SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.538 1.531 0,46
VIOP 1.625 1.613 0,73
USD/TRY 7,4235 7,4455 -0,30
BIST BANKS 1.417 1.391 1,84
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.080 14.040 0,29
GOLD 1.719,68 1.714,29 0,31
BRENT 67,13 64,07 4,78

İttifak Holding Hisse Senedi | ITTFH

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,18 3,14 0,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,8 584,4 571,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İttifak Holding
Kuruluş 01.01.1993
Faal Alanı Yatırım,organizasyon,yönetim ve danışmanlık
Telefon -
Faks -
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar305,9276,4
Ödenmiş Sermaye100,090,0
Net Kâr13,514,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,97
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 12,2 / 12,0
Piyasa Değeri 1.098,2 mnTL
Net Borç 982,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,38 17,21 20,68 28,25
USD -1,78 14,02 20,36 29,65
Göreceli -1,53 13,53 16,14 23,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,84 4.530.000 101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,08 2.500.000 12
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,65 2.900.000 490
ITTFH31.05.20122,930,151015,1012,844.530.000101
ITTFH31.05.20110,920,08338,337,082.500.00012
ITTFH01.06.20101,020,290029,0024,652.900.000490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.066.875.0001.027.792.0001.003.811.000887.257.000
Nakit ve Nakit Benzerleri26.071.00047.172.00087.252.00023.076.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar117.356.000100.034.00097.053.00094.406.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.851.0009.817.0009.414.00010.519.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar845.445.000792.991.000730.974.000694.598.000
Canlı Varlıklar0208.0002.177.0002.573.000
Diğer Dönen Varlıklar73.929.00077.347.00076.521.00061.539.000
(Ara Toplam)1.066.652.0001.027.569.0001.003.391.000886.711.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar223.000223.000420.000546.000
Duran Varlıklar1.369.590.0001.381.829.0001.384.255.0001.389.127.000
Ticari Alacaklar492.000498.000507.000518.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.660.0005.870.0005.378.0004.998.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar1.035.0001.035.0001.035.0001.035.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar50.145.00051.740.00050.658.00052.382.000
Canlı Varlıklar8.123.00010.514.0009.083.0005.627.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller568.880.000568.880.000568.655.000568.655.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar688.778.000696.371.000704.110.000716.062.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.593.00015.755.00016.098.00015.951.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı30.493.00030.776.00028.337.00023.507.000
Diğer Duran Varlıklar391.000390.000394.000392.000
TOPLAM VARLIKLAR2.436.465.0002.409.621.0002.388.066.0002.276.384.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler922.457.000893.328.000880.634.000864.961.000
Finansal Borçlar599.527.000575.714.000572.152.000533.062.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar157.807.000163.540.000146.660.000176.120.000
Diğer Borçlar17.723.00012.695.0008.200.0008.090.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)121.588.000109.419.000119.580.000109.099.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.000441.000434.000
Borç Karşılıkları8.580.0008.989.0009.314.0009.569.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.232.00022.970.00024.287.00028.587.000
(Ara Toplam)922.457.000893.328.000880.634.000864.961.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler584.150.000597.791.000608.330.000617.015.000
Finansal Borçlar408.538.000419.752.000426.471.000431.423.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar384.000000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)31.836.00036.026.00046.968.00051.049.000
Uzun vadeli karşılıklar14.891.00012.810.00011.609.00010.812.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü128.501.000129.203.000123.282.000123.731.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar929.858.000918.502.000899.102.000794.408.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar305.947.000276.449.000244.545.000245.001.000
Ödenmiş Sermaye100.000.00090.000.00090.000.00090.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-6.310.000-6.733.000-7.721.000-7.019.000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.157.00038.190.00042.470.00056.964.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-85.284.000-71.589.000-96.254.000-61.186.000
Dönem Net Kar/Zararı13.506.00014.095.0003.488.000-31.797.000
Diğer Özsermaye Kalemleri245.878.000212.486.000212.562.000198.039.000
Azınlık Payları623.911.000642.053.000654.557.000549.407.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.436.465.0002.409.621.0002.388.066.0002.276.384.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri553.804.000359.855.000186.441.000618.680.000
Satışların Maliyeti (-)-412.261.000-262.819.000-135.740.000-529.291.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)141.543.00097.036.00050.701.00089.389.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)141.543.00097.036.00050.701.00089.389.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-92.252.000-58.470.000-31.454.000-122.503.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-37.905.000-24.360.000-14.616.000-42.562.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9.261.000-8.730.000-510.000-5.687.000
Diğer Faaliyet Gelirleri39.681.00026.907.00018.708.00055.249.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.993.000-19.760.000-16.090.000-56.638.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)10.813.00012.623.0006.739.000-82.752.000
Net Faaliyet Kar/Zararı2.125.0005.476.0004.121.000-81.363.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.843.0005.531.0001.335.00089.699.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.973.000-2.910.000-1.909.000-8.132.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.222.000-631.000-1.735.000-990.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.461.00014.613.0004.430.000-2.175.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler53.378.00036.061.00024.036.00010.356.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-76.572.000-50.157.000-22.280.000-89.826.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.870.0002.621.000-574.00081.567.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.733.000517.0006.186.000-81.645.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.211.000-2.265.000-3.042.00013.445.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-7.216.000-2.736.000-46.000-613.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)5.000471.000-2.996.00014.058.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-18.944.000-1.748.0003.144.000-68.200.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-18.944.000-1.748.0003.144.000-68.200.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-32.450.000-15.850.000-4.888.000-424.000
Ana Ortaklık Payları13.506.00014.102.0008.032.000-67.776.000
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri31.824.00021.032.00010.400.00046.178.000
Kıdem Tazminatı2.033.0002.236.0001.547.0001.145.000
Finansman Giderleri-76.572.000-50.157.000-22.280.000-89.826.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-14.186.000-9.807.0001.963.0003.109.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-14.186.000-9.807.0001.963.0003.109.000
Net YPP (Hedge Dahil)-14.186.000-9.807.0001.963.0003.109.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ITTFH 2,9 A/D A/D A/D 3,6 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ITTFH 2,86 4,97 4,91 -5,47 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi