SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.387 90.051 1,48
VIOP 114.196 112.442 1,56
USD/TRY 5,3410 5,3502 -0,17
BIST BANKS 112.458 111.138 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
GOLD 1.242,91 1.245,89 -0,24
BRENT 60,66 60,15 0,85

 BLCYT Hisse Senedi | Bilici Yatırım

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,2871 1,5968 0,3097
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,4 4,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Bilici Yatırım
Kuruluş 07.07.2000
Faal Alanı Verimli ve sürdürülebilir yatırımlar yapmak.
Telefon (0322)3944646
Faks (0322)3944655
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 5/B 01350 Yakapınar - Adana

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar107,8105,1
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr13,310,8

Cari Değerler

F/K 3,5
FD/FAVÖK 2,5
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 60,8 mnTL
Net Borç 96,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,96 -4,14 5,30 -6,08
USD 2,96 -4,14 7,66 -33,89
Göreceli 1,46 -2,63 6,83 18,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BLCYT30.11.20183,230,05005,004,25 2.250.000 15
BLCYT30.04.20182,510,05005,004,25 2.250.000 15
BLCYT28.04.20155,090,06676,675,67 3.000.150 31
BLCYT26.04.20132,690,04094,093,47 1.839.294 86
BLCYT30.11.20183,230,05005,004,252.250.00015
BLCYT30.04.20182,510,05005,004,252.250.00015
BLCYT28.04.20155,090,06676,675,673.000.15031
BLCYT26.04.20132,690,04094,093,471.839.29486

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar130.515.588120.164.350119.828.802104.513.027
Nakit ve Nakit Benzerleri5.163.8781.677.7933.410.1861.201.446
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar88.924.74685.455.87188.507.43378.457.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.327.3772.382.7011.168.4201.072.384
Stoklar30.928.29027.594.22824.413.90819.295.706
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.171.2973.053.7572.328.8554.486.429
(Ara Toplam)130.515.588120.164.350119.828.802104.513.027
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar163.847.588153.435.119151.231.547148.176.181
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.1917.1917.1917.191
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar780.883571.778466.714306.239
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller65.710.00065.710.00065.710.00065.710.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar82.028.02677.947.82176.147.19274.084.676
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.7248.2248.7209.210
Ertelenmiş Vergi Varlığı15.148.0919.106.7508.808.6998.057.420
Diğer Duran Varlıklar165.67383.35583.0311.445
TOPLAM VARLIKLAR294.363.176273.599.469271.060.349252.689.208
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler68.128.45250.896.56454.480.86953.641.854
Finansal Borçlar49.803.83438.268.47341.574.54336.996.059
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.426.2576.766.8006.514.2604.902.185
Diğer Borçlar1.649.024890.3981.780.9503.045.419
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.303.0232.704.1101.268.5143.848.421
Borç Karşılıkları1.206.9591.235.0821.192.3411.159.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.739.3551.031.7012.150.2613.689.944
(Ara Toplam)68.128.45250.896.56454.480.86953.641.854
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler58.403.18658.511.59758.429.81649.208.114
Finansal Borçlar51.720.32351.598.65451.601.28242.978.435
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar6.682.8636.912.9436.828.5346.229.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar167.831.538164.191.308158.149.664149.839.240
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar107.817.566105.071.492101.234.62496.186.353
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00176.792176.792
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.031.9345.031.9344.409.2534.409.253
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları31.653.71731.788.68734.526.42819.390.106
Dönem Net Kar/Zararı13.282.20810.799.2715.139.92815.136.321
Diğer Özsermaye Kalemleri12.849.70712.451.60011.982.22312.073.881
Azınlık Payları60.013.97259.119.81656.915.04053.652.887
TOPLAM KAYNAKLAR294.363.176273.599.469271.060.349252.689.208
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri142.306.28294.264.95542.999.390144.445.258
Satışların Maliyeti (-)-90.487.604-61.045.680-27.570.938-101.769.074
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.818.67833.219.27515.428.45242.676.184
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.818.67833.219.27515.428.45242.676.184
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-535.390-404.380-199.725-626.214
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.119.325-3.907.087-2.165.606-6.421.742
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri24.315.58211.416.2274.937.71213.810.976
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.397.905-5.742.050-3.505.188-7.466.678
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)59.081.64034.581.98514.495.64541.972.526
Net Faaliyet Kar/Zararı45.163.96328.907.80813.063.12135.628.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler218.497198.304198.3072.134.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-219.652-199.204-60.562-892.056
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.394.0321.970.476588.62614.378.526
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-55.744.413-18.649.910-6.259.186-27.133.625
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler218.497198.304198.3072.134.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.730.10417.901.6518.962.83030.460.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.897.563-1.645.729-546.667-5.843.293
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.303.023-2.704.110-1.271.510-3.848.421
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.200.5861.058.381724.843-1.994.872
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI19.627.66716.255.9228.416.16324.616.746
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)19.627.66716.255.9228.416.16324.616.746
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları6.345.4595.456.6513.276.2359.480.425
Ana Ortaklık Payları13.282.20810.799.2715.139.92815.136.321
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.144.0463.472.1851.654.8016.306.381
Kıdem Tazminatı211.382147.311204.540190.994
Finansman Giderleri-55.744.413-18.649.910-6.259.186-27.133.625
Yurtiçi Satışlar134.442.58389.107.82540.889.399133.479.811
Yurtdışı Satışlar7.767.5504.993.0252.129.45012.473.358
Net Yabancı Para Pozisyonu-64.362.484-46.606.245-66.056.025-53.262.405
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-63.861.400-46.327.973-65.650.958-53.063.400
Net YPP (Hedge Dahil)-64.362.484-46.606.245-66.056.025-53.262.405
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BLCYT 1,4 3,5 2,5 0,9 0,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BLCYT 1,39 0,07 0,07 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi