SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.312 89.553 1,96
VIOP 108.302 106.467 1,72
USD/TRY 6,7795 6,7342 0,67
BIST BANKA 114.557 112.308 2,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.639,15 1.618,28 1,29
BRENT 33,25 34,11 -2,52

 Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,98 15,29 8,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,4 56,5 54,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar246,5193,5
Ödenmiş Sermaye6,86,8
Net Kâr52,2-0,3

Cari Değerler

F/K 1,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,84
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,1
Piyasa Değeri 56,8 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,21 4,99 -38,72 -25,02
USD -2,50 1,07 -44,21 -33,42
Göreceli -2,26 3,32 -24,19 -4,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESIL0,000,00000,000,00 0 A/D
YESIL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar105.33580.46369.54843.938
Nakit ve Nakit Benzerleri3.4869.8945.9726.111
Finansal Yatırımlar25.01920.48918.16621.029
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.075261261261
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar73.75549.81945.14916.537
(Ara Toplam)105.33580.46369.54843.938
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar339.961.675274.029.640274.029.640274.029.640
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar339.961.675274.029.640274.029.640274.029.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR340.067.010274.110.103274.099.188274.073.578
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.885.43936.022.53035.968.66635.765.897
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar183.92974.70488.39345.485
Diğer Borçlar35.606.94735.816.76135.762.54835.616.928
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler94.563131.065117.725103.484
(Ara Toplam)35.885.43936.022.53035.968.66635.765.897
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler57.727.33544.540.92844.540.92844.508.414
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü57.727.33544.540.92844.540.92844.508.414
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar246.454.236193.546.645193.589.594193.799.267
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar246.454.236193.546.645193.589.594193.799.267
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları186.383.151186.383.151186.383.151186.383.151
Dönem Net Kar/Zararı52.236.237-302.820-259.871-50.198
Diğer Özsermaye Kalemleri1.079.158710.624710.624710.624
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR340.067.010274.110.103274.099.188274.073.578
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-511.957-301.646-252.450-65.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri67.349.269774-1.5491.314
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.411.930000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)65.425.382-300.872-253.999-64.339
Net Faaliyet Kar/Zararı-511.957-301.646-252.450-65.653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.9283.92800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı65.429.310-296.944-253.999-64.339
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.51112.51112.5080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-821-31-24-17
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.9283.92800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)65.441.000-284.464-241.515-64.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.204.763-18.356-18.35614.158
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-13.204.763-18.356-18.35614.158
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI52.236.237-302.820-259.871-50.198
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)52.236.237-302.820-259.871-50.198
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları52.236.237-302.820-259.871-50.198
Hisse Başına Kazanç8000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-821-31-24-17
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 8,4 1,1 A/D A/D 0,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 8,42 0,79 0,84 4,83 0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi