SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.519 1.509 0,67
VIOP 1.635 1.626 0,60
USD/TRY 9,4851 9,5357 -0,53
BIST BANKA 1.323 1.286 2,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.706 15.757 -0,33
ALTIN 1.796,94 1.792,72 0,24
BRENT 83,41 85,65 -2,62

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 102,5 154,8 52,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 11,7 11,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar79,466,1
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr18,14,8

Cari Değerler

F/K 24,0
FD/FAVÖK 14,7
PD/DD 7,5
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 12,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 596,3 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,65 -0,16 -5,59 14,81
USD -0,97 -1,94 -12,05 -10,21
Göreceli -1,31 -5,84 -13,51 11,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASAAçıklanmadı0,240,292329,2324,84 1.432.083 21
CASAAçıklanmadı0,240,292329,2324,841.432.08321

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar161.738.974104.361.93789.761.13039.466.618
Nakit ve Nakit Benzerleri5.80471.05122.3911.237
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar82.803.35554.511.64951.105.52821.205.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar882.215932.898932.2155.194.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar69.385.20139.637.47228.101.0090
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.662.3999.208.8679.599.98713.064.919
(Ara Toplam)161.738.974104.361.93789.761.13039.466.618
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar61.887.14864.179.07566.009.34667.567.536
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.0808.0808.0808.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.676.3846.288.2266.438.4127.995.971
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar53.202.68454.882.76956.562.85456.562.854
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR223.626.122168.541.012155.770.476107.034.154
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler96.937.43957.938.50250.064.81057.958.911
Finansal Borçlar00070.973
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar82.796.35346.184.54339.446.0537.526.581
Diğer Borçlar148.000125.81514.17043.225.965
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.465.3312.309.1532.328.9334.535.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.446.6881.200.7741.208.3670
Borç Karşılıkları4.708.2296.765.4376.765.4372.306.386
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.372.8381.352.780301.850293.828
(Ara Toplam)96.937.43957.938.50250.064.81057.958.911
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler47.294.66744.480.49444.606.6501.991.190
Finansal Borçlar0001.421.473
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar43.100.00043.100.00043.187.8630
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar23.67419.95713.14610.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.170.9931.360.5371.405.641559.474
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar79.394.01666.122.01661.099.01647.084.053
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.394.01666.122.01661.099.01647.084.053
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.361.48429.361.48429.361.4847.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.104.29427.104.29419.988.65541.867.881
Dönem Net Kar/Zararı18.053.2134.777.1816.867.661-7.142.896
Diğer Özsermaye Kalemleri-24.975-20.943-18.784-23.190
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR223.626.122168.541.012155.770.476107.034.154
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri376.528.500192.350.782241.905.85339.491.338
Satışların Maliyeti (-)-363.635.152-183.936.096-219.511.515-34.609.241
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.893.3488.414.68622.394.3384.882.097
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.893.3488.414.68622.394.3384.882.097
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-621.268-329.276-1.057.781-7.616.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.422.5853.094.9951.263.145213.175
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.251.904-5.247.014-14.616.621-5.251.703
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.442.7615.933.3917.983.081-7.772.828
Net Faaliyet Kar/Zararı12.272.0808.085.41021.336.557-2.734.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler250.5700752.207444.269
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.693.3315.933.3918.735.288-7.328.559
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler50.700000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-476.7140-511-513
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler250.5700752.207444.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.267.3175.933.3918.734.777-7.329.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-6.214.104-1.156.210-1.867.116186.176
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.446.688-1.200.774-1.208.3670
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.767.41644.564-658.749186.176
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.053.2134.777.1816.867.661-7.142.896
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.053.2134.777.1816.867.661-7.142.896
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.053.2134.777.1816.867.661-7.142.896
Hisse Başına Kazanç411-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç411-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç411-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç411-1
Dipnot
Amortisman Giderleri3.578.1681.830.2717.223.8577.274.555
Kıdem Tazminatı1.6523.1189.4040
Finansman Giderleri-476.7140-511-513
Yurtiçi Satışlar4.887.3552.214.32515.280.2004.379.516
Yurtdışı Satışlar371.641.145190.136.457225.122.94235.071.822
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-560.61748.660-195.270-100.613
Düzeltme Öncesi Kar18.053.2134.777.1816.867.661-7.142.896
Düzeltmeler:4.538.6272.037.79712.353.6407.091.811
Amortisman & İtfa Payları3.578.1681.830.2717.223.8577.274.555
Karşılıklardaki Değişim-2.054.9354.1124.471.0343.432
Diğer Gelir/ Gider3.015.394203.414658.749-186.176
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)22.591.8406.814.97819.221.301-51.085
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-23.152.457-6.766.318-19.416.571-49.528
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-560.61748.660-195.270-100.613
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları544.0300212.72096.909
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit544.0300212.72096.909
Serbest Nakit Akım-16.58748.66017.450-3.704
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-16.58748.66017.450-3.704
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-16.58748.66017.450-3.704
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler22.39122.3914.9414.941
Dönem Sonu Nakit5.80471.05122.3911.237

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 121,7 24,0 14,7 1,0 7,5 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 121,70 12,46 12,46 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi