SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.391 0,00
VIOP 2.646 2.646 0,00
USD/TRY 15,6036 15,5411 0,40
BIST BANKA 1.967 1.967 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
ALTIN 1.824,96 1.824,06 0,05
BRENT 114,46 114,14 0,28

İttifak Holding Hisse Senedi | ITTFH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,11 1,63 0,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,8 95,4 91,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İttifak Holding
Kuruluş 01.01.1993
Faal Alanı Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık
Telefon -
Faks -
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar883,6852,2
Ödenmiş Sermaye384,0384,0
Net Kâr33,759,1

Cari Değerler

F/K 5,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 2,1
Piyasa Değeri 529,9 mnTL
Net Borç 5,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 91,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,76 -0,72 -12,66 13,11
USD 2,96 -4,47 -17,98 -3,14
Göreceli 5,00 2,39 -8,88 -12,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,84 4.530.000 101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,08 2.500.000 12
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,65 2.900.000 490
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,844.530.000101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,082.500.00012
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,652.900.000490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.686.633.0001.583.956.0001.252.384.0001.239.841.000
Nakit ve Nakit Benzerleri516.814.000485.898.000164.271.000204.203.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar157.493.000152.143.000141.648.000108.984.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.036.00010.138.0004.802.0002.869.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar892.895.000856.572.000886.814.000833.169.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar105.211.00077.021.00050.356.00083.624.000
(Ara Toplam)1.684.449.0001.581.772.0001.247.891.0001.232.849.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar2.184.0002.184.0004.493.0006.992.000
Duran Varlıklar2.425.775.0002.421.834.0001.642.024.0001.655.936.000
Ticari Alacaklar2.783.0002.209.0001.406.0003.537.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.200.0004.572.0004.832.0004.836.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.703.0003.703.0005.703.0002.762.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar97.172.00090.489.00065.447.00052.186.000
Canlı Varlıklar0002.527.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.727.644.0001.725.894.0001.199.729.0001.153.378.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar534.763.000535.417.000306.875.000377.647.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.328.00014.856.00013.973.00014.455.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı41.647.00043.262.00043.278.00042.999.000
Diğer Duran Varlıklar1.535.0001.432.000781.0001.609.000
TOPLAM VARLIKLAR4.112.408.0004.005.790.0002.894.408.0002.895.777.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler803.886.000718.557.000980.863.000970.570.000
Finansal Borçlar322.994.000303.821.000593.662.000609.731.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar252.663.000168.775.000141.664.000144.352.000
Diğer Borçlar102.041.000105.438.00081.502.00064.985.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)100.468.000116.273.000128.269.000117.776.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.122.0007.00010.750.0002.141.000
Borç Karşılıkları15.079.00016.559.00013.819.00015.363.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.519.0007.684.00011.197.00016.222.000
(Ara Toplam)803.886.000718.557.000980.863.000970.570.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler581.877.000606.161.000485.331.000511.634.000
Finansal Borçlar199.261.000229.154.000256.032.000284.345.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar110.0001.968.00000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)27.047.00027.277.00029.042.00028.993.000
Uzun vadeli karşılıklar14.408.00010.647.00013.297.00014.237.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü341.051.000337.115.000186.960.000184.059.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.726.645.0002.681.072.0001.428.214.0001.413.573.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar883.623.000852.235.000637.654.000650.406.000
Ödenmiş Sermaye384.000.000384.000.000384.000.000384.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.089.000-8.089.000-8.089.000-8.089.000
Hisse Senedi İhraç Primleri83.216.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.146.00044.146.00044.107.00044.146.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-21.490.000-80.465.000-105.711.000-109.027.000
Dönem Net Kar/Zararı33.736.00059.054.000-8.092.000-8.352.000
Diğer Özsermaye Kalemleri368.104.000453.589.000331.439.000347.728.000
Azınlık Payları1.843.022.0001.828.837.000790.560.000763.167.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.112.408.0004.005.790.0002.894.408.0002.895.777.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri313.909.000696.456.000499.076.000332.105.000
Satışların Maliyeti (-)-203.741.000-512.579.000-387.342.000-272.460.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)110.168.000183.877.000111.734.00059.645.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)110.168.000183.877.000111.734.00059.645.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.343.000-63.641.000-41.533.000-27.739.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.687.000-55.321.000-23.730.000-14.269.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-19.401.000-18.048.000-10.860.000-1.039.000
Diğer Faaliyet Gelirleri30.175.000118.810.00073.357.00073.881.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-22.027.000-93.019.000-68.939.000-44.913.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)64.885.00072.658.00040.029.00045.566.000
Net Faaliyet Kar/Zararı56.737.00046.867.00035.611.00016.598.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler453.000555.924.00028.137.000919.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4.526.000-4.201.000-1.132.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar6.680.00040.288.00015.215.0001.899.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı72.018.000664.344.00079.180.00047.252.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler25.817.00064.811.00025.947.00016.352.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-42.085.000-264.269.000-113.895.000-87.307.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler453.000551.398.00023.936.000-213.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.750.000464.886.000-8.768.000-23.703.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.470.000-93.483.000-2.242.00011.247.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.191.000-886.000-17.255.000-8.845.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-6.279.000-92.597.00015.013.00020.092.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI48.280.000371.403.000-11.010.000-12.456.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)03.587.00018.056.000-3.990.000
DÖNEM KARI (ZARARI)48.280.000374.990.0007.046.000-16.446.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları14.544.000315.936.00015.138.000-8.094.000
Ana Ortaklık Payları33.736.00059.054.000-8.092.000-8.352.000
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri3.868.00019.350.00015.666.00011.610.000
Kıdem Tazminatı2.951.0001.290.0001.905.0002.248.000
Finansman Giderleri-42.085.000-264.269.000-113.895.000-87.307.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-190.313.000-206.488.000-39.817.000-125.778.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-85.096.000-206.488.000-39.817.000-125.778.000
Net YPP (Hedge Dahil)-190.313.000-206.488.000-39.817.000-125.778.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit61.120.000116.236.000-26.797.000-26.944.000
Düzeltme Öncesi Kar48.280.000374.990.0007.046.000-16.446.000
Düzeltmeler:18.258.000-230.596.00019.583.0005.562.000
Amortisman & İtfa Payları3.868.00019.350.00015.666.00011.610.000
Karşılıklardaki Değişim419.0001.436.000-736.000823.000
Diğer Gelir/ Gider13.971.000-251.382.0004.653.000-6.871.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)66.538.000144.394.00026.629.000-10.884.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.831.000-1.989.000-25.436.0009.694.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)63.707.000142.405.0001.193.000-1.190.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-2.587.000-26.169.000-27.990.000-25.754.000
Sabit Sermaye Yatırımları-2.235.000-6.083.00024.891.00027.992.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.750.000-2.517.0009.892.000668.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3.985.000-8.600.00034.783.00028.660.000
Serbest Nakit Akım57.135.000107.636.0007.986.0001.716.000
Finansal Borçlardaki Değişim-31.003.000-404.596.000-106.385.000-58.341.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0764.209.00039.780.00039.780.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit4.784.000-193.318.00010.923.0009.081.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-26.219.000166.295.000-55.682.000-9.480.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış30.916.000273.931.000-47.696.000-7.764.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim30.916.000273.931.000-47.696.000-7.764.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler485.898.000211.967.000211.967.000211.967.000
Dönem Sonu Nakit516.814.000485.898.000164.271.000204.203.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ITTFH 1,4 5,4 A/D A/D 0,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ITTFH 1,38 0,71 0,75 4,00 0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi