SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Yapı Kredi Koray GYO Hisse Senedi | YKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,68 3,62 1,94
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 281,4 278,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yapı Kredi Koray GYO
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak
Telefon (0212)3801680
Faks (0212)3801681
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,876,8
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr3,9-0,3

Cari Değerler

F/K 21,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,7 / 1,5
Piyasa Değeri 84,8 mnTL
Net Borç -25,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,47 18,44 -26,39 -12,40
USD 5,80 19,36 -30,04 -19,19
Göreceli 9,55 15,31 -4,48 13,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
YKGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar36.748.39428.722.64625.579.94024.398.158
Nakit ve Nakit Benzerleri10.674.4949.923.0049.529.7669.552.116
Finansal Yatırımlar15.025.4867.336.5344.213.6663.230.444
Ticari Alacaklar5.391.5085.360.9375.717.6695.419.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar441.427412.081550.323538.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.956.5832.956.5832.956.6432.956.643
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.258.8962.733.5072.611.8732.701.325
(Ara Toplam)36.748.39428.722.64625.579.94024.398.158
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.435.58464.825.58167.843.60169.798.842
Ticari Alacaklar795.832779.836669.332723.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar401.197400.054372.984372.340
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.308.00060.785.09063.925.09066.030.090
Stoklar1.206.3101.159.2641.139.2641.081.550
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.470.0131.468.9661.494.9311.398.199
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.09025.91128.46221.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı214.884183.202190.280148.670
Diğer Duran Varlıklar23.25823.25823.25823.258
TOPLAM VARLIKLAR97.183.97893.548.22793.423.54194.197.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.006.0827.657.4318.287.6738.491.464
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.823.4893.276.3293.036.3993.318.722
Diğer Borçlar272.455230.630702.494623.929
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)274.102502.540556.465533.578
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.566.6442.640.5482.546.4122.665.870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.069.3921.007.3841.445.9031.349.365
(Ara Toplam)8.006.0827.657.4318.287.6738.491.464
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.244.7748.021.0347.854.6218.533.983
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar369.364369.362369.362360.613
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.875.4107.651.6727.485.2598.173.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.933.12277.869.76277.281.24777.171.553
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.791.66176.794.68776.364.22676.377.373
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.2495.228.2495.228.2495.228.249
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-58.850.302-58.850.302-58.850.302-58.850.302
Dönem Net Kar/Zararı3.878.313-267.715-790.274-844.192
Diğer Özsermaye Kalemleri90.535.40190.684.45590.776.55390.843.618
Azınlık Payları1.141.4611.075.075917.021794.180
TOPLAM KAYNAKLAR97.183.97893.548.22793.423.54194.197.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri47.287.87734.627.70422.266.57710.880.996
Satışların Maliyeti (-)-36.976.999-27.144.691-17.021.488-8.371.285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.310.8787.483.0135.245.0892.509.711
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.310.8787.483.0135.245.0892.509.711
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.069.364-742.072-552.286-329.501
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.921.519-7.202.667-5.212.009-2.555.655
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.690.6041.022.827418.112135.674
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.884.308-2.073.274-1.540.686-975.269
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.126.291-1.512.173-1.641.780-1.215.040
Net Faaliyet Kar/Zararı-680.005-461.726-519.206-375.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.280.143909.808564.392166.914
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.406.434-602.365-1.077.388-1.048.126
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.541.8751.212.861779.851387.539
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.035-4.035-8400
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.280.143909.808564.392166.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.944.274606.461-298.377-660.587
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-459.505-373.101-236.685-88.486
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-459.042-360.852-276.314-105.511
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-463-12.24939.62917.025
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.484.769233.360-535.062-749.073
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.484.769233.360-535.062-749.073
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları606.456501.075255.21295.119
Ana Ortaklık Payları3.878.313-267.715-790.274-844.192
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri111.98882.38051.91425.897
Kıdem Tazminatı194.220401.100440.371286.712
Finansman Giderleri-4.035-4.035-8400
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKGYO 2,1 21,9 A/D A/D 1,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKGYO 2,12 0,16 0,05 -10,57 -0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi