SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8506 5,7922 1,01
BIST BANKA 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.485,01 1.490,58 -0,37
BRENT 58,66 59,42 -1,28

 Burçelik Hisse Senedi | BURCE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,36 4,14 0,78
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 17,7 17,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Burçelik
Kuruluş 03.02.1968
Faal Alanı Çelik döküm, makina imalatı
Telefon (0224)2431107
Faks (0224)2432182
Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,131,9
Ödenmiş Sermaye8,48,4
Net Kâr-1,6-1,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,5
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 5,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 32,2 mnTL
Net Borç 34,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,52 7,65 1,88 18,38
USD -1,20 9,50 -0,23 7,60
Göreceli 0,60 3,95 4,93 11,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BURCE24.05.199910,910,600060,0060,00 194.400 A/D
BURCE03.05.19987,141,0000100,00100,00 162.000 A/D
BURCE19.05.19977,591,1000110,00110,00 59.400 A/D
BURCE24.05.199910,910,600060,0060,00194.400A/D
BURCE03.05.19987,141,0000100,00100,00162.000A/D
BURCE19.05.19977,591,1000110,00110,0059.400A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.088.52335.056.68331.008.08435.248.962
Nakit ve Nakit Benzerleri3.015.3153.491.2491.454.8213.459.555
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.127.01410.006.07410.603.15813.560.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar112.655189.406275.6881.075.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.967.51217.124.55215.058.18513.933.536
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.866.0274.245.4023.616.2323.220.708
(Ara Toplam)37.088.52335.056.68331.008.08435.248.962
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar59.262.80658.946.68258.206.23257.741.806
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar656656656656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar88.50219.04587.17019.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları202.928422.80000
Maddi Duran Varlıklar56.106.28856.044.70756.117.39655.918.776
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.816.1632.376.5381.986.3841.640.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar48.26982.93614.626162.670
TOPLAM VARLIKLAR96.351.32994.003.36589.214.31692.990.768
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.738.45636.001.63833.611.12637.008.681
Finansal Borçlar26.358.85223.112.83119.152.83023.152.180
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.040.9607.322.6887.721.1319.434.538
Diğer Borçlar245.913183.707346.438273.583
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.613.4242.985.5354.290.0230
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları618.667592.652578.844616.563
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.860.6401.804.2251.521.8603.531.817
(Ara Toplam)43.738.45636.001.63833.611.12637.008.681
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler17.944.84023.507.84219.499.13017.317.519
Finansal Borçlar11.262.77616.141.95612.226.52110.618.966
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)124.722137.97526.0520
Uzun vadeli karşılıklar6.305.7896.535.6706.148.4854.472.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü251.553692.2411.098.0722.191.143
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00035.166
Özkaynaklar34.668.03334.493.88536.104.06038.664.568
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.079.87431.910.64533.356.74735.488.981
Ödenmiş Sermaye8.424.0008.424.0008.424.0008.424.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri233.252233.252233.252233.252
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler956.679956.679956.679956.679
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.709.960-14.709.960-14.895.008-14.841.774
Dönem Net Kar/Zararı-1.643.412-1.865.486185.0482.060.892
Diğer Özsermaye Kalemleri38.819.31538.872.16038.452.77638.655.932
Azınlık Payları2.588.1592.583.2402.747.3133.175.587
TOPLAM KAYNAKLAR96.351.32994.003.36589.214.31692.990.768
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.921.41113.091.41666.469.34052.334.837
Satışların Maliyeti (-)-21.338.934-11.259.233-51.258.437-41.001.247
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.582.4771.832.18315.210.90311.333.590
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.582.4771.832.18315.210.90311.333.590
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.216.569-493.666-2.348.746-1.506.439
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.472.105-1.646.564-6.103.457-4.005.598
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-216.114-175.043-496.219-309.061
Diğer Faaliyet Gelirleri970.161615.1653.423.5234.665.260
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-613.399-753.222-4.227.506-2.036.408
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.034.451-621.1475.458.4988.141.344
Net Faaliyet Kar/Zararı677.689-483.0906.262.4815.512.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler55.91411.523121.27489.562
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.090.365-609.6245.579.5220
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler345.339175.0611.879.288545.345
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.128.751-2.065.598-9.201.695-7.202.874
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler55.91411.523121.02489.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.693.047-2.500.161-1.742.8851.573.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)928.426512.0161.972.285951.237
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)928.426512.0161.972.285951.237
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.764.621-1.988.145229.4002.524.614
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.764.621-1.988.145229.4002.524.614
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-121.209-122.65944.352463.722
Ana Ortaklık Payları-1.643.412-1.865.486185.0482.060.892
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri689.656324.6501.145.224819.020
Kıdem Tazminatı491.002517.675340.940-764.787
Finansman Giderleri-4.128.751-2.065.598-9.201.695-7.202.874
Yurtiçi Satışlar21.319.93811.146.34348.239.00436.563.165
Yurtdışı Satışlar5.889.4202.210.36318.905.70116.119.875
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.434.290-1.750.449-1.122.321-4.225.471
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.434.290-1.750.449-1.122.321-4.225.471
Net YPP (Hedge Dahil)-1.434.290-1.750.449-1.122.321-4.225.471
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BURCE 3,8 A/D 10,5 1,1 1,0 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BURCE 3,80 5,36 5,40 3,73 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi