SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKA 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
ALTIN 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ Hisse Senedi | CASA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 116,4 168 51,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 19,0 18,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Casa Emtia Petrol Kim.Tür.AŞ
Kuruluş 04.05.1976
Faal Alanı Balık Uretimi
Telefon (0462)3213769
Faks (0462)3224807
Adres İskenderpaşa Mah. Sıramağazalar No : 25/2 TRABZON

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar66,161,1
Ödenmiş Sermaye4,94,9
Net Kâr4,86,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 16,4
PD/DD 8,8
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 12,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 578,7 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,50 -7,30 -13,03 11,42
USD -0,57 -6,20 -10,03 -1,80
Göreceli -1,59 -10,05 -14,36 18,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CASAAçıklanmadı0,250,292329,2324,84 1.432.083 21
CASAAçıklanmadı0,250,292329,2324,841.432.08321

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar104.361.93789.761.13039.466.61860.442.310
Nakit ve Nakit Benzerleri71.05122.3911.2375.562
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar54.511.64951.105.52821.205.60039.501.094
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar932.898932.2155.194.8625.195.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar39.637.47228.101.00900
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.208.8679.599.98713.064.91915.740.128
(Ara Toplam)104.361.93789.761.13039.466.61860.442.310
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar64.179.07566.009.34667.567.53671.368.102
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.0808.0808.7115.039
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.000.0003.000.0003.000.0003.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar6.288.2266.438.4127.995.9718.440.040
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.882.76956.562.85456.562.85459.923.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR168.541.012155.770.476107.034.154131.810.412
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler57.938.50250.064.81057.958.91175.224.544
Finansal Borçlar0070.973254.701
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar46.184.54339.446.0537.526.58134.803.023
Diğer Borçlar125.81514.17043.225.96535.887.396
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.309.1532.328.9334.535.1781.726.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.200.7741.208.36700
Borç Karşılıkları6.765.4376.765.4372.306.3862.306.386
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.352.780301.850293.828247.038
(Ara Toplam)57.938.50250.064.81057.958.91175.224.544
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.480.49444.606.6501.991.1902.311.622
Finansal Borçlar001.421.4731.522.689
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar43.100.00043.187.86300
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar19.95713.14610.2439.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.360.5371.405.641559.474779.914
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar66.122.01661.099.01647.084.05354.274.246
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.122.01661.099.01647.084.05354.274.246
Ödenmiş Sermaye4.900.0004.900.0004.900.0004.900.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.361.48429.361.4847.482.2587.482.258
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.104.29419.988.65541.867.88141.867.881
Dönem Net Kar/Zararı4.777.1816.867.661-7.142.89645.360
Diğer Özsermaye Kalemleri-20.943-18.784-23.190-21.253
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR168.541.012155.770.476107.034.154131.810.412
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri192.350.782241.905.85339.491.33838.698.241
Satışların Maliyeti (-)-183.936.096-219.511.515-34.609.241-34.609.241
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.414.68622.394.3384.882.0974.089.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.414.68622.394.3384.882.0974.089.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-329.276-1.057.781-7.616.397-3.981.415
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.094.9951.263.145213.17552.096
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.247.014-14.616.621-5.251.703-9.322
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.933.3917.983.081-7.772.828150.359
Net Faaliyet Kar/Zararı8.085.41021.336.557-2.734.300107.585
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0752.207444.2690
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.933.3918.735.288-7.328.559150.359
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0-511-513-71.281
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0752.207444.2690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.933.3918.734.777-7.329.07279.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.156.210-1.867.116186.176-33.718
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.200.774-1.208.36700
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)44.564-658.749186.176-33.718
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.777.1816.867.661-7.142.89645.360
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.777.1816.867.661-7.142.89645.360
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.777.1816.867.661-7.142.89645.360
Hisse Başına Kazanç11-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç11-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç11-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç11-10
Dipnot
Amortisman Giderleri1.830.2717.223.8577.274.5553.724.066
Kıdem Tazminatı3.1189.40404.385
Finansman Giderleri0-511-513-71.281
Yurtiçi Satışlar2.214.32515.280.2004.379.5163.586.419
Yurtdışı Satışlar190.136.457225.122.94235.071.82235.071.822
Net Yabancı Para Pozisyonu00034.609.241
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu000-34.609.241
Net YPP (Hedge Dahil)00034.609.241

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CASA 118,1 A/D 16,4 1,4 8,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CASA 118,10 12,47 12,47 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi