SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4769 8,4049 0,86
BIST BANKA 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
ALTIN 1.811,84 1.810,57 0,07
BRENT 70,40 72,41 -2,78

İttifak Holding Hisse Senedi | ITTFH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,38 1,9 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,8 147,8 143,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İttifak Holding
Kuruluş 01.01.1993
Faal Alanı Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık
Telefon -
Faks -
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar644,5656,5
Ödenmiş Sermaye384,0384,0
Net Kâr-5,91,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,3 / 11,0
Piyasa Değeri 633,6 mnTL
Net Borç 747,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,51 14,58 13,79 -26,01
USD -4,54 16,35 17,43 -34,79
Göreceli -3,85 10,28 10,80 -22,72

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,84 4.530.000 101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,08 2.500.000 12
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,65 2.900.000 490
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,844.530.000101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,082.500.00012
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,652.900.000490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.215.082.0001.331.637.0001.066.875.0001.027.792.000
Nakit ve Nakit Benzerleri167.334.000211.967.00026.071.00047.172.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar121.206.000123.329.000117.356.000100.034.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.122.0003.141.0003.851.0009.817.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar801.482.000885.471.000845.445.000792.991.000
Canlı Varlıklar000208.000
Diğer Dönen Varlıklar111.543.000107.506.00073.929.00077.347.000
(Ara Toplam)1.206.687.0001.331.414.0001.066.652.0001.027.569.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar8.395.000223.000223.000223.000
Duran Varlıklar1.658.161.0001.626.462.0001.369.590.0001.381.829.000
Ticari Alacaklar5.141.0001.134.000492.000498.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.008.0004.671.0005.660.0005.870.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.762.0003.067.0001.035.0001.035.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar51.857.00050.262.00050.145.00051.740.000
Canlı Varlıklar4.532.0006.185.0008.123.00010.514.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.153.378.000641.040.000568.880.000568.880.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar375.676.000870.285.000688.778.000696.371.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.972.00015.371.00015.593.00015.755.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı42.950.00034.042.00030.493.00030.776.000
Diğer Duran Varlıklar885.000405.000391.000390.000
TOPLAM VARLIKLAR2.873.243.0002.958.099.0002.436.465.0002.409.621.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler956.942.000962.293.000922.457.000893.328.000
Finansal Borçlar594.786.000588.527.000599.527.000575.714.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar180.897.000205.185.000157.807.000163.540.000
Diğer Borçlar39.070.00026.159.00017.723.00012.695.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)95.641.00093.784.000121.588.000109.419.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.289.0005.284.00001.000
Borç Karşılıkları15.256.00016.413.0008.580.0008.989.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.003.00026.941.00017.232.00022.970.000
(Ara Toplam)956.942.000962.293.000922.457.000893.328.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler547.411.000612.515.000584.150.000597.791.000
Finansal Borçlar319.939.000367.799.000408.538.000419.752.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00384.0000
Diğer Borçlar02.656.00000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)28.763.00028.763.00031.836.00036.026.000
Uzun vadeli karşılıklar14.112.00016.285.00014.891.00012.810.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü184.597.000197.012.000128.501.000129.203.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.368.890.0001.383.291.000929.858.000918.502.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar644.540.000656.474.000305.947.000276.449.000
Ödenmiş Sermaye384.000.000384.000.000100.000.00090.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.089.000-8.089.000-6.310.000-6.733.000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.964.00041.964.00038.157.00038.190.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-97.140.000-80.694.000-85.284.000-71.589.000
Dönem Net Kar/Zararı-5.925.0001.665.00013.506.00014.095.000
Diğer Özsermaye Kalemleri329.730.000317.628.000245.878.000212.486.000
Azınlık Payları724.350.000726.817.000623.911.000642.053.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.873.243.0002.958.099.0002.436.465.0002.409.621.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri186.223.000824.864.000553.804.000359.855.000
Satışların Maliyeti (-)-151.252.000-644.510.000-412.261.000-262.819.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)34.971.000180.354.000141.543.00097.036.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)34.971.000180.354.000141.543.00097.036.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.385.000-140.769.000-92.252.000-58.470.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.546.000-60.522.000-37.905.000-24.360.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-153.000-8.405.000-9.261.000-8.730.000
Diğer Faaliyet Gelirleri33.057.00054.555.00039.681.00026.907.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.496.000-48.412.000-30.993.000-19.760.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.448.000-23.199.00010.813.00012.623.000
Net Faaliyet Kar/Zararı7.887.000-29.342.0002.125.0005.476.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler295.00033.612.0005.843.0005.531.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-358.000-8.343.000-2.973.000-2.910.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar1.558.000-1.273.000-2.222.000-631.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.943.000797.00011.461.00014.613.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.791.00028.379.00053.378.00036.061.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-40.796.000-61.598.000-76.572.000-50.157.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-63.00025.269.0002.870.0002.621.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.062.000-32.422.000-11.733.000517.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)15.452.000-35.537.000-7.211.000-2.265.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.338.000-18.146.000-7.216.000-2.736.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)19.790.000-17.391.0005.000471.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.610.000-67.959.000-18.944.000-1.748.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-3.012.000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.622.000-67.959.000-18.944.000-1.748.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-3.697.000-69.624.000-32.450.000-15.850.000
Ana Ortaklık Payları-5.925.0001.665.00013.506.00014.102.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri5.751.00041.382.00031.824.00021.032.000
Kıdem Tazminatı1.973.0001.999.0002.033.0002.236.000
Finansman Giderleri-40.796.000-61.598.000-76.572.000-50.157.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-159.124.000-102.991.000-14.186.000-9.807.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-159.124.000-102.991.000-14.186.000-9.807.000
Net YPP (Hedge Dahil)-159.124.000-102.991.000-14.186.000-9.807.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ITTFH 1,7 A/D A/D A/D 1,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ITTFH 1,65 1,50 1,07 -42,30 -0,42
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi