SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Yayla Enerji Uretim Turizm Hisse Senedi | YAYLA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,98 2,38 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 46,8 45,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar71,767,4
Ödenmiş Sermaye49,949,9
Net Kâr1,8-2,7

Cari Değerler

F/K 39,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%) 0,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 0,9
Piyasa Değeri 71,8 mnTL
Net Borç 25,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,35 42,57 -34,25 -10,56
USD 4,67 43,68 -37,51 -17,49
Göreceli 8,38 38,81 -14,68 16,13

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLA0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar14.552.37915.269.69714.081.14219.035.121
Nakit ve Nakit Benzerleri5.821.9207.092.0497.337.17910.716.286
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.432.8384.288.2582.523.2733.338.220
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.241.0031.901.8292.165.5623.063.403
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar777.768240.116228.545228.545
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.278.8501.747.4451.826.5831.688.667
(Ara Toplam)14.552.37915.269.69714.081.14219.035.121
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar99.374.45993.212.79797.316.22198.027.469
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar455.396675.815615.987722.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.224.1943.212.2953.214.1433.232.265
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller52.126.00039.563.67826.520.78026.520.780
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar43.568.86949.761.00966.965.31167.551.715
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR113.926.838108.482.494111.397.363117.062.590
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.600.65311.365.87312.445.75811.970.897
Finansal Borçlar10.342.3878.461.2629.200.3458.574.372
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.929.7291.791.4462.450.0422.374.197
Diğer Borçlar18.75293.790251.906138.037
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.305.449397.80942.61997.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları279.589304.741304.741304.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler724.747316.825196.105482.512
(Ara Toplam)15.600.65311.365.87312.445.75811.970.897
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.626.56529.749.73631.258.24135.078.310
Finansal Borçlar21.422.49023.795.85025.278.86928.147.715
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00547.8230
Diğer Borçlar1.038.8421.241.95301.596.447
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar402.820138.424115.138122.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.762.4134.573.5095.316.4115.211.175
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar71.699.62067.366.88567.693.36470.013.383
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.699.62067.366.88567.693.36470.013.383
Ödenmiş Sermaye49.875.00049.875.00049.875.00049.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.947.636000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.580.694-23.580.694-23.855.720-23.855.720
Dönem Net Kar/Zararı1.803.108-2.701.201-2.379.852-45.933
Diğer Özsermaye Kalemleri31.404.28343.523.49343.803.64943.789.749
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR113.926.838108.482.494111.397.363117.062.590
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.915.92515.541.11010.692.6227.575.809
Satışların Maliyeti (-)-19.784.392-14.256.927-9.067.355-5.502.029
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)131.5331.284.1831.625.2672.073.780
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)131.5331.284.1831.625.2672.073.780
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.409.861-1.157.581-1.517.102-896.473
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.300.594974.022646.834438.139
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-476.793-50.497-43.4471.192.156
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-454.5271.050.127711.5522.807.602
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.278.328126.602108.1651.177.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.410.25747.13347.06545.676
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5.496.165-3.509.580-3.011.870-1.868.100
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar65.10853.20955.05773.179
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı524.673-2.359.111-2.198.1961.058.357
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.814.489901.421717.580312.472
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.911.178-1.850.433-764.538-1.383.825
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler914.092-3.462.447-2.964.805-1.822.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)427.984-3.308.123-2.245.154-12.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.375.124606.922-134.698-32.937
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.375.124606.922-134.698-32.937
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.803.108-2.701.201-2.379.852-45.933
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.803.108-2.701.201-2.379.852-45.933
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.803.108-2.701.201-2.379.852-45.933
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.354.3321.712.8931.140.997559.096
Kıdem Tazminatı138.40033.53617.55510.203
Finansman Giderleri-1.911.178-1.850.433-764.538-1.383.825
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu5.220.644-12.248.025-15.772.363-14.983.245
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.220.644-12.248.025-15.772.363-14.983.245
Net YPP (Hedge Dahil)5.220.644-12.248.025-15.772.363-14.983.245

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 1,4 39,8 A/D 4,9 1,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 1,44 1,39 0,62 -77,35 -0,87
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi