SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.452 2.418 1,41
VIOP 2.735 2.690 1,65
USD/TRY 16,3055 16,3646 -0,36
BIST BANKA 2.041 2.034 0,33
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.008 13.920 0,63
ALTIN 1.849,86 1.853,49 -0,20
BRENT 113,48 111,12 2,12

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 100,2 138 37,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,6 3,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,871,3
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr3,49,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,9
PD/DD 7,5
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%) 7,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 563,5 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 78,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,52 -1,71 -2,54 -1,79
USD -0,65 -3,82 -11,93 -19,57
Göreceli -1,27 -2,70 -0,35 -24,55

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASA31.12.20210,240,292329,2324,84 1.432.083 21
CASA31.12.20210,240,292329,2324,841.432.08321

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar203.432.01767.681.64192.193.278161.738.974
Nakit ve Nakit Benzerleri38.32414.72615.2185.804
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar81.702.6528.826.30983.124.08382.803.355
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar883.428882.215892.215882.215
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar114.259.1190069.385.201
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.548.49457.958.3918.161.7628.662.399
(Ara Toplam)203.432.01767.681.64192.193.278161.738.974
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar58.861.75360.905.91160.120.19561.887.148
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar78.9498.0808.0808.080
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.642.0005.642.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar4.860.5545.413.3165.589.5155.676.384
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar48.280.25049.842.51551.522.60053.202.684
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR262.293.770128.587.552152.313.473223.626.122
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler141.767.17610.856.36935.248.06196.937.439
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar132.731.192133.67115.101.61982.796.353
Diğer Borçlar1.327.1171.532.152182.990148.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)01.881.2069.042.0104.465.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.808.7282.459.0934.737.2133.446.688
Borç Karşılıkları2.987.6092.987.6094.708.2294.708.229
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.912.5301.862.6381.476.0001.372.838
(Ara Toplam)141.767.17610.856.36935.248.06196.937.439
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler45.728.52146.402.91645.367.51547.294.667
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar43.100.00043.100.00043.100.00043.100.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar49.99915.62613.60323.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.578.5223.287.2902.253.9124.170.993
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.798.07371.328.26771.697.89779.394.016
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.798.07371.328.26771.697.89779.394.016
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.830.82928.830.829029.361.484
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları35.400.93126.202.86627.104.29427.104.294
Dönem Net Kar/Zararı3.442.8169.198.06510.347.75118.053.213
Diğer Özsermaye Kalemleri2.223.4972.196.50729.345.852-24.975
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR262.293.770128.587.552152.313.473223.626.122
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.375.501966.102.975583.528.500376.528.500
Satışların Maliyeti (-)-64.526.931-938.491.923-564.700.437-363.635.152
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.848.57027.611.05218.828.06312.893.348
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.848.57027.611.05218.828.06312.893.348
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.713.162-1.715.761-1.239.749-621.268
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.871.47856.298.96721.320.65318.422.585
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.952.018-69.153.863-22.815.911-6.251.904
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.054.86813.040.39516.093.05624.442.761
Net Faaliyet Kar/Zararı5.135.40825.895.29117.588.31412.272.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler964.733250.571250.570250.570
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.019.60113.290.96616.343.62624.693.331
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler68.9901.10642.23250.700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.656-68.990-451.302-476.714
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler964.733250.571250.570250.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.076.93513.223.08215.934.55624.267.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)365.881-4.025.017-5.586.805-6.214.104
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-349.635-2.459.093-4.737.213-3.446.688
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)715.516-1.565.924-849.592-2.767.416
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.442.8169.198.06510.347.75118.053.213
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.442.8169.198.06510.347.75118.053.213
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.442.8169.198.06510.347.75118.053.213
Hisse Başına Kazanç1224
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1224
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1224
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1224
Dipnot
Amortisman Giderleri1.616.7097.081.4065.345.1223.578.168
Kıdem Tazminatı57.5617.13101.652
Finansman Giderleri-11.656-68.990-451.302-476.714
Yurtiçi Satışlar4.945.4929.695.4967.626.1814.887.355
Yurtdışı Satışlar66.430.009956.407.479575.902.319371.641.145
Net Yabancı Para Pozisyonu0054.501.3200
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0054.501.3200
Net YPP (Hedge Dahil)0054.501.3200
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.439.453-551.694-551.202-560.617
Düzeltme Öncesi Kar3.442.8169.198.06510.347.75118.053.213
Düzeltmeler:354.2065.135.5584.394.3544.538.627
Amortisman & İtfa Payları1.616.7097.081.4065.345.1223.578.168
Karşılıklardaki Değişim68.111-3.766.866-2.055.454-2.054.935
Diğer Gelir/ Gider-1.330.6141.821.0181.104.6863.015.394
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)3.797.02214.333.62314.742.10522.591.840
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-5.616.475-13.446.652-15.286.725-23.152.457
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.819.453886.971-544.620-560.617
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit380.000-1.438.665-6.5820
Sabit Sermaye Yatırımları1.463.051544.029544.029544.030
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.463.051544.029544.029544.030
Serbest Nakit Akım23.598-7.665-7.173-16.587
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış23.598-7.665-7.173-16.587
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim23.598-7.665-7.173-16.587
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.72622.39122.39122.391
Dönem Sonu Nakit38.32414.72615.2185.804

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 115,0 A/D 18,9 0,7 7,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 115,00 7,53 7,53 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi