SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 102.352 102.715 -0,35
VIOP 128.975 129.612 -0,49
USD/TRY 5,3102 5,2791 0,59
BIST BANKS 134.308 135.211 -0,67
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.300 11.090 1,89
GOLD 1.327,18 1.321,02 0,47
BRENT 66,34 66,25 0,14

 YKBNK Hisse Senedi | Yapı Kredi Bankası

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 14.09.2018
  • Hedef Fiyat 2,30
  • Getiri Pot %14

Bülent Şengönül

Yatırım Teması


Son iki yıldır süren kredilerde pazar payı kazanımı sürecinin başarıyla bitirilmesinden sonra bankanın daha karlı büyüme sürecine girdiğini görüyoruz. Burada uygulanacak strateji, özellikle vadesiz ve perakende mevduat tabanının genişletilmesi ve aktif kalitesinin yükseltilerek karlılık üzerinde karşılık gider baskısının kaldırılması üzerine kurulu. Uygulamaların ilk sonuçları her iki alanda da oldukça umut verici ve YKB önümüzdeki dönemde karlılığını önemli derecede artıracak bankalar arasında yer almakta.


Bunun yanında son dönemde TÜFEX kâğıtlarıyla çeşitlendirilen getirili aktif yapısı, süregelen ve artacak faaliyet gider etkinliği karlılığı destekleyecek başka faktörler arasında yer almakta.


Katalizör


Önümüzdeki dönemde takip rasyosu bir miktar yükselecek olsa da takibe girişlerin diğer bankalara göre daha düşük seyretmesini bekliyoruz. Bu da bankanın diğer özel bankalara olan değerleme ıskontosunu düşürebilir.


Bankanın öz kaynak karlılığının kademe kademe yükselerek önümüzdeki beş yıl içinde %12 seviyelerinden %15’e doğru yükselmesini bekliyoruz. Uygulamaya konulan yeni stratejiler sonucunda bu süreç daha da hızlanabilir.


Riskler


Ekonomide ani yavaşlama ve/veya TL’de ani ve keskin değer kaybı bankanın sermaye yeterlilik ve aktif kalite yapısında bozulmalara neden olabilir. p>

Önceki Öneri Tarihi 29.05.2018
Önceki Hedef Fiyat 3,35
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,53 2,04 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,2 457,1 439,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,3 1,4 1,5

Şirket Künyesi

Ünvanı Yapı Kredi Bankası
Kuruluş 07.07.1944
Faal Alanı Kurumsal, bireysel, uluslararası ve yatırım bankacılığı.
Telefon (0212)3397000
Faks (0212)3396000
Adres Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. 34330 Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar39.003,540.302,2
Ödenmiş Sermaye8.447,18.447,1
Net Kâr4.667,43.586,3

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 53.348 mn TL
Net Faiz Geliri 18.432 mn TL
Net Kar 7.912 mn TL
Mevduat 293.008 mn TL
ROE (%) 15,9
F/Mevduat 5,8
F/K 2,2
PD/DD 0,3
PD/Net Faiz Geliri 0,9
Öz Sermaye 46.172 mn TL
Net Faiz Geliri 15.354 mn TL
Net Kar 4.904 mn TL
Mevduat 246.998 mn TL
ROE (%) 11,5
F/Mevduat 6,9
F/K 3,5
PD/DD 0,4
PD/Net Faiz Geliri 1,1
Öz Sermaye 39.004 mn TL
Net Faiz Geliri 13.942 mn TL
Net Kar 4.667 mn TL
Mevduat 202.549 mn TL
ROE (%) 13,5
F/Mevduat 8,4
F/K 3,7
PD/DD 0,4
PD/Net Faiz Geliri 1,2
Öz Sermaye 30.098 mn TL
Net Faiz Geliri 9.211 mn TL
Net Kar 3.614 mn TL
Mevduat 169.347 mn TL
ROE (%) 12,9
F/Mevduat 10,1
F/K 4,7
PD/DD 0,6
PD/Net Faiz Geliri 1,9

Cari Değerler

F/K 3,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 47,70
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 30,0 / 32,7
Piyasa Değeri 17.063,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -57,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,51 2,54 12,22 26,25
USD 2,09 2,15 13,93 26,73
Göreceli 0,93 2,27 7,56 12,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
YKBNK 2,02
4.667,4
39.003,5
348.043,6
13.942,0
202.549,1
21.01.2019
14.01.2019
21.01.2019
30.11.2018
14.01.2019
30.11.2018
115,2
-2.264,6
-50.214,5
-897,0
-23.586,2
-143,8
-2.523,7
-50.214,5
-897,0
-23.586,2
106,6
-2.273,3
-57.553,7
-306,8
-25.456,2
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
YKBNK 14.09.2018 AL 2,30 0,00 AL 2,30 0,00 AL 2,30 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
YKBNK 2,02
4,31
0,00
0,00
0,0871
0,0000
0,0000
15
735,6
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Mevduat (mn TL) Tahmin/Açıklanan
YKBNK 53.347,9 7.911,5 293.007,7 Tahmin
YKBNK 46.172,0 4.903,8 246.998,0 Tahmin
YKBNK 39.003,5 4.667,4 202.549,1 Açıklanan
YKBNK 30.097,9 3.614,1 169.347,2 Açıklanan
Kod F/K F/Mevduat ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
YKBNK 2,2 0,1 15,9 0,3 Tahmin
YKBNK 3,5 0,1 11,5 0,4 Tahmin
YKBNK 3,7 0,1 13,5 0,4 Açıklanan
YKBNK 4,7 0,1 12,9 0,6 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YKBNK30.03.20152,240,09209,207,82 400.000.010 19
YKBNK02.04.20142,170,08938,937,59 387.999.975 12
YKBNK08.04.20131,310,06906,905,87 300.000.000 16
YKBNK30.03.20152,240,09209,207,82400.000.01019
YKBNK02.04.20142,170,08938,937,59387.999.97512
YKBNK08.04.20131,310,06906,905,87300.000.00016

Mali Tablolar

Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI55.514.894.00054.923.474.00045.950.822.00043.416.640.000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net)241.431.000340.348.000259.437.000270.433.000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar0000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler0000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans.241.431.000340.348.000259.437.000270.433.000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri68.342.000102.173.00062.601.00055.266.000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler170.522.000220.404.000147.498.000115.277.000
2.2.3 Krediler0000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler2.567.00017.771.00049.338.00099.890.000
III. BANKALAR1.678.284.0004.903.700.0005.813.002.0001.917.812.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR116.969.000173.035.0002.349.114.0001.036.002.000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar0000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar0000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar0000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri0000
5.3 Diğer Menkul Değerler0000
VI. KREDİLER212.555.608.000238.837.899.000213.846.157.000197.873.805.000
6.1 Krediler212.555.608.000238.837.899.000213.846.157.000197.873.805.000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler0000
6.1.2 Diğer0000
6.2 Takipteki Krediler0000
6.3 Özel Karşılıklar (-)0000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI95.337.0006.980.00000
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)0000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
8.2 Diğer Menkul Değerler0000
IX. İŞTİRAKLER (Net)790.241.000880.085.000653.904.000579.479.000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
9.2 Konsolide Edilmeyenler790.241.000880.085.000653.904.000579.479.000
9.2.1 Mali İştirakler0000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler0000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)5.978.554.0006.276.008.0005.295.559.0004.923.299.000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.971.254.0006.268.708.0005.288.259.0004.915.999.000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar7.300.0007.300.0007.300.0007.300.000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)21.165.00018.346.00018.398.00019.278.000
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
11.2 Konsolide Edilmeyenler21.165.00018.346.00018.398.00019.278.000
11.2.1 Mali Ortaklıklar0000
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar0000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR0000
12.1 Finansal Kiralama Alacakları0000
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları0000
12.3 Diğer0000
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)0000
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)3.270.211.0003.170.436.0003.145.603.0002.560.839.000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.749.439.0001.670.227.0001.658.647.0001.633.928.000
15.1 Şerefiye979.493.000979.493.000979.493.000979.493.000
15.2 Diğer769.946.000690.734.000679.154.000654.435.000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0000
XVII. VERGİ VARLIĞI569.635.000118.021.00092.467.000346.036.000
17.1 Cari Vergi Varlığı0118.021.00000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı569.635.000092.467.000346.036.000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV288.349.000252.247.000233.874.000204.801.000
18.1 Satış Amaçlı288.349.000252.247.000233.874.000204.801.000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XIX. DİĞER AKTİFLER9.295.653.00012.723.722.0006.990.125.0005.400.066.000
AKTİF TOPLAMI348.043.591.000390.170.276.000338.353.444.000304.655.323.000
I. MEVDUAT202.549.136.000211.023.507.000185.603.752.000174.095.711.000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı0000
1.2 Diğer0000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0000
III. ALINAN KREDİLER37.349.338.00051.236.891.00038.621.912.00034.962.089.000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.545.621.0003.230.820.00013.628.504.00010.547.663.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar0000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar0000
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar0000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16.385.012.00022.324.670.00017.948.967.00015.653.062.000
5.1 Bonolar1.373.498.0001.977.681.0002.039.375.0001.797.764.000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0000
5.3 Tahviller15.011.514.00020.346.989.00015.909.592.00013.855.298.000
VI. FONLAR0000
6.1 Müstakriz Fonları0000
6.2 Diğer0000
VII. MUHTELİF BORÇLAR0000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR0000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI0000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR219.000389.00051.00095.000
10.1 Finansal Kiralama Borçları228.000410.00053.00099.000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları0000
10.3 Diğer0000
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )9.00021.0002.0004.000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XII. KARŞILIKLAR3.307.657.0003.747.214.0003.022.490.0003.059.047.000
12.1 Genel Karşılıklar0000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı0000
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı658.112.000600.468.000633.680.000572.288.000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0000
12.5 Diğer Karşılıklar2.649.545.0003.146.746.0002.388.810.0002.486.759.000
XIII. VERGİ BORCU1.091.311.000827.027.000541.573.000414.944.000
13.1 Cari Vergi Borcu1.091.311.000439.210.000541.573.000414.944.000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu0387.817.00000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ.0000
14.1 Satış Amaçlı0000
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER13.557.153.00015.452.966.00011.750.820.00010.186.606.000
XVI. ÖZKAYNAKLAR39.003.499.00040.302.177.00037.801.350.00031.595.599.000
16.1 Ödenmiş Sermaye8.447.051.0008.447.051.0008.447.051.0004.347.051.000
16.2 Sermaye Yedekleri1.995.493.0001.995.390.0002.014.997.0002.011.801.000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri556.937.000556.937.000556.937.000543.881.000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları0000
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları0000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri0000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)0000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları0000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri1.438.556.0001.438.453.0001.458.060.0001.467.920.000
16.3 Kar Yedekleri19.969.702.00019.969.804.00019.969.804.00019.969.810.000
16.3.1 Yasal Yedekler869.410.000869.410.000869.410.000869.410.000
16.3.2 Statü Yedekleri0000
16.3.3 Olağanüstü Yedekler19.099.217.00019.099.217.00019.099.217.00019.099.217.000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri1.075.0001.177.0001.177.0001.183.000
16.4 Kar veya Zarar4.667.426.0003.586.254.0002.471.232.0001.244.048.000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı0000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı4.667.426.0003.586.254.0002.471.232.0001.244.048.000
16.5 Azınlık Payları0000
PASİF TOPLAMI348.043.591.000390.170.276.000338.353.444.000304.655.323.000
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ33.210.795.00022.840.497.00013.384.257.0006.303.202.000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler24.968.309.00018.139.937.00010.969.444.0005.154.442.000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler415.131.000285.863.000176.978.00082.770.000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler621.717.000462.155.000296.941.000133.926.000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler58.124.00030.248.00022.510.0007.748.000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.141.461.0003.920.873.0001.917.186.000923.714.000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan0000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV11.186.0009.663.0007.206.0006.734.000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan0000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan0000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri0000
1.7 Diğer Faiz Gelirleri6.053.0001.421.0001.198.000602.000
II. FAİZ GİDERLERİ19.268.780.00012.821.575.0007.508.641.0003.535.571.000
2.1 Mevduata Verilen Faizler14.331.082.0009.249.230.0005.461.780.0002.592.921.000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler2.297.613.0001.731.086.000961.903.000432.648.000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler1.036.889.000715.329.000463.019.000234.107.000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler1.390.038.0001.054.705.000577.116.000240.660.000
2.5 Diğer Faiz Giderleri213.158.00071.225.00044.823.00035.235.000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)13.942.015.00010.018.922.0005.875.616.0002.767.631.000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ4.016.348.0002.956.868.0001.979.443.000986.131.000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar5.363.545.0003.851.528.0002.502.968.0001.222.898.000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden786.258.000544.666.000338.571.000168.004.000
4.1.2 Diğer4.577.287.0003.306.862.0002.164.397.0001.054.894.000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar1.347.197.000894.660.000523.525.000236.767.000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere253.000176.000104.00060.000
4.2.2 Diğer1.346.944.000894.484.000523.421.000236.707.000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ6.326.0004.863.0004.196.0002.598.000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net)-647.623.000-553.219.000-751.361.000-440.432.000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı125.761.000124.240.00080.924.00041.287.000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar11.487.050.00013.466.203.0003.411.859.000504.035.000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı-12.260.434.000-14.143.662.000-4.244.144.000-985.754.000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.211.427.0001.071.856.000786.208.000368.922.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)15.692.023.00011.404.671.0006.609.517.0003.067.450.000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)7.121.703.0005.238.498.0002.348.095.000958.475.000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)3.490.333.0002.342.359.0001.561.156.000758.017.000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)5.079.987.0003.823.814.0002.700.266.0001.350.958.000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0000
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR775.504.000615.299.000382.266.000210.868.000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI0000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)5.855.491.0004.439.113.0003.082.532.0001.561.826.000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)1.188.065.000852.859.000611.300.000317.778.000
16.1 Cari Vergi Karşılığı791.064.00016.017.000132.976.0000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı397.001.000836.842.000478.324.000317.778.000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)4.667.426.0003.586.254.0002.471.232.0001.244.048.000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0000
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir.0000
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0000
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0000
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0000
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları0000
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)0000
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)0000
21.1 Cari Vergi Karşılığı0000
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı0000
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)0000
DİĞER KAR/ZARAR0000
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)4.667.426.0003.586.254.0002.471.232.0001.244.048.000
23.1 Grubun Karı/Zararı4.667.426.0003.586.254.0002.471.232.0001.244.048.000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-)0000
Hisse Başına Kar/Zarar0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YKBNK 2,0 3,7 A/D A/D 0,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YKBNK 2,02 47,96 47,70 -26,32 -0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
YKBNK 2,02 3,7 -57,3 0,4
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YKBNK 3,7 -44,4 0,4 -59,9
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.