SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.391 0,54
VIOP 1.514 1.501 0,90
USD/TRY 8,7951 8,7700 0,29
BIST BANKA 1.196 1.189 0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.603 15.448 1,00
ALTIN 1.784,34 1.783,06 0,07
BRENT 74,77 74,87 -0,13

Birko Mensucat Hisse Senedi | BRKO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,04 1,8 0,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 9,2 8,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birko Mensucat
Kuruluş 01.01.1953
Faal Alanı Tekstil pamuk ipliği üretimi
Telefon (0388)2250000
Faks (0388)2250010
Adres Niğde OSB Bor Yolu 7. Km Birko Cad. No: 288 Niğde

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar91,1103,4
Ödenmiş Sermaye120,0120,0
Net Kâr-12,0-3,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 133,2 mnTL
Net Borç 30,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,31 6,73 -3,48 0,00
USD -5,29 1,62 -7,88 -15,28
Göreceli -4,82 10,98 0,20 5,60
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar29.208.95623.801.78924.086.67020.152.603
Nakit ve Nakit Benzerleri24.35852.0021.334.056182.669
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.975.9612.715.2195.364.2061.090.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar039.21900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.792.92019.286.76616.351.33717.537.291
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.415.7171.708.5831.037.0711.342.064
(Ara Toplam)29.208.95623.801.78924.086.67020.152.603
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar124.931.620130.910.101107.295.166107.919.999
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.03558.03658.03538.923
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller105.316.632105.875.00000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.556.95319.908.64099.269.29299.853.203
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı05.068.4257.967.8398.027.873
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR154.140.576154.711.890131.381.836128.072.602
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.092.96630.247.08649.093.78448.664.525
Finansal Borçlar20.554.47718.997.44030.786.26331.152.960
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.480.374910.1061.498.6471.201.367
Diğer Borçlar2.000.7921.207.657849.8791.649.038
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.437.7493.989.8734.687.2062.712.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.6052.0502640
Borç Karşılıkları0159.7400607.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.617.9694.980.22011.271.52511.341.919
(Ara Toplam)39.092.96630.247.08649.093.78448.664.525
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.981.83921.024.2274.228.6484.004.663
Finansal Borçlar10.386.44310.842.98200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.568.9123.856.3234.228.6480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.270.864000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.755.6206.324.92204.004.663
Özkaynaklar91.065.771103.440.57778.059.40475.403.414
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.065.771103.440.57778.054.25375.400.251
Ödenmiş Sermaye120.000.000120.000.000120.000.000120.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-180.477-180.476-880.477-2.630.476
Hisse Senedi İhraç Primleri0-33.498.28500
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.1159.787.1159.787.1159.787.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-134.562.292-131.080.370-133.226.428-133.226.428
Dönem Net Kar/Zararı-12.001.933-3.481.922-956.961-4.552.581
Diğer Özsermaye Kalemleri108.023.358141.894.51583.331.00486.022.621
Azınlık Payları005.1513.163
TOPLAM KAYNAKLAR154.140.576154.711.890131.381.836128.072.602
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.252.41824.599.45916.206.9637.514.943
Satışların Maliyeti (-)-6.297.625-19.617.733-14.408.131-6.434.749
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.954.7934.981.7261.798.8321.080.194
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.954.7934.981.7261.798.8321.080.194
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-587.078-2.715.308-2.097.988-1.317.528
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.129.960-3.690.890-4.076.198-1.622.485
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.572.1054.950.2566.798.3132.570.707
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-812.738-3.556.090-837.528-1.655.298
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.878-30.3061.585.431-944.410
Net Faaliyet Kar/Zararı-762.245-1.424.472-4.375.354-1.859.819
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler664.2964.154.4105.931.106371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı661.4184.124.1047.516.537-944.039
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.246.989-6.083.695-8.184.476-3.456.911
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler664.2964.154.4105.931.106371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.585.571-1.959.591-667.939-4.400.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.416.362-1.522.331-290.492-155.049
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.603-3.138-1.089-380
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.414.759-1.519.193-289.403-154.669
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.001.933-3.481.922-958.431-4.555.999
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.001.933-3.481.922-958.431-4.555.999
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00-1.470-418
Ana Ortaklık Payları-12.001.933-3.481.922-956.961-4.555.581
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri906.0912.345.8811.808.3531.224.442
Kıdem Tazminatı0270.61500
Finansman Giderleri-4.246.989-6.083.695-8.184.476-3.456.911
Yurtiçi Satışlar8.865.71427.702.02518.724.7388.500.856
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-6.316.757989.565-5.281.102781.383
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.316.757989.565-5.281.102781.383
Net YPP (Hedge Dahil)-6.316.757989.565-5.281.102781.383

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKO 1,1 A/D A/D 5,9 1,5 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi