SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7008 7,6623 0,50
BIST BANKA 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
ALTIN 1.866,49 1.900,20 -1,77
BRENT 41,75 41,71 0,10

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,22 2,93 1,71
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,6 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,83,7
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr1,80,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 23,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 19,1 mnTL
Net Borç 10,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,72 -2,19 -18,64 129,49
USD -3,10 -4,61 -22,03 78,02
Göreceli -3,29 -1,80 -18,21 138,16
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRIT0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRIT0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.214.4804.187.248514.566753.957
Nakit ve Nakit Benzerleri292.37632.83317.87623.093
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.629.0131.515.52692.771338.557
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.559.4292.125.564117.56522.565
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0079.806175.226
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.733.662513.325206.548194.516
(Ara Toplam)7.214.4804.187.248514.566753.957
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.758.14416.232.91512.453.60812.715.658
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar505505505741
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0737.771664.862829.574
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar15.371.30915.494.63911.785.58711.882.537
Şerefiye1.384.284000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.04602.6542.806
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR23.972.62420.420.16312.968.17413.469.615
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.889.0817.431.7535.986.3945.588.958
Finansal Borçlar3.020.5641.905.5233.035.5934.038.887
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar944.885573.933482.412475.663
Diğer Borçlar4.006.5952.606.326783.037469.360
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)424.613106.034107.18070.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları931.938723.321723.321174.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.560.4861.516.616854.851360.440
(Ara Toplam)10.889.0817.431.7535.986.3945.588.958
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.762.8739.331.4877.753.0126.510.192
Finansal Borçlar7.762.8738.643.3427.513.2726.125.566
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00086.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0688.145239.740298.371
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.320.6703.656.923-771.2321.370.465
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.821.3333.653.719-774.6751.366.810
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-72.419-72.419-72.419
Hisse Senedi İhraç Primleri0018.90718.907
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-22.817.267-22.771.194-16.040.594-16.040.594
Dönem Net Kar/Zararı1.838.196867.672-6.730.602-4.595.444
Diğer Özsermaye Kalemleri14.615.75914.445.01510.865.38810.871.715
Azınlık Payları499.3373.2043.4433.655
TOPLAM KAYNAKLAR23.972.62420.420.16312.968.17413.469.615
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.231.1691.231.1691.543.6481.543.648
Satışların Maliyeti (-)-1.254.220-310.278-3.374.864-3.204.619
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-23.051920.891-1.831.216-1.660.971
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-23.051920.891-1.831.216-1.660.971
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-20.5860
Genel Yönetim Giderleri (-)-109.531-72.803-1.679.303-688.006
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri140140240.181792.828
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-209.657-935-1.708.508-1.364.382
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-342.099847.293-4.999.432-2.920.531
Net Faaliyet Kar/Zararı-132.582848.088-3.531.105-2.348.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.876.1380398.4680
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar072.909-510.169-351.784
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.534.039920.202-5.111.133-3.272.315
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler008.2139.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-350.4870-2.076.111-1.942.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.876.1380398.4680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.183.552920.202-7.179.031-5.205.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)654.347-52.769452.438343.766
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)654.347-52.769452.438343.766
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.837.899867.433-6.726.593-4.861.836
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.837.899867.433-6.726.593-4.861.836
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-297-2394.009-266.392
Ana Ortaklık Payları1.838.196867.672-6.730.602-4.595.444
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.304.383249.958879.620676.301
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-350.4870-2.076.111-1.942.648
Yurtiçi Satışlar1.231.1691.231.1691.507.2511.507.251
Yurtdışı Satışlar0037.38737.387
Net Yabancı Para Pozisyonu00024.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu00024.429
Net YPP (Hedge Dahil)00024.429

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 1,8 A/D A/D 23,4 4,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi