SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.091 94.022 1,14
VIOP 119.173 117.767 1,19
USD/TRY 5,8206 5,8224 -0,03
BIST BANKA 133.259 128.956 3,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.340 12.355 -0,13
ALTIN 1.407,14 1.399,50 0,55
BRENT 64,31 64,45 -0,22

 Yonga Mobilya Sanayi Hisse Senedi | YONGA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,39 10,18 4,79
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yonga Mobilya Sanayi
Kuruluş 02.12.1974
Faal Alanı Mobilya uretimi
Telefon (0258)2671515
Faks (0258)2671947
Adres Kale Mah. Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39,319,5
Ödenmiş Sermaye16,816,8
Net Kâr6,72,1

Cari Değerler

F/K 23,5
FD/FAVÖK 18,4
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 2,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 156,2 mnTL
Net Borç 7,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,76 -3,02 64,60 40,91
USD 1,69 -1,51 72,83 28,52
Göreceli 2,90 -6,35 46,48 36,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YONGA05.08.20191,270,117611,7610,00 1.976.470 30
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,00 1.976.471 127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00 988.218 12
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00 988.218 20
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,001.976.471127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00988.21812
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00988.21820
YONGA05.08.20191,270,117611,7610,001.976.47030

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar30.364.33022.897.67719.165.97517.999.750
Nakit ve Nakit Benzerleri4.888.4142.146.9551.945.848903.019
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.874.4311.177.4264.718.7614.206.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar918.0261.750.4791.350.206302.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar15.534.67616.576.4049.780.61310.781.188
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.148.7831.246.4131.370.5471.807.112
(Ara Toplam)30.364.33022.897.67719.165.97517.999.750
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.074.72317.213.60316.575.27216.626.140
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.92920.92920.92920.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar35.008.35115.834.15416.126.81716.371.288
Şerefiye00045.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.44327.55336.5790
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.330.967390.947188.314
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR65.439.05340.111.28035.741.24734.625.890
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.010.91517.223.22414.994.25810.052.520
Finansal Borçlar12.451.62610.566.3619.106.4671.585.569
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.512.8053.910.2743.605.4584.237.022
Diğer Borçlar196.905218.527243.9831.478.588
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü419.5589.35523.5590
Borç Karşılıkları547.539659.509372.498326.632
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.882.4821.859.1981.642.2932.424.709
(Ara Toplam)20.010.91517.223.22414.994.25810.052.520
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.136.8593.395.1543.927.5982.866.282
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.734.1753.395.1543.927.5982.866.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.402.684000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar39.291.27919.492.90216.819.39121.707.088
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.291.27919.492.90216.819.39121.707.088
Ödenmiş Sermaye16.800.00016.800.000210.000210.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.055.0691.055.0691.055.0691.055.069
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları524.138524.13820.112.74120.112.741
Dönem Net Kar/Zararı6.661.2532.148.852-5.084.421-802.564
Diğer Özsermaye Kalemleri14.250.819-1.035.157526.0021.131.842
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR65.439.05340.111.28035.741.24734.625.890
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.339.09926.643.01649.442.22223.665.290
Satışların Maliyeti (-)-51.844.397-20.841.840-49.174.916-22.633.409
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.494.7025.801.176267.3061.031.881
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.494.7025.801.176267.3061.031.881
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.508.860-1.848.657-3.163.537-1.416.347
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.455.540-2.134.038-4.270.571-1.981.449
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.993.375197.2612.188.720579.923
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.454.090-53.500-877.739-9.664
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)9.069.5871.962.242-5.855.821-1.795.656
Net Faaliyet Kar/Zararı7.530.3021.818.481-7.166.802-2.365.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler351.608146.92600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.421.195000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.457.793945.0741.306.7131.285.920
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.827.438-1.984.036-522.309-283.024
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler351.608146.92600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.051.5501.070.206-5.071.417-792.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-390.2971.078.646-13.004-9.804
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-455.162-9.355-54.3730
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)64.8651.088.00141.369-9.804
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.661.2532.148.852-5.084.421-802.564
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.661.2532.148.852-5.084.421-802.564
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.661.2532.148.852-5.084.421-802.564
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.366.894693.6131.363.783678.673
Kıdem Tazminatı429.970198.757478.24978.554
Finansman Giderleri-4.827.438-1.984.036-522.309-283.024
Yurtiçi Satışlar1.792.1561.089.2673.855.9311.166.141
Yurtdışı Satışlar66.560.80625.565.60144.656.61322.097.996
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.394.785-9.416.399-3.414.2191.290.960
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.975.520-9.514.846-3.550.1321.290.960
Net YPP (Hedge Dahil)-1.394.785-9.416.399-3.414.2191.290.960
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YONGA 9,3 23,5 18,4 2,4 4,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi