SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5515 8,5574 -0,07
BIST BANKA 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
ALTIN 1.859,99 1.858,85 0,06
BRENT 74,23 74,24 -0,01

Sumas Mobilya Hisse Senedi | SUMAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 54,2 81,2 27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,9 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Sumas Mobilya
Kuruluş 10.11.1976
Faal Alanı Mobilya üretimi.
Telefon (0266)3921169
Faks (0266)3921197
Adres Yolören Mah. Aşağı Kümeevler Sok. N:37 Edremit/Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar44,739,0
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr10,92,4

Cari Değerler

F/K 32,6
FD/FAVÖK 23,8
PD/DD 7,9
FD/Satışlar 4,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 354,2 mnTL
Net Borç -32,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,64 -6,34 -12,46 11,02
USD -4,05 -5,90 -15,12 -3,64
Göreceli -0,85 -6,01 -12,54 13,65
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
SUMAS23.09.20200,880,350035,0029,75 2.178.540 19
SUMAS22.07.20194,350,300030,0025,50 1.867.320 13
SUMAS03.09.20183,700,250025,0021,25 1.638.601 23
SUMAS23.09.20200,880,350035,0029,752.178.54019
SUMAS22.07.20194,350,300030,0025,501.867.32013
SUMAS03.09.20183,700,250025,0021,251.638.60123

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar51.885.74941.808.44233.961.34936.252.208
Nakit ve Nakit Benzerleri32.300.70228.165.49721.170.11721.603.090
Finansal Yatırımlar206.595359.90969.08784.002
Ticari Alacaklar2.101.0213.470.2362.374.0872.837.124
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar12.305.9018.950.7869.394.0658.657.049
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.971.530862.014953.9933.070.943
(Ara Toplam)51.885.74941.808.44233.961.34936.252.208
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar11.141.92211.146.70710.989.8278.496.526
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar99999999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar70.11670.11670.11670.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.946.05410.235.71410.075.1358.003.979
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar50.29656.71235.2588.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.018.821782.863768.980412.323
Diğer Duran Varlıklar56.5361.20340.2391.242
TOPLAM VARLIKLAR63.027.67152.955.14944.951.17644.748.734
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.903.45210.841.3685.598.8379.657.484
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.645.0933.339.2622.404.2882.363.184
Diğer Borçlar648.362467.145590.661376.535
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.907.0775.537.8881.515.6153.911.532
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0692.41601.705.425
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.702.920804.6571.088.2731.300.808
(Ara Toplam)13.903.45210.841.3685.598.8379.657.484
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.412.6623.097.8773.030.0852.380.026
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.412.6623.097.8773.030.0852.380.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar44.711.55739.015.90436.322.25432.711.224
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.711.55739.015.90436.322.25432.711.224
Ödenmiş Sermaye6.224.4006.224.4006.224.4006.224.400
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.405.9323.219.2003.219.2003.219.200
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.322.62228.521.75217.224.51919.091.839
Dönem Net Kar/Zararı10.861.2292.383.58411.297.2335.668.310
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.102.626-1.333.032-1.643.098-1.492.525
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR63.027.67152.955.14944.951.17644.748.734
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri66.855.93227.226.01159.959.04229.926.837
Satışların Maliyeti (-)-50.532.738-23.372.738-43.905.022-21.689.758
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.323.1943.853.27316.054.0208.237.079
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.323.1943.853.27316.054.0208.237.079
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.127.870-493.285-1.106.965-565.603
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.826.250-1.018.540-2.291.895-1.035.493
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.139.282125.6111.289.387218.710
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-934.844-137.368-1.045.836-106.117
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.573.5122.329.69112.898.7116.748.576
Net Faaliyet Kar/Zararı12.369.0742.341.44812.655.1606.635.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler54.21022.143101.28062.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-163-12-32-32
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı12.627.5592.351.82212.999.9596.811.086
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.480.7171.047.8152.246.3231.145.364
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.145.251-424.976-725.928-366.046
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler54.04722.131101.24862.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.963.0252.974.66114.520.3547.590.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.101.796-591.077-3.223.121-1.922.094
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.222.028-692.416-3.320.639-1.705.425
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)120.232101.33997.518-216.669
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.861.2292.383.58411.297.2335.668.310
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.861.2292.383.58411.297.2335.668.310
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.861.2292.383.58411.297.2335.668.310
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.127.519568.299955.379376.944
Kıdem Tazminatı338.731245.902232.66088.236
Finansman Giderleri-1.145.251-424.976-725.928-366.046
Yurtiçi Satışlar66.541.96127.090.79459.538.42829.802.685
Yurtdışı Satışlar400.234146.938546.545227.995
Net Yabancı Para Pozisyonu000199.697
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000914.683
Net YPP (Hedge Dahil)000199.697

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
SUMAS 56,9 32,6 23,8 4,8 7,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi