SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKA 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
ALTIN 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Yonga Mobilya Sanayi Hisse Senedi | YONGA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,62 10 3,38
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yonga Mobilya Sanayi
Kuruluş 02.12.1974
Faal Alanı Mobilya uretimi
Telefon (0258)2671515
Faks (0258)2671947
Adres Kale Mah. Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar40,739,3
Ödenmiş Sermaye16,816,8
Net Kâr1,46,7

Cari Değerler

F/K 23,5
FD/FAVÖK 16,6
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 139,4 mnTL
Net Borç 12,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,31 -1,66 9,93 -10,17
USD -1,14 -1,49 9,93 -8,95
Göreceli -1,69 -3,94 0,52 -15,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,00 1.976.470 30
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,00 1.976.471 127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00 988.218 12
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00 988.218 20
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,001.976.47030
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,001.976.471127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00988.21812
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00988.21820

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar35.442.39030.364.33022.897.67719.165.975
Nakit ve Nakit Benzerleri1.856.2354.888.4142.146.9551.945.848
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.343.0136.874.4311.177.4264.718.761
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar476.260918.0261.750.4791.350.206
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.931.66215.534.67616.576.4049.780.613
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.835.2202.148.7831.246.4131.370.547
(Ara Toplam)35.442.39030.364.33022.897.67719.165.975
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.381.48735.074.72317.213.60316.575.272
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.92920.92920.92920.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar34.324.94335.008.35115.834.15416.126.817
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.61545.44327.55336.579
Ertelenmiş Vergi Varlığı001.330.967390.947
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR69.823.87765.439.05340.111.28035.741.247
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler22.502.71320.010.91517.223.22414.994.258
Finansal Borçlar14.504.01812.451.62610.566.3619.106.467
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.807.8684.512.8053.910.2743.605.458
Diğer Borçlar190.459196.905218.527243.983
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)550.702000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü639.161419.5589.35523.559
Borç Karşılıkları549.900547.539659.509372.498
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.260.6051.882.4821.859.1981.642.293
(Ara Toplam)22.502.71320.010.91517.223.22414.994.258
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.572.6196.136.8593.395.1543.927.598
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.934.7464.734.1753.395.1543.927.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.637.8731.402.68400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar40.748.54539.291.27919.492.90216.819.391
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.748.54539.291.27919.492.90216.819.391
Ödenmiş Sermaye16.800.00016.800.00016.800.000210.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.055.0691.055.0691.055.0691.055.069
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.185.391524.138524.13820.112.741
Dönem Net Kar/Zararı1.412.2956.661.2532.148.852-5.084.421
Diğer Özsermaye Kalemleri14.295.79014.250.819-1.035.157526.002
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR69.823.87765.439.05340.111.28035.741.247
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri36.078.12068.339.09926.643.01649.442.222
Satışların Maliyeti (-)-29.095.630-51.844.397-20.841.840-49.174.916
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.982.49016.494.7025.801.176267.306
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.982.49016.494.7025.801.176267.306
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.145.817-4.508.860-1.848.657-3.163.537
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.815.910-4.455.540-2.134.038-4.270.571
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.753.0023.993.375268.9522.188.720
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-948.795-2.454.090-109.155-877.739
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.824.9709.069.5871.978.278-5.855.821
Net Faaliyet Kar/Zararı2.020.7637.530.3021.818.481-7.166.802
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.510351.608146.9260
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.839.4809.421.1952.125.2040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.042.1112.457.793873.3831.306.713
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.607.631-4.827.438-1.928.381-522.309
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler14.510351.608146.9260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.273.9607.051.5501.070.206-5.071.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-861.665-390.2971.078.646-13.004
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-639.161-455.162-9.355-54.373
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-222.50464.8651.088.00141.369
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.412.2956.661.2532.148.852-5.084.421
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.412.2956.661.2532.148.852-5.084.421
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.412.2956.661.2532.148.852-5.084.421
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri737.9551.366.894693.6131.363.783
Kıdem Tazminatı234.341429.970198.757478.249
Finansman Giderleri-1.607.631-4.827.438-1.928.381-522.309
Yurtiçi Satışlar2.140.5001.792.1561.089.2673.855.931
Yurtdışı Satışlar34.334.53366.560.80625.565.60144.656.613
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.207.752-1.394.785-9.416.399-3.414.219
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.891.432-1.975.520-9.514.846-3.550.132
Net YPP (Hedge Dahil)-8.207.752-1.394.785-9.416.399-3.414.219
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YONGA 8,3 23,5 16,6 2,0 3,4 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi