SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.542 0,00
VIOP 1.631 1.631 0,00
USD/TRY 7,5381 7,5320 0,08
BIST BANKS 1.408 1.408 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.706,05 1.698,21 0,46
BRENT 70,60 69,36 1,79

Umpaş Holding Hisse Senedi | UMPAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 3,69 2,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,4 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Umpaş Holding
Kuruluş 01.12.1997
Faal Alanı Seramil, AVM, sigorta, makine, inşaat , bilgi teknolojiler ve petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Telefon (0276)2239033
Faks (0276)2239034
Adres Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-3,08,6
Ödenmiş Sermaye39,839,8
Net Kâr-12,2-62,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 48,3 mnTL
Net Borç 71,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -25,81 -50,43 -55,94
USD -0,67 -27,19 -52,87 -56,47
Göreceli -0,26 -29,21 -51,41 -57,81
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,67 1.996.760 42
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,671.996.76042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar140.692.095109.569.378126.790.298146.693.720
Nakit ve Nakit Benzerleri5.660.2434.908.1382.464.3862.039.433
Finansal Yatırımlar163.835300.637370.860115.000
Ticari Alacaklar74.269.86674.323.95070.808.69376.994.296
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.558.302256.431415.499590.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.721.80924.077.27134.490.92163.109.563
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.620.1872.005.09814.542.0863.845.061
(Ara Toplam)136.994.242105.871.525123.092.445146.693.720
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar3.697.8533.697.8533.697.8530
Duran Varlıklar106.813.622110.908.058147.132.188164.320.022
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar346.880346.880346.880346.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.0005.0005.0005.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.194.5679.194.56742.339.75854.857.677
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar95.274.00199.306.942100.647.571107.889.467
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar977.9031.020.9152.685.6911.111.300
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.015.2711.033.7541.107.288110.123
TOPLAM VARLIKLAR247.505.717220.477.436273.922.486311.013.742
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler174.902.534138.241.168132.943.300197.554.977
Finansal Borçlar26.214.20026.216.20032.136.52879.354.741
Diğer Finansal Yükümlülükler0019.872192.669
Ticari Borçlar62.884.28034.211.38737.638.72053.281.291
Diğer Borçlar8.406.5851.854.8311.854.0511.853.919
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)32.652.70934.409.76431.449.04041.208.686
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.314.4112.356.4737.153.08213.530.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.430.34939.192.51322.692.0078.133.590
(Ara Toplam)174.902.534138.241.168132.943.300197.554.977
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.568.51073.642.86685.813.26848.406.121
Finansal Borçlar51.105.46750.492.10363.542.94224.117.243
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0245.654019.410
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar134.499881.4561.972.6872.226.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.082.890020.191.5720
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler245.65422.023.653106.06722.042.651
Özkaynaklar-2.965.3278.593.40255.165.91865.052.644
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-2.965.3278.593.40255.165.91865.052.644
Ödenmiş Sermaye39.835.11039.835.11039.835.11039.835.110
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.2791.609.2791.609.2791.608.681
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-97.156.978-35.164.238-35.164.2388.651.437
Dönem Net Kar/Zararı-12.152.173-61.980.308-13.531.184-43.012.951
Diğer Özsermaye Kalemleri64.899.43564.293.55962.416.95157.970.367
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR247.505.717220.477.436273.922.486311.013.742
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.171.704113.051.27471.154.725150.254.474
Satışların Maliyeti (-)-4.151.076-124.366.863-75.583.263-139.023.770
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.979.372-11.315.589-4.428.53811.230.704
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.979.372-11.315.589-4.428.53811.230.704
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-139.510-4.067.914-2.745.445-12.059.193
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.859.076-12.823.767-6.363.426-10.042.639
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.523.3224.243.4853.069.5179.240.157
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.890.698-986.000-745.167-10.025.731
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.345.334-24.949.785-11.213.059-11.656.702
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.977.958-28.207.270-13.537.409-10.871.128
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0-5.010.0084.281.792112.596
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-849.805-1.520.0000-1.233.728
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0007.323
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.195.139-31.479.793-6.931.267-12.770.511
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.5011.923.599634.4915.833.163
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-683.557-21.547.997-7.808.388-35.419.408
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-849.805-6.530.0084.281.792-1.121.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.823.195-51.104.191-14.105.164-42.356.756
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.888.348-3.906.8872.942.712-656.195
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-3.906.88700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.888.34802.942.712-656.195
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.711.543-55.011.078-11.162.452-43.012.951
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-440.630-6.969.230-2.368.7320
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.152.173-61.980.308-13.531.184-43.012.951
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.152.173-61.980.308-13.531.184-43.012.951
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.280.8202.089.1343.432.6752.216.411
Kıdem Tazminatı114.666270.122314.6491.400.146
Finansman Giderleri-683.557-21.547.997-7.808.388-35.419.408
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.725.5426.692.19115.933.776-5.686.608
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.725.5424.943.06510.307.692-6.836.853
Net YPP (Hedge Dahil)7.725.5426.692.19115.933.776-5.686.608

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UMPAS 1,2 A/D A/D A/D A/D 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi