SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.472 94.022 1,54
VIOP 119.702 117.767 1,64
USD/TRY 5,8087 5,8224 -0,24
BIST BANKS 134.146 128.956 4,02
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
GOLD 1.406,72 1.399,50 0,52
BRENT 64,33 64,45 -0,19

 Bilici Yatırım Hisse Senedi | BLCYT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,4412 1,6644 0,2232
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 0,9 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bilici Yatırım
Kuruluş 07.07.2000
Faal Alanı Verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak.
Telefon (0322)3944646
Faks (0322)3944655
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B 01350 Yakapınar - Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar125,2118,5
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr6,826,3

Cari Değerler

F/K 2,6
FD/FAVÖK 2,1
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 1,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 72,5 mnTL
Net Borç 76,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,63 4,55 27,78
USD -1,04 2,19 9,78 16,55
Göreceli 0,14 -2,83 -6,96 24,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BLCYT29.05.20197,020,120012,0010,20 5.400.000 21
BLCYT30.11.20183,230,05005,004,25 2.250.000 15
BLCYT30.04.20182,510,05005,004,25 2.250.000 15
BLCYT28.04.20155,090,06676,675,67 3.000.150 31
BLCYT26.04.20132,690,04094,093,47 1.839.294 86
BLCYT29.05.20197,020,120012,0010,205.400.00021
BLCYT30.11.20183,230,05005,004,252.250.00015
BLCYT30.04.20182,510,05005,004,252.250.00015
BLCYT28.04.20155,090,06676,675,673.000.15031
BLCYT26.04.20132,690,04094,093,471.839.29486

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar154.690.572131.705.305130.515.588120.164.350
Nakit ve Nakit Benzerleri14.906.7482.741.1135.163.8781.677.793
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar97.112.15287.005.44388.924.74685.455.871
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar281.0571.209.4461.327.3772.382.701
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar39.392.54436.151.79730.928.29027.594.228
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.998.0714.597.5064.171.2973.053.757
(Ara Toplam)154.690.572131.705.305130.515.588120.164.350
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar163.599.360163.594.965163.847.588153.435.119
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.1917.1917.1917.191
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.020.609938.541780.883571.778
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller68.500.00068.500.00065.710.00065.710.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar79.699.99181.443.88782.028.02677.947.821
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.7337.2237.7248.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı14.261.56612.698.12315.148.0919.106.750
Diğer Duran Varlıklar103.2700165.67383.355
TOPLAM VARLIKLAR318.289.932295.300.270294.363.176273.599.469
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler74.718.77862.951.33968.128.45250.896.564
Finansal Borçlar54.472.05342.143.89649.803.83438.268.473
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.481.33110.526.4649.426.2576.766.800
Diğer Borçlar4.069.6521.154.2011.649.024890.398
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)213.4151.114.83300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.671.0895.216.7703.303.0232.704.110
Borç Karşılıkları1.226.7801.269.7321.206.9591.235.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.584.4581.525.4432.739.3551.031.701
(Ara Toplam)74.718.77862.951.33968.128.45250.896.564
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.176.24845.078.63958.403.18658.511.597
Finansal Borçlar36.419.33637.717.41351.720.32351.598.654
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.756.9127.361.2266.682.8636.912.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar199.394.906187.270.292167.831.538164.191.308
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.206.106118.500.479107.817.566105.071.492
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.740.9365.031.9345.031.9345.031.934
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.963.95329.403.71731.653.71731.788.687
Dönem Net Kar/Zararı6.833.31426.269.24113.282.20810.799.271
Diğer Özsermaye Kalemleri12.667.90312.795.58712.849.70712.451.600
Azınlık Payları74.188.80068.769.81360.013.97259.119.816
TOPLAM KAYNAKLAR318.289.932295.300.270294.363.176273.599.469
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.426.790192.827.603142.306.28294.264.955
Satışların Maliyeti (-)-34.502.467-122.589.884-90.487.604-61.045.680
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.924.32370.237.71951.818.67833.219.275
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.924.32370.237.71951.818.67833.219.275
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-271.540-806.636-535.390-404.380
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.525.224-8.482.569-6.119.325-3.907.087
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.493.51027.352.36124.315.58211.416.227
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.038.023-17.079.392-10.397.905-5.742.050
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.583.04671.221.48359.081.64034.581.985
Net Faaliyet Kar/Zararı15.127.55960.948.51445.163.96328.907.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler40.2163.030.286218.497198.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-26.717-284.560-219.652-199.204
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.596.54573.967.20900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler890.70225.310.85312.394.0321.970.476
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.087.657-57.373.003-55.744.413-18.649.910
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler40.2163.030.286218.497198.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.399.59041.905.05915.730.10417.901.651
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-141.111-525.6493.897.563-1.645.729
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.671.089-5.216.770-3.303.023-2.704.110
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.529.9784.691.1217.200.5861.058.381
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.258.47941.379.41019.627.66716.255.922
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.258.47941.379.41019.627.66716.255.922
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5.425.16515.110.1696.345.4595.456.651
Ana Ortaklık Payları6.833.31426.269.24113.282.20810.799.271
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri1.880.4236.628.1655.144.0463.472.185
Kıdem Tazminatı270.499281.161211.382147.311
Finansman Giderleri-6.087.657-57.373.003-55.744.413-18.649.910
Yurtiçi Satışlar48.830.988184.513.194134.442.58389.107.825
Yurtdışı Satışlar3.775.0189.524.8147.767.5504.993.025
Net Yabancı Para Pozisyonu-44.123.510-59.704.332-64.362.484-46.606.245
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-43.768.927-59.525.690-63.861.400-46.327.973
Net YPP (Hedge Dahil)-44.123.511-59.704.325-64.362.484-46.606.245
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BLCYT 1,6 2,6 2,1 0,7 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BLCYT 1,61 1,01 1,01 -0,15 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi