SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.396 1.392 0,26
VIOP 1.496 1.491 0,34
USD/TRY 8,6559 8,6647 -0,10
BIST BANKS 1.248 1.239 0,73
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,60 1.764,28 0,13
BRENT 74,67 73,92 1,01

Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,94 1,23 0,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,8 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,991,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-9,9-12,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 130,8 mnTL
Net Borç 29,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,54 -2,68 3,81 -1,80
USD -4,66 -5,15 2,13 -15,94
Göreceli -1,63 0,56 7,74 4,18
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar26.733.37429.208.95623.801.78924.086.670
Nakit ve Nakit Benzerleri245.68924.35852.0021.334.056
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.054.0066.975.9612.715.2195.364.206
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0039.2190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.140.87320.792.92019.286.76616.351.337
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar292.8061.415.7171.708.5831.037.071
(Ara Toplam)26.733.37429.208.95623.801.78924.086.670
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar105.086.459124.931.620111.582.601107.295.166
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.03658.03558.03658.035
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller83.729.988105.316.63284.400.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.657.53319.556.95319.908.64099.269.292
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.792000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.559.11007.215.9257.967.839
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR131.819.833154.140.576135.384.390131.381.836
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.033.62839.092.96630.247.08649.093.784
Finansal Borçlar19.928.51020.554.47718.997.44030.786.263
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.308.6574.480.374910.1061.498.647
Diğer Borçlar2.482.6552.000.7921.207.657849.879
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.247.3036.437.7493.989.8734.687.206
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.0771.6052.050264
Borç Karşılıkları221.9610159.7400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.842.4655.617.9694.980.22011.271.525
(Ara Toplam)38.033.62839.092.96630.247.08649.093.784
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.842.60723.981.83921.024.2274.228.648
Finansal Borçlar9.983.17410.386.44310.842.9820
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.768.8354.568.9123.856.3234.228.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü03.270.86400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.090.5985.755.6206.324.9220
Özkaynaklar73.943.59891.065.77184.113.07778.059.404
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.943.59891.065.77184.113.07778.054.253
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-180.477-180.476-880.477
Hisse Senedi İhraç Primleri-33.498.2850-33.498.2850
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.1159.787.1159.787.1159.787.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-134.530.439-134.562.292-131.080.370-133.226.428
Dönem Net Kar/Zararı-9.863.605-12.001.933-3.481.922-956.961
Diğer Özsermaye Kalemleri122.048.812108.023.358122.567.01583.331.004
Azınlık Payları0005.151
TOPLAM KAYNAKLAR131.819.833154.140.576135.384.390131.381.836
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.827.4238.252.41824.599.45916.206.963
Satışların Maliyeti (-)-10.799.063-6.297.625-19.617.733-14.408.131
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.028.3601.954.7934.981.7261.798.832
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.028.3601.954.7934.981.7261.798.832
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.267.928-587.078-2.715.308-2.097.988
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.512.311-2.129.960-3.690.890-4.076.198
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-32.714000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.497.6831.572.1054.950.2566.798.313
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.295.308-812.738-3.556.090-837.528
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-582.218-2.878-30.3061.585.431
Net Faaliyet Kar/Zararı215.407-762.245-1.424.472-4.375.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.089.759664.2964.154.4105.931.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı507.541661.4184.124.1047.516.537
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.577.703-4.246.989-6.083.695-8.184.476
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.089.759664.2964.154.4105.931.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.070.162-3.585.571-1.959.591-667.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.793.443-8.416.362-1.522.331-290.492
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.077-1.603-3.138-1.089
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.791.366-8.414.759-1.519.193-289.403
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.863.605-12.001.933-3.481.922-958.431
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.863.605-12.001.933-3.481.922-958.431
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-1.470
Ana Ortaklık Payları-9.863.605-12.001.933-3.481.922-956.961
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.038.367906.0912.345.8811.808.353
Kıdem Tazminatı325.5400270.6150
Finansman Giderleri-4.577.703-4.246.989-6.083.695-8.184.476
Yurtiçi Satışlar17.401.2308.865.71427.702.02518.724.738
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.574.974-6.316.757989.565-5.281.102
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.574.974-6.316.757989.565-5.281.102
Net YPP (Hedge Dahil)-1.574.974-6.316.757989.565-5.281.102

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 1,1 A/D A/D 4,9 1,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi