SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.857 2.864 -0,25
VIOP 3.067 3.087 -0,66
USD/TRY 17,9557 17,9581 -0,01
BIST BANKA 2.577 2.539 1,50
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.817 13.796 0,15
ALTIN 1.779,90 1.779,64 0,01
BRENT 93,49 93,38 0,12

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,46 3,79 1,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,5 1,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,118,3
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-0,12,5

Cari Değerler

F/K 11,5
FD/FAVÖK 16,9
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 2,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 37,2 mnTL
Net Borç 11,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,35 2,95 36,33 9,06
USD 2,35 2,95 32,69 -18,98
Göreceli 2,61 0,71 13,67 -29,09
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar37.822.40436.453.9842.715.9822.715.695
Nakit ve Nakit Benzerleri17.78651.49118.22918.228
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar28.149.96523.781.7262.027.2882.027.288
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.96223.02658.56458.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.121.0398.925.20500
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.512.6523.672.536611.901611.615
(Ara Toplam)37.822.40436.453.9842.715.9822.715.695
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar31.219.96931.918.24716.639.91616.639.918
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505503505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.106.0301.361.0761.963.4991.963.499
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar30.108.27230.551.39014.673.86814.673.868
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.1625.2762.0462.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR69.042.37368.372.23119.355.89819.355.613
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler43.260.50541.464.1349.318.5109.313.723
Finansal Borçlar3.392.9683.392.9683.392.9683.392.968
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar33.086.71731.638.2471.113.8761.109.089
Diğer Borçlar992.816732.484768.021768.021
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)73.792424.613424.613424.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.522.5011.522.5011.522.5011.522.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.191.7113.753.3212.096.5312.096.531
(Ara Toplam)43.260.50541.464.1349.318.5109.313.723
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.643.3428.643.3428.643.3428.643.342
Finansal Borçlar7.643.3428.643.3428.643.3428.643.342
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.138.52618.264.7551.394.0461.398.548
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.134.16318.260.3921.389.6831.394.185
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.90718.907
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-29.910.683-32.416.100-25.724.824-25.724.824
Dönem Net Kar/Zararı-127.2662.504.380-314.971-310.469
Diğer Özsermaye Kalemleri36.987.46736.987.46716.225.92616.225.926
Azınlık Payları4.3634.3634.3634.363
TOPLAM KAYNAKLAR69.042.37368.372.23119.355.89819.355.613
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri280.80020.709.87500
Satışların Maliyeti (-)0-18.056.05100
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)280.8002.653.82400
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)280.8002.653.82400
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-483.535-513.299-175.420-170.924
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri033.379111.910111.910
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-39-513-507
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-202.7352.173.865-64.023-59.521
Net Faaliyet Kar/Zararı-202.7352.140.525-175.420-170.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar76.389331.435-250.028-250.028
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-126.3462.505.300-314.051-309.549
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-126.3462.505.300-314.051-309.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-126.3462.505.300-314.051-309.549
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-126.3462.505.300-314.051-309.549
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları920920920920
Ana Ortaklık Payları-127.2662.504.380-314.971-310.469
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri443.118374.33700
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar021.779.8751.070.0001.070.000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit966.0641.052.781-1.184.213-1.184.212
Düzeltme Öncesi Kar-126.3462.505.300-314.051-309.549
Düzeltmeler:698.16442.902-933.858-933.858
Amortisman & İtfa Payları443.118374.33700
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider255.046-331.435-933.858-933.858
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)571.8182.548.202-1.247.909-1.243.407
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler394.246-2.894.195-287.125281.673
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)966.064-345.993-1.535.034-961.734
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit01.398.774350.821-222.478
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım966.0641.052.781-1.184.213-1.184.212
Finansal Borçlardaki Değişim-1.000.000000
Temettü Ödemeleri0-2.985.26000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2311.965.7451.184.2171.184.215
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-999.769-1.019.5151.184.2171.184.215
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-33.70533.26643
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-33.70533.26643
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler51.49118.22518.22518.225
Dönem Sonu Nakit17.78651.49118.22918.228

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 3,5 11,5 16,9 2,3 2,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi