SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4408 8,5020 -0,72
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.835,07 1.826,58 0,46
BRENT 67,81 67,05 1,13

İttifak Holding Hisse Senedi | ITTFH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,77 3,14 1,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,3 334,9 330,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İttifak Holding
Kuruluş 01.01.1993
Faal Alanı Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık
Telefon -
Faks -
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar656,5305,9
Ödenmiş Sermaye384,0100,0
Net Kâr1,713,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,8 / 12,4
Piyasa Değeri 698,9 mnTL
Net Borç 744,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,11 -6,19 -32,59 -18,39
USD 1,11 -5,51 -33,81 -26,94
Göreceli 1,36 -7,58 -34,84 -16,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,84 4.530.000 101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,08 2.500.000 12
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,65 2.900.000 490
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,844.530.000101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,082.500.00012
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,652.900.000490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.331.637.0001.066.875.0001.027.792.0001.003.811.000
Nakit ve Nakit Benzerleri211.967.00026.071.00047.172.00087.252.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar123.329.000117.356.000100.034.00097.053.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.141.0003.851.0009.817.0009.414.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar885.471.000845.445.000792.991.000730.974.000
Canlı Varlıklar00208.0002.177.000
Diğer Dönen Varlıklar107.506.00073.929.00077.347.00076.521.000
(Ara Toplam)1.331.414.0001.066.652.0001.027.569.0001.003.391.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.000223.000420.000
Duran Varlıklar1.626.462.0001.369.590.0001.381.829.0001.384.255.000
Ticari Alacaklar1.134.000492.000498.000507.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.670.0005.660.0005.870.0005.378.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.067.0001.035.0001.035.0001.035.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar50.262.00050.145.00051.740.00050.658.000
Canlı Varlıklar6.185.0008.123.00010.514.0009.083.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller641.040.000568.880.000568.880.000568.655.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar870.285.000688.778.000696.371.000704.110.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.372.00015.593.00015.755.00016.098.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı34.042.00030.493.00030.776.00028.337.000
Diğer Duran Varlıklar405.000391.000390.000394.000
TOPLAM VARLIKLAR2.958.099.0002.436.465.0002.409.621.0002.388.066.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler962.293.000922.457.000893.328.000880.634.000
Finansal Borçlar588.527.000599.527.000575.714.000572.152.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar205.185.000157.807.000163.540.000146.660.000
Diğer Borçlar26.159.00017.723.00012.695.0008.200.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)93.784.000121.588.000109.419.000119.580.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.284.00001.000441.000
Borç Karşılıkları16.413.0008.580.0008.989.0009.314.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.941.00017.232.00022.970.00024.287.000
(Ara Toplam)962.293.000922.457.000893.328.000880.634.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler612.515.000584.150.000597.791.000608.330.000
Finansal Borçlar367.799.000408.538.000419.752.000426.471.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0384.00000
Diğer Borçlar2.656.000000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)28.763.00031.836.00036.026.00046.968.000
Uzun vadeli karşılıklar16.285.00014.891.00012.810.00011.609.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü197.012.000128.501.000129.203.000123.282.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.383.291.000929.858.000918.502.000899.102.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar656.474.000305.947.000276.449.000244.545.000
Ödenmiş Sermaye384.000.000100.000.00090.000.00090.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.089.000-6.310.000-6.733.000-7.721.000
Hisse Senedi İhraç Primleri56.434.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.964.00038.157.00038.190.00042.470.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-80.694.000-85.284.000-71.589.000-96.254.000
Dönem Net Kar/Zararı1.665.00013.506.00014.095.0003.488.000
Diğer Özsermaye Kalemleri261.194.000245.878.000212.486.000212.562.000
Azınlık Payları726.817.000623.911.000642.053.000654.557.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.958.099.0002.436.465.0002.409.621.0002.388.066.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri824.864.000553.804.000359.855.000186.441.000
Satışların Maliyeti (-)-644.510.000-412.261.000-262.819.000-135.740.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)180.354.000141.543.00097.036.00050.701.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)180.354.000141.543.00097.036.00050.701.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-140.769.000-92.252.000-58.470.000-31.454.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-60.522.000-37.905.000-24.360.000-14.616.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8.405.000-9.261.000-8.730.000-510.000
Diğer Faaliyet Gelirleri54.555.00039.681.00026.907.00018.708.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-48.412.000-30.993.000-19.760.000-16.090.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-23.199.00010.813.00012.623.0006.739.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-29.342.0002.125.0005.476.0004.121.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.612.0005.843.0005.531.0001.335.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.343.000-2.973.000-2.910.000-1.909.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.273.000-2.222.000-631.000-1.735.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı797.00011.461.00014.613.0004.430.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler28.379.00053.378.00036.061.00024.036.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-61.598.000-76.572.000-50.157.000-22.280.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler25.269.0002.870.0002.621.000-574.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-32.422.000-11.733.000517.0006.186.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-35.537.000-7.211.000-2.265.000-3.042.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.146.000-7.216.000-2.736.000-46.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-17.391.0005.000471.000-2.996.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-67.959.000-18.944.000-1.748.0003.144.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-67.959.000-18.944.000-1.748.0003.144.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-69.624.000-32.450.000-15.850.000-4.888.000
Ana Ortaklık Payları1.665.00013.506.00014.102.0008.032.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri41.382.00031.824.00021.032.00010.400.000
Kıdem Tazminatı1.999.0002.033.0002.236.0001.547.000
Finansman Giderleri-61.598.000-76.572.000-50.157.000-22.280.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-102.991.000-14.186.000-9.807.0001.963.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-102.991.000-14.186.000-9.807.0001.963.000
Net YPP (Hedge Dahil)-102.991.000-14.186.000-9.807.0001.963.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ITTFH 1,8 A/D A/D A/D 1,1 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ITTFH 1,82 0,21 0,10 -11,58 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi