SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.441 1.445 -0,25
VIOP 1.511 1.515 -0,30
USD/TRY 8,4375 8,5020 -0,76
BIST BANKS 1.138 1.140 -0,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.200 15.150 0,33
GOLD 1.834,25 1.826,58 0,42
BRENT 67,70 67,05 0,97

Ekiz Yağ ve Sabun Hisse Senedi | EKIZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,2 10,62 4,42
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 5,1 5,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ekiz Yağ ve Sabun
Kuruluş 09.07.1979
Faal Alanı Zeytinyağı, bitkisel yağlar, yağ kimyasalları üretim ve satışı
Telefon (0232)4885700
Faks (0232)4630918
Adres Şehitler Cad. 1508 Sok. N: 4 35230 Alsancak - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar10,97,5
Ödenmiş Sermaye7,27,2
Net Kâr0,2-3,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 52,2 mnTL
Net Borç 23,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,97 -9,13 -1,89 1,96
USD 0,97 -8,47 -3,66 -8,73
Göreceli 1,22 -10,47 -5,16 4,47

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EKIZAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.380.7428.620.62111.110.18417.023.592
Nakit ve Nakit Benzerleri3.7243.789934686
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.352.8121.367.4762.471.3348.017.856
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.691.6067.056.2388.456.2918.842.775
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar276.899128.730128.730128.730
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar55.70164.38852.89533.545
(Ara Toplam)8.380.7428.620.62111.110.18417.023.592
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar41.612.04237.773.92636.409.10035.239.170
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller40.710.47037.410.47018.700.00017.488.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar339.323361.53017.708.68017.750.750
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.8091.926420420
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar560.440000
TOPLAM VARLIKLAR49.992.78446.394.54747.519.28452.262.762
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler24.583.01526.075.67126.115.56330.980.764
Finansal Borçlar11.497.25110.850.9898.979.3248.205.925
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.553.5957.284.3348.878.52214.539.441
Diğer Borçlar3.851.8835.897.6455.846.8705.716.762
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)105.67670.00095.00195.001
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları634.331907.321900.843905.052
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler940.2791.065.3821.415.0031.518.583
(Ara Toplam)24.583.01526.075.67126.115.56330.980.764
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler14.536.85412.823.67311.713.48511.566.052
Finansal Borçlar11.670.78512.650.19611.550.27111.408.825
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.687.075000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar178.994173.477163.214157.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar10.872.9157.495.2039.690.2369.715.946
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.872.9157.495.2039.690.2369.715.946
Ödenmiş Sermaye7.177.7297.177.7297.177.7297.177.729
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.438.38808.438.388
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.9911.853.9911.853.9911.853.991
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-28.441.410-28.441.410-28.441.410-28.441.410
Dönem Net Kar/Zararı196.176-3.181.536404.539430.249
Diğer Özsermaye Kalemleri30.086.42921.648.04128.695.38720.256.999
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR49.992.78446.394.54747.519.28452.262.762
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.125.55924.853.8757.664.5846.625.704
Satışların Maliyeti (-)-43.510.352-24.825.272-7.651.552-6.619.552
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)615.20728.60313.0326.152
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)615.20728.60313.0326.152
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-343.520-282.164-227.729-176.321
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.240.527-1.056.771-636.996-442.115
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.727.9991.282.529858.362487.871
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-477.349-352.266-156.802-137.542
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)281.810-380.069-150.133-261.955
Net Faaliyet Kar/Zararı-968.840-1.310.332-851.693-612.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.167.9053.867.9053.867.9052.655.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.449.7153.487.8363.717.7722.393.950
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler842.472842.472842.472617.137
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.096.011-7.511.844-4.155.705-2.580.838
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.167.9053.867.9053.867.9052.655.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)196.176-3.181.536404.539430.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI196.176-3.181.536404.539430.249
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)196.176-3.181.536404.539430.249
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları196.176-3.181.536404.539430.249
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri234.702207.647164.777122.707
Kıdem Tazminatı46.41840.90130.63824.651
Finansman Giderleri-8.096.011-7.511.844-4.155.705-2.580.838
Yurtiçi Satışlar44.125.55924.853.8757.664.5846.625.704
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.410.643-17.388.235-14.296.266-13.563.938
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.410.643-17.388.235-14.296.266-13.563.938
Net YPP (Hedge Dahil)-17.410.643-17.388.235-14.296.266-13.563.938

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EKIZ 7,3 A/D A/D 1,7 4,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi