SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4274 7,4455 -0,24
BIST BANKA 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
ALTIN 1.715,07 1.714,29 0,05
BRENT 65,60 64,07 2,39

Metro YO Hisse Senedi | MTRYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,2 2,7 0,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 18,3 17,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3195999
Faks (0212)3195790
Adres Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, Kat:5 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar84,080,8
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr8,75,5

Cari Değerler

F/K 11,1
FD/FAVÖK 1,5
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,6
Piyasa Değeri 97,0 mnTL
Net Borç -84,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 5,00 -2,53 -0,86
USD -0,41 2,14 -2,79 0,22
Göreceli -0,15 1,70 -6,20 -4,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,36 2.671.977 20
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00 840.000 22
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,00 2.100.000 77
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,50 1.785.000 22
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,50 1.155.000 11
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,00 1.540.000 12
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,00 1.400.000 23
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,00 1.046.435 23
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,362.671.97720
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00840.00022
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,002.100.00077
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,501.785.00022
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,501.155.00011
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,001.540.00012
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,001.400.00023
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,001.046.43523

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar110.439.10986.169.31184.121.10550.927.430
Nakit ve Nakit Benzerleri45.982.04952.121.62652.969.63445.067.135
Finansal Yatırımlar38.166.11732.317.90928.410.3705.830.811
Ticari Alacaklar26.288.1491.708.7232.709.6080
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.7942.7941010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar018.25931.48329.474
(Ara Toplam)110.439.10986.169.31184.121.10550.927.430
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar69.80082.02082.02089.664
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar39.93848.55348.55354.323
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar29.86233.46733.46735.341
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR110.508.90986.251.33184.203.12551.017.094
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.436.8585.421.8584.200.88371.534
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.401.2172.716.8724.174.37249.887
Diğer Borçlar10.4042.681.5249.3715.931
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları13.28611.8834.8146.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.95111.57912.3269.578
(Ara Toplam)26.436.8585.421.8584.200.88371.534
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler45.64535.80237.29436.172
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar45.64535.80237.29436.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.026.40680.793.67179.964.94850.909.388
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.026.40680.793.67179.964.94850.909.388
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.180.9133.180.9132.508.9022.508.902
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.427.92828.427.92831.771.91831.771.918
Dönem Net Kar/Zararı8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
Diğer Özsermaye Kalemleri1.710.6501.712.1891.707.7301.498.294
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR110.508.90986.251.33184.203.12551.017.094
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri644.210.135212.656.952159.239.176109.994.163
Satışların Maliyeti (-)-632.571.631-205.315.266-156.011.364-115.309.581
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.638.5047.341.6863.227.812-5.315.418
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.638.5047.341.6863.227.812-5.315.418
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-605.436-305.103-204.369-114.221
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.342.418-1.576.256-1.055.503-445.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.26512.3148.4584.973
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
Net Faaliyet Kar/Zararı8.690.6505.460.3271.967.940-5.874.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları8.706.9155.472.6411.976.398-5.869.726
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri30.50815.28915.2897.645
Kıdem Tazminatı17.67821.52708.186
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MTRYO 2,3 11,1 1,5 0,0 1,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi