SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 11.156 11.139 0,15
VIOP 12.170 12.119 0,43
USD/TRY 33,0440 33,0413 0,01
BIST BANKS 16.149 16.024 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.172 18.355 -1,00
GOLD 2.409,17 2.401,11 0,34
BRENT 82,58 85,11 -2,97

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 13,84 42,3 28,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 65,7 65,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0216)2180093
Faks
Adres Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar238,9236,3
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-1,449,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 9,5
FD/FAVÖK 24,0
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 23,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 450,5 mnTL
Net Borç 9,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 32,77 95,83 281,08
USD 10,11 32,41 92,63 239,92
Göreceli 9,82 31,68 83,81 155,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar45.474.64642.265.85512.944.65710.251.223
Nakit ve Nakit Benzerleri140.179159.582154.82967.896
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.514.11440.398.3558.103.3936.305.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0887.564905.000905.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar002.558.7742.558.773
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar820.353820.3541.222.661413.576
(Ara Toplam)45.474.64642.265.85512.944.65710.251.223
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar218.995.203218.995.20358.453.77558.000.940
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar215.193.023215.193.02354.651.59554.651.595
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar713.231713.231713.232713.233
Ertelenmiş Vergi Varlığı003.088.4432.635.607
Diğer Duran Varlıklar3.088.4443.088.44400
TOPLAM VARLIKLAR264.469.849261.261.05871.398.43268.252.163
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.464.15224.718.29621.076.40619.935.514
Finansal Borçlar9.300.67012.111.91212.111.91212.111.912
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.683.2876.383.5253.403.2393.619.809
Diğer Borçlar2.685.653651.946942.598761.565
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)02.146.9102.568.062758.362
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.794.5423.424.0032.050.5952.683.866
(Ara Toplam)25.464.15224.718.29621.076.40619.935.514
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler01.7921.7920
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü01.7921.7920
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar239.005.697236.540.97050.320.23448.316.649
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.887.595236.335.36950.312.36148.316.791
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.460.78512.460.785539.036539.037
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları53.786.4064.644.753-3.272.961-3.272.962
Dönem Net Kar/Zararı-1.443.71349.141.653-92.738-2.088.308
Diğer Özsermaye Kalemleri163.434.117159.438.17842.489.02442.489.024
Azınlık Payları118.102205.6017.873-142
TOPLAM KAYNAKLAR264.469.849261.261.05871.398.43268.252.163
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri87.50019.400.053115.678115.678
Satışların Maliyeti (-)0-3.582.73800
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)87.50015.817.315115.678115.678
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)87.50015.817.315115.678115.678
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.222.253-2.612.358-2.188.584-1.954.713
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri720.000000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-64-39.057-12.743.903-10.479.718
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.414.81713.165.900-14.816.809-12.318.753
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.134.75313.204.957-2.072.906-1.839.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler089.873.70500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-53.440.09200
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00-126.438-126.438
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.414.81749.599.513-14.943.247-12.445.191
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler04.041.7104.050.6720
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)971.104-415-437.806-437.730
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler036.433.61300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.443.71353.640.808-11.330.381-12.882.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0-4.301.79911.237.27110.786.226
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-4.301.79911.237.27110.786.226
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.443.71349.339.009-93.110-2.096.695
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.443.71349.339.009-93.110-2.096.695
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0197.356-372-8.387
Ana Ortaklık Payları-1.443.71349.141.653-92.738-2.088.308
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri04.462.6814.462.6814.462.681
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri971.104-415-437.806-437.730
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit2.791.83949.523.83291.71316.405
Düzeltme Öncesi Kar-1.443.71349.339.009-93.110-2.096.695
Düzeltmeler:-971.104-2.393.433-2.393.433-2.393.433
Amortisman & İtfa Payları0-4.462.681-4.462.681-4.462.681
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider02.069.2482.069.2482.069.248
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.414.81746.945.576-2.486.543-4.490.128
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.894.7291.806.7641.806.7644.506.533
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-4.309.54648.752.340-679.77916.405
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit7.101.385771.492771.4920
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım2.791.83949.523.83291.71316.405
Finansal Borçlardaki Değişim-2.811.242000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-2.811.242000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-19.40355.58491.71316.405
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-19.40355.58491.71316.405
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler159.582103.99863.11651.491
Dönem Sonu Nakit140.179159.582154.82967.896

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 42,3 9,5 24,0 23,7 1,9 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi