SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6184 15,5411 0,50
BIST BANKS 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
GOLD 1.825,11 1.824,06 0,06
BRENT 114,76 114,14 0,54

Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6 7,13 1,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,3 1,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar36,825,0
Ödenmiş Sermaye9,37,2
Net Kâr-3,214,1

Cari Değerler

F/K 4,7
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 59,4 mnTL
Net Borç 32,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 60,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -0,78 -1,54 -6,57
USD -0,77 -4,53 -7,54 -19,99
Göreceli 1,19 2,33 2,72 -27,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar6.968.75810.777.2017.030.8976.831.488
Nakit ve Nakit Benzerleri864.9432.701.3244.6776.950
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.027.5012.036.4241.393.3851.406.075
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.052.6155.696.5355.412.2345.370.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar01.7191.7191.719
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar23.699341.199218.88245.782
(Ara Toplam)6.968.75810.777.2017.030.8976.831.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar71.920.46272.574.98846.935.57847.561.536
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller71.751.27571.751.27546.710.47046.710.470
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar159.833200.116218.977232.617
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.3542.4202.5982.154
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0621.1773.533616.295
TOPLAM VARLIKLAR78.889.22083.352.18953.966.47554.393.024
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.259.04231.048.90723.318.32820.389.543
Finansal Borçlar6.714.81015.006.9679.766.7397.490.188
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar619.6287.300.1057.450.2267.140.171
Diğer Borçlar3.985.9857.234.9824.499.0464.174.952
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)35.67635.67635.67665.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları697.602659.683690.022661.996
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler205.341811.494876.619856.560
(Ara Toplam)12.259.04231.048.90723.318.32820.389.543
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.863.69527.319.27018.233.07719.966.875
Finansal Borçlar26.778.67623.238.64616.575.70617.713.170
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.742.0373.628.4231.255.1702.015.306
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar342.982452.201402.201238.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar36.766.48324.984.01212.415.07014.036.606
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.766.48324.984.01212.415.07014.036.606
Ödenmiş Sermaye9.284.4707.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-14.134.137-28.245.234-28.245.234-28.245.234
Dönem Net Kar/Zararı-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
Diğer Özsermaye Kalemleri42.922.37830.086.42930.086.42930.086.429
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR78.889.22083.352.18953.966.47554.393.024
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.641.28062.342.30447.896.80032.097.395
Satışların Maliyeti (-)-24.284.160-61.362.095-47.048.754-31.543.094
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)357.120980.209848.046554.301
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)357.120980.209848.046554.301
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-316.138-596.110-353.924-115.186
Genel Yönetim Giderleri (-)-430.936-1.188.192-944.793-439.679
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri672.7541.771.4301.314.7791.022.687
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-495.721-1.846.428-750.864-631.712
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-212.921-879.091113.244390.411
Net Faaliyet Kar/Zararı-389.954-804.093-450.671-564
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler031.040.8056.001.2386.001.238
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-212.92130.161.7146.114.4826.391.649
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.390.261425.1240425.124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.337.559-16.475.741-4.572.327-3.653.082
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler031.040.8056.001.2386.001.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
Hisse Başına Kazanç0200
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri19.31316.61124.3864.709
Kıdem Tazminatı0273.207223.20759.405
Finansman Giderleri-4.337.559-16.475.741-4.572.327-3.653.082
Yurtiçi Satışlar24.641.28062.342.30447.896.80032.097.395
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-31.026.257-36.025.905-19.774.290-20.323.632
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-31.026.257-36.025.905-19.774.290-20.323.632
Net YPP (Hedge Dahil)-31.026.257-36.025.905-19.774.290-20.323.632
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-8.876.9493.095.9852.376.618-863.526
Düzeltme Öncesi Kar-3.160.21914.111.0971.542.1553.163.691
Düzeltmeler:3.161.683-15.127.688205.809-4.023.041
Amortisman & İtfa Payları19.31316.61124.3864.709
Karşılıklardaki Değişim-71.300298.559278.898410.122
Diğer Gelir/ Gider3.213.670-15.442.858-97.475-4.437.872
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.464-1.016.5911.747.964-859.350
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-8.878.4134.112.576628.654-4.176
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-8.876.9493.095.9852.376.618-863.526
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-7.15944.59195.171101.652
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.15944.59195.171101.652
Serbest Nakit Akım-8.884.1083.140.5762.471.789-761.874
Finansal Borçlardaki Değişim-6.897.66015.077.577-680.0004.526.161
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı14.942.690000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-997.303-15.520.553-1.790.836-3.761.061
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit7.047.727-442.976-2.470.836765.100
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.836.3812.697.6009533.226
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.836.3812.697.6009533.226
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.701.3243.7243.7243.724
Dönem Sonu Nakit864.9432.701.3244.6776.950

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 6,4 4,7 A/D 1,3 1,6 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi