SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 ZOREN | Zorlu Enerji

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Hisse Önerisi

G.G.
  • Tarihi 03.02.2017
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Aslı Özata Kumbaracı

Bu hisse için öneri açıklaması bulunmamaktadır.

Önceki Öneri Tarihi 13.12.2016
Önceki Hedef Fiyat 1,55
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 1,2472 0,1172
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2 98 97

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2

Şirket Künyesi

Ünvanı Zorlu Enerji
Kuruluş 21.06.1993
Faal Alanı Zorlu Enerji 738MW kurulu kapasitesi ile elektrik piyasasında önemli oyuncularındandır. Şirket ayrıca elektrik ticareti faaliyetinde bulunmaktadır.
Telefon (0212)4562300
Faks (0212)4220099
Adres Levent 199. Büyükdere Cad. No:199 Şişli-İstanbul TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar581.003.000655.683.000
Ödenmiş Sermaye750.000.000750.000.000
Net Kâr-126.236.000-59.470.000

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 575.036.000 TL
FAVÖK 250.384.000 TL
Net Kar -267.376.000 TL
FD/Satışlar 11,8
FD/FAVÖK 27,0
F/K -8,8
PD/DD 3,1
Satışlar 1.106.678.767 TL
FAVÖK 403.109.514 TL
Net Kar -227.286.555 TL
FD/Satışlar 6,1
FD/FAVÖK 16,8
F/K -10,3
PD/DD 4,4
Satışlar 1.133.085.255 TL
FAVÖK 561.946.761 TL
Net Kar -141.177.848 TL
FD/Satışlar 6,0
FD/FAVÖK 12,0
F/K -16,6
PD/DD 6,1
Satışlar 1.461.975.621 TL
FAVÖK 841.903.811 TL
Net Kar 175.430.880 TL
FD/Satışlar 4,6
FD/FAVÖK 8,0
F/K 13,3
PD/DD 4,2

Cari Oranlar

F/K -189,2
FD/FAVÖK 18,9
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 7,3
Yabancı Oranı (%) 6,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,2 / 7,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,68 0,86 -9,30 -11,47
USD 0,79 9,31 -25,77 -1,40
Göreceli -1,05 -4,21 -22,72 0,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
ZOREN 1,17
-227,3
1.106,7
403,1
534,3
6.275,0
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-65,7
-14,1
-3,5
-56,8
221,7
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
ZOREN 03.02.2017 G.G. 0,00 SAT 1,55 -1,55 SAT 1,63 -1,63
Kod Kapanış Fiyat Temettü Verim (%) Hisse Başı TL Dağıtma Oranı (%) Tahmin/
Gerçekleşen
ZOREN 1,17
0,00
0,00
0,0000
0,0000
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
ZOREN 575,0 -267,4 250,4 Açıklanan
ZOREN 1.106,7 -227,3 403,1 Tahmin
ZOREN 1.133,1 -141,2 561,9 Tahmin
ZOREN 1.462,0 175,4 841,9 Tahmin
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
ZOREN -8,8 27,0 11,8 3,1 Açıklanan
ZOREN -10,3 16,8 6,1 4,4 Tahmin
ZOREN -16,6 12,0 6,0 6,1 Tahmin
ZOREN 13,3 8,0 4,6 4,2 Tahmin
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
ZOREN24.06.20050,810,036419
ZOREN24.06.20050,810,036419

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar858.732.000901.702.000740.571.000805.748.000
Nakit ve Nakit Benzerleri62.179.000117.402.00057.611.000158.546.000
Finansal Yatırımlar100.000100.00000
Ticari Alacaklar136.735.000146.218.000124.064.000106.581.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar567.419.000569.822.000492.097.000495.851.000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar56.947.00068.160.00066.799.00044.770.000
(Ara Toplam)823.380.000901.702.000740.571.000805.748.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar35.352.000000
Duran Varlıklar4.984.248.0004.915.409.0004.856.022.0004.872.348.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar631.918.000600.285.000571.362.000576.992.000
Finansal Yatırımlar246.000246.000246.000246.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar170.262.000153.738.000168.839.000183.409.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar4.070.760.0004.041.923.0004.025.325.0004.023.061.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.013.00022.536.00019.239.00019.507.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.000.0001.020.0001.111.000869.000
Diğer Duran Varlıklar87.049.00095.661.00069.900.00068.264.000
TOPLAM VARLIKLAR5.842.980.0005.817.111.0005.596.593.0005.678.096.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.939.370.0002.111.553.0001.895.252.0002.044.489.000
Finansal Borçlar1.681.471.0001.800.505.0001.511.742.0001.512.637.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar161.286.000162.716.000246.043.000281.468.000
Diğer Borçlar75.525.00074.615.00074.014.000177.814.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0334.0001.379.000585.000
Borç Karşılıkları457.000516.000451.000449.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.631.00072.867.00061.623.00071.536.000
(Ara Toplam)1.939.370.0002.111.553.0001.895.252.0002.044.489.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.323.369.0003.050.544.0002.978.515.0002.881.629.000
Finansal Borçlar2.803.193.0002.637.677.0002.526.416.0002.636.422.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.896.0007.683.0000326.000
Diğer Borçlar404.664.000277.014.000327.934.000128.777.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları949.0001.170.000998.000826.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü90.283.000103.312.000102.131.00098.719.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18.384.00023.688.00021.036.00016.559.000
Özkaynaklar580.241.000655.014.000722.826.000751.978.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar581.003.000655.683.000723.431.000752.589.000
Ödenmiş Sermaye750.000.000750.000.000750.000.000750.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri273.000273.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları98.106.00082.220.00080.423.000105.010.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.897.0007.897.0007.897.0007.897.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.110.665.000-1.124.042.000-1.133.541.000-886.383.000
Dönem Net Kar/Zararı-126.236.000-59.470.000-13.879.000-263.407.000
Diğer Özsermaye Kalemleri961.628.000998.805.0001.032.531.0001.039.472.000
Azınlık Payları-762.000-669.000-605.000-611.000
TOPLAM KAYNAKLAR5.842.980.0005.817.111.0005.596.593.0005.678.096.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri866.070.000555.029.000244.521.000575.036.000
Satışların Maliyeti (-)-658.346.000-425.868.000-191.691.000-431.672.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)207.724.000129.161.00052.830.000143.364.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)207.724.000129.161.00052.830.000143.364.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.777.000-4.995.000-2.098.000-655.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-27.792.000-19.146.000-7.992.000-36.833.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.145.00018.822.000491.00014.301.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.660.000-2.237.000-2.099.000-2.659.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)190.640.000121.605.00041.132.000117.518.000
Net Faaliyet Kar/Zararı173.155.000105.020.00042.740.000105.876.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1.161.000-7.173.0006.950.00016.824.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler128.436.00093.521.00087.384.000481.329.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-447.422.000-258.707.000-147.526.000-901.243.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.589.000379.000131.000918.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.918.000-50.375.000-11.929.000-284.654.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.469.000-9.153.000-1.944.00016.899.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-721.000-1.346.000-1.399.000-1.131.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-748.000-7.807.000-545.00018.030.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-126.387.000-59.528.000-13.873.000-267.755.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-126.387.000-59.528.000-13.873.000-267.755.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-151.000-58.0006.000-379.000
Ana Ortaklık Payları-126.236.000-59.470.000-13.879.000-267.376.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri146.346.00097.172.00046.246.000144.508.000
Kıdem Tazminatı123.0000172.000119.000
Finansman Giderleri-447.422.000-258.707.000-147.526.000-901.243.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.610.703.000-2.444.956.000-2.455.428.000-2.276.072.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.578.110.000-2.406.455.000-2.417.612.000-2.243.496.000
Net YPP (Hedge Dahil)-2.610.703.000-2.482.039.000-2.490.034.000-2.313.731.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZOREN 1,2 A/D 18,8 7,3 4,0 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZOREN 1,17 6,06 6,03 -2,31 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
ZOREN 1,17 A/D 16,8 172,06 4,4 326,65
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ZOREN A/D 16,8 -16,50 4,4 105,62
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.