SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 YESIL Hisse Senedi | Yeşil Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,6 11,62 2,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 14,7 14,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar252,0252,1
Ödenmiş Sermaye6,86,8
Net Kâr1,92,1

Cari Değerler

F/K 0,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,6
Piyasa Değeri 68,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,30 1,31 1,31 4,67
USD 0,11 0,17 0,17 3,88
Göreceli -0,37 0,85 -0,05 -7,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESIL0,000,00000,000,00 0 A/D
YESIL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.968.5005.306.37910.972.8707.582.811
Nakit ve Nakit Benzerleri6.1356.140145.6253.488
Finansal Yatırımlar23.23525.62900
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.931.4015.246.40110.804.0157.544.132
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.72928.20923.23035.191
(Ara Toplam)13.968.5005.306.37910.972.8707.582.811
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar346.592.156346.592.156318.520.862321.923.504
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar346.592.156346.592.156318.520.862321.923.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR360.560.656351.898.535329.493.732329.506.315
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.554.30040.762.40318.302.02017.872.804
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar86.52764.394109.81073.574
Diğer Borçlar49.412.51440.669.71118.177.65117.783.291
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.25928.29814.55915.939
(Ara Toplam)49.554.30040.762.40318.302.02017.872.804
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler59.035.85059.036.37761.417.52160.904.751
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü59.035.85059.036.37761.417.52160.904.751
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar251.970.506252.099.755249.774.191250.728.760
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.970.506252.099.755249.774.191250.728.760
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00171.022171.022
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları242.562.206242.562.206240.511.12633.552.422
Dönem Net Kar/Zararı1.941.9862.071.2351.654.651206.958.704
Diğer Özsermaye Kalemleri710.624710.624681.7023.290.922
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR360.560.656351.898.535329.493.732329.506.315
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-390.481-262.859-200.965-319.096
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri323.054322.8012.373.881261.742.759
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.415-10.021-1.642-2.926.742
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-79.84249.9212.171.274258.496.921
Net Faaliyet Kar/Zararı-390.481-262.859-200.965-319.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.1183.11800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler155.221155.2211.227306.451
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.412-5.399-5.080-82.922
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.1183.11800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.085202.8612.167.421258.720.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.868.9011.868.374-512.770-51.761.746
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.868.9011.868.374-512.770-51.761.746
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.941.9862.071.2351.654.651206.958.704
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.941.9862.071.2351.654.651206.958.704
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.941.9862.071.2351.654.651206.958.704
Hisse Başına Kazanç00031
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00031
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00031
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00031
Amortisman Giderleri000536
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-5.412-5.399-5.080-82.922
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 10,1 0,3 A/D A/D 0,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 10,08 0,79 0,78 -1,49 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi