SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.324 98.415 -1,11
VIOP 120.450 122.040 -1,30
USD/TRY 5,8533 5,7922 1,05
BIST BANKS 137.396 140.323 -2,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.485,20 1.490,58 -0,36
BRENT 58,66 59,42 -1,28

 Yeşil Yatırım Holding Hisse Senedi | YESIL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,4 11,4 2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 29,2 29,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yeşil Yatırım Holding
Kuruluş 25.09.2003
Faal Alanı ANA SÖZLEŞMEDE YAZILAN İŞLER
Telefon (0212)4830107
Faks (0212)4833335
Adres Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşilplaza-Topkapı/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar193,6193,8
Ödenmiş Sermaye6,86,8
Net Kâr-0,3-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 67,6 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,10 5,48 0,10 3,95
USD -0,59 7,29 -1,97 -5,52
Göreceli 1,22 1,85 3,10 -2,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YESIL0,000,00000,000,00 0 A/D
YESIL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar69.54843.93813.543.58213.968.500
Nakit ve Nakit Benzerleri5.9726.1116.1186.135
Finansal Yatırımlar18.16621.02919.71523.235
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26126113.504.47313.931.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar45.14916.53713.2767.729
(Ara Toplam)69.54843.93813.543.58213.968.500
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar274.029.640274.029.640274.029.640346.592.156
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar274.029.640274.029.640274.029.640346.592.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR274.099.188274.073.578287.573.222360.560.656
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.968.66635.765.89749.201.18549.554.300
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar88.39345.48565.21986.527
Diğer Borçlar35.762.54835.616.92849.060.09749.412.514
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.725103.48475.86955.259
(Ara Toplam)35.968.66635.765.89749.201.18549.554.300
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler44.540.92844.508.41444.522.57259.035.850
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü44.540.92844.508.41444.522.57259.035.850
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar193.589.594193.799.267193.849.465251.970.506
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar193.589.594193.799.267193.849.465251.970.506
Ödenmiş Sermaye6.750.0006.750.0006.750.0006.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.6905.6905.6905.690
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları186.383.151186.383.151242.562.206242.562.206
Dönem Net Kar/Zararı-259.871-50.198-56.179.0551.941.986
Diğer Özsermaye Kalemleri710.624710.624710.624710.624
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR274.099.188274.073.578287.573.222360.560.656
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-252.450-65.653-446.325-390.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri-1.5491.314323.054323.054
Diğer Faaliyet Giderleri (-)00-72.578.451-12.415
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-253.999-64.339-72.701.722-79.842
Net Faaliyet Kar/Zararı-252.450-65.653-446.325-390.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler003.1183.118
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-253.999-64.339-72.698.6040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.5080155.221155.221
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24-17-17.851-5.412
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler003.1183.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-241.515-64.356-72.561.23473.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-18.35614.15816.382.1791.868.901
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-18.35614.15816.382.1791.868.901
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-259.871-50.198-56.179.0551.941.986
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-259.871-50.198-56.179.0551.941.986
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-259.871-50.198-56.179.0551.941.986
Hisse Başına Kazanç00-80
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-24-17-17.851-5.412
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YESIL 10,0 A/D A/D A/D 0,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YESIL 10,01 0,09 0,09 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi