SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Sumas Mobilya Hisse Senedi | SUMAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 74,45 103,4 28,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,7 1,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sumas Mobilya
Kuruluş 10.11.1976
Faal Alanı Mobilya üretimi.
Telefon (0266)3921169
Faks (0266)3921197
Adres Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. N:37 Edremit/Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,344,7
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr15,910,9

Cari Değerler

F/K 19,6
FD/FAVÖK 14,0
PD/DD 7,8
FD/Satışlar 4,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 479,3 mnTL
Net Borç -51,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,43 -4,94 -16,58 -16,53
USD 3,36 -6,34 -27,47 -18,25
Göreceli 4,19 -3,60 -22,16 -21,82
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SUMAS25.08.20210,470,450045,0038,25 2.800.980 26
SUMAS23.09.20200,880,350035,0029,75 2.178.540 19
SUMAS22.07.20194,350,300030,0025,50 1.867.320 13
SUMAS03.09.20183,700,250025,0021,25 1.638.601 23
SUMAS25.08.20210,470,450045,0038,252.800.98026
SUMAS23.09.20200,880,350035,0029,752.178.54019
SUMAS22.07.20194,350,300030,0025,501.867.32013
SUMAS03.09.20183,700,250025,0021,251.638.60123

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar74.899.77451.885.74941.808.44233.961.349
Nakit ve Nakit Benzerleri50.918.32832.300.70228.165.49721.170.117
Finansal Yatırımlar740.429206.595359.90969.087
Ticari Alacaklar3.357.3652.101.0213.470.2362.374.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.552.41112.305.9018.950.7869.394.065
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.331.2414.971.530862.014953.993
(Ara Toplam)74.899.77451.885.74941.808.44233.961.349
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.824.63511.141.92211.146.70710.989.827
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99999999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0070.11670.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.778.5759.946.05410.235.71410.075.135
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.61550.29656.71235.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı912.2301.018.821782.863768.980
Diğer Duran Varlıklar70.116126.6521.20340.239
TOPLAM VARLIKLAR95.724.40963.027.67152.955.14944.951.176
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.698.70713.903.45210.841.3685.598.837
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.946.2724.645.0933.339.2622.404.288
Diğer Borçlar592.624648.362467.145590.661
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18.118.4925.907.0775.537.8881.515.615
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.274.2580692.4160
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler767.0612.702.920804.6571.088.273
(Ara Toplam)30.698.70713.903.45210.841.3685.598.837
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.774.1034.412.6623.097.8773.030.085
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.774.1034.412.6623.097.8773.030.085
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar61.251.59944.711.55739.015.90436.322.254
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.251.59944.711.55739.015.90436.322.254
Ödenmiş Sermaye6.224.4006.224.4006.224.4006.224.400
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.592.6643.405.9323.219.2003.219.200
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.997.11926.322.62228.521.75217.224.519
Dönem Net Kar/Zararı15.947.98510.861.2292.383.58411.297.233
Diğer Özsermaye Kalemleri-1.510.569-2.102.626-1.333.032-1.643.098
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR95.724.40963.027.67152.955.14944.951.176
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri50.407.33066.855.93227.226.01159.959.042
Satışların Maliyeti (-)-29.888.896-50.532.738-23.372.738-43.905.022
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.518.43416.323.1943.853.27316.054.020
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.518.43416.323.1943.853.27316.054.020
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-687.806-1.127.870-493.285-1.106.965
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.289.875-2.826.250-1.018.540-2.291.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri301.5851.139.282125.6111.289.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-145.365-934.844-137.368-1.045.836
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)18.696.97312.573.5122.329.69112.898.711
Net Faaliyet Kar/Zararı18.540.75312.369.0742.341.44812.655.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler80.83254.21022.143101.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-163-12-32
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.777.80512.627.5592.351.82212.999.959
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.068.0712.480.7171.047.8152.246.323
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-684.032-1.145.251-424.976-725.928
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler80.83254.04722.131101.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.161.84413.963.0252.974.66114.520.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.213.859-3.101.796-591.077-3.223.121
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.274.258-3.222.028-692.416-3.320.639
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)60.399120.232101.33997.518
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.947.98510.861.2292.383.58411.297.233
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.947.98510.861.2292.383.58411.297.233
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.947.98510.861.2292.383.58411.297.233
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.498.3971.127.519568.299955.379
Kıdem Tazminatı11.701338.731245.902232.660
Finansman Giderleri-684.032-1.145.251-424.976-725.928
Yurtiçi Satışlar50.245.92566.541.96127.090.79459.538.428
Yurtdışı Satışlar161.405400.234146.938546.545
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit36.566.60610.544.2895.808.60911.793.311
Düzeltme Öncesi Kar15.947.98510.861.2292.383.58411.297.233
Düzeltmeler:2.729.0132.050.568946.1571.845.270
Amortisman & İtfa Payları1.498.3971.127.519568.299955.379
Karşılıklardaki Değişim638.5591.382.57767.792889.891
Diğer Gelir/ Gider592.057-459.528310.0660
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)18.676.99812.911.7973.329.74113.142.503
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler19.394.414-2.367.5082.490.795-1.105.641
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)38.071.41210.544.2895.820.53612.036.862
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.504.8060-11.927-243.551
Sabit Sermaye Yatırımları-11.344.237102.41838.868-3.066.499
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-533.834-83.461-268.691876
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11.878.07118.957-229.823-3.065.623
Serbest Nakit Akım24.688.53510.563.2465.578.7868.727.688
Finansal Borçlardaki Değişim000-48.340
Temettü Ödemeleri-2.178.5402.178.53900
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.892.369-1.611.2001.416.594-1.800.309
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-6.070.909567.3391.416.594-1.848.649
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış18.617.62611.130.5856.995.3806.879.039
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim18.617.62611.130.5856.995.3806.879.039
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler32.300.70221.170.11721.170.11714.291.078
Dönem Sonu Nakit50.918.32832.300.70228.165.49721.170.117

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SUMAS 77,0 19,6 14,0 4,7 7,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi