SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.519 98.415 -0,91
VIOP 120.706 122.040 -1,09
USD/TRY 5,8203 5,7922 0,49
BIST BANKS 137.413 140.323 -2,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
GOLD 1.491,21 1.490,58 0,04
BRENT 58,95 59,42 -0,79

 Yayla Enerji Uretim Turizm Hisse Senedi | YAYLA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,78 0,99 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 27,3 27,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar67,770,0
Ödenmiş Sermaye49,949,9
Net Kâr-2,40,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,5
Piyasa Değeri 46,4 mnTL
Net Borç 27,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,20 2,20 -6,06 -1,06
USD 4,15 3,44 -7,52 -9,45
Göreceli -1,46 2,84 -2,70 -8,24

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLA0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.081.14219.035.12120.593.72417.752.981
Nakit ve Nakit Benzerleri7.337.17910.716.28611.936.815175.447
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.523.2733.338.2203.802.75113.286.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.165.5623.063.4031.557.8831.499.916
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar228.545228.545447.024187.389
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.826.5831.688.6672.849.2512.603.877
(Ara Toplam)14.081.14219.035.12120.593.72417.752.981
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar97.316.22198.027.46998.137.48198.552.552
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar615.987722.709773.487813.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.214.1433.232.2653.159.0863.108.754
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.520.78026.520.78026.520.78026.497.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar66.965.31167.551.71567.684.12868.133.736
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR111.397.363117.062.590118.731.205116.305.533
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.445.75811.970.89718.746.41215.383.367
Finansal Borçlar9.200.3458.574.37211.545.14211.957.619
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.450.0422.374.1974.008.9121.859.731
Diğer Borçlar251.906138.0371.175.327369.652
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)42.61997.0381.084.5210
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları304.741304.741304.741117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler196.105482.512627.7691.078.778
(Ara Toplam)12.445.75811.970.89718.746.41215.383.367
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler31.258.24135.078.31029.914.42144.932.658
Finansal Borçlar25.278.86928.147.71522.473.03325.934.351
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar547.82302.164.6770
Diğer Borçlar01.596.447016.101.504
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar115.138122.97395.70987.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.316.4115.211.1755.181.0022.808.982
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar67.693.36470.013.38370.070.37255.989.508
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.693.36470.013.38370.070.37255.989.508
Ödenmiş Sermaye49.875.00049.875.00024.937.50024.937.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.855.720-23.855.720-8.275.962-8.275.963
Dönem Net Kar/Zararı-2.379.852-45.933-15.579.758-4.587.441
Diğer Özsermaye Kalemleri43.803.64943.789.74968.738.30543.665.125
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR111.397.363117.062.590118.731.205116.305.533
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.692.6227.575.80919.987.51519.634.345
Satışların Maliyeti (-)-9.067.355-5.502.029-20.480.366-15.293.206
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.625.2672.073.780-492.8514.341.139
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.625.2672.073.780-492.8514.341.139
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.517.102-896.473-863.215-593.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri646.834438.1398.190.1227.515.406
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-43.4471.192.156-7.919.151-6.291.819
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)711.5522.807.602-1.085.0954.970.843
Net Faaliyet Kar/Zararı108.1651.177.307-1.356.0663.747.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler47.06545.67600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3.011.870-1.868.10000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar55.05773.179468.380418.048
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.198.1961.058.357-616.7150
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler717.580312.47281.39481.284
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-764.538-1.383.825-15.370.525-12.719.640
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-2.964.805-1.822.42400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.245.154-12.996-15.905.846-7.249.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-134.698-32.937326.0892.662.024
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-134.698-32.937326.0892.662.024
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.379.852-45.933-15.579.757-4.587.441
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.379.852-45.933-15.579.757-4.587.441
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.379.852-45.933-15.579.757-4.587.441
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri1.140.997559.0962.431.3801.341.564
Kıdem Tazminatı17.55510.20335.66320.707
Finansman Giderleri-764.538-1.383.825-15.370.525-12.719.640
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-15.772.363-14.983.245-16.126.266-35.202.976
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-15.772.363-14.983.245-16.126.266-35.202.976
Net YPP (Hedge Dahil)-15.772.363-14.983.245-16.126.266-35.202.976
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 0,9 A/D A/D 4,2 0,7 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 0,93 0,16 0,14 -2,25 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi