Para Pozisyonu223.507.467279.231.948217.814.983185.340.792
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu222.848.391273.120.155218.410.833182.607.975
Net YPP (Hedge Dahil)223.507.467279.231.948217.814.983185.340.792
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEEN 431,9 3,9 5,3 2,1 2,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEEN 431,90 28,33 28,35 1,46 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi