SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 90.237 88.059 2,47
VIOP 107.902 105.354 2,42
USD/TRY 6,5724 6,5755 -0,05
BIST BANKA 119.163 115.886 2,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.816 9.633 1,90
ALTIN 1.616,29 1.621,49 -0,32
BRENT 27,00 26,42 2,20

 Zorlu Enerji Hisse Senedi | ZOREN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,96 1,75 0,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,4 213,7 204,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 0,2 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Zorlu Enerji
Kuruluş 21.06.1993
Faal Alanı Zorlu Enerji 738MW kurulu kapasitesi ile elektrik piyasasında önemli oyuncularındandır. Şirket ayrıca elektrik ticareti faaliyetinde bulunmaktadır.
Telefon (0212)4562300
Faks (0212)4220099
Adres Levent 199. Büyükdere Cad. No:199 Şişli-İstanbul TÜRKİYE

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.751,82.000,4
Ödenmiş Sermaye2.000,02.000,0
Net Kâr-138,7-46,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,7
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,7
Yabancı Oranı (%) 5,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,4 / 5,9
Piyasa Değeri 2.040,0 mnTL
Net Borç 11.940,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 6,25 -23,31 -37,42
USD -2,18 7,39 -26,72 -42,98
Göreceli -0,90 1,65 -7,69 -18,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,23 2.972.619 19
ZOREN23.06.20050,810,03643,643,232.972.61919

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.257.831.0003.262.137.0003.314.315.0003.091.078.000
Nakit ve Nakit Benzerleri832.715.000345.568.000389.972.000232.542.000
Finansal Yatırımlar10.008.000011.391.0000
Ticari Alacaklar903.943.000806.879.000668.483.000775.824.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.307.725.0001.048.352.0001.171.930.000979.050.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar62.975.00068.524.00093.177.0009.411.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar515.183.000363.418.000385.922.000472.352.000
(Ara Toplam)3.632.549.0002.632.741.0002.720.875.0002.469.179.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar625.282.000629.396.000593.440.000621.899.000
Duran Varlıklar14.417.939.00014.467.248.00014.011.122.00013.896.378.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.164.796.0001.656.404.0001.502.956.0001.301.339.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar246.000246.000246.000246.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar532.402.000490.997.000446.167.000444.777.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları48.534.00046.718.00080.238.00030.835.000
Maddi Duran Varlıklar8.555.733.0009.173.477.0008.717.686.0008.870.565.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.577.844.0001.592.422.0001.612.989.0001.628.101.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı369.751.000286.813.000331.464.000314.994.000
Diğer Duran Varlıklar2.168.633.0001.220.171.0001.319.376.0001.305.521.000
TOPLAM VARLIKLAR18.675.770.00017.729.385.00017.325.437.00016.987.456.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.382.337.0007.442.885.0006.913.540.0006.213.284.000
Finansal Borçlar4.768.182.0004.192.400.0004.155.975.0003.434.215.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.122.545.0001.831.657.0001.361.182.0001.361.058.000
Diğer Borçlar822.921.000773.415.000741.728.000713.751.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)65.222.00022.039.00081.076.000117.663.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31.006.00016.658.00016.229.00010.185.000
Borç Karşılıkları11.141.00011.917.00014.601.00013.710.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler156.357.000183.359.000127.865.000131.423.000
(Ara Toplam)7.977.374.0007.031.445.0006.498.656.0005.782.005.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler404.963.000411.440.000414.884.000431.279.000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.653.894.0008.394.077.0008.640.502.0008.740.535.000
Finansal Borçlar8.014.776.0007.674.933.0007.975.935.0008.094.856.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar17.012.00016.241.00018.489.00018.773.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)868.00056.667.00056.657.00056.651.000
Uzun vadeli karşılıklar32.584.00029.287.00025.718.00025.167.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü476.805.000478.942.000445.835.000477.833.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler111.849.000138.007.000117.868.00067.255.000
Özkaynaklar1.639.539.0001.892.423.0001.771.395.0002.033.637.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.751.824.0002.000.369.0001.875.392.0002.131.479.000
Ödenmiş Sermaye2.000.000.0002.000.000.0002.000.000.0002.000.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları372.298.000325.838.000319.084.000338.167.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.897.0007.897.0007.897.0007.897.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.280.262.000-1.329.808.000-1.377.521.000-1.428.855.000
Dönem Net Kar/Zararı-138.715.000-46.222.000-18.113.00035.806.000
Diğer Özsermaye Kalemleri790.606.0001.042.664.000944.045.0001.178.464.000
Azınlık Payları-112.285.000-107.946.000-103.997.000-97.842.000
TOPLAM KAYNAKLAR18.675.770.00017.729.385.00017.325.437.00016.987.456.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri8.361.136.0005.477.175.0003.611.112.0001.870.843.000
Satışların Maliyeti (-)-6.800.007.000-4.259.925.000-2.854.166.000-1.482.172.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.561.129.0001.217.250.000756.946.000388.671.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.561.129.0001.217.250.000756.946.000388.671.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-56.420.000-40.446.000-26.098.000-13.049.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-202.562.000-162.119.000-91.594.000-40.072.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri322.573.000250.895.000165.447.00089.471.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-203.898.000-131.276.000-93.146.000-45.498.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.420.822.0001.134.304.000711.555.000379.523.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.302.147.0001.014.685.000639.254.000335.550.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.943.00029.570.00029.570.00013.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar64.302.00048.293.0006.675.00022.222.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.515.067.0001.212.167.000747.800.000401.758.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler654.428.000456.808.000359.497.000263.531.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.234.621.000-1.621.211.000-1.093.664.000-606.571.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler29.943.00029.570.00029.570.00013.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-65.126.00047.764.00013.633.00058.718.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-92.800.000-108.858.000-42.669.000-27.680.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-71.686.000-49.382.000-33.492.000-16.656.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-21.114.000-59.476.000-9.177.000-11.024.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-157.926.000-61.094.000-29.036.00031.038.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-157.926.000-61.094.000-29.036.00031.038.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-19.211.000-14.872.000-10.923.000-4.768.000
Ana Ortaklık Payları-138.715.000-46.222.000-18.113.00035.806.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri517.639.000383.384.000257.523.000126.274.000
Kıdem Tazminatı6.436.0005.009.0005.009.0003.279.000
Finansman Giderleri-2.234.621.000-1.621.211.000-1.093.664.000-606.571.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.355.357.000-4.420.015.000-6.961.375.000-7.292.714.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-7.371.812.000-6.858.850.000-6.995.910.000-7.329.791.000
Net YPP (Hedge Dahil)-7.767.726.000-7.217.418.000-7.360.894.000-7.683.438.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ZOREN 1,0 A/D 7,7 1,7 1,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ZOREN 1,02 5,91 5,87 -4,39 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi