SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4292 7,4455 -0,22
BIST BANKA 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
ALTIN 1.717,09 1.714,29 0,16
BRENT 65,78 64,07 2,67

Yonga Mobilya Sanayi Hisse Senedi | YONGA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,9485 39,5272 11,5787
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 12,0 11,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yonga Mobilya Sanayi
Kuruluş 02.12.1974
Faal Alanı Mobilya uretimi
Telefon (0258)2671515
Faks (0258)2671947
Adres Kale Mah. Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,437,9
Ödenmiş Sermaye16,816,8
Net Kâr1,41,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 13,6
FD/Satışlar 6,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 520,5 mnTL
Net Borç 24,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,53 3,27 -15,88 3,47
USD -1,93 0,46 -16,11 4,60
Göreceli -1,68 0,03 -19,05 -0,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YONGA01.02.20210,180,06796,795,77 1.139.944 A/D
YONGA28.07.20200,080,02262,261,92 379.981 23
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,00 1.976.470 30
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,00 1.976.471 127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00 988.218 12
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00 988.218 20
YONGA01.02.20210,180,06796,795,771.139.944A/D
YONGA28.07.20200,080,02262,261,92379.98123
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,001.976.47030
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,001.976.471127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00988.21812
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00988.21820

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar55.697.30338.364.52735.442.39030.364.330
Nakit ve Nakit Benzerleri13.559.2212.825.3681.856.2354.888.414
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.311.8607.107.8917.343.0136.874.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.188.6423.152.469476.260918.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.642.91523.042.89319.931.66215.534.676
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.994.6652.235.9065.835.2202.148.783
(Ara Toplam)55.697.30338.364.52735.442.39030.364.330
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar40.328.88635.858.84034.381.48735.074.723
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.92920.92920.92920.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları46.09752.69700
Maddi Duran Varlıklar40.243.23335.759.42834.324.94335.008.351
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.62725.78635.61545.443
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR96.026.18974.223.36769.823.87765.439.053
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.601.65827.273.84922.502.71320.010.915
Finansal Borçlar36.935.94015.037.85814.504.01812.451.626
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.662.5846.990.1223.807.8684.512.805
Diğer Borçlar921.606831.406190.459196.905
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.415216.638550.702125.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü385.950983.194639.161419.558
Borç Karşılıkları718.683645.617549.900547.539
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.972.4802.569.0142.260.6051.757.321
(Ara Toplam)47.601.65827.273.84922.502.71320.010.915
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.045.4449.097.2436.572.6196.136.859
Finansal Borçlar851.312978.30800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar8.403.1446.821.4014.934.7464.734.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü790.9881.297.5341.637.8731.402.684
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar38.379.08737.852.27540.748.54539.291.279
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.379.08737.852.27540.748.54539.291.279
Ödenmiş Sermaye16.800.00016.800.00016.800.00016.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.233.1721.233.1721.055.0691.055.069
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları6.710.1835.030.8177.185.391524.138
Dönem Net Kar/Zararı1.434.9251.679.3661.412.2956.661.253
Diğer Özsermaye Kalemleri12.200.80713.108.92014.295.79014.250.819
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.026.18974.223.36769.823.87765.439.053
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri41.286.95973.923.41136.078.12068.339.099
Satışların Maliyeti (-)-31.587.238-61.260.620-29.095.630-51.844.397
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.699.72112.662.7916.982.49016.494.702
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.699.72112.662.7916.982.49016.494.702
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.684.407-4.398.503-2.145.817-4.508.860
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.592.077-6.230.956-2.815.910-4.455.542
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.095.6773.433.0791.753.0023.993.377
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.174.049-1.272.578-948.795-2.454.090
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.344.8654.193.8332.824.9709.069.587
Net Faaliyet Kar/Zararı3.423.2372.033.3322.020.7637.530.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19.493191.81514.510351.608
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.364.3584.385.6482.839.4809.421.195
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.950.1411.708.8481.042.1112.457.793
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.744.035-3.215.013-1.607.631-4.827.438
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.493191.81514.510351.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.570.4642.879.4832.273.9607.051.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-135.539-1.200.117-861.665-390.297
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-385.950-983.194-639.161-455.162
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)250.411-216.923-222.50464.865
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.434.9251.679.3661.412.2956.661.253
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.434.9251.679.3661.412.2956.661.253
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.434.9251.679.3661.412.2956.661.253
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri902.1861.538.419737.9551.366.894
Kıdem Tazminatı507.8261.086.959234.341429.970
Finansman Giderleri-3.744.035-3.215.013-1.607.631-4.827.438
Yurtiçi Satışlar8.180.94814.613.9632.140.5001.792.156
Yurtdışı Satışlar33.698.27959.673.45134.334.53366.560.806
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.429.576-12.675.266-8.207.752-1.394.785
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.745.356-12.144.246-8.891.432-1.975.520
Net YPP (Hedge Dahil)-12.429.576-12.675.266-8.207.752-1.394.785

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YONGA 31,0 A/D A/D 6,9 13,6 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi