SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 YAYLA | Yayla Enerji Uretim Turizm

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,19 2,4 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 3 3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37.742.80138.924.342
Ödenmiş Sermaye9.975.0009.975.000
Net Kâr-2.956.225-1.851.538

Cari Oranlar

F/K -2,6
FD/FAVÖK -9,9
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,72 -1,72 -29,54 -10,86
USD -1,45 2,30 -42,98 -2,54
Göreceli -3,22 -8,10 -41,74 1,33

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.574.97713.343.32511.009.41210.693.405
Nakit ve Nakit Benzerleri161.62723.308516.440485.514
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.068.4568.713.3395.845.9505.994.161
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar188.876695.482546.927298.786
Stoklar439.2621.248.8811.255.3621.368.273
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.716.7562.662.3152.844.7332.546.671
(Ara Toplam)11.574.97713.343.32511.009.41210.693.405
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar70.913.10271.767.02271.972.99172.014.857
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.089.0871.902.9201.693.9461.669.719
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar543.293543.917543.863543.863
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller28.356.47428.356.47428.356.47428.356.474
Maddi Duran Varlıklar39.924.24840.963.71141.378.70841.444.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR82.488.07985.110.34782.982.40382.708.262
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.810.98425.270.04821.815.54021.890.985
Finansal Borçlar10.768.05116.801.27216.645.01515.026.468
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.281.6055.479.0814.069.4705.854.167
Diğer Borçlar8.405.7822.482.111633.119412.147
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler355.546507.584467.936598.203
(Ara Toplam)21.810.98425.270.04821.815.54021.890.985
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.934.29420.915.95721.853.80420.117.387
Finansal Borçlar22.041.89919.751.92920.562.22019.654.573
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları72.29779.45873.821147.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü820.0981.084.5701.217.763314.933
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.742.80138.924.34239.313.05940.699.890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.742.80138.924.34239.313.05940.699.890
Ödenmiş Sermaye9.975.0009.975.0009.975.0009.975.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri011.903.411011.903.411
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287174.926
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.700.5324.697.3374.673.0408.729.834
Dönem Net Kar/Zararı-2.956.225-1.851.538-1.456.394-3.985.830
Diğer Özsermaye Kalemleri25.773.20713.949.84525.871.12613.902.549
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR82.488.07985.110.34782.982.40382.708.262
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.349.1529.069.1924.099.99315.026.915
Satışların Maliyeti (-)-15.417.944-9.559.850-4.396.517-19.787.849
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-68.792-490.658-296.524-4.760.934
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-68.792-490.658-296.524-4.760.934
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-476.301
Genel Yönetim Giderleri (-)-473.413-163.713-134.591-170.351
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri175.487131.71983.856390.206
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-834.223-152.033-40.445-320.277
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.200.941-674.685-387.704-5.337.657
Net Faaliyet Kar/Zararı-542.205-654.371-431.115-5.407.586
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-57054-83-7.056
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler319.309315.386297.804301.391
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.568.642-741.654-480.972-481.357
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.450.844-1.100.899-570.955-5.524.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-505.381-750.639-885.4391.538.849
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-505.381-750.639-885.4391.538.849
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.956.225-1.851.538-1.456.394-3.985.830
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.956.225-1.851.538-1.456.394-3.985.830
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.956.225-1.851.538-1.456.394-3.985.830
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri53.718931.456476.6201.446.666
Kıdem Tazminatı26.05632.73115.90785.632
Finansman Giderleri-1.568.642-741.654-480.972-481.357
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-12.090.181-12.467.925-12.059.901-12.297.354
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-12.090.181-12.467.925-12.059.901-12.297.354
Net YPP (Hedge Dahil)-12.090.181-12.467.925-12.059.901-12.297.354
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 2,3 A/D A/D 3,1 0,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YAYLA 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.