SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3525 7,3439 0,12
BIST BANKA 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
ALTIN 1.846,09 1.851,44 -0,29
BRENT 55,88 55,64 0,43

Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,69 9 2,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 2,3 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7,59,7
Ödenmiş Sermaye7,27,2
Net Kâr-3,20,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 7,8
FD/Satışlar 1,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 58,1 mnTL
Net Borç 23,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,53 2,92 8,00 13,60
USD -2,67 3,75 10,49 14,06
Göreceli -2,27 4,86 0,26 9,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZ0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZ0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.620.62111.110.18417.023.5929.902.784
Nakit ve Nakit Benzerleri3.789934686605
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.367.4762.471.3348.017.856814.403
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.056.2388.456.2918.842.7758.914.238
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar128.730128.730128.730128.730
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar64.38852.89533.54544.808
(Ara Toplam)8.620.62111.110.18417.023.5929.902.784
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar37.773.92636.409.10035.239.17036.698.716
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller37.410.47018.700.00017.488.00017.488.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar361.53017.708.68017.750.75019.210.296
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.926420420420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR46.394.54747.519.28452.262.76246.601.500
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.075.67126.115.56330.980.76431.560.845
Finansal Borçlar10.850.9898.979.3248.205.92512.119.087
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.284.3348.878.52214.539.4417.716.579
Diğer Borçlar5.897.6455.846.8705.716.7624.827.851
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)70.00095.00195.0014.377.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları907.321900.843905.0521.014.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.065.3821.415.0031.518.5831.506.153
(Ara Toplam)26.075.67126.115.56330.980.76431.560.845
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.823.67311.713.48511.566.0525.754.958
Finansal Borçlar12.650.19611.550.27111.408.8255.622.382
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar173.477163.214157.227132.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.495.2039.690.2369.715.9469.285.697
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.495.2039.690.2369.715.9469.285.697
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.438.38808.438.3888.438.388
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.441.410-28.441.410-28.441.410-31.543.493
Dönem Net Kar/Zararı-3.181.536404.539430.2493.102.083
Diğer Özsermaye Kalemleri21.648.04128.695.38720.256.99920.256.999
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR46.394.54747.519.28452.262.76246.601.500
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.853.8757.664.5846.625.70457.961.525
Satışların Maliyeti (-)-24.825.272-7.651.552-6.619.552-57.990.492
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)28.60313.0326.152-28.967
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)28.60313.0326.152-28.967
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-282.164-227.729-176.321-651.522
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.056.771-636.996-442.115-1.499.463
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.282.529858.362487.8711.445.010
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-352.266-156.802-137.542-380.772
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-380.069-150.133-261.955-1.115.714
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.310.332-851.693-612.284-2.179.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.867.9053.867.9052.655.9056.266.560
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.487.8363.717.7722.393.9505.150.846
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler842.472842.472617.137510.505
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.511.844-4.155.705-2.580.838-2.559.268
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.867.9053.867.9052.655.9056.266.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.181.536404.539430.2493.102.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.181.536404.539430.2493.102.083
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.181.536404.539430.2493.102.083
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.181.536404.539430.2493.102.083
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri207.647164.777122.707519.867
Kıdem Tazminatı40.90130.63824.6510
Finansman Giderleri-7.511.844-4.155.705-2.580.838-2.559.268
Yurtiçi Satışlar24.853.8757.664.5846.625.70458.061.125
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.388.235-14.296.266-13.563.938-11.299.350
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.388.235-14.296.266-13.563.938-11.299.350
Net YPP (Hedge Dahil)-17.388.235-14.296.266-13.563.938-11.299.350

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 8,1 A/D A/D 1,8 7,8 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi