SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6347 3,6303 0,12
BIST BANKA 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,67 1.235,69 0,00
BRENT 56,22 55,69 0,95

 YESIL | Yeşil Yatırım Holding

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,76 1,1 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.827.6995.313.267
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.000
Net Kâr-72.879-194.551

Cari Oranlar

F/K 5,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,1
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,62 11,49 10,23 4,06
USD -7,37 16,05 -10,80 13,77
Göreceli -9,03 4,25 -8,86 18,29

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.229.3121.257.1491.256.7541.267.469
Nakit ve Nakit Benzerleri1.1516145572.588
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.224.8321.256.0351.251.2421.264.439
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.3295004.955442
(Ara Toplam)1.229.3121.257.1491.256.7541.267.469
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.798.1224.231.8224.320.1114.408.496
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar4.448.8443.739.6943.848.7943.957.894
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar1.5562.5773.5864.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000119
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı347.722489.551467.731445.888
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR6.027.4345.488.9715.576.8655.675.965
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler198.367172.480169.977157.185
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar49.64525.66925.88415.424
Diğer Borçlar132.342134.058131.791132.321
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları04.1254.1254.125
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.3808.6288.1775.315
(Ara Toplam)198.367172.480169.977157.185
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.3683.2245.19110.962
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar8801.7593.2382.366
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.001.9538.596
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler4881.46500
Özkaynaklar5.827.6995.313.2675.401.6975.507.818
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.827.6995.313.2675.401.6975.507.818
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0171.02200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.531.536-3.531.536-3.531.536-3.898.114
Dönem Net Kar/Zararı-72.879-194.551-106.121366.578
Diğer Özsermaye Kalemleri2.676.4242.112.6422.283.6642.283.664
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR6.027.4345.488.9715.576.8655.675.965
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-163.739-80.555-49.327-169.135
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0001.806.618
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-218.200-109.100-1.309.200
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-163.739-298.755-158.427328.283
Net Faaliyet Kar/Zararı-163.739-80.555-49.327-169.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler91.03260.66230.584139.729
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-196-121-121-155
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-72.903-238.214-127.964467.857
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2443.66321.843-101.279
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2443.66321.843-101.279
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-72.879-194.551-106.121366.578
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-72.879-194.551-106.121366.578
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-72.879-194.551-106.121366.578
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.1582.1371.1284.930
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-196-121-121-155
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 1,0 5,3 A/D A/D 1,1 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YESIL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.