SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2954 5,3036 -0,16
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.338,18 1.326,53 0,88
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 EGEEN Hisse Senedi | Ege Endüstri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 324 418 94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 15,8 14,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ege Endüstri
Kuruluş 13.08.1964
Faal Alanı Kara taşıt araçlarında kullanılan parça ve komponentlerin imali, dahili ticareti, ihracat ve ithali.
Telefon (0232)4911400
Faks (0232)4911515
Adres Kemalpaşa Caddesi, No:18, 35060 Pınarbaşı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar506,2372,2
Ödenmiş Sermaye3,13,1
Net Kâr248,2113,4

Cari Değerler

F/K 4,5
FD/FAVÖK 5,9
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%) 21,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,9
Piyasa Değeri 1.316,7 mnTL
Net Borç -171,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,21 3,34 11,32 21,51
USD 3,01 2,56 12,36 21,05
Göreceli 3,20 5,40 9,06 9,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,00 81.900.000 62
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,00 37.800.000 38
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,00 37.800.000 37
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,00 31.500.000 56
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,00 15.750.000 53
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,00 9.450.000 49
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,00 9.450.000 34
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,00 1.575.000 40
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,00 3.150.000 91
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75 472.500 24
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,00 3.150.000 34
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,00 1.575.000 45
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00 175.000 A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74 856.619 A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00 700.000 A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00 262.500 A/D
EGEEN20.04.20186,8626,00002.600,002.210,0081.900.00062
EGEEN27.04.20174,5112,00001.200,001.020,0037.800.00038
EGEEN04.04.20163,7712,00001.200,001.020,0037.800.00037
EGEEN27.04.20153,8710,00001.000,00850,0031.500.00056
EGEEN25.04.20146,585,0000500,00425,0015.750.00053
EGEEN10.04.20134,463,0000300,00255,009.450.00049
EGEEN27.04.20123,863,0000300,00255,009.450.00034
EGEEN27.04.20111,320,500050,0042,001.575.00040
EGEEN28.04.200910,311,0000100,0085,003.150.00091
EGEEN25.04.20081,420,150015,0012,75472.50024
EGEEN29.04.20076,451,0000100,0085,003.150.00034
EGEEN30.05.20026,940,500050,0050,001.575.00045
EGEEN27.04.20000,690,500050,0050,00175.000A/D
EGEEN29.04.19998,162,4474244,74244,74856.619A/D
EGEEN16.04.19985,482,0000200,00200,00700.000A/D
EGEEN29.04.19976,250,750075,0075,00262.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar524.944.412376.797.990378.223.452342.921.818
Nakit ve Nakit Benzerleri210.078.541180.807.215201.707.331213.660.739
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar141.827.823100.401.71096.203.19867.185.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar70.101.01511.227.29510.654.3397.595.020
Stoklar92.186.08573.794.40965.289.98849.937.425
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.750.94810.567.3614.368.5964.543.030
(Ara Toplam)524.944.412376.797.990378.223.452342.921.818
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.286.54491.530.30691.673.60189.725.014
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.43332.04328.88027.965
Finansal Yatırımlar120.728120.728120.728120.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18.215.07014.814.16514.275.07412.901.770
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar62.569.22262.758.96963.259.13664.314.931
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.664.71712.875.31612.423.64712.145.588
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.981.027626.2721.083.9100
Diğer Duran Varlıklar1.696.347302.813482.226214.032
TOPLAM VARLIKLAR623.230.956468.328.296469.897.053432.646.832
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler86.933.08065.945.00853.857.02156.088.912
Finansal Borçlar18.071.30013.877.09413.545.97412.974.147
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.669.30235.303.31027.026.76930.181.349
Diğer Borçlar90.807201.79175.16548.752
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.837.7057.659.8776.601.6945.466.772
Borç Karşılıkları4.298.8644.171.3832.828.3242.648.109
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.965.1024.731.5533.779.0954.769.783
(Ara Toplam)86.933.08065.945.00853.857.02156.088.912
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.080.46830.229.30728.799.69930.610.774
Finansal Borçlar20.851.50022.115.37720.279.45023.579.526
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar9.228.9688.113.9308.520.2496.674.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000346.937
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0009.981
Özkaynaklar506.217.408372.153.981387.240.333345.947.146
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar506.217.408372.153.981387.240.333345.947.146
Ödenmiş Sermaye3.150.0003.150.0003.150.0003.150.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.860.48525.860.48517.184.18317.184.183
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları207.308.536207.308.536302.905.360170.784.245
Dönem Net Kar/Zararı248.186.875113.356.15942.289.497132.121.115
Diğer Özsermaye Kalemleri21.711.51222.478.80121.711.29322.707.603
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR623.230.956468.328.296469.897.053432.646.832
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri399.470.913236.413.50399.780.770345.972.148
Satışların Maliyeti (-)-224.893.987-136.942.681-60.062.032-204.148.704
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)174.576.92699.470.82239.718.738141.823.444
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)174.576.92699.470.82239.718.738141.823.444
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.938.313-7.441.788-2.871.730-9.230.624
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.854.854-8.316.555-3.688.619-13.082.092
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.415.708-1.474.781-616.774-2.058.084
Diğer Faaliyet Gelirleri75.395.17233.724.56914.568.91622.251.176
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.045.034-14.367.486-9.635.318-15.144.220
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)197.718.189101.594.78137.475.213124.559.600
Net Faaliyet Kar/Zararı148.368.05182.237.69832.541.615117.452.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.100.5383.726.125065.245
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.098.2843.697.3801.373.3044.802.446
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler104.120.92128.677.61813.240.41258.362.705
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-40.904.192-10.429.962-4.094.032-36.658.238
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.100.5383.726.125065.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)274.133.740127.265.94247.994.897151.131.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-25.946.865-13.909.783-5.705.400-19.010.643
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-28.025.806-14.825.792-6.887.170-18.179.182
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.078.941916.0091.181.770-831.461
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI248.186.875113.356.15942.289.497132.121.115
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)248.186.875113.356.15942.289.497132.121.115
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları248.186.875113.356.15942.289.497132.121.115
Hisse Başına Kazanç790042
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç790042
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç790042
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç790042
Dipnot
Amortisman Giderleri8.151.4085.144.7602.422.8767.405.778
Kıdem Tazminatı557.041371.360185.680531.067
Finansman Giderleri-40.904.192-10.429.962-4.094.032-36.658.238
Yurtiçi Satışlar009.220.36125.490.765
Yurtdışı Satışlar0090.560.409311.675.320
Net Yabancı Para Pozisyonu279.231.948217.814.983185.340.792227.380.781
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu273.120.155218.410.833182.607.975224.860.143
Net YPP (Hedge Dahil)279.231.948217.814.983185.340.792227.380.781
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEEN 418,0 4,5 5,9 2,3 2,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEEN 418,00 21,51 21,68 16,65 0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi