SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8288 5,8737 -0,76
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,34 1.339,66 0,50
BRENT 62,27 60,94 2,18

 Ege Endüstri Hisse Senedi | EGEEN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 399,3308 487,9 88,5692
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,5 27,4 24,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ege Endüstri
Kuruluş 13.08.1964
Faal Alanı Kara taşıt araçlarında kullanılan parça ve komponentlerin imali, dahili ticareti, ihracat ve ithali.
Telefon (0232)4911400
Faks (0232)4911515
Adres Kemalpaşa Caddesi, No:18, 35060 Pınarbaşı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar690,1605,5
Ödenmiş Sermaye3,13,1
Net Kâr85,5347,5

Cari Değerler

F/K 3,9
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 2,2
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%) 27,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 1,7
Piyasa Değeri 1.524,6 mnTL
Net Borç -194,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,10 -0,80 16,63 55,56
USD 0,61 -1,82 20,82 40,66
Göreceli -1,99 -2,27 7,44 50,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEEN19.04.20199,5543,43004.343,003.691,55 136.804.500 39
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,00 81.900.000 62
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,00 37.800.000 38
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,00 37.800.000 37
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,00 31.500.000 56
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,00 15.750.000 53
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,00 9.450.000 49
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,00 9.450.000 34
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,00 1.575.000 40
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,00 3.150.000 91
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75 472.500 24
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,00 3.150.000 34
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,00 1.575.000 45
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00 175.000 A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74 856.619 A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00 700.000 A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00 262.500 A/D
EGEEN19.04.20199,5543,43004.343,003.691,55136.804.50039
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,0081.900.00062
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,0037.800.00038
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,0037.800.00037
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,0031.500.00056
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,0015.750.00053
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,009.450.00049
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,009.450.00034
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,001.575.00040
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,003.150.00091
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75472.50024
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,003.150.00034
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,001.575.00045
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00175.000A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74856.619A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00700.000A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00262.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar677.091.888579.445.271524.944.412376.797.990
Nakit ve Nakit Benzerleri294.381.194219.357.624210.078.541180.807.215
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar213.409.445193.772.563141.827.823100.401.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.317.95123.855.38170.101.01511.227.295
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar132.486.858136.080.47592.186.08573.794.409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.496.4406.379.22810.750.94810.567.361
(Ara Toplam)677.091.888579.445.271524.944.412376.797.990
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar291.718.721276.502.61298.286.54491.530.306
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar152.636143.85739.43332.043
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar00120.728120.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0018.215.07014.814.165
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar122.177.327108.150.89062.569.22262.758.969
Şerefiye142.353.617142.353.61700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.608.37319.570.05813.664.71712.875.316
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.429.3842.393.4081.981.027626.272
Diğer Duran Varlıklar4.997.3843.890.7821.696.347302.813
TOPLAM VARLIKLAR968.810.609855.947.883623.230.956468.328.296
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler192.574.599169.441.69986.933.08065.945.008
Finansal Borçlar74.729.88653.284.99918.071.30013.877.094
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar84.569.44991.794.07745.669.30235.303.310
Diğer Borçlar107.337111.00190.807201.791
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)13.296.600000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8.784.0695.311.24312.837.7057.659.877
Borç Karşılıkları5.929.1055.391.3154.298.8644.171.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.158.15313.549.0645.965.1024.731.553
(Ara Toplam)192.574.599169.441.69986.933.08065.945.008
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.925.59842.279.62730.080.46830.229.307
Finansal Borçlar25.460.10227.133.80520.851.50022.115.377
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar17.465.49615.145.8229.228.9688.113.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar733.310.412644.226.557506.217.408372.153.981
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar690.128.520605.459.283506.217.408372.153.981
Ödenmiş Sermaye3.150.0003.150.0003.150.0003.150.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.860.48525.860.48525.860.48525.860.485
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları554.828.394207.308.536207.308.536207.308.536
Dönem Net Kar/Zararı85.495.542347.519.858248.186.875113.356.159
Diğer Özsermaye Kalemleri20.794.09921.620.40421.711.51222.478.801
Azınlık Payları43.181.89238.767.27400
TOPLAM KAYNAKLAR968.810.609855.947.883623.230.956468.328.296
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri266.816.134586.587.767399.470.913236.413.503
Satışların Maliyeti (-)-171.973.717-329.769.825-224.893.987-136.942.681
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)94.842.417256.817.942174.576.92699.470.822
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)94.842.417256.817.942174.576.92699.470.822
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-8.512.596-18.351.742-12.938.313-7.441.788
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.778.946-15.856.703-10.854.854-8.316.555
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-588.716-3.493.350-2.415.708-1.474.781
Diğer Faaliyet Gelirleri30.852.57669.480.40175.395.17233.724.569
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.978.286-36.588.645-26.045.034-14.367.486
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)89.836.449252.007.903197.718.189101.594.781
Net Faaliyet Kar/Zararı77.962.159219.116.147148.368.05182.237.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.872.79712.885.0316.100.5383.726.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.000-120.72800
Diğer Gelir ve Giderler060.593.15400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar09.490.0617.098.2843.697.380
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı92.707.246334.855.42100
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler18.334.162109.683.453104.120.92128.677.618
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.292.273-65.487.375-40.904.192-10.429.962
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.870.79773.357.4576.100.5383.726.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.749.135379.051.499274.133.740127.265.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.897.827-31.531.641-25.946.865-13.909.783
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.741.940-33.877.165-28.025.806-14.825.792
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.155.8872.345.5242.078.941916.009
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI89.851.308347.519.858248.186.875113.356.159
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)89.851.308347.519.858248.186.875113.356.159
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları4.355.766000
Ana Ortaklık Payları85.495.542347.519.858248.186.875113.356.159
Hisse Başına Kazanç017936
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç017936
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç017936
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç017936
Dipnot
Amortisman Giderleri3.770.48111.108.5858.151.4085.144.760
Kıdem Tazminatı725.633742.721557.041371.360
Finansman Giderleri-10.292.273-65.487.375-40.904.192-10.429.962
Yurtiçi Satışlar029.453.57200
Yurtdışı Satışlar0540.469.95800
Net Yabancı Para Pozisyonu282.267.154223.507.467279.231.948217.814.983
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu278.717.791222.848.391273.120.155218.410.833
Net YPP (Hedge Dahil)282.267.154223.507.467279.231.948217.814.983
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEEN 484,0 3,9 4,8 1,8 2,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEEN 484,00 27,65 27,77 11,91 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi