SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Eminiş Ambalaj Hisse Senedi | EMNIS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,17 22,58 4,41
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,7 1,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Eminiş Ambalaj
Kuruluş 25.02.1970
Faal Alanı Teneke ve plastik kutu üretimi.
Telefon (0262)7545238
Faks (0262)7547206
Adres Dilovaso Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım No:4 Dilovası 41455 Kocaeli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar14,010,7
Ödenmiş Sermaye6,26,2
Net Kâr6,93,2

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK 9,3
PD/DD 8,3
FD/Satışlar 1,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 116,4 mnTL
Net Borç 4,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,16 -0,69 -6,10 -49,05
USD -3,28 -4,62 -15,39 -60,57
Göreceli -1,81 -5,41 -10,70 -49,16

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86 330.939 22
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,00 53.560 A/D
EMNIS29.06.20042,420,05405,404,86330.93922
EMNIS29.05.19974,480,650065,0065,0053.560A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.705.81023.937.15718.458.89619.295.111
Nakit ve Nakit Benzerleri570.578234.0781.309.6571.359.552
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.963.42511.900.1786.462.8317.998.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar555.750467.948794.655467.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.615.3479.438.6009.106.5608.689.165
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.000.7101.896.353785.193781.015
(Ara Toplam)30.705.81023.937.15718.458.89619.295.111
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar44.341.81654.044.48545.005.14627.390.450
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar2.745.8662.745.8662.745.8662.745.866
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.692.81410.435.5062.291.0462.607.378
Maddi Duran Varlıklar37.847.47538.906.57439.956.47422.023.858
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.7549.66311.76013.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.047.9071.946.87600
TOPLAM VARLIKLAR75.047.62677.981.64263.464.04246.685.561
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.282.27015.701.06810.136.85014.231.953
Finansal Borçlar1.194.39875.1991.276.915718.504
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.228.4736.728.1862.024.9914.369.969
Diğer Borçlar8.733.9806.477.8396.225.2557.938.839
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)392.942484.258153.171102.532
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları427.522340.508298.694549.082
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.304.9551.595.078157.824553.027
(Ara Toplam)21.282.27015.701.06810.136.85014.231.953
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler39.772.74551.551.62746.048.58956.909.693
Finansal Borçlar3.703.31513.948.1038.815.99810.773.859
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar19.911.27720.931.68523.259.90742.037.065
Diğer Borçlar2.982.5923.333.68500
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)8.231.9048.730.8908.274.2380
Uzun vadeli karşılıklar3.010.8162.674.4232.799.1773.364.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000734.440
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.932.8411.932.8412.899.2690
Özkaynaklar13.992.61110.728.9477.278.603-24.456.085
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.992.61110.728.9477.278.603-24.456.085
Ödenmiş Sermaye6.200.0006.200.0006.200.0006.200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri7.301.759007.301.759
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.34831.34831.34831.348
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-54.204.943-54.204.943-66.746.012-66.746.012
Dönem Net Kar/Zararı6.926.9913.235.08912.541.06827.262
Diğer Özsermaye Kalemleri47.737.45655.467.45355.252.19928.729.558
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR75.047.62677.981.64263.464.04246.685.561
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.634.36220.064.73354.919.05939.912.770
Satışların Maliyeti (-)-35.813.639-16.807.488-46.594.355-34.451.271
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.820.7233.257.2458.324.7045.461.499
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.820.7233.257.2458.324.7045.461.499
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.682.049-966.745-3.512.625-2.543.725
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.614.571-1.293.948-4.792.542-3.663.496
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri21.908.93922.861.77422.922.5612.333.602
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.144.552-20.028.377-3.164.892-1.134.915
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.288.4903.829.94919.777.206452.965
Net Faaliyet Kar/Zararı5.524.103996.55219.537-745.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.288.4903.829.94919.777.206452.965
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler13.8147.501993.5180
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-364.401-199.523-924.122-522.519
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.937.9033.637.92719.846.602-69.554
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-10.912-402.838-7.305.53496.816
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-10.912-402.838-7.305.53496.816
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.926.9913.235.08912.541.06827.262
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.926.9913.235.08912.541.06827.262
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.926.9913.235.08912.541.06827.262
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.790.1151.404.7014.918.4562.950.182
Kıdem Tazminatı93.63238.777166.729178.985
Finansman Giderleri-364.401-199.523-924.122-522.519
Yurtiçi Satışlar42.155.69416.972.38241.636.55430.326.131
Yurtdışı Satışlar3.683.1403.202.14413.504.7539.673.551
Net Yabancı Para Pozisyonu6.004.314-1.200.1352.232.496-45.000.943
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6.004.314-1.200.1352.232.496-45.000.943
Net YPP (Hedge Dahil)6.004.314-1.200.1352.232.496-45.000.943
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit3.953.1372.408.4341.770.283206.160
Düzeltme Öncesi Kar6.926.9913.235.08912.541.06827.262
Düzeltmeler:3.577.995918.66312.796.5283.164.888
Amortisman & İtfa Payları2.790.1151.404.7014.918.4562.950.182
Karşılıklardaki Değişim686.492-83.200680.722447.975
Diğer Gelir/ Gider101.388-402.8387.197.350-233.269
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)10.504.9864.153.75225.337.5963.192.150
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-6.205.824-1.737.561-22.507.494-2.654.416
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)4.299.1622.416.1912.830.102537.734
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-346.025-7.757-1.059.819-331.574
Sabit Sermaye Yatırımları-95.248-37.262-193.805-191.529
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-95.248-37.262-193.805-191.529
Serbest Nakit Akım3.857.8892.371.1721.576.47814.631
Finansal Borçlardaki Değişim-4.596.968-4.233.6590-59.892
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0786.908-1.434.626237.008
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-4.596.968-3.446.751-1.434.626177.116
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-739.079-1.075.579141.852191.747
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-739.079-1.075.579141.852191.747
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.309.6571.309.6571.167.8051.167.805
Dönem Sonu Nakit570.578234.0781.309.6571.359.552

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EMNIS 18,8 5,6 9,3 1,6 8,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi