SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.728 96.142 -0,43
VIOP 119.404 120.016 -0,51
USD/TRY 5,8987 5,8727 0,44
BIST BANKS 126.963 128.625 -1,29
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.276,68 1.275,92 0,06
BRENT 75,22 74,55 0,90

 YESIL Hisse Senedi | Yeşil Yatırım Holding

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,54 10,44 1,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 8,4 8,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar193,8252,0
Ödenmiş Sermaye6,86,8
Net Kâr-56,21,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri 58,9 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,69 -0,46 -3,54 -9,45
USD 0,18 -2,50 -6,99 -18,39
Göreceli 0,49 1,68 -0,34 -14,04

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESIL0,000,00000,000,00 0 A/D
YESIL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar13.543.58213.968.5005.306.37910.972.870
Nakit ve Nakit Benzerleri6.1186.1356.140145.625
Finansal Yatırımlar19.71523.23525.6290
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar13.504.47313.931.4015.246.40110.804.015
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.2767.72928.20923.230
(Ara Toplam)13.543.58213.968.5005.306.37910.972.870
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar274.029.640346.592.156346.592.156318.520.862
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar274.029.640346.592.156346.592.156318.520.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR287.573.222360.560.656351.898.535329.493.732
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler49.201.18549.554.30040.762.40318.302.020
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar65.21986.52764.394109.810
Diğer Borçlar49.060.09749.412.51440.669.71118.177.651
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler75.86955.25928.29814.559
(Ara Toplam)49.201.18549.554.30040.762.40318.302.020
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.522.57259.035.85059.036.37761.417.521
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü44.522.57259.035.85059.036.37761.417.521
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar193.849.465251.970.506252.099.755249.774.191
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.849.465251.970.506252.099.755249.774.191
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000171.022
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları242.562.206242.562.206242.562.206240.511.126
Dönem Net Kar/Zararı-56.179.0551.941.9862.071.2351.654.651
Diğer Özsermaye Kalemleri710.624710.624710.624681.702
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR287.573.222360.560.656351.898.535329.493.732
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-446.325-390.481-262.859-200.965
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri323.054323.054322.8012.373.881
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-72.578.451-12.415-10.021-1.642
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-72.701.722-79.84249.9212.171.274
Net Faaliyet Kar/Zararı-446.325-390.481-262.859-200.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.1183.1183.1180
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler155.221155.221155.2211.227
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-17.851-5.412-5.399-5.080
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.1183.1183.1180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-72.561.23473.085202.8612.167.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)16.382.1791.868.9011.868.374-512.770
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)16.382.1791.868.9011.868.374-512.770
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-56.179.0551.941.9862.071.2351.654.651
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-56.179.0551.941.9862.071.2351.654.651
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-56.179.0551.941.9862.071.2351.654.651
Hisse Başına Kazanç-8000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-17.851-5.412-5.399-5.080
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 8,7 A/D A/D A/D 0,3 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 8,72 0,77 0,77 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi