SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKA 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
ALTIN 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,06 1,8 0,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 9,2 8,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar103,478,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-3,5-1,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 10,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,3
Piyasa Değeri 216,0 mnTL
Net Borç 29,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,56 20,00 65,14 62,16
USD 0,80 18,53 54,19 47,83
Göreceli 2,25 23,18 85,49 71,87
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar23.801.78924.086.67020.152.60322.621.159
Nakit ve Nakit Benzerleri52.0021.334.056182.66973.464
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.715.2195.364.2061.090.5792.309.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.219000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.286.76616.351.33717.537.29119.667.333
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.708.5831.037.0711.342.064570.825
(Ara Toplam)23.801.78924.086.67020.152.60322.621.159
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar130.910.101107.295.166107.919.999108.035.996
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.03658.03538.92338.923
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller105.875.000000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.908.64099.269.29299.853.203100.379.672
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.068.4257.967.8398.027.8737.617.401
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR154.711.890131.381.836128.072.602130.657.155
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler30.247.08649.093.78448.664.52548.043.397
Finansal Borçlar18.997.44030.786.26331.152.96030.399.477
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar910.1061.498.6471.201.3672.069.448
Diğer Borçlar1.207.657849.8791.649.0382.541.502
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.989.8734.687.2062.712.1652.526.509
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.0502640823
Borç Karşılıkları159.7400607.0760
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.980.22011.271.52511.341.91910.505.638
(Ara Toplam)30.247.08649.093.78448.664.52548.043.397
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler21.024.2274.228.6484.004.6634.291.491
Finansal Borçlar10.842.982000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.856.3234.228.64800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.324.92204.004.6634.291.491
Özkaynaklar103.440.57778.059.40475.403.41478.322.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.440.57778.054.25375.400.25178.319.135
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-180.476-880.477-2.630.476-4.916.773
Hisse Senedi İhraç Primleri-33.498.28500-29.795.705
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.1159.787.1159.787.1159.787.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-131.080.370-133.226.428-133.226.428-133.226.428
Dönem Net Kar/Zararı-3.481.922-956.961-4.552.581-829.350
Diğer Özsermaye Kalemleri141.894.51583.331.00486.022.621117.300.276
Azınlık Payları05.1513.1633.132
TOPLAM KAYNAKLAR154.711.890131.381.836128.072.602130.657.155
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.599.45916.206.9637.514.9434.884.106
Satışların Maliyeti (-)-19.617.733-14.408.131-6.434.749-4.187.339
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.981.7261.798.8321.080.194696.767
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.981.7261.798.8321.080.194696.767
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.715.308-2.097.988-1.317.528-676.299
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.690.890-4.076.198-1.622.485-1.800.045
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.950.2566.798.3132.570.7076.517.028
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.556.090-837.528-1.655.298-488.304
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-30.3061.585.431-944.4104.249.147
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.424.472-4.375.354-1.859.819-1.779.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.154.4105.931.1063711.148.773
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.124.1047.516.537-944.0395.397.920
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.083.695-8.184.476-3.456.911-5.711.558
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.154.4105.931.1063711.148.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.959.591-667.939-4.400.950-313.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.522.331-290.492-155.049-516.161
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.138-1.089-380-823
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.519.193-289.403-154.669-515.338
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-3.481.922-958.431-4.555.999-829.799
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-3.481.922-958.431-4.555.999-829.799
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0-1.470-418-449
Ana Ortaklık Payları-3.481.922-956.961-4.555.581-829.350
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.345.8811.808.3531.224.442697.974
Kıdem Tazminatı270.615000
Finansman Giderleri-6.083.695-8.184.476-3.456.911-5.711.558
Yurtiçi Satışlar27.702.02518.724.7388.500.8565.159.599
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu989.565-5.281.102781.3835.503.360
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu989.565-5.281.102781.3835.503.360
Net YPP (Hedge Dahil)989.565-5.281.102781.3835.503.360

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 1,8 A/D A/D 10,0 2,1 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi