SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.102 1.112 -0,86
VIOP 1.228 1.240 -0,94
USD/TRY 7,6149 7,5555 0,79
BIST BANKS 1.082 1.098 -1,49
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.921,35 1.950,56 -1,50
BRENT 42,10 43,15 -2,43

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 20,5 31,26 10,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 7,5 7,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,355,5
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr0,01,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,7
FD/Satışlar 3,8
Yabancı Oranı (%) 19,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 147,1 mnTL
Net Borç 1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,91 -3,16 5,63 219,70
USD -4,17 -4,44 2,97 151,95
Göreceli -4,03 -3,97 6,84 228,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASA0,000,00000,000,00 0 A/D
CASA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.442.31042.897.80022.333.92456.105.387
Nakit ve Nakit Benzerleri5.5625.6584.9412.872
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.501.09421.563.294788.429788.428
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.195.5265.195.5265.200.5265.608.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar00052.104
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.740.12816.133.32216.340.02815.535.734
(Ara Toplam)60.442.31042.897.80022.333.92421.988.060
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00034.117.327
Duran Varlıklar71.368.10273.344.86673.441.18775.317.506
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.0395.0393.3443.344
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar8.440.0408.736.7187.154.6497.350.883
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.923.02361.603.10963.283.19464.963.279
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR131.810.412116.242.66695.775.111131.422.893
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler75.224.54459.932.92840.795.70173.317.173
Finansal Borçlar254.701000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.803.02319.267.629192.8308.978.036
Diğer Borçlar35.887.39635.868.91135.839.80326.885.664
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.726.0001.726.0001.726.0001.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.306.3862.837.5162.837.5161.518.569
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler247.038232.872199.55291.577
(Ara Toplam)75.224.54459.932.92840.795.70139.199.846
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00034.117.327
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.311.622787.659747.1486.747.200
Finansal Borçlar1.522.689000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar9.019000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü779.914787.659747.1486.747.200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.274.24655.522.07954.232.26251.358.520
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.274.24655.522.07954.232.26251.358.520
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.482.2587.482.2587.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları41.867.88141.867.88129.456.9266.874.131
Dönem Net Kar/Zararı45.3601.289.81712.410.9559.537.213
Diğer Özsermaye Kalemleri-21.253-17.877-17.87722.564.918
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR131.810.412116.242.66695.775.111131.422.893
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.698.24120.317.155153.303133.303
Satışların Maliyeti (-)-34.609.241-16.998.91100
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.089.0003.318.244153.303133.303
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.089.0003.318.244153.303133.303
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-2.030.69500
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.981.4150-6.492.151-3.996.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri52.09652.0962.563.2804.358.215
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.322-9.268-1.464.0550
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)150.3591.330.377-5.239.623495.492
Net Faaliyet Kar/Zararı107.5851.287.549-6.338.848-3.862.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0019.526.47210.527.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı150.3591.330.37714.286.84911.023.321
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00073.331
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-71.281-49-11.860-64.860
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0019.526.47210.527.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)79.0781.330.32814.274.98911.031.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-33.718-40.511-1.864.034-1.494.579
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-33.718-40.511-1.864.034-1.494.579
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.3601.289.81712.410.9559.537.213
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.3601.289.81712.410.9559.537.213
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları45.3601.289.81712.410.9559.537.213
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0002
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0002
Dipnot
Amortisman Giderleri3.724.0661.877.6774.652.9152.794.652
Kıdem Tazminatı4.385000
Finansman Giderleri-71.281-49-11.860-64.860
Yurtiçi Satışlar3.586.4192.987.286133.303133.303
Yurtdışı Satışlar35.071.82217.309.86900
Net Yabancı Para Pozisyonu34.609.241000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-34.609.241000
Net YPP (Hedge Dahil)34.609.241000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 30,0 A/D A/D 3,8 2,7 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 30,02 19,02 19,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi