SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.398 1.419 -1,49
VIOP 1.497 1.520 -1,49
USD/TRY 8,6573 8,6468 0,12
BIST BANKS 1.257 1.278 -1,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.490 15.652 -1,03
GOLD 1.756,22 1.755,04 0,07
BRENT 74,09 75,34 -1,66

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,78 6,49 3,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,4 3,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-0,30,5
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-0,9-2,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 59,6 mnTL
Net Borç 12,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 6,26 -1,41 87,29 50,13
USD 4,77 -3,25 85,11 30,01
Göreceli 6,15 -0,07 91,27 56,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.756.2721.700.6512.123.8737.214.480
Nakit ve Nakit Benzerleri18.41318.22533.193292.376
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.506.7281.510.0601.515.5262.629.013
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.56422.56422.5642.559.429
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar208.567149.802552.5901.733.662
(Ara Toplam)1.756.2721.700.6512.123.8737.214.480
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.530.41915.706.06016.023.21816.758.144
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.210.6031.029.641653.5720
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.317.39614.673.86815.366.94915.371.309
Şerefiye0001.384.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.9152.0462.1922.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR17.286.69117.406.71118.147.09123.972.624
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.313.3498.923.3336.983.01010.889.081
Finansal Borçlar6.370.7754.076.8143.085.4943.020.564
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar477.086492.501491.994944.885
Diğer Borçlar806.8721.362.319458.1354.006.595
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)424.61373.792424.613424.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.501.0831.522.501931.938931.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.732.9201.395.4061.590.8361.560.486
(Ara Toplam)11.313.3498.923.3336.983.01010.889.081
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.248.7397.959.4967.420.7857.762.873
Finansal Borçlar6.248.7397.959.4967.420.7857.762.873
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-275.397523.8823.743.2965.320.670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-283.115519.5193.740.2524.821.333
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.9070
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-25.730.258-23.447.567-22.817.267-22.817.267
Dönem Net Kar/Zararı-866.990-2.277.257543.7371.838.196
Diğer Özsermaye Kalemleri15.129.48815.059.69814.810.23014.615.759
Azınlık Payları7.7184.3633.044499.337
TOPLAM KAYNAKLAR17.286.69117.406.71118.147.09123.972.624
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri01.231.1691.231.1691.231.169
Satışların Maliyeti (-)0-1.357.046-888.925-1.254.220
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0-125.877342.244-23.051
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0-125.877342.244-23.051
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-452.090-295.365-182.827-109.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0141141140
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-807.023-209.657-209.657
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-452.090-1.228.124-50.099-342.099
Net Faaliyet Kar/Zararı-452.090-421.242159.417-132.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.876.138
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar180.962364.779-11.2900
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-271.128-863.345-61.3891.534.039
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-598.447-1.827.599-73.329-350.487
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.876.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-869.575-2.690.944-134.7181.183.552
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0414.607678.056654.347
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0414.607678.056654.347
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-869.575-2.276.337543.3381.837.899
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-869.575-2.276.337543.3381.837.899
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.585920-399-297
Ana Ortaklık Payları-866.990-2.277.257543.7371.838.196
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri356.6031.258.399802.2591.304.383
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-598.447-1.827.599-73.329-350.487
Yurtiçi Satışlar01.231.1691.231.1691.231.169
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 5,6 A/D A/D A/D A/D 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi