SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.530 1.542 -0,76
VIOP 1.616 1.631 -0,93
USD/TRY 7,7213 7,5320 2,51
BIST BANKA 1.372 1.408 -2,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.381 13.921 3,31
ALTIN 1.682,10 1.698,21 -0,95
BRENT 68,09 69,36 -1,83

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,66 10,91 7,25
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 17,6 17,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,74,8
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr0,51,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 22,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,2
Piyasa Değeri 85,6 mnTL
Net Borç 10,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 16,02 -10,86 115,55
USD 8,69 11,60 -16,95 110,46
Göreceli 10,83 15,81 -11,04 108,00
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.123.8737.214.4804.187.248514.568
Nakit ve Nakit Benzerleri33.193292.37632.83317.880
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.515.5262.629.0131.515.52692.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.5642.559.4292.125.564117.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00079.806
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar552.5901.733.662513.325206.548
(Ara Toplam)2.123.8737.214.4804.187.248514.568
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.023.21816.758.14416.232.91512.453.609
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar653.5720737.771664.862
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.366.94915.371.30915.494.63911.785.587
Şerefiye01.384.28400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.1922.04602.655
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR18.147.09123.972.62420.420.16312.968.177
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.983.01010.889.0817.431.7535.986.394
Finansal Borçlar3.085.4943.020.5641.905.5233.035.593
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar491.994944.885573.933482.412
Diğer Borçlar458.1354.006.5952.606.326783.037
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)424.613424.613106.034107.180
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları931.938931.938723.321723.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.590.8361.560.4861.516.616854.851
(Ara Toplam)6.983.01010.889.0817.431.7535.986.394
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.420.7857.762.8739.331.4877.753.012
Finansal Borçlar7.420.7857.762.8738.643.3427.513.272
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00688.145239.740
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.743.2965.320.6703.656.923-771.229
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.740.2524.821.3333.653.719-774.672
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-72.4190
Hisse Senedi İhraç Primleri18.9070018.907
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-22.817.267-22.817.267-22.771.194-16.113.013
Dönem Net Kar/Zararı543.7371.838.196867.672-6.730.599
Diğer Özsermaye Kalemleri14.810.23014.615.75914.445.01510.865.388
Azınlık Payları3.044499.3373.2043.443
TOPLAM KAYNAKLAR18.147.09123.972.62420.420.16312.968.177
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.231.1691.231.1691.231.1691.543.648
Satışların Maliyeti (-)-888.925-1.254.220-310.278-3.374.864
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)342.244-23.051920.891-1.831.216
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)342.244-23.051920.891-1.831.216
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-20.586
Genel Yönetim Giderleri (-)-182.827-109.531-72.803-1.679.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri141140140240.181
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-209.657-209.657-935-1.708.508
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-50.099-342.099847.293-4.999.432
Net Faaliyet Kar/Zararı159.417-132.582848.088-3.531.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler01.876.1380398.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-11.290072.909-510.169
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-61.3891.534.039920.202-5.111.133
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0008.213
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-73.329-350.4870-2.076.111
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler01.876.1380398.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-134.7181.183.552920.202-7.179.031
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)678.056654.347-52.769452.438
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)678.056654.347-52.769452.438
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI543.3381.837.899867.433-6.726.593
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)543.3381.837.899867.433-6.726.593
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-399-297-2394.009
Ana Ortaklık Payları543.7371.838.196867.672-6.730.602
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri802.2591.304.383249.958879.620
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-73.329-350.4870-2.076.111
Yurtiçi Satışlar1.231.1691.231.1691.231.1691.507.251
Yurtdışı Satışlar00037.387
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 8,0 A/D A/D A/D 22,9 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi