SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Beşiktaş Hisse Senedi | BJKAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Beşiktaş
Kuruluş 18.07.1995
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0212)3101000
Faks (0212)2588194
Adres Süleyman Seba Caddesi, No:48 BJK Plaza B Blok Kat:3 Akaretleri Beşiktaş 34357 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-966,5-882,5
Ödenmiş Sermaye240,0240,0
Net Kâr-151,7-66,8

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,91 28,28 -36,30 -24,08
USD 4,23 29,28 -39,46 -29,96
Göreceli 7,92 24,90 -17,34 -1,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BJKAS21.11.20040,540,159215,9214,33 311.825 3
BJKAS25.10.20025,711,0000100,0094,50 2.176.500 82
BJKAS21.11.20040,540,159215,9214,33311.8253
BJKAS25.10.20025,711,0000100,0094,502.176.50082

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar974.394.520848.504.229765.496.198691.992.757
Nakit ve Nakit Benzerleri6.777.62028.976.9641.614.3272.010.470
Finansal Yatırımlar25.286.61011.623.59022.106.9818.291.116
Ticari Alacaklar75.425.37781.258.550114.193.783644.815.209
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar831.490.971677.637.434599.084.6500
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.969.00422.673.61815.301.88720.862.801
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.444.93826.334.07313.194.57016.013.161
(Ara Toplam)974.394.520848.504.229765.496.198691.992.757
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar429.440.283429.189.253385.824.301354.367.825
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.185.3251.204.1241.257.5401.155.489
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar38383838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları34.348.265000
Maddi Duran Varlıklar248.289.100251.754.657254.459.052255.342.752
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar132.444.486144.964.79098.167.52764.052.800
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.887.6002.146.7822.172.4842.414.967
Diğer Duran Varlıklar9.285.46929.118.86229.767.66031.401.779
TOPLAM VARLIKLAR1.403.834.8031.277.693.4821.151.320.4991.046.360.582
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler688.212.1751.552.829.8981.608.892.0691.288.763.988
Finansal Borçlar89.230.287929.867.2721.000.249.656752.577.829
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar238.656.842281.253.480219.643.275218.531.821
Diğer Borçlar24.585.31018.678.7222.984.767719.039
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)93.040.20592.108.61000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.133.992636.9478.360.9327.089.872
Borç Karşılıkları14.779.3764.520.2284.272.22011.484.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler223.786.163225.764.639373.381.219298.361.233
(Ara Toplam)688.212.1751.552.829.8981.608.892.0691.288.763.988
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.682.161.188607.383.553357.599.722473.266.126
Finansal Borçlar1.508.382.121464.822.531202.043.245355.765.563
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar41.083.55519.877.70239.904.2297.417.567
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)50.704.85038.245.98800
Uzun vadeli karşılıklar2.268.4412.495.0492.425.2662.334.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler79.722.22181.942.283113.226.982107.748.577
Özkaynaklar-966.538.560-882.519.969-815.171.292-715.669.532
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-966.538.560-882.519.969-815.171.292-715.669.532
Ödenmiş Sermaye240.000.000240.000.000240.000.000240.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.097.097001.097.097
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.205.3751.554.2561.554.2561.554.256
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.057.728.119-1.056.077.000-750.365.592-750.365.592
Dönem Net Kar/Zararı-151.668.743-66.782.308-305.711.408-206.359.830
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.444.170-1.214.917-648.548-1.595.463
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.403.834.8031.277.693.4821.151.320.4991.046.360.582
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri283.599.594122.441.836704.279.273526.526.155
Satışların Maliyeti (-)-311.504.952-138.330.481-649.551.043-488.944.721
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-27.905.358-15.888.64554.728.23037.581.434
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-27.905.358-15.888.64554.728.23037.581.434
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.918.719-7.565.688-28.238.137-20.940.785
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.429.638-7.827.988-23.925.526-20.328.757
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.728.4915.688.6471.821.878156.109.674
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.808.556-4.448.553-64.018.581-203.445.889
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-68.333.780-30.042.227-59.632.136-51.024.323
Net Faaliyet Kar/Zararı-63.253.715-31.282.3212.564.567-3.688.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-68.333.780-30.042.227-59.632.1360
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler73.093.41033.679.176135.041.958169.347.140
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-153.911.518-69.744.951-372.942.704-317.997.853
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-149.151.888-66.108.002-297.532.882-199.675.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.516.855-674.306-8.178.526-6.684.794
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.133.992-636.947-8.360.932-7.089.872
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.617.137-37.359182.406405.078
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-151.668.743-66.782.308-305.711.408-206.359.830
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-151.668.743-66.782.308-305.711.408-206.359.830
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-151.668.743-66.782.308-305.711.408-206.359.830
Hisse Başına Kazanç-10-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-10-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10-10
Amortisman Giderleri37.483.16615.507.88852.800.31239.497.488
Kıdem Tazminatı75.663196.094210.410808.033
Finansman Giderleri-153.911.518-69.744.951-372.942.704-317.997.853
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-448.181.822-567.190.069-498.822.712-427.910.885
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-483.585.610-578.569.464-498.822.712-427.910.885
Net YPP (Hedge Dahil)-448.181.822-567.190.069-498.822.712-427.910.885

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BJKAS 1,9 A/D A/D 3,3 A/D 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BJKAS 1,86 1,93 1,99 5,94 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi