SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.727 10.793 -0,61
VIOP 11.739 11.812 -0,62
USD/TRY 32,2345 32,1791 0,17
BIST BANKS 15.159 15.142 0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
GOLD 2.343,37 2.329,07 0,61
BRENT 81,56 81,36 0,25

Metro YO Hisse Senedi | MTRYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,98 11,11 3,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 12,4 11,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Metro YO
Kuruluş 15.06.1998
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmek
Telefon (0212)3441685
Faks (0212)3441686
Adres Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar244,3262,5
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-60,282,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 1,3
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,0
Yabancı Oranı (%) 0,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 344,4 mnTL
Net Borç -245,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 95,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,61 -2,15 -0,49 15,49
USD 0,55 -2,09 0,63 5,77
Göreceli 1,61 -6,44 -11,07 -20,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
MTRYO05.12.20235,450,495049,5049,50 20.791.047 25
MTRYO06.12.20221,390,05055,055,05 2.120.681 19
MTRYO08.12.20212,170,03943,943,94 1.652.952 19
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,36 2.671.977 20
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00 840.000 22
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,00 2.100.000 77
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,50 1.785.000 22
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,50 1.155.000 11
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,00 1.540.000 12
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,00 1.400.000 23
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,00 1.046.435 23
MTRYO05.12.20235,450,495049,5049,5020.791.04725
MTRYO06.12.20221,390,05055,055,052.120.68119
MTRYO08.12.20212,170,03943,943,941.652.95219
MTRYO10.12.20202,360,06366,366,362.671.97720
MTRYO31.10.20183,570,04004,004,00840.00022
MTRYO02.05.20175,880,100010,0010,002.100.00077
MTRYO27.04.20156,250,08508,508,501.785.00022
MTRYO29.04.20134,440,05505,505,501.155.00011
MTRYO28.05.20107,640,110011,0011,001.540.00012
MTRYO07.04.200812,990,100010,0010,001.400.00023
MTRYO16.04.20065,970,08008,008,001.046.43523

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar245.967.341306.159.986235.167.653176.243.739
Nakit ve Nakit Benzerleri27.437.69425.953.16822.331.23324.930.091
Finansal Yatırımlar218.016.231239.440.727178.781.060148.689.200
Ticari Alacaklar040.587.07633.959.8372.503.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.5005.6228392.076
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar510.916173.39394.684118.774
(Ara Toplam)245.967.341306.159.986235.167.653176.243.739
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar153.27572.64280.74089.122
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar153.27572.64280.74089.122
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR246.120.616306.232.628235.248.393176.332.861
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.317.66743.291.52834.709.0727.797.639
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.079.04622.357.55634.598.2927.713.163
Diğer Borçlar8.01420.798.8248.5846.309
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları147.26255.83943.63236.184
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.34579.30958.56441.983
(Ara Toplam)1.317.66743.291.52834.709.0727.797.639
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler513.022420.538323.985189.007
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar513.022420.538323.985189.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar244.289.927262.520.562200.215.336168.346.215
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar244.289.927262.520.562200.215.336168.346.215
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri2.151.187340.383340.383340.383
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.685.3189.654.8704.171.9434.171.943
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-126.986.667126.686.672152.960.645152.960.645
Dönem Net Kar/Zararı-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
Diğer Özsermaye Kalemleri361.651.5421.113.6541.195.0111.357.991
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR246.120.616306.232.628235.248.393176.332.861
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.875.076.7912.081.238.079763.146.809312.402.300
Satışların Maliyeti (-)-4.791.014.716-1.992.523.750-760.364.524-343.379.301
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)84.062.07588.714.3292.782.285-30.977.001
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)84.062.07588.714.3292.782.285-30.977.001
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-1.374.933-586.418-258.403
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.564.194-4.666.726-2.684.920-1.258.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri92.04952.31336.4078.870
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)78.589.93082.724.983-452.646-32.484.747
Net Faaliyet Kar/Zararı78.497.88182.672.670-489.053-32.493.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı78.589.93082.724.983-452.646-32.484.747
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-138.801.383000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
Hisse Başına Kazanç-120-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri79.30424.29516.1977.815
Kıdem Tazminatı48.25649.36821.96563.626
Finansman Giderleri-138.801.383000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit12.172.888-17.497.721-27.259.620-35.424.586
Düzeltme Öncesi Kar-60.211.45382.724.983-452.646-32.484.747
Düzeltmeler:112.721.897-40.893.05813.591.14432.931.352
Amortisman & İtfa Payları79.30424.29516.1977.815
Karşılıklardaki Değişim145.59649.36821.96542.519
Diğer Gelir/ Gider112.496.997-40.966.72113.552.98232.881.018
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)52.510.44441.831.92513.138.498446.605
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-40.337.556-59.329.646-40.398.118-35.871.191
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)12.172.888-17.497.721-27.259.620-35.424.586
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-17.284.803-15.295.144-9.167.3151.652.147
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-17.284.803-15.295.144-9.167.3151.652.147
Serbest Nakit Akım-5.111.915-32.792.865-36.426.935-33.772.439
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri-26.123.326000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-26.123.326000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-31.235.241-32.792.865-36.426.935-33.772.439
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-38.004.220000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-69.239.461-32.792.865-36.426.935-33.772.439
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler96.677.15558.672.93558.672.93558.672.935
Dönem Sonu Nakit27.437.69425.880.07022.246.00024.900.496

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
MTRYO 8,2 A/D 1,3 0,0 1,4 12/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
MTRYO 8,20 0,64 0,64 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi