SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,49 61,82 1,08

 Yayla Enerji Uretim Turizm Hisse Senedi | YAYLA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,72 0,92 0,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,3 3,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,070,1
Ödenmiş Sermaye49,924,9
Net Kâr0,0-15,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 3,3
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,5
Piyasa Değeri 45,9 mnTL
Net Borç 26,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,22 5,75 13,58 -2,13
USD 2,05 4,85 17,26 -11,65
Göreceli 2,19 3,91 4,58 -5,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLA0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar19.035.12120.593.72417.752.98114.500.149
Nakit ve Nakit Benzerleri10.716.28611.936.815175.447139.803
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.338.2203.802.75113.286.35210.019.315
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.063.4031.557.8831.499.9161.586.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar228.545447.024187.389214.404
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.688.6672.849.2512.603.8772.539.847
(Ara Toplam)19.035.12120.593.72417.752.98114.500.149
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.027.46998.137.48198.552.55299.442.472
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar722.709773.487813.0621.217.022
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.232.2653.159.0863.108.7543.022.054
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.520.78026.520.78026.497.00026.497.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar67.551.71567.684.12868.133.73668.706.396
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR117.062.590118.731.205116.305.533113.942.621
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.970.89718.746.41215.383.36718.258.684
Finansal Borçlar8.574.37211.545.14211.957.61911.569.022
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.374.1974.008.9121.859.7314.611.499
Diğer Borçlar138.0371.175.327369.6521.002.291
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)97.038000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları304.741304.741117.587117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler482.5121.712.2901.078.778958.285
(Ara Toplam)11.970.89718.746.41215.383.36718.258.684
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler35.078.31029.914.42144.932.65835.362.514
Finansal Borçlar28.147.71522.473.03325.934.35122.805.881
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.596.4472.164.67716.101.5047.628.631
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar122.97395.70987.821128.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.211.1755.181.0022.808.9824.799.842
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.013.38370.070.37255.989.50860.321.423
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.013.38370.070.37255.989.50860.321.423
Ödenmiş Sermaye49.875.00024.937.50024.937.50024.937.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri011.947.636011.947.636
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.855.720-8.275.963-8.275.963-8.279.183
Dönem Net Kar/Zararı-45.933-15.579.757-4.587.441-316.460
Diğer Özsermaye Kalemleri43.789.74956.790.66943.665.12531.781.643
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR117.062.590118.731.205116.305.533113.942.621
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.575.80919.987.51519.634.34513.122.655
Satışların Maliyeti (-)-5.502.029-20.480.366-15.293.206-11.516.438
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.073.780-492.8514.341.1391.606.217
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.073.780-492.8514.341.1391.606.217
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-896.473-863.215-593.883-431.927
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri438.1398.190.1227.515.4067.120.861
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-76.834-7.919.151-6.291.819-5.310.508
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.538.612-1.085.0954.970.8432.984.643
Net Faaliyet Kar/Zararı1.177.307-1.356.0663.747.2561.174.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.676000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-6.620000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar73.179468.380418.048331.348
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.650.847-616.71500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler312.47281.39481.284126.714
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.976.315-15.370.525-12.719.640-4.447.728
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler39.056000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12.996-15.905.846-7.249.465-1.005.023
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-32.937326.0892.662.024688.563
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-32.937326.0892.662.024688.563
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-45.933-15.579.757-4.587.441-316.460
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-45.933-15.579.757-4.587.441-316.460
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-45.933-15.579.757-4.587.441-316.460
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri559.0962.431.3801.341.564792.588
Kıdem Tazminatı10.20335.66320.70728.077
Finansman Giderleri-1.976.315-15.370.525-12.719.640-4.447.728
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-14.983.245-18.842.531-35.202.976-20.490.949
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-14.983.245-18.842.531-35.202.976-20.490.949
Net YPP (Hedge Dahil)-14.983.245-18.842.531-35.202.976-20.490.949
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 0,9 A/D A/D 3,3 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 0,92 0,04 0,06 2,16 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi