SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8934 28,8819 0,04
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,35 2.019,13 0,01
BRENT 77,04 77,05 -0,01

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,91 9,6 2,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 3,2 2,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,348,3
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-0,1-2,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 3,7
FD/FAVÖK 4,3
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 6,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 102,2 mnTL
Net Borç 12,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 93,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,24 25,49 28,51 67,83
USD 2,17 25,53 26,20 8,70
Göreceli 2,62 26,06 22,91 14,76
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.944.65710.251.22311.380.6999.419.050
Nakit ve Nakit Benzerleri154.82967.89644.73663.116
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.103.3936.305.9788.533.0348.533.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar905.000905.00083.67583.675
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.558.7742.558.7732.558.773711.013
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.222.661413.576160.48128.212
(Ara Toplam)12.944.65710.251.22311.380.6999.419.050
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.453.77558.000.94060.631.88555.895.320
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar54.651.59554.651.59550.003.98446.271.697
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar713.232713.233919.718714.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.088.4432.635.6074.205.7035.711.398
Diğer Duran Varlıklar005.501.9753.196.838
TOPLAM VARLIKLAR71.398.43268.252.16372.012.58465.314.370
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.076.40619.935.51418.138.67119.972.494
Finansal Borçlar12.111.91212.111.91212.111.91212.111.912
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.403.2393.619.8092.223.8593.199.812
Diğer Borçlar942.598761.565761.565761.565
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.568.062758.362642.514582.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.050.5952.683.8662.398.8213.316.960
(Ara Toplam)21.076.40619.935.51418.138.67119.972.494
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.792000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.792000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar50.320.23448.316.64953.873.91345.341.876
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.312.36148.316.79153.862.78845.326.194
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler539.036539.037495.307495.308
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.272.961-3.272.962-4.938.789-14.434.202
Dönem Net Kar/Zararı-92.738-2.088.308386.85410.700.090
Diğer Özsermaye Kalemleri42.489.02442.489.02447.269.41637.914.998
Azınlık Payları7.873-14211.12515.682
TOPLAM KAYNAKLAR71.398.43268.252.16372.012.58465.314.370
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.678115.678115.678120.819.514
Satışların Maliyeti (-)000-96.531.417
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)115.678115.678115.67824.288.097
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)115.678115.678115.67824.288.097
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.188.584-1.954.713-4.745.306-10.350.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0001.016.949
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.743.903-10.479.718-11.378.332-14.408.711
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-14.816.809-12.318.753-16.007.960545.992
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.072.906-1.839.035-4.629.62813.937.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00076.388
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-126.438-126.43800
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-14.943.247-12.445.191-16.007.960622.380
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.050.672002.987.155
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-437.806-437.730-437.730-9.027.875
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00076.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.330.381-12.882.921-16.445.690-5.418.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)11.237.27110.786.22616.832.54416.118.430
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-918.227
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)11.237.27110.786.22616.832.54417.036.657
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-93.110-2.096.695386.85410.700.090
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-93.110-2.096.695386.85410.700.090
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-372-8.387042.800
Ana Ortaklık Payları-92.738-2.088.308386.85410.657.290
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri4.462.6814.462.6814.462.68114.603.710
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-437.806-437.730-437.730-9.027.875
Yurtiçi Satışlar00010.350.912
Yurtdışı Satışlar00099.806.033
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit91.71316.405-6.7555.131.997
Düzeltme Öncesi Kar-93.110-2.096.695386.85410.657.290
Düzeltmeler:-2.393.433-2.393.433-4.900.142-28.220.515
Amortisman & İtfa Payları-4.462.681-4.462.681-4.462.681-14.603.710
Karşılıklardaki Değişim000-11.890.730
Diğer Gelir/ Gider2.069.2482.069.248-437.461-1.726.075
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.486.543-4.490.128-4.513.288-17.563.225
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.806.7644.506.5331.806.76422.695.222
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-679.77916.405-2.706.5245.131.997
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit771.49202.699.7690
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00076.388
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit00076.388
Serbest Nakit Akım91.71316.405-6.7555.208.385
Finansal Borçlardaki Değişim000-615
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit000-615
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış91.71316.405-6.7555.207.770
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi000-5.196.145
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim91.71316.405-6.75511.625
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler63.11651.49151.49151.491
Dönem Sonu Nakit154.82967.89644.73663.116

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 9,6 3,7 4,2 6,7 2,0 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi