SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Yükselen Çelik Hisse Senedi | YKSLN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,94 10,04 5,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,6 107,9 102,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yükselen Çelik
Kuruluş 20.03.1989
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0212)8861500
Faks (0212)8864888
Adres Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 34/1 34522 Kirac, Esenyurt, Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar141,173,7
Ödenmiş Sermaye43,330,5
Net Kâr18,013,3

Cari Değerler

F/K 13,1
FD/FAVÖK 8,7
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 6,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 5,3
Piyasa Değeri 235,2 mnTL
Net Borç -13,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,89 5,64 -42,96 -11,42
USD -5,60 6,46 -45,79 -18,28
Göreceli -2,25 2,85 -25,98 15,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKSLN0,000,00000,000,00 0 A/D
YKSLN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar199.501.974132.820.104106.903.548101.081.408
Nakit ve Nakit Benzerleri33.782.770387.710165.33060.021
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar80.415.04057.150.76050.553.39947.377.689
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.9777.845114.4657.875
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.489.12470.949.58351.506.44648.704.186
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.794.0634.324.2064.563.9084.931.637
(Ara Toplam)199.501.974132.820.104106.903.548101.081.408
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.074.34032.828.44131.987.95931.240.665
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.98113.98113.98113.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller027.465.00027.465.00026.490.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.851.6032.994.1843.038.3193.176.425
Maddi Duran Varlıklar6.130.6102.286.3501.402.9711.488.405
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.11261.80665.70069.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar10.0347.1201.9882.302
TOPLAM VARLIKLAR208.576.314165.648.545138.891.507132.322.073
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler58.977.36173.194.29050.905.96047.532.181
Finansal Borçlar13.463.86757.236.92232.538.53524.569.652
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar41.681.99714.268.21215.657.34218.526.286
Diğer Borçlar47.394122.8551.159.5312.396.521
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)375.045216.36900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.190.4781.012.114862.3291.099.996
Borç Karşılıkları065.47384.13934.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler218.580272.345604.084904.911
(Ara Toplam)58.977.36173.194.29050.905.96047.532.181
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler8.538.76518.720.35817.011.67019.924.816
Finansal Borçlar6.604.05213.477.09611.586.61515.198.211
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar415.555406.911372.004363.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.519.1584.836.3515.053.0514.363.318
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar141.060.18873.733.89770.973.87764.865.076
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.060.18873.733.89770.973.87764.865.076
Ödenmiş Sermaye43.310.00030.500.00030.500.00030.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri52.055.644000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.173687.173687.173335.120
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları29.413.19828.288.86328.288.86328.640.916
Dönem Net Kar/Zararı18.017.93913.257.25510.452.4134.342.537
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.423.7661.000.6061.045.4281.046.503
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR208.576.314165.648.545138.891.507132.322.073
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri170.677.870114.925.06274.906.54941.452.688
Satışların Maliyeti (-)-137.176.634-86.991.415-55.470.684-32.120.998
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)33.501.23627.933.64719.435.8659.331.690
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)33.501.23627.933.64719.435.8659.331.690
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.592.517-2.883.128-1.921.247-829.472
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.442.638-2.748.509-1.845.315-980.509
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.342.2178.149.3247.243.2345.394.114
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.409.842-4.930.454-4.500.020-4.119.793
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)27.398.45625.520.88018.412.5178.796.030
Net Faaliyet Kar/Zararı24.466.08122.302.01015.669.3037.521.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.260.6701.204.384983.9100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı34.659.12626.725.26419.396.4278.796.030
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler558.486164.59783.51847.565
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-13.683.131-10.041.672-6.244.653-3.270.544
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.260.6701.204.384983.9100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.534.48116.848.18913.235.2925.573.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.516.542-3.590.934-2.782.879-1.230.514
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.218.816-2.974.439-1.962.325-1.099.996
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.702.274-616.495-820.554-130.518
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.017.93913.257.25510.452.4134.342.537
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.017.93913.257.25510.452.4134.342.537
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.017.93913.257.25510.452.4134.342.537
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.069.823738.135495.089246.644
Kıdem Tazminatı26.61818.16225.38612.473
Finansman Giderleri-13.683.131-10.041.672-6.244.653-3.270.544
Yurtiçi Satışlar171.576.713115.484.82455.53241.882.173
Yurtdışı Satışlar104.910104.91075.394.0200
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.922.523-2.744.409-4.820.3303.000.964
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.922.523-2.744.409-4.820.3303.000.964
Net YPP (Hedge Dahil)-4.922.523-2.744.409-4.820.3303.000.964

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKSLN 5,4 13,1 8,7 1,3 1,7 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKSLN 5,43 6,99 6,94 -5,64 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi