SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKA 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
ALTIN 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Yükselen Çelik Hisse Senedi | YKSLN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6 11,86 5,86
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,5 112,5 103,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yükselen Çelik
Kuruluş 20.03.1989
Faal Alanı Demir çelik üretimi
Telefon (0212)8861500
Faks (0212)8864888
Adres Osmangazi Mahallesi 2647. Sokak No: 34/1 34522 Kirac, Esenyurt, Istanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar142,8141,1
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr2,018,0

Cari Değerler

F/K 32,8
FD/FAVÖK 22,7
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 3,0
Yabancı Oranı (%) 8,47
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 5,0
Piyasa Değeri 513,7 mnTL
Net Borç -5,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,85 8,81 33,56 93,47
USD 4,01 8,81 32,39 68,04
Göreceli 4,89 7,80 24,73 91,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKSLN0,000,00000,000,00 0 A/D
YKSLN0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar185.977.950199.501.974132.820.104106.903.548
Nakit ve Nakit Benzerleri12.104.45433.782.770387.710165.330
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar76.448.27780.415.04057.150.76050.553.399
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar11.73020.9777.845114.465
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar90.793.36979.489.12470.949.58351.506.446
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.620.1205.794.0634.324.2064.563.908
(Ara Toplam)185.977.950199.501.974132.820.104106.903.548
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar14.625.1809.074.34032.828.44131.987.959
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.9811.98113.98113.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0027.465.00027.465.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları5.235.4642.851.6032.994.1843.038.319
Maddi Duran Varlıklar9.300.1846.130.6102.286.3501.402.971
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.77780.11261.80665.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar7.77410.0347.1201.988
TOPLAM VARLIKLAR200.603.130208.576.314165.648.545138.891.507
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.594.39158.977.36173.194.29050.905.960
Finansal Borçlar1.236.55313.463.86757.236.92232.538.535
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.779.46741.681.99714.268.21215.657.342
Diğer Borçlar2.68447.394122.8551.159.531
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)714.730375.045216.3690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü565.8833.190.4781.012.114862.329
Borç Karşılıkları110.000065.47384.139
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler185.074218.580272.345604.084
(Ara Toplam)50.594.39158.977.36173.194.29050.905.960
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.193.8478.538.76518.720.35817.011.670
Finansal Borçlar5.457.7616.604.05213.477.09611.586.615
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar253.288415.555406.911372.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.482.7981.519.1584.836.3515.053.051
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar142.814.892141.060.18873.733.89770.973.877
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar142.814.892141.060.18873.733.89770.973.877
Ödenmiş Sermaye43.310.00043.310.00030.500.00030.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri052.055.64400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler687.173687.173687.173687.173
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları47.431.13729.413.19828.288.86328.288.863
Dönem Net Kar/Zararı1.991.96518.017.93913.257.25510.452.413
Diğer Özsermaye Kalemleri49.394.617-2.423.7661.000.6061.045.428
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR200.603.130208.576.314165.648.545138.891.507
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.493.013170.677.870114.925.06274.906.549
Satışların Maliyeti (-)-35.700.520-137.176.634-86.991.415-55.470.684
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)6.792.49333.501.23627.933.64719.435.865
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)6.792.49333.501.23627.933.64719.435.865
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.432.299-4.592.517-2.883.128-1.921.247
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.265.817-4.442.638-2.748.509-1.845.315
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.726.25210.342.2178.149.3247.243.234
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.858.017-7.409.842-4.930.454-4.500.020
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.962.61227.398.45625.520.88018.412.517
Net Faaliyet Kar/Zararı4.094.37724.466.08122.302.01015.669.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.0847.260.6701.204.384983.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.971.69634.659.12626.725.26419.396.427
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler741.371558.486164.59783.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.141.833-13.683.131-10.041.672-6.244.653
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.0847.260.6701.204.384983.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.571.23421.534.48116.848.18913.235.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-579.269-3.516.542-3.590.934-2.782.879
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-630.423-6.218.816-2.974.439-1.962.325
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)51.1542.702.274-616.495-820.554
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.991.96518.017.93913.257.25510.452.413
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.991.96518.017.93913.257.25510.452.413
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.991.96518.017.93913.257.25510.452.413
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri577.9751.069.823738.135495.089
Kıdem Tazminatı9.20326.61818.16225.386
Finansman Giderleri-1.141.833-13.683.131-10.041.672-6.244.653
Yurtiçi Satışlar42.391.777171.576.713115.484.82455.532
Yurtdışı Satışlar688.389104.910104.91075.394.020
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.499.675-4.922.523-2.744.409-4.820.330
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.499.675-4.922.523-2.744.409-4.820.330
Net YPP (Hedge Dahil)-3.499.675-4.922.523-2.744.409-4.820.330

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKSLN 11,9 32,8 22,6 3,0 3,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKSLN 11,86 7,10 8,47 136,30 1,39
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi