SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.318 1.284 2,69
VIOP 1.462 1.422 2,77
USD/TRY 7,8372 7,8256 0,15
BIST BANKA 1.458 1.407 3,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.812,73 1.776,57 2,04
BRENT 47,72 47,88 -0,33

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 28,02 97,4 69,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 15,0 14,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,154,3
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr-7,10,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 8,2
FD/Satışlar 9,8
Yabancı Oranı (%) 13,53
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 386,9 mnTL
Net Borç 1,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,98 7,86 117,49 740,79
USD -9,86 7,44 131,99 541,38
Göreceli -6,81 10,43 88,48 649,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASA0,000,00000,000,00 0 A/D
CASA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.466.61860.442.31042.897.80022.333.924
Nakit ve Nakit Benzerleri1.2375.5625.6584.941
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar21.205.60039.501.09421.563.294788.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.194.8625.195.5265.195.5265.200.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.064.91915.740.12816.133.32216.340.028
(Ara Toplam)39.466.61860.442.31042.897.80022.333.924
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.567.53671.368.10273.344.86673.441.187
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.7115.0395.0393.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar7.995.9718.440.0408.736.7187.154.649
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.562.85459.923.02361.603.10963.283.194
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR107.034.154131.810.412116.242.66695.775.111
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.958.91175.224.54459.932.92840.795.701
Finansal Borçlar70.973254.70100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.526.58134.803.02319.267.629192.830
Diğer Borçlar43.225.96535.887.39635.868.91135.839.803
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.535.1781.726.0001.726.0001.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.306.3862.306.3862.837.5162.837.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler293.828247.038232.872199.552
(Ara Toplam)57.958.91175.224.54459.932.92840.795.701
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.991.1902.311.622787.659747.148
Finansal Borçlar1.421.4731.522.68900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.2439.01900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü559.474779.914787.659747.148
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar47.084.05354.274.24655.522.07954.232.262
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.084.05354.274.24655.522.07954.232.262
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları41.867.88141.867.88141.867.88129.456.926
Dönem Net Kar/Zararı-7.142.89645.3601.289.81712.410.955
Diğer Özsermaye Kalemleri-23.190-21.253-17.877-17.877
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR107.034.154131.810.412116.242.66695.775.111
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri39.491.33838.698.24120.317.155153.303
Satışların Maliyeti (-)-34.609.241-34.609.241-16.998.9110
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.882.0974.089.0003.318.244153.303
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.882.0974.089.0003.318.244153.303
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-2.030.6950
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.616.397-3.981.4150-6.492.151
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri213.17552.09652.0962.563.280
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.251.703-9.322-9.268-1.464.055
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.772.828150.3591.330.377-5.239.623
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.734.300107.5851.287.549-6.338.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler444.2690019.526.472
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7.328.559150.3591.330.37714.286.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-513-71.281-49-11.860
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler444.2690019.526.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.329.07279.0781.330.32814.274.989
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)186.176-33.718-40.511-1.864.034
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)186.176-33.718-40.511-1.864.034
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.142.89645.3601.289.81712.410.955
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.142.89645.3601.289.81712.410.955
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.142.89645.3601.289.81712.410.955
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.274.5553.724.0661.877.6774.652.915
Kıdem Tazminatı04.38500
Finansman Giderleri-513-71.281-49-11.860
Yurtiçi Satışlar4.379.5163.586.4192.987.286133.303
Yurtdışı Satışlar35.071.82235.071.82217.309.8690
Net Yabancı Para Pozisyonu034.609.24100
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0-34.609.24100
Net YPP (Hedge Dahil)034.609.24100

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 79,0 A/D A/D 9,8 8,2 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 78,95 13,53 13,53 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi