SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.966 1.945 1,06
VIOP 2.174 2.150 1,13
USD/TRY 13,5656 13,4770 0,66
BIST BANKA 1.730 1.725 0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.842,27 1.847,51 -0,28
BRENT 88,55 87,18 1,57

Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,93 1,1 0,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,9 1,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,373,9
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-9,4-9,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 24,1
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 4,5
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 111,6 mnTL
Net Borç 29,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,11 -5,10 -9,71 -6,06
USD -2,91 -4,96 -21,53 -7,24
Göreceli -3,86 -3,40 -12,20 -10,29
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar32.311.40026.733.37429.208.95623.801.789
Nakit ve Nakit Benzerleri182.029245.68924.35852.002
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.099.4684.054.0066.975.9612.715.219
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00039.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.779.96822.140.87320.792.92019.286.766
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.249.935292.8061.415.7171.708.583
(Ara Toplam)32.311.40026.733.37429.208.95623.801.789
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar104.550.149105.086.459124.931.620130.910.101
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.03658.03658.03558.036
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller83.394.98283.729.988105.316.632105.875.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.462.28119.657.53319.556.95319.908.640
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar74.57681.79200
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.560.2741.559.11005.068.425
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR136.861.549131.819.833154.140.576154.711.890
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.917.29238.033.62839.092.96630.247.086
Finansal Borçlar18.219.54019.928.51020.554.47718.997.440
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.250.2184.308.6574.480.374910.106
Diğer Borçlar2.056.9082.482.6552.000.7921.207.657
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.888.4905.247.3036.437.7493.989.873
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.0772.0771.6052.050
Borç Karşılıkları221.961221.9610159.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.278.0985.842.4655.617.9694.980.220
(Ara Toplam)39.917.29238.033.62839.092.96630.247.086
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.681.07319.842.60723.981.83921.024.227
Finansal Borçlar11.464.8099.983.17410.386.44310.842.982
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.141.4494.768.8354.568.9123.856.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü003.270.8640
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.074.8155.090.5985.755.6206.324.922
Özkaynaklar74.263.18473.943.59891.065.771103.440.577
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.263.18473.943.59891.065.771103.440.577
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00-180.477-180.476
Hisse Senedi İhraç Primleri-33.498.285-33.498.28500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.1159.787.1159.787.1159.787.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-134.530.439-134.530.439-134.562.292-131.080.370
Dönem Net Kar/Zararı-9.373.647-9.863.605-12.001.933-3.481.922
Diğer Özsermaye Kalemleri121.878.440122.048.812108.023.358108.396.230
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR136.861.549131.819.833154.140.576154.711.890
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.076.85615.827.4238.252.41824.599.459
Satışların Maliyeti (-)-15.581.523-10.799.063-6.297.625-19.617.733
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.495.3335.028.3601.954.7934.981.726
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.495.3335.028.3601.954.7934.981.726
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.900.014-1.267.928-587.078-2.715.308
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.714.693-3.512.311-2.129.960-3.690.890
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-71.234-32.71400
Diğer Faaliyet Gelirleri5.598.1881.497.6831.572.1054.950.256
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.957.471-2.295.308-812.738-3.556.090
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.450.109-582.218-2.878-30.306
Net Faaliyet Kar/Zararı809.392215.407-762.245-1.424.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.278.4961.089.759664.2964.154.410
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.728.605507.541661.4184.124.104
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.208.333-4.577.703-4.246.989-6.083.695
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.278.4961.089.759664.2964.154.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.479.728-4.070.162-3.585.571-1.959.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.893.919-5.793.443-8.416.362-1.522.331
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.076-2.077-1.603-3.138
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.891.843-5.791.366-8.414.759-1.519.193
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.373.647-9.863.605-12.001.933-3.481.922
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.373.647-9.863.605-12.001.933-3.481.922
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.373.647-9.863.605-12.001.933-3.481.922
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.563.8141.038.367906.0912.345.881
Kıdem Tazminatı0325.5400270.615
Finansman Giderleri-7.208.333-4.577.703-4.246.989-6.083.695
Yurtiçi Satışlar26.531.15617.401.2308.865.71427.702.025
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.574.974-1.574.974-6.316.757989.565
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.574.974-1.574.974-6.316.757989.565
Net YPP (Hedge Dahil)-1.574.974-1.574.974-6.316.757989.565
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-74.539-238.2141.146.461-7.487.629
Düzeltme Öncesi Kar-9.373.647-9.863.605-12.001.933-3.481.923
Düzeltmeler:7.365.5676.739.64411.103.259-1.863.486
Amortisman & İtfa Payları1.563.8141.038.367906.0912.345.881
Karşılıklardaki Değişim487.141487.1410-296.034
Diğer Gelir/ Gider5.314.6125.214.13610.197.168-3.913.333
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.008.080-3.123.961-898.674-5.345.409
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1.111.3723.072.9592.045.135-500.506
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-896.708-51.0021.146.461-5.845.915
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit822.169-187.2120-1.641.714
Sabit Sermaye Yatırımları128.310128.31003.489.650
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit128.310128.31003.489.650
Serbest Nakit Akım53.771-109.9041.146.461-3.997.979
Finansal Borçlardaki Değişim-156.07471.262-1.174.105260.756
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit232.330232.32903.744.111
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit76.256303.591-1.174.1054.004.867
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış130.027193.687-27.6446.888
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim130.027193.687-27.6446.888
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler52.00252.00252.00245.114
Dönem Sonu Nakit182.029245.68924.35852.002

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 0,9 A/D 24,1 4,5 1,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi