SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8801 28,8819 -0,01
BIST BANKS 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
GOLD 2.019,65 2.019,13 0,03
BRENT 77,03 78,03 -1,28

Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,79 4,93 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,9 10,0 9,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar418,4431,1
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr73,179,2

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 2,3
FD/FAVÖK 7,5
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 17,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 480,0 mnTL
Net Borç 28,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 98,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,44 -1,23 -27,93
USD -0,07 4,47 -3,01 -53,32
Göreceli 0,37 4,91 -5,54 -50,72
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar50.474.00147.621.70035.977.89043.219.190
Nakit ve Nakit Benzerleri28.21185.84425.99514.839
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.001.21219.930.73115.326.06523.926.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.556.82713.401.026337.541434.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.827.0365.387.24620.024.35018.762.841
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.060.7158.816.853263.93980.431
(Ara Toplam)50.474.00147.621.70035.977.89043.219.190
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar448.573.317464.502.295459.310.360392.468.790
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar040.99040.99040.990
Finansal Yatırımlar40.990000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller48.495.00048.495.00048.495.00012.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar346.058.388363.048.754343.332.092350.243.487
Şerefiye15.656.801015.656.80115.656.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.264.46851.921.26951.199.493123.430
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.571.139509.751585.98426.392.082
Diğer Duran Varlıklar486.531486.53100
TOPLAM VARLIKLAR499.047.318512.123.995495.288.250435.687.980
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler67.626.95774.852.39750.054.73750.848.384
Finansal Borçlar28.207.56028.207.56016.742.75216.742.752
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.512.5496.766.3076.501.0472.981.913
Diğer Borçlar17.115.12219.334.7326.218.9346.116.248
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.112.2932.440.8463.674.8458.229.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları395.993395.993395.9939.109.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.283.44017.706.95916.521.1667.668.300
(Ara Toplam)67.626.95774.852.39750.054.73750.848.384
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.990.6836.215.87718.307.95422.258.777
Finansal Borçlar0011.464.80811.464.808
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0002.916.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0153.256780.5261.959.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü99.779145.369145.3690
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.890.9045.917.2525.917.2515.917.251
Özkaynaklar418.429.678431.055.721426.925.559362.580.819
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar418.429.678431.055.721426.925.559362.580.819
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000-33.984.816
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.662.15615.662.15415.662.15415.662.154
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-126.739.885-130.394.886-130.394.886-216.089.111
Dönem Net Kar/Zararı73.062.85479.236.80074.150.201142.034.558
Diğer Özsermaye Kalemleri336.444.553346.551.653347.508.090334.958.034
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR499.047.318512.123.995495.288.250435.687.980
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.261.11618.346.2111.033.03566.402.199
Satışların Maliyeti (-)-22.063.605-17.059.256-952.695-50.578.743
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.197.5111.286.95580.34015.823.456
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.197.5111.286.95580.34015.823.456
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-21.767-21.767-19.567-1.184.704
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.892.491-3.460.231-2.830.590-9.374.057
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri256.491240.491175.0002.486.049
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-13.325.700-12.107.569-10.268.790-8.724.561
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-18.785.956-14.062.121-12.863.607-973.817
Net Faaliyet Kar/Zararı-5.716.747-2.195.043-2.769.8175.264.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-18.785.956-14.062.121-12.863.607-973.817
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler64.11564.11664.1165.356.872
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-58.704-28.390-164.458-4.828.936
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.780.545-14.026.395-12.963.949-445.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)91.843.39993.263.19587.114.150142.480.439
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)91.843.39993.263.19587.114.150142.480.439
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI73.062.85479.236.80074.150.201142.034.558
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)73.062.85479.236.80074.150.201142.034.558
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları73.062.85479.236.80074.150.201142.034.558
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri-27.005.2661.359.91527.005.266100.430.151
Kıdem Tazminatı362.167268.662163.000179.286
Finansman Giderleri-58.704-28.390-164.458-4.828.936
Yurtiçi Satışlar23.643.07618.248.1711.035.91522.460.834
Yurtdışı Satışlar00034.049.501
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-256.918-203.57511.1561.945.156
Düzeltme Öncesi Kar73.062.85479.236.80074.150.201142.034.558
Düzeltmeler:-65.883.260-90.535.768-70.324.354-108.758.370
Amortisman & İtfa Payları0-1.359.91527.005.266-100.430.151
Karşılıklardaki Değişim-12.110.6090-10.215.470-8.007.458
Diğer Gelir/ Gider-53.772.651-89.175.853-87.114.150-320.761
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)7.179.594-11.298.9683.825.84733.276.188
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.435.96411.095.393-3.814.143-31.331.032
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-256.370-203.57511.7041.945.156
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-5480-5480
Sabit Sermaye Yatırımları277.300277.3000-1.687.083
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit277.300277.3000-1.687.083
Serbest Nakit Akım20.38273.72511.156258.073
Finansal Borçlardaki Değişim000-1.229.904
Temettü Ödemeleri0-2.72000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.010000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-7.010-2.7200-1.229.904
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış13.37271.00511.156-971.831
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi000873.765
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim13.37271.00511.156-98.066
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.83914.83914.839112.905
Dönem Sonu Nakit28.21185.84425.99514.839

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 4,0 2,3 7,5 17,3 1,1 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi