SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.705 10.793 -0,81
VIOP 11.709 11.812 -0,87
USD/TRY 32,2357 32,1791 0,18
BIST BANKA 15.103 15.142 -0,25
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
ALTIN 2.338,64 2.329,07 0,41
BRENT 81,78 81,36 0,52

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 91,85 110,8 18,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 19,3 19,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Emtia ticareti ve akaryakıt taşımacılığı.
Telefon (0216)2180094
Faks
Adres Çengeldere Mh. Ulus Cd. No: 25/1 Beykoz / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,0493,3
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr-0,8-9,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 8,3
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 0,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 465,5 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 99,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,06 0,69 0,00 5,61
USD -2,12 0,75 1,12 -3,28
Göreceli -1,09 -3,72 -10,63 -26,90
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASA31.12.20210,240,292329,2324,84 1.432.083 21
CASA31.12.20210,240,292329,2324,841.432.08321

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar187.803.958682.244.529382.672.691366.483.654
Nakit ve Nakit Benzerleri6.4205.6585.89910.825
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar174.022.759235.772.02756.572.15750.585.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.2772.7922.7922.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.772.502446.464.052326.091.843315.884.624
(Ara Toplam)187.803.958682.244.529382.672.691366.483.654
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.917.647168.172.228129.576.809131.293.222
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar110.94978.94978.94978.949
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.270.00012.803.3979.492.8129.269.992
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar207.67021.64019.36623.857
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.257.115155.268.242119.985.682121.920.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı71.913000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR227.721.605850.416.757512.249.500497.776.876
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler139.571.704199.661.24223.333.03521.791.744
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar120.165.371160.199.403537.287227.117
Diğer Borçlar781.732485.232485.232306.128
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)015.454.16311.608.11211.189.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.531.93012.169.00000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.092.67111.353.44410.702.40410.069.261
(Ara Toplam)139.571.704199.661.24223.333.03521.791.744
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler130.597157.466.952112.073.628110.114.901
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar130.59722.277.06316.516.79916.135.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0135.189.88995.556.82993.979.203
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar88.019.304493.288.563376.842.837365.870.231
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.019.304493.288.563376.842.837365.870.231
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0372.940.654245.346.302236.532.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler52.359.96847.715.79847.715.79847.715.798
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.109.61776.732.41776.732.41718.529.022
Dönem Net Kar/Zararı-838.087-8.989.5452.159.08158.203.395
Diğer Özsermaye Kalemleri2.487.806-10.761-10.761-10.761
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR227.721.605850.416.757512.249.500497.776.876
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri409.529.609303.124.84513.623.656995.419.402
Satışların Maliyeti (-)-400.249.802-295.693.099-14.190.634-888.691.892
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.279.8077.431.746-566.978106.727.510
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.279.8077.431.746-566.978106.727.510
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.826.886-12.300.882-11.008.356-20.789.866
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.175.0741.512.1001.512.1004.572.261
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.180.70504.787.047-15.247.719
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-552.710-3.357.036-5.276.18775.262.186
Net Faaliyet Kar/Zararı5.452.921-4.869.136-11.575.33485.937.644
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0900.947-255.88624.389.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-2.653.733
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-552.710-2.456.089-5.532.07396.997.588
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler74.710000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-620.527000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0900.947-255.88621.735.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.098.527-2.456.089-5.532.07396.997.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)260.440-6.533.456-5.616.553-38.794.193
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-2.408.800-822.911-5.770.046
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)260.440-4.124.656-4.793.642-33.024.147
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-838.087-8.989.545-11.148.62658.203.395
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-838.087-8.989.545-11.148.62658.203.395
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-838.087-8.989.545-11.148.62658.203.395
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri329.44610.071.1824.794.78618.508.454
Kıdem Tazminatı130.597000
Finansman Giderleri-620.527000
Yurtiçi Satışlar3.976.2104.189.4743.988.41523.175.667
Yurtdışı Satışlar405.945.145298.935.371285.512.774972.243.735
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-4.895.010-6.864-10.031-1.585.350
Düzeltme Öncesi Kar-838.087-8.989.5442.159.08158.203.395
Düzeltmeler:7.639.99516.597.7745.711.68950.432.534
Amortisman & İtfa Payları329.44610.071.1824.794.78618.508.454
Karşılıklardaki Değişim7.050.108-6.864014.253.632
Diğer Gelir/ Gider260.4416.533.456916.90317.670.448
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)6.801.9087.608.2307.870.770108.635.929
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-11.696.918-1.083.164-7.880.801-107.086.070
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-4.895.0106.525.066-10.0311.549.859
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-6.531.9300-3.135.209
Sabit Sermaye Yatırımları4.781.610001.576.125
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit4.781.610001.576.125
Serbest Nakit Akım-113.400-6.864-10.031-9.225
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-113.400-6.864-10.031-9.225
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi103.9251.6975.1054.925
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-9.475-5.167-4.926-4.300
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler15.89510.82510.82515.125
Dönem Sonu Nakit6.4205.6585.89910.825

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 95,0 A/D 8,3 0,4 5,3 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi