SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,07
VIOP 2.174 2.150 1,14
USD/TRY 13,4917 13,4770 0,11
BIST BANKS 1.734 1.725 0,53
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.844,93 1.847,51 -0,14
BRENT 87,53 87,18 0,40

Diriteks Diriliş Tekstil Hisse Senedi | DIRIT

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,01 4,89 1,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,6 1,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Diriteks Diriliş Tekstil
Kuruluş 23.09.1996
Faal Alanı Battaniye imalati.
Telefon (0246)5565406
Faks (0246)5565410
Adres Cumhuriyet Caddesi Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1,41,4
Ödenmiş Sermaye10,710,7
Net Kâr-0,3-0,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 23,1
FD/Satışlar 35,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 32,1 mnTL
Net Borç 12,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,14 -7,95 -15,92 -5,94
USD -4,92 -7,81 -26,93 -7,12
Göreceli -5,85 -6,30 -18,24 -10,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DIRITAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.715.9822.715.6951.756.2721.700.651
Nakit ve Nakit Benzerleri18.22918.22818.41318.225
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.027.2882.027.2881.506.7281.510.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.56458.56422.56422.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar611.901611.615208.567149.802
(Ara Toplam)2.715.9822.715.6951.756.2721.700.651
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.639.91616.639.91815.530.41915.706.060
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar503505505505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.963.4991.963.4991.210.6031.029.641
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.673.86814.673.86814.317.39614.673.868
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.0462.0461.9152.046
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR19.355.89819.355.61317.286.69117.406.711
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.318.5109.313.72311.313.3498.923.333
Finansal Borçlar3.392.9683.392.9686.370.7754.076.814
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.113.8761.109.089477.086492.501
Diğer Borçlar768.021768.021806.8721.362.319
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)424.613424.613424.61373.792
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.522.5011.522.5011.501.0831.522.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.096.5312.096.5311.732.9201.395.406
(Ara Toplam)9.318.5109.313.72311.313.3498.923.333
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.643.3428.643.3426.248.7397.959.496
Finansal Borçlar8.643.3428.643.3426.248.7397.959.496
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.394.0461.398.548-275.397523.882
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.389.6831.394.185-283.115519.519
Ödenmiş Sermaye10.650.00010.650.00010.650.00010.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri18.90718.90700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler534.645534.645534.645534.645
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-25.724.824-25.724.824-25.730.258-23.447.567
Dönem Net Kar/Zararı-314.971-310.469-866.990-2.277.257
Diğer Özsermaye Kalemleri16.225.92616.225.92615.129.48815.059.698
Azınlık Payları4.3634.3637.7184.363
TOPLAM KAYNAKLAR19.355.89819.355.61317.286.69117.406.711
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0001.231.169
Satışların Maliyeti (-)000-1.357.046
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000-125.877
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)000-125.877
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-175.420-170.924-452.090-295.365
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri111.910111.9100141
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-513-5070-807.023
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-64.023-59.521-452.090-1.228.124
Net Faaliyet Kar/Zararı-175.420-170.924-452.090-421.242
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-250.028-250.028180.962364.779
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-314.051-309.549-271.128-863.345
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-598.447-1.827.599
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-314.051-309.549-869.575-2.690.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)000414.607
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)000414.607
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-314.051-309.549-869.575-2.276.337
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-314.051-309.549-869.575-2.276.337
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları920920-2.585920
Ana Ortaklık Payları-314.971-310.469-866.990-2.277.257
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri00356.6031.258.399
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri00-598.447-1.827.599
Yurtiçi Satışlar1.070.0001.070.00001.231.169
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.184.213-1.184.212188345
Düzeltme Öncesi Kar-314.051-309.549-869.575-2.276.337
Düzeltmeler:-933.858-933.858807.2172.462.469
Amortisman & İtfa Payları00356.6031.258.399
Karşılıklardaki Değişim0048.372799.180
Diğer Gelir/ Gider-933.858-933.858402.242404.890
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-1.247.909-1.243.407-62.358186.132
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-287.125281.67362.546-185.787
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.535.034-961.734188345
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit350.821-222.47800
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit0000
Serbest Nakit Akım-1.184.213-1.184.212188345
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit1.184.2171.184.21500
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.184.2171.184.21500
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış43188345
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim43188345
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler18.22518.22518.22517.880
Dönem Sonu Nakit18.22918.22818.41318.225

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DIRIT 3,0 A/D A/D 35,8 23,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi