SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4788 8,4049 0,88
BIST BANKS 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
GOLD 1.811,98 1.810,57 0,08
BRENT 70,41 72,41 -2,76

Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,89 8,35 2,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,2 2,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar9,110,9
Ödenmiş Sermaye7,27,2
Net Kâr-1,80,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 50,1 mnTL
Net Borç 24,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,20 0,72 0,43 -2,10
USD 1,11 2,27 3,64 -13,71
Göreceli 1,84 -3,06 -2,21 2,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.432.2868.380.7428.620.62111.110.184
Nakit ve Nakit Benzerleri4.3343.7243.789934
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.356.5391.352.8121.367.4762.471.334
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.513.0326.691.6067.056.2388.456.291
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar276.899276.899128.730128.730
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar281.48255.70164.38852.895
(Ara Toplam)7.432.2868.380.7428.620.62111.110.184
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.635.79441.612.04237.773.92636.409.100
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.710.47040.710.47037.410.47018.700.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar311.254339.323361.53017.708.680
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8181.8091.926420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar613.252560.44000
TOPLAM VARLIKLAR49.068.08049.992.78446.394.54747.519.284
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.946.05424.583.01526.075.67126.115.563
Finansal Borçlar6.717.25611.497.25110.850.9898.979.324
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.248.2157.553.5957.284.3348.878.522
Diğer Borçlar2.355.1663.851.8835.897.6455.846.870
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)97.426105.67670.00095.001
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları654.887634.331907.321900.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler873.104940.2791.065.3821.415.003
(Ara Toplam)17.946.05424.583.01526.075.67126.115.563
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.033.05214.536.85412.823.67311.713.485
Finansal Borçlar17.779.89811.670.78512.650.19611.550.271
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.029.5272.687.07500
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar223.627178.994173.477163.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.088.97410.872.9157.495.2039.690.236
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.088.97410.872.9157.495.2039.690.236
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.438.38808.438.3880
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.245.234-28.441.410-28.441.410-28.441.410
Dönem Net Kar/Zararı-1.783.941196.176-3.181.536404.539
Diğer Özsermaye Kalemleri21.648.04130.086.42921.648.04128.695.387
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR49.068.08049.992.78446.394.54747.519.284
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.620.51444.125.55924.853.8757.664.584
Satışların Maliyeti (-)-13.304.271-43.510.352-24.825.272-7.651.552
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)316.243615.20728.60313.032
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)316.243615.20728.60313.032
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-55.415-343.520-282.164-227.729
Genel Yönetim Giderleri (-)-270.449-1.240.527-1.056.771-636.996
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri367.3461.727.9991.282.529858.362
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-294.952-477.349-352.266-156.802
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)62.773281.810-380.069-150.133
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.621-968.840-1.310.332-851.693
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler07.167.9053.867.9053.867.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı62.7737.449.7153.487.8363.717.772
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0842.472842.472842.472
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.846.714-8.096.011-7.511.844-4.155.705
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler07.167.9053.867.9053.867.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.783.941196.176-3.181.536404.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.783.941196.176-3.181.536404.539
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.783.941196.176-3.181.536404.539
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.783.941196.176-3.181.536404.539
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri29.059234.702207.647164.777
Kıdem Tazminatı44.63346.41840.90130.638
Finansman Giderleri-1.846.714-8.096.011-7.511.844-4.155.705
Yurtiçi Satışlar13.620.51444.125.55924.853.8757.664.584
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.672.731-17.410.643-17.388.235-14.296.266
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-18.672.731-17.410.643-17.388.235-14.296.266
Net YPP (Hedge Dahil)-18.672.731-17.410.643-17.388.235-14.296.266

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 7,0 A/D A/D 1,5 5,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi