SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.112 0,00
VIOP 1.240 1.240 0,00
USD/TRY 7,5681 7,5555 0,17
BIST BANKA 1.098 1.098 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.951,89 1.950,56 0,07
BRENT 43,11 43,15 -0,09

Orma Orman Mahsulleri Hisse Senedi | ORMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,64 12,4 7,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,9 1,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Orma Orman Mahsulleri
Kuruluş 07.01.1970
Faal Alanı Orman ürünleri üretimi
Telefon (0246)2241020
Faks (0246)2241019
Adres İstiklal Mah. Atatürk Bulvarı 32310 Isparta

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar242,4189,9
Ödenmiş Sermaye27,227,2
Net Kâr-35,1-19,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,0
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,0
Piyasa Değeri 270,1 mnTL
Net Borç 345,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,10 -2,26 -9,32 259,78
USD -0,37 -3,55 -11,60 183,54
Göreceli -0,22 -3,07 -8,28 270,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99 470.000 A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96 469.762 A/D
ORMA29.05.20151,120,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20140,670,04704,703,99470.000A/D
ORMA30.05.20130,110,246624,6620,96469.762A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar275.075.104335.638.793288.958.909346.711.097
Nakit ve Nakit Benzerleri14.841.31410.148.15815.776.2981.435.256
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar145.366.062199.146.377178.453.158251.751.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.295.04011.235.8499.184.1006.262.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar69.481.92087.473.91358.963.60562.082.876
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.090.76827.634.49626.581.74825.179.141
(Ara Toplam)275.075.104335.638.793288.958.909346.711.097
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar703.909.119618.210.534608.740.556598.273.015
Ticari Alacaklar004.560.1480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.278.9051.278.9051.234.8051.146.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar939.9051.120.9271.102.4281.069.390
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller469.871475.028480.183485.339
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar657.969.119552.046.488547.756.577547.106.454
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar367.868597.973833.285986.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı42.883.45162.691.21352.773.13047.479.116
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR978.984.223953.849.327897.699.465944.984.112
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler529.604.444578.647.220538.276.853566.384.455
Finansal Borçlar215.751.008240.507.608232.772.782210.717.639
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar177.985.812204.103.614159.393.636158.269.750
Diğer Borçlar54.353.86645.590.53962.669.59850.699.415
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)60.235.86875.301.18268.215.584132.856.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları4.340.3652.974.9864.020.3044.091.013
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.937.52510.169.29111.204.9499.750.381
(Ara Toplam)529.604.444578.647.220538.276.853566.384.455
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler207.016.822185.268.041172.935.540177.324.339
Finansal Borçlar145.036.258123.771.061135.057.377139.320.021
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar50.142.43450.142.43430.234.84430.234.844
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar11.838.13011.354.5467.643.3197.769.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar242.362.957189.934.066186.487.072201.275.318
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.362.957189.934.066186.487.072201.275.318
Ödenmiş Sermaye27.200.00027.200.00027.200.00027.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri3.43503.4350
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.497.5884.497.5884.497.5884.497.588
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-246.283.434-226.486.477-226.486.477-168.879.271
Dönem Net Kar/Zararı-35.104.159-19.796.957-23.188.167-57.607.206
Diğer Özsermaye Kalemleri492.049.527404.519.912404.460.693396.064.207
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR978.984.223953.849.327897.699.465944.984.112
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri201.081.275465.411.549216.119.915426.263.284
Satışların Maliyeti (-)-153.834.928-362.169.683-164.395.938-322.601.590
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)47.246.347103.241.86651.723.977103.661.694
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)47.246.347103.241.86651.723.977103.661.694
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.527.860-18.973.976-9.482.819-14.990.261
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.495.846-25.009.424-8.071.647-24.564.727
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri14.395.69323.491.1986.456.91422.605.618
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-17.321.530-19.236.111-7.944.108-26.518.521
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)26.296.80463.513.55332.682.31760.193.803
Net Faaliyet Kar/Zararı29.222.64159.258.46634.169.51164.106.706
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler370.78700121.155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.157-10.311-5.156-10.313
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-181.02251.53733.038-88.605
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.481.41263.554.77932.710.19960.216.040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.661.072-99.336.392-61.950.994-130.773.544
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler365.630-10.311-5.156110.842
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-37.179.660-35.781.613-29.240.795-70.557.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.075.50115.984.6566.052.62812.950.298
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.075.50115.984.6566.052.62812.950.298
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-35.104.159-19.796.957-23.188.167-57.607.206
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-35.104.159-19.796.957-23.188.167-57.607.206
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-35.104.159-19.796.957-23.188.167-57.607.206
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri11.191.76821.974.77610.823.11318.673.859
Kıdem Tazminatı456.8005.948.334382.610261.529
Finansman Giderleri-63.661.072-99.336.392-61.950.994-130.773.544
Yurtiçi Satışlar146.045.449331.082.480147.964.481314.390.311
Yurtdışı Satışlar55.552.244141.371.42669.018.803117.315.829
Net Yabancı Para Pozisyonu-256.801.773-5.067.405-217.006.399-195.884.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-268.467.164-5.079.780-227.574.632-198.211.935
Net YPP (Hedge Dahil)-256.801.773-5.067.405-217.006.399-195.884.101

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ORMA 9,9 A/D 8,0 1,4 1,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi