SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Yapı Kredi Koray GYO Hisse Senedi | YKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,18 4,68 2,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 189,8 186,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yapı Kredi Koray GYO
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak
Telefon (0212)3801680
Faks (0212)3801681
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,480,8
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr-0,53,9

Cari Değerler

F/K 37,5
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,90
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,5 / 2,5
Piyasa Değeri 157,6 mnTL
Net Borç -25,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,50 1,03 22,74 62,81
USD -1,35 1,03 21,67 41,41
Göreceli -0,52 0,09 14,62 60,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKGYO0,000,00000,000,00 0 A/D
YKGYO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.113.38436.748.39428.722.64625.579.940
Nakit ve Nakit Benzerleri9.609.63710.674.4949.923.0049.529.766
Finansal Yatırımlar16.062.67915.025.4867.336.5344.213.666
Ticari Alacaklar6.365.6045.391.5085.360.9375.717.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar811.386441.427412.081550.323
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.956.5832.956.5832.956.5832.956.643
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.307.4952.258.8962.733.5072.611.873
(Ara Toplam)38.113.38436.748.39428.722.64625.579.940
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.478.65460.435.58464.825.58167.843.601
Ticari Alacaklar769.479795.832779.836669.332
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar396.971401.197400.054372.984
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.308.00056.308.00060.785.09063.925.090
Stoklar1.245.7451.206.3101.159.2641.139.264
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.458.9591.470.0131.468.9661.494.931
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.67616.09025.91128.462
Ertelenmiş Vergi Varlığı256.566214.884183.202190.280
Diğer Duran Varlıklar23.25823.25823.25823.258
TOPLAM VARLIKLAR98.592.03897.183.97893.548.22793.423.541
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.805.5708.006.0827.657.4318.287.673
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.457.7813.823.4893.276.3293.036.399
Diğer Borçlar859.546272.455230.630702.494
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)510.060274.102502.540556.465
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.659.7762.566.6442.640.5482.546.412
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.318.4071.069.3921.007.3841.445.903
(Ara Toplam)9.805.5708.006.0827.657.4318.287.673
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.497.8737.244.7748.021.0347.854.621
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar369.363369.364369.362369.362
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.128.5106.875.4107.651.6727.485.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar81.288.59581.933.12277.869.76277.281.247
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.399.59180.791.66176.794.68776.364.226
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.2495.228.2495.228.2495.228.249
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-54.971.989-58.850.302-58.850.302-58.850.302
Dönem Net Kar/Zararı-523.0743.878.313-267.715-790.274
Diğer Özsermaye Kalemleri90.666.40590.535.40190.684.45590.776.553
Azınlık Payları889.0041.141.4611.075.075917.021
TOPLAM KAYNAKLAR98.592.03897.183.97893.548.22793.423.541
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.485.84547.287.87734.627.70422.266.577
Satışların Maliyeti (-)-10.583.561-36.976.999-27.144.691-17.021.488
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.902.28410.310.8787.483.0135.245.089
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.902.28410.310.8787.483.0135.245.089
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-274.088-1.069.364-742.072-552.286
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.831.510-9.921.519-7.202.667-5.212.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri72.3345.690.6041.022.827418.112
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-846.840-2.884.308-2.073.274-1.540.686
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-977.8202.126.291-1.512.173-1.641.780
Net Faaliyet Kar/Zararı-203.314-680.005-461.726-519.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler439.5321.280.143909.808564.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-538.2883.406.434-602.365-1.077.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler231.6091.541.8751.212.861779.851
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-344-4.035-4.035-840
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler439.5321.280.143909.808564.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-307.0234.944.274606.461-298.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-117.209-459.505-373.101-236.685
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-165.949-459.042-360.852-276.314
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)48.740-463-12.24939.629
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-424.2324.484.769233.360-535.062
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-424.2324.484.769233.360-535.062
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları98.842606.456501.075255.212
Ana Ortaklık Payları-523.0743.878.313-267.715-790.274
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri31.222111.98882.38051.914
Kıdem Tazminatı375.751194.220401.100440.371
Finansman Giderleri-344-4.035-4.035-840
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKGYO 3,9 37,5 A/D A/D 2,0 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKGYO 3,94 1,16 0,90 -26,12 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi