SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6048 15,5411 0,41
BIST BANKA 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
ALTIN 1.822,93 1.824,06 -0,06
BRENT 114,56 114,14 0,37

Metro YO Hisse Senedi | MTRYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,44 1,87 0,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,6 1,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3195999
Faks (0212)3195790
Adres Büyükdere Cad. 209 Tekfen Tower, Kat:5 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar99,193,5
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr5,611,2

Cari Değerler

F/K 3,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 67,6 mnTL
Net Borç -98,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 95,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,42 -10,06 -11,05 4,55
USD -3,18 -13,46 -16,47 -10,47
Göreceli -1,25 -7,24 -7,20 -18,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MTRYOAçıklanmadı3,140,05055,055,05 2.120.681 19
MTRYO08.12.20212,170,03943,943,94 1.652.952 19
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,36 2.671.977 20
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00 840.000 22
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,00 2.100.000 77
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,50 1.785.000 22
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,50 1.155.000 11
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,00 1.540.000 12
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,00 1.400.000 23
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,00 1.046.435 23
MTRYO08.12.20212,170,03943,943,941.652.95219
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,362.671.97720
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00840.00022
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,002.100.00077
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,501.785.00022
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,501.155.00011
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,001.540.00012
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,001.400.00023
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,001.046.43523
MTRYOAçıklanmadı3,140,05055,055,052.120.68119

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.269.62794.939.13994.048.89482.315.842
Nakit ve Nakit Benzerleri29.265.60741.752.98543.693.86138.585.645
Finansal Yatırımlar68.696.75252.872.43941.593.72843.686.074
Ticari Alacaklar5.257.843312.4168.731.4280
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.5538465553.026
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.87245329.32241.097
(Ara Toplam)103.269.62794.939.13994.048.89482.315.842
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar152.79545.41551.01856.178
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar131.85217.60223.14928.695
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.61127.48227.48227.483
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3323313870
TOPLAM VARLIKLAR103.422.42294.984.55494.099.91282.372.020
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.171.3311.388.30813.021.197133.798
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.116.9351.350.46811.342.02991.041
Diğer Borçlar2.5982.6771.654.4771.521
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları33.54021.25811.37821.053
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.25813.90513.31320.183
(Ara Toplam)4.171.3311.388.30813.021.197133.798
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler140.79049.20469.99069.084
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar140.79049.20469.99069.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar99.110.30193.547.04281.008.72582.169.138
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar99.110.30193.547.04281.008.72582.169.138
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri340.383340.383340.3830
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0003.180.913
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları46.192.06035.039.74935.039.75037.134.843
Dönem Net Kar/Zararı5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Diğer Özsermaye Kalemleri4.931.4065.014.5994.989.9731.702.704
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.422.42294.984.55494.099.91282.372.020
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri256.630.9071.044.512.314845.795.046800.277.192
Satışların Maliyeti (-)-250.224.875-1.030.316.458-844.846.211-800.432.729
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.406.03214.195.856948.835-155.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.406.03214.195.856948.835-155.537
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-159.248-884.767-684.189-578.831
Genel Yönetim Giderleri (-)-603.200-2.174.799-1.637.643-1.122.837
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.86816.02111.6167.883
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Net Faaliyet Kar/Zararı5.643.58411.136.290-1.372.997-1.857.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.62624.71619.16913.622
Kıdem Tazminatı32.75413.71720.4960
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.026.98010.720.8969.391.4911.347.636
Düzeltme Öncesi Kar5.646.45211.152.311-1.361.381-1.849.322
Düzeltmeler:603.341-1.351.7906.637.3743.260.965
Amortisman & İtfa Payları17.62624.71619.16913.622
Karşılıklardaki Değişim20.67532.81319.09323.260
Diğer Gelir/ Gider565.040-1.409.3196.599.1123.224.083
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)6.249.7939.800.5215.275.9931.411.643
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.222.813920.3754.115.498-64.007
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.026.98010.720.8969.391.4911.347.636
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-135.280000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-16.389.353-13.291.568-10.188.644-8.842.829
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-16.524.633-13.291.568-10.188.644-8.842.829
Serbest Nakit Akım-12.497.653-2.570.672-797.153-7.495.193
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0-1.652.957-1.652.9560
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00140.26578.711
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0-1.652.957-1.512.69178.711
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-12.497.653-4.223.629-2.309.844-7.416.482
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-12.497.653-4.223.629-2.309.844-7.416.482
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler41.752.98545.959.99345.982.04945.982.049
Dönem Sonu Nakit29.255.33241.736.36443.672.20538.565.567

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MTRYO 1,6 3,6 A/D A/D 0,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi