SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Şirket KartıHisse Senedi | Şirket Kartı

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-3,5-3,0
Ödenmiş Sermaye39,839,8
Net Kâr-12,8-12,2

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A /
Piyasa Değeri
Net Borç
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%)
Halka Açıklık Oranı (%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar140.275.487140.692.095109.569.378126.790.298
Nakit ve Nakit Benzerleri5.618.9175.660.2434.908.1382.464.386
Finansal Yatırımlar163.835163.835300.637370.860
Ticari Alacaklar73.834.05374.269.86674.323.95070.808.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.570.8187.558.302256.431415.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.611.65323.721.80924.077.27134.490.921
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.778.35825.620.1872.005.09814.542.086
(Ara Toplam)136.577.634136.994.242105.871.525123.092.445
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar3.697.8533.697.8533.697.8533.697.853
Duran Varlıklar106.818.124106.813.622110.908.058147.132.188
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar346.880346.880346.880346.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.0005.0005.0005.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.194.5679.194.5679.194.56742.339.758
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar95.228.52595.274.00199.306.942100.647.571
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar974.149977.9031.020.9152.685.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı53.732000
Diğer Duran Varlıklar1.015.2711.015.2711.033.7541.107.288
TOPLAM VARLIKLAR247.093.611247.505.717220.477.436273.922.486
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler175.064.235174.902.534138.241.168132.943.300
Finansal Borçlar26.119.20026.214.20026.216.20032.136.528
Diğer Finansal Yükümlülükler00019.872
Ticari Borçlar62.918.51362.884.28034.211.38737.638.720
Diğer Borçlar8.406.5858.406.5851.854.8311.854.051
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)32.667.41332.652.70934.409.76431.449.040
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.327.5532.314.4112.356.4737.153.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.624.97142.430.34939.192.51322.692.007
(Ara Toplam)175.064.235174.902.534138.241.168132.943.300
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler75.565.74475.568.51073.642.86685.813.268
Finansal Borçlar51.105.46751.105.46750.492.10363.542.942
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar131.733134.499881.4561.972.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24.082.89024.082.89022.023.65320.191.572
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler245.654245.654245.654106.067
Özkaynaklar-3.536.368-2.965.3278.593.40255.165.918
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-3.536.368-2.965.3278.593.40255.165.918
Ödenmiş Sermaye39.835.11039.835.11039.835.11039.835.110
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.2791.609.2791.609.2791.609.279
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-97.156.978-97.156.978-35.164.238-35.164.238
Dönem Net Kar/Zararı-12.765.087-12.152.173-61.980.308-13.531.184
Diğer Özsermaye Kalemleri64.941.30864.899.43564.293.55962.416.951
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR247.093.611247.505.717220.477.436273.922.486
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.277.0531.171.704113.051.27471.154.725
Satışların Maliyeti (-)-4.795.376-4.151.076-124.366.863-75.583.263
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.518.323-2.979.372-11.315.589-4.428.538
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.518.323-2.979.372-11.315.589-4.428.538
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-139.510-139.510-4.067.914-2.745.445
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.050.064-1.859.076-12.823.767-6.363.426
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.642.3305.523.3224.243.4853.069.517
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.890.711-8.890.698-986.000-745.167
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-8.956.278-8.345.334-24.949.785-11.213.059
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.707.897-4.977.958-28.207.270-13.537.409
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0004.281.792
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-844.923-849.805-6.530.0080
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.801.201-9.195.139-31.479.793-6.931.267
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler55.50155.5011.923.599634.491
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-690.409-683.557-21.547.997-7.808.388
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-844.923-849.805-6.530.0084.281.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.436.109-9.823.195-51.104.191-14.105.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.888.348-1.888.348-3.906.8872.942.712
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-3.906.8870
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.888.348-1.888.34802.942.712
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.324.457-11.711.543-55.011.078-11.162.452
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-440.630-440.630-6.969.230-2.368.732
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.765.087-12.152.173-61.980.308-13.531.184
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.765.087-12.152.173-61.980.308-13.531.184
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri01.280.8202.089.1343.432.675
Kıdem Tazminatı0114.666270.122314.649
Finansman Giderleri-690.409-683.557-21.547.997-7.808.388
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu07.725.5426.692.19115.933.776
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu07.725.5424.943.06510.307.692
Net YPP (Hedge Dahil)07.725.5426.692.19115.933.776
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.971.1962.960.7074.535.9723.257.660
Düzeltme Öncesi Kar0000
Düzeltmeler:27.439.1486.202.392121.852.03810.951.976
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider27.439.1486.202.392121.852.03810.951.976
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)27.439.1486.202.392121.852.03810.951.976
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-24.986.897-3.723.924-128.661.304-12.937.711
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.452.2512.478.468-6.809.266-1.985.735
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit518.945482.23911.345.2385.243.395
Sabit Sermaye Yatırımları1.282.1631.282.16343.845.12413.749.275
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-3.148.837-3.198.87400
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.866.674-1.916.71143.845.12413.749.275
Serbest Nakit Akım1.104.5221.043.99648.381.09617.006.935
Finansal Borçlardaki Değişim516.364611.364-26.266.193-7.718.207
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.090.028-1.090.276-19.060.561-8.043.693
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-573.664-478.912-45.326.754-15.761.900
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış530.858565.0843.054.3421.245.035
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi43.11950.2190-564.222
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim573.977615.3033.054.342680.813
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler5.208.7755.208.7752.154.4332.154.433
Dönem Sonu Nakit5.782.7525.824.0785.208.7752.835.246

Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi