SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 YUNSA | Yünsa

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,25 2,68 0,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 4 4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Yünsa
Kuruluş 15.06.1973
Faal Alanı Yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlaması.
Telefon (0212)3858700
Faks (0212)2825067
Adres Sabancı Center, K.19-20 34330 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45.134.52470.820.885
Ödenmiş Sermaye29.160.00029.160.000
Net Kâr-34.106.592-11.720.975

Cari Oranlar

F/K -2,1
FD/FAVÖK -25,7
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,47 2,04 -7,41 -12,03
USD -3,21 6,21 -25,07 -3,82
Göreceli -4,94 -4,58 -23,45 0,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
YUNSA29.03.20163,510,100060
YUNSA30.03.20159,370,600055
YUNSA31.03.20149,980,460086
YUNSA27.03.20133,970,224085
YUNSA02.05.20120,970,04128
YUNSA13.04.20078,370,185047
YUNSA14.04.20069,170,200087
YUNSA11.04.20056,000,093047
YUNSA15.04.200312,390,415176
YUNSA12.04.20023,790,577889
YUNSA01.05.20015,600,672086
YUNSA28.04.20001,000,19000
YUNSA28.05.19993,860,27000
YUNSA26.05.19983,350,28500
YUNSA26.05.19974,860,18000
YUNSA29.03.20163,510,100060
YUNSA30.03.20159,370,600055
YUNSA31.03.20149,980,460086
YUNSA27.03.20133,970,224085
YUNSA02.05.20120,970,04128
YUNSA13.04.20078,370,185047
YUNSA14.04.20069,170,200087
YUNSA11.04.20056,000,093047
YUNSA15.04.200312,390,415176
YUNSA12.04.20023,790,577889
YUNSA01.05.20015,600,672086
YUNSA28.04.20001,000,19000
YUNSA28.05.19993,860,27000
YUNSA26.05.19983,350,28500
YUNSA26.05.19974,860,18000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar174.790.751210.335.050225.420.863234.101.527
Nakit ve Nakit Benzerleri2.651.3121.561.6121.129.859989.575
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.188.55085.602.22791.723.770101.783.440
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.136.552768.042843.1071.728.937
Stoklar82.396.034106.657.812112.088.748110.154.261
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.418.30315.745.35719.635.37919.445.314
(Ara Toplam)174.790.751210.335.050225.420.863234.101.527
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar80.381.62073.093.62673.049.14970.618.271
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar50.563.91251.772.42953.508.41251.401.456
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.914.32815.513.91515.212.60614.839.713
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı14.639.8105.467.3724.120.0214.217.387
Diğer Duran Varlıklar263.570339.910208.110159.715
TOPLAM VARLIKLAR255.172.371283.428.676298.470.012304.719.798
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler145.010.736199.319.150202.732.760206.267.665
Finansal Borçlar102.088.100154.921.361158.511.129157.523.290
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.334.40131.752.75636.852.86140.703.765
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları000200.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.588.23512.645.0337.368.7707.840.610
(Ara Toplam)145.010.736199.319.150202.732.760206.267.665
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler65.027.11113.288.64113.320.18912.687.520
Finansal Borçlar53.793.550000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları11.233.56113.288.64113.320.18912.687.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar45.134.52470.820.88582.417.06385.764.613
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.134.52470.820.88582.417.06385.764.613
Ödenmiş Sermaye29.160.00029.160.00029.160.00029.160.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0092.9570
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları000593.661
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21.978.54921.481.40221.481.40321.481.403
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.680.7531.929.3261.929.3261.929.326
Dönem Net Kar/Zararı-34.106.592-11.720.975-2.783.3211.638.795
Diğer Özsermaye Kalemleri26.421.81429.971.13232.536.69830.961.428
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR255.172.371283.428.676298.470.012304.719.798
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri247.008.760190.054.152133.580.38573.853.230
Satışların Maliyeti (-)-214.507.931-151.504.003-103.952.080-57.024.032
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.500.82938.550.14929.628.30516.829.198
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.500.82938.550.14929.628.30516.829.198
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31.058.747-22.303.016-15.239.435-7.625.643
Genel Yönetim Giderleri (-)-21.729.928-13.620.702-9.636.340-4.384.073
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.312.763-992.370-731.043-381.409
Diğer Faaliyet Gelirleri17.385.2928.773.2495.210.9832.808.364
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.637.276-9.710.664-4.994.320-2.522.348
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-16.852.593696.6464.238.1504.724.089
Net Faaliyet Kar/Zararı-21.600.6091.634.0614.021.4874.438.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.453.626-13.883.286-7.603.037-3.350.128
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler816.268391.649174.22527.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.489.951-12.794.991-3.190.6621.401.339
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)9.383.3591.074.016407.341237.456
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)9.383.3591.074.016407.341237.456
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-34.106.592-11.720.975-2.783.3211.638.795
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-34.106.592-11.720.975-2.783.3211.638.795
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-34.106.592-11.720.975-2.783.3211.638.795
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri12.795.0809.390.6046.124.2643.201.629
Kıdem Tazminatı5.710.4225.392.0123.717.8761.608.671
Finansman Giderleri-27.453.626-13.883.286-7.603.037-3.350.128
Yurtiçi Satışlar80.026.29964.389.77948.305.38629.990.370
Yurtdışı Satışlar166.982.461125.664.37385.274.99943.862.860
Net Yabancı Para Pozisyonu-65.155.4352.409.380-16.874.132-20.203.137
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-65.155.4352.409.380-16.874.132-20.203.137
Net YPP (Hedge Dahil)-154.193.035-38.664.040-95.699.432-138.788.577
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YUNSA 2,5 A/D A/D 0,9 1,6 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YUNSA A/D A/D 1,6 5,57
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.