SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 YONGA | Yonga Mobilya Sanayi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 252 339,9 87,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Yonga Mobilya Sanayi
Kuruluş 02.12.1974
Faal Alanı Mobilya uretimi
Telefon (0258)2671515
Faks (0258)2671947
Adres Kale Mah. Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24.783.04726.276.070
Ödenmiş Sermaye210.000210.000
Net Kâr996.0518.300.347

Cari Oranlar

F/K 10,9
FD/FAVÖK 7,8
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,61 -6,15 26,91 7,15
USD 0,86 1,71 3,87 19,34
Göreceli -0,98 -10,87 8,14 21,03

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
YONGA20.03.20160,694,705812
YONGA20.03.20151,094,705820
YONGA20.03.20160,694,705812
YONGA20.03.20151,094,705820

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.409.39518.654.77215.016.17011.025.533
Nakit ve Nakit Benzerleri4.571.8466.226.7745.291.2252.354.995
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.982.5083.162.8761.885.5981.871.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar942.476971.6931.110.6471.033.583
Stoklar9.914.5558.071.6396.458.8835.578.409
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar998.010221.790269.817187.277
(Ara Toplam)18.409.39518.654.77215.016.17011.025.533
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.614.26614.484.25013.879.51413.593.786
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.92920.92920.92920.929
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar16.218.90814.348.24213.685.07913.355.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.33829.04727.53737.615
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı328.09186.032145.969179.921
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.023.66133.139.02228.895.68424.619.319
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler7.456.8124.713.2795.368.4073.371.939
Finansal Borçlar1.210.2401.18451.619106.647
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.264.8182.482.6413.680.4212.434.610
Diğer Borçlar218.267154.866162.671123.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü194.810617.888323.23991.681
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.568.6771.456.7001.150.457615.491
(Ara Toplam)7.456.8124.713.2795.368.4073.371.939
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.779.7852.145.0442.138.6332.245.409
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları2.779.7852.145.0442.138.6332.245.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.787.06426.280.69921.388.64419.001.971
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.783.04726.276.07021.384.32918.997.936
Ödenmiş Sermaye210.000210.000210.000210.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler858.472661.875661.875564.102
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları21.517.88315.415.12715.415.12711.608.168
Dönem Net Kar/Zararı996.0518.300.3473.394.5684.888.877
Diğer Özsermaye Kalemleri1.200.6411.688.7211.702.7591.726.789
Azınlık Payları4.0174.6294.3154.035
TOPLAM KAYNAKLAR35.023.66133.139.02228.895.68424.619.319
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.151.64451.268.27125.112.47741.249.499
Satışların Maliyeti (-)-21.930.123-35.950.903-18.260.689-30.981.371
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.221.52115.317.3686.851.78810.268.128
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.221.52115.317.3686.851.78810.268.128
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.659.417-2.604.336-1.632.110-2.272.061
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.826.935-3.001.522-1.442.195-2.350.102
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri561.575808.679466.045586.068
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-1.824
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.296.74410.520.1894.243.5286.230.209
Net Faaliyet Kar/Zararı735.1699.711.5103.777.4835.645.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler251.079824.447426.952479.577
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-477.431-965.339-423.290-583.385
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0275230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.070.39210.379.5724.247.2136.126.401
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-74.808-2.078.496-852.296-1.237.614
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-194.810-1.974.945-812.207-1.187.588
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)120.002-103.551-40.089-50.026
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI995.5848.301.0763.394.9174.888.787
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)995.5848.301.0763.394.9174.888.787
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-467729349-52
Ana Ortaklık Payları996.0518.300.3473.394.5684.888.839
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri586.672988.633473.217717.385
Kıdem Tazminatı186.391123.18257.997209.146
Finansman Giderleri-477.431-965.339-423.290-583.385
Yurtiçi Satışlar2.024.6611.707.3491.347.7321.566.642
Yurtdışı Satışlar24.707.93349.560.92223.764.74539.682.857
Net Yabancı Para Pozisyonu4.321.7425.942.9012.792.5363.374.070
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.035.0375.880.0632.648.6693.374.070
Net YPP (Hedge Dahil)4.321.7425.942.9012.792.5363.374.070
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YONGA 305,0 10,9 7,8 1,2 2,6 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YONGA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.