SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Yonga Mobilya Sanayi Hisse Senedi | YONGA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,86 32,4 23,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 1,7 1,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yonga Mobilya Sanayi
Kuruluş 02.12.1974
Faal Alanı Mobilya uretimi
Telefon (0258)2671515
Faks (0258)2671947
Adres Kale Mah. Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,940,7
Ödenmiş Sermaye16,816,8
Net Kâr1,71,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 11,6
FD/Satışlar 6,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 438,5 mnTL
Net Borç 13,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,88 -4,61 182,47
USD 0,15 -1,88 -5,44 145,35
Göreceli 1,00 -2,79 -10,92 179,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YONGA05.10.20200,090,02262,261,92 379.981 23
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,00 1.976.470 30
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,00 1.976.471 127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00 988.218 12
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00 988.218 20
YONGA05.08.20191,660,117611,7610,001.976.47030
YONGA03.04.20173,179,4116941,16800,001.976.471127
YONGA20.03.20160,694,7058470,58400,00988.21812
YONGA19.03.20151,094,7058470,58400,00988.21820
YONGA05.10.20200,090,02262,261,92379.98123

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.364.52735.442.39030.364.33022.897.677
Nakit ve Nakit Benzerleri2.825.3681.856.2354.888.4142.146.955
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.107.8917.343.0136.874.4311.177.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.152.469476.260918.0261.750.479
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.042.89319.931.66215.534.67616.576.404
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.235.9065.835.2202.148.7831.246.413
(Ara Toplam)38.364.52735.442.39030.364.33022.897.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.858.84034.381.48735.074.72317.213.603
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.92920.92920.92920.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları52.697000
Maddi Duran Varlıklar35.759.42834.324.94335.008.35115.834.154
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.78635.61545.44327.553
Ertelenmiş Vergi Varlığı0001.330.967
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR74.223.36769.823.87765.439.05340.111.280
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.273.84922.502.71320.010.91517.223.224
Finansal Borçlar15.037.85814.504.01812.451.62610.566.361
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.990.1223.807.8684.512.8053.910.274
Diğer Borçlar831.406190.459196.905218.527
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)216.638550.702125.1610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü983.194639.161419.5589.355
Borç Karşılıkları645.617549.900547.539659.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.569.0142.260.6051.757.3211.859.198
(Ara Toplam)27.273.84922.502.71320.010.91517.223.224
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.097.2436.572.6196.136.8593.395.154
Finansal Borçlar978.308000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.821.4014.934.7464.734.1753.395.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.297.5341.637.8731.402.6840
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.852.27540.748.54539.291.27919.492.902
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.852.27540.748.54539.291.27919.492.902
Ödenmiş Sermaye16.800.00016.800.00016.800.00016.800.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.233.1721.055.0691.055.0691.055.069
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.030.8177.185.391524.138524.138
Dönem Net Kar/Zararı1.679.3661.412.2956.661.2532.148.852
Diğer Özsermaye Kalemleri13.108.92014.295.79014.250.819-1.035.157
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.223.36769.823.87765.439.05340.111.280
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri73.923.41136.078.12068.339.09926.643.016
Satışların Maliyeti (-)-61.260.620-29.095.630-51.844.397-20.841.840
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.662.7916.982.49016.494.7025.801.176
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.662.7916.982.49016.494.7025.801.176
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.398.503-2.145.817-4.508.860-1.848.657
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.230.956-2.815.910-4.455.542-2.134.038
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.433.0791.753.0023.993.377268.952
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.272.578-948.795-2.454.090-109.155
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.193.8332.824.9709.069.5871.978.278
Net Faaliyet Kar/Zararı2.033.3322.020.7637.530.3001.818.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler191.81514.510351.608146.926
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.385.6482.839.4809.421.1952.125.204
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.708.8481.042.1112.457.793873.383
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.215.013-1.607.631-4.827.438-1.928.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler191.81514.510351.608146.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.879.4832.273.9607.051.5501.070.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.200.117-861.665-390.2971.078.646
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-983.194-639.161-455.162-9.355
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-216.923-222.50464.8651.088.001
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.679.3661.412.2956.661.2532.148.852
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.679.3661.412.2956.661.2532.148.852
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.679.3661.412.2956.661.2532.148.852
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.538.419737.9551.366.894693.613
Kıdem Tazminatı1.086.959234.341429.970198.757
Finansman Giderleri-3.215.013-1.607.631-4.827.438-1.928.381
Yurtiçi Satışlar14.613.9632.140.5001.792.1561.089.267
Yurtdışı Satışlar59.673.45134.334.53366.560.80625.565.601
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.675.266-8.207.752-1.394.785-9.416.399
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-12.144.246-8.891.432-1.975.520-9.514.846
Net YPP (Hedge Dahil)-12.675.266-8.207.752-1.394.785-9.416.399

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YONGA 26,1 A/D A/D 6,1 11,6 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi