SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8294 5,8231 0,11
BIST BANKA 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
ALTIN 1.346,64 1.346,59 0,00
BRENT 62,26 62,23 0,05

 Beşiktaş Hisse Senedi | BJKAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Beşiktaş
Kuruluş 18.07.1995
Faal Alanı Profesyonel futbol faaliyetlerini devralmak ve kiralamak
Telefon (0212)3101000
Faks (0212)2588194
Adres Süleyman Seba Caddesi, No:48 BJK Plaza B Blok Kat:3 Akaretleri Beşiktaş 34357 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-715,7-665,7
Ödenmiş Sermaye240,0240,0
Net Kâr-206,4-156,4

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,71 -5,41 -13,58
USD 0,51 -1,73 -2,01 -21,86
Göreceli -2,09 -2,18 -12,86 -16,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BJKAS21.11.20040,540,159215,9214,33 311.825 3
BJKAS25.10.20025,711,0000100,0094,50 2.176.500 82
BJKAS21.11.20040,540,159215,9214,33311.8253
BJKAS25.10.20025,711,0000100,0094,502.176.50082

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar691.992.757637.966.614756.915.980530.744.971
Nakit ve Nakit Benzerleri2.010.4701.165.8636.383.9663.020.715
Finansal Yatırımlar8.291.1165.393.4315.888.61011.662.942
Ticari Alacaklar644.815.20993.402.145239.149.713145.796.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0506.233.100451.293.270335.661.473
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.862.80119.831.27918.500.3369.492.736
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.013.16111.940.79635.700.08525.110.674
(Ara Toplam)691.992.757637.966.614756.915.980530.744.971
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar354.367.825362.977.517379.750.725422.116.925
Ticari Alacaklar00031.238.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.155.4891.057.7691.294.397943.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar38383838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar255.342.752257.457.690261.985.641259.612.463
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar64.052.80066.532.19780.705.06197.195.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.414.967966.29301.966.624
Diğer Duran Varlıklar31.401.77936.963.53035.765.58831.160.741
TOPLAM VARLIKLAR1.046.360.5821.000.944.1311.136.666.705952.861.896
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.288.763.9881.240.855.6311.289.552.6911.031.945.848
Finansal Borçlar752.577.829735.788.326633.576.060464.882.417
Diğer Finansal Yükümlülükler041.983.50400
Ticari Borçlar218.531.821200.301.359280.529.456211.012.378
Diğer Borçlar719.039675.869580.087362.271
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.089.8725.659.6533.075.17410.470.080
Borç Karşılıkları11.484.19411.225.79413.945.4541.963.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler298.361.233245.221.126357.846.460343.255.617
(Ara Toplam)1.288.763.9881.240.855.6311.289.552.6911.031.945.848
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler473.266.126425.795.591534.057.055429.944.745
Finansal Borçlar355.765.563320.983.346408.223.480334.896.487
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.417.5674.723.74613.415.7597.827.666
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.334.4192.378.8801.698.5661.425.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00514.1270
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler107.748.57797.709.619110.205.12385.795.192
Özkaynaklar-715.669.532-665.707.091-686.943.041-509.028.697
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-715.669.532-665.707.091-686.943.041-509.028.697
Ödenmiş Sermaye240.000.000240.000.000240.000.000240.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.097.097000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.554.2561.554.2561.554.2561.554.256
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-750.365.592-750.365.592-750.365.592-760.413.360
Dönem Net Kar/Zararı-206.359.830-156.390.704-177.837.44810.047.768
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.595.463-505.051-294.257-217.361
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.046.360.5821.000.944.1311.136.666.705952.861.896
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri526.526.155375.177.044190.723.173906.168.511
Satışların Maliyeti (-)-488.944.721-351.163.930-159.158.023-620.293.100
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.581.43424.013.11431.565.150285.875.411
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.581.43424.013.11431.565.150285.875.411
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.940.785-14.646.821-6.936.260-24.613.893
Genel Yönetim Giderleri (-)-20.328.757-15.347.447-8.949.802-22.204.635
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri156.109.674151.277.22457.659.28437.988.791
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-203.445.889-191.477.178-153.293.024-98.326.547
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-51.024.323-46.181.108-79.954.652178.719.127
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.688.108-5.981.15415.679.088239.056.883
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı00-79.954.6520
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler169.347.140128.881.08262.669.27365.062.676
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-317.997.853-232.385.269-154.975.734-224.297.682
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-199.675.036-149.685.295-172.261.11319.484.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.684.794-6.705.409-5.576.335-9.436.353
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.089.872-5.659.653-3.075.174-10.470.080
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)405.078-1.045.756-2.501.1611.033.727
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-206.359.830-156.390.704-177.837.44810.047.768
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-206.359.830-156.390.704-177.837.44810.047.768
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-206.359.830-156.390.704-177.837.44810.047.768
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Amortisman Giderleri39.497.48826.671.80614.248.69548.628.503
Kıdem Tazminatı808.033801.054247.529230.991
Finansman Giderleri-317.997.853-232.385.269-154.975.734-224.297.682
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-427.910.885-389.798.796-384.568.452-314.290.209
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-427.910.885-389.539.148-384.611.320-314.499.231
Net YPP (Hedge Dahil)-427.910.885-389.798.796-384.568.452-314.290.209
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BJKAS 1,4 A/D 16,2 1,9 A/D 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BJKAS 1,40 4,46 4,46 -0,50 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi