SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.734 96.579 -0,87
VIOP 119.260 120.570 -1,09
USD/TRY 5,5795 5,5664 0,24
BIST BANKS 132.731 136.738 -2,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.563 11.413 1,31
GOLD 1.513,47 1.523,18 -0,64
BRENT 58,69 58,23 0,79

 Yesil Yapi Hisse Senedi | YYAPI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,23 0,27 0,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 6,8 6,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yesil Yapi
Kuruluş 04.10.1979
Faal Alanı inşaat ve bayindirlik işleri, bina yapim ve onarimi
Telefon (0212)482110
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu n:15 K: 12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar355,3346,6
Ödenmiş Sermaye232,7232,7
Net Kâr8,5-15,2

Cari Değerler

F/K 23,5
FD/FAVÖK 3,8
PD/DD 0,2
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 1,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 60,5 mnTL
Net Borç 23,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 4,00 0,00 0,00
USD 0,54 2,88 2,88 -4,68
Göreceli 0,88 7,98 2,40 -4,66
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YYAPI0,000,00000,000,00 0 A/D
YYAPI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar283.604.896259.184.049341.368.177347.134.712
Nakit ve Nakit Benzerleri2.420.6892.292.7842.193.9572.082.228
Finansal Yatırımlar1.671.2871.738.6671.671.7986.125.378
Ticari Alacaklar65.816.19870.332.90352.514.71278.307.572
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar160.792.716125.583.871143.849.066145.360.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar21.388.06821.388.06821.349.26919.816.518
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.515.93837.847.756119.789.37595.442.441
(Ara Toplam)283.604.896259.184.049341.368.177347.134.712
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar274.269.812293.941.067297.972.884308.070.296
Ticari Alacaklar001.5954.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar686.158686.158612.081612.081
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar123.063.688120.720.635137.525.217147.263.488
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller66.141.80088.039.87780.584.03581.094.035
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.625.08410.739.0225.491.3165.607.847
Şerefiye35.865.87335.865.87335.865.87335.865.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.911.10622.913.39922.915.74222.917.089
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar14.976.10314.976.10314.977.02514.705.660
TOPLAM VARLIKLAR557.874.708553.125.116639.341.061655.205.008
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler193.261.673196.948.248275.865.553287.228.331
Finansal Borçlar27.810.17536.554.66622.818.51068.804.925
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar32.700.85735.041.08437.996.64628.968.328
Diğer Borçlar55.337.81152.062.84280.790.01774.830.426
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)62.651.551000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü973104.05800
Borç Karşılıkları5.052.2605.084.3283.955.7924.061.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.708.04668.101.270130.304.588110.563.529
(Ara Toplam)193.261.673196.948.248275.865.553287.228.331
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.551.2947.605.6854.580.0703.799.657
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar9.3649.364461.8649.364
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar339.040402.217451.072849.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.202.8907.194.1043.667.1342.940.467
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar357.061.741348.571.183358.895.438364.177.020
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.256.665346.558.240357.171.821362.665.402
Ödenmiş Sermaye232.707.815232.707.815232.707.815232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-50.804-50.804-50.804-50.804
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler290.571.261290.571.261290.571.261290.571.261
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-176.977.760-162.015.397-162.015.397-162.015.397
Dönem Net Kar/Zararı8.482.983-15.177.805-4.564.224929.357
Diğer Özsermaye Kalemleri523.170523.170523.170523.170
Azınlık Payları1.805.0762.012.9431.723.6171.511.618
TOPLAM KAYNAKLAR557.874.708553.125.116639.341.061655.205.008
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri840.891111.816.621109.587.33794.777.946
Satışların Maliyeti (-)-672.149-86.676.274-85.431.425-71.137.002
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)168.74225.140.34724.155.91223.640.944
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)168.74225.140.34724.155.91223.640.944
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-783.140-2.284.124-1.537.599-966.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.581.21015.521.06814.591.1156.089.111
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-842.772-22.464.959-15.676.659-13.598.013
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)124.04015.912.33221.532.76915.166.004
Net Faaliyet Kar/Zararı-614.39822.856.22322.618.31322.674.906
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.308.4627.490.396164.5540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-67.380-6.088.909-6.155.778-3.586.380
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar2.343.053-24.799.938-7.995.3561.742.915
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.708.175-7.486.11900
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler10.166.64829.003.60916.629.29010.050.763
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.374.505-28.516.787-24.481.549-19.124.457
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.241.0821.401.487-5.991.224-3.586.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.500.318-6.999.297-306.0704.248.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.760-7.691.948-4.060.920-3.334.253
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-973-104.05800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.787-7.587.890-4.060.920-3.334.253
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI8.490.558-14.691.245-4.366.990914.592
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)8.490.558-14.691.245-4.366.990914.592
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları7.575486.560197.234-14.765
Ana Ortaklık Payları8.482.983-15.177.805-4.564.224929.357
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri116.220474.044355.195236.328
Kıdem Tazminatı68.256414.324451.072125.074
Finansman Giderleri-7.374.505-28.516.787-24.481.549-19.124.457
Yurtiçi Satışlar693.36956.525.59256.179.05656.220.210
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.736.80213.204.62826.159.7854.763.522
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu15.736.80213.204.62826.159.78519.919.340
Net YPP (Hedge Dahil)15.736.80213.204.62826.159.7854.763.522
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YYAPI 0,3 23,5 3,8 0,9 0,2 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YYAPI 0,26 1,18 1,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi