SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.540 122.540 0,00
VIOP 147.967 147.967 0,00
USD/TRY 5,9328 5,9358 -0,05
BIST BANKS 178.144 178.144 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.388 13.516 -0,94
GOLD 1.559,89 1.562,45 -0,16
BRENT 62,24 62,04 0,32

 Yükselen Çelik Hisse Senedi | YKSLN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,27 7,97 2,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 319,4 316,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yükselen Çelik
Kuruluş 20.03.1989
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0212)8861500
Faks (0212)8864888
Adres Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 34/1 34522 Kirac, Esenyurt, Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar73,771,0
Ödenmiş Sermaye30,530,5
Net Kâr13,310,5

Cari Değerler

F/K 14,4
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 4,7
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,1 / 6,1
Piyasa Değeri 345,2 mnTL
Net Borç 70,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 13,69 26,11 29,59 30,02
USD 13,88 25,05 29,81 30,46
Göreceli 13,88 24,53 18,63 21,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKSLN0,000,00000,000,00 0 A/D
YKSLN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar132.820.104106.903.548101.081.408101.669.225
Nakit ve Nakit Benzerleri387.710165.33060.021684.289
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar57.150.76050.553.39947.377.68940.446.438
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.845114.4657.87510.385
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar70.949.58351.506.44648.704.18659.746.842
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.324.2064.563.9084.931.637781.271
(Ara Toplam)132.820.104106.903.548101.081.408101.669.225
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar32.828.44131.987.95931.240.66528.108.514
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.98113.98113.98113.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.465.00027.465.00026.490.00026.490.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.994.1843.038.3193.176.4250
Maddi Duran Varlıklar2.286.3501.402.9711.488.4051.565.626
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.80665.70069.55238.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.1201.9882.3020
TOPLAM VARLIKLAR165.648.545138.891.507132.322.073129.777.739
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler73.194.29050.905.96047.532.18148.975.609
Finansal Borçlar57.236.92232.538.53524.569.65228.125.577
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.268.21215.657.34218.526.28615.234.501
Diğer Borçlar122.8551.159.5312.396.5214.326.777
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)216.369000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.012.114862.3291.099.996701.030
Borç Karşılıkları65.47384.13934.8150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler272.345604.084904.911587.724
(Ara Toplam)73.194.29050.905.96047.532.18148.975.609
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler18.720.35817.011.67019.924.81620.275.488
Finansal Borçlar13.477.09611.586.61515.198.21115.706.042
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar406.911372.004363.287335.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.836.3515.053.0514.363.3184.233.957
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar73.733.89770.973.87764.865.07660.526.642
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.733.89770.973.87764.865.07660.526.642
Ödenmiş Sermaye30.500.00030.500.00030.500.00030.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.173687.173335.120335.120
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları28.288.86328.288.86328.640.9164.456.558
Dönem Net Kar/Zararı13.257.25510.452.4134.342.53724.184.358
Diğer Özsermaye Kalemleri1.000.6061.045.4281.046.5031.050.606
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR165.648.545138.891.507132.322.073129.777.739
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri114.925.06274.906.54941.452.688123.748.089
Satışların Maliyeti (-)-86.991.415-55.470.684-32.120.998-84.315.180
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.933.64719.435.8659.331.69039.432.909
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.933.64719.435.8659.331.69039.432.909
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.883.128-1.921.247-829.472-4.036.315
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.748.509-1.845.315-980.509-2.943.049
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.149.3247.243.2345.394.11417.468.755
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.930.454-4.500.020-4.119.793-8.993.688
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)25.520.88018.412.5178.796.03040.928.612
Net Faaliyet Kar/Zararı22.302.01015.669.3037.521.70932.453.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.204.384983.91006.591.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-531.579
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı26.725.26419.396.4278.796.03046.988.309
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler164.59783.51847.565412.933
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.041.672-6.244.653-3.270.544-17.156.900
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.204.384983.91006.059.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.848.18913.235.2925.573.05130.244.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.590.934-2.782.879-1.230.514-6.059.984
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.974.439-1.962.325-1.099.996-2.127.980
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-616.495-820.554-130.518-3.932.004
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.257.25510.452.4134.342.53724.184.358
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.257.25510.452.4134.342.53724.184.358
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.257.25510.452.4134.342.53724.184.358
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri738.135495.089246.644593.490
Kıdem Tazminatı18.16225.38612.47322.707
Finansman Giderleri-10.041.672-6.244.653-3.270.544-17.156.900
Yurtiçi Satışlar115.484.82455.53241.882.173915.189
Yurtdışı Satışlar104.91075.394.0200123.762.657
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.744.409-4.820.3303.000.964-18.034
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.744.409-4.820.3303.000.964-18.034
Net YPP (Hedge Dahil)-2.744.409-4.820.3303.000.964-18.034
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKSLN 8,0 14,4 12,9 3,0 4,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi