SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.884 96.142 -0,27
VIOP 119.619 120.016 -0,33
USD/TRY 5,8962 5,8727 0,40
BIST BANKS 127.676 128.625 -0,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,86 1.275,92 0,15
BRENT 74,86 74,55 0,42

 YAYLA Hisse Senedi | Yayla Enerji Uretim Turizm

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,79 1 0,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 29,6 29,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yayla Enerji Uretim Turizm
Kuruluş 31.12.1983
Faal Alanı ENERJİ, TURİZM VE İNŞAAT TAAHHÜT FAALİYETLERİ
Telefon (0312)4917475
Faks (0312)4917000
Adres İlkbahar Mah. 606. sk. N: 12 Yıldız/Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,156,0
Ödenmiş Sermaye24,924,9
Net Kâr-15,6-4,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 3,2
Yabancı Oranı (%) 0,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 41,4 mnTL
Net Borç 22,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,22 -1,19 -3,49 -11,70
USD 0,71 -3,21 -6,94 -20,42
Göreceli 1,02 0,93 -0,29 -16,18

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAYLA0,000,00000,000,00 0 A/D
YAYLA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar20.593.72417.752.98114.500.14915.000.583
Nakit ve Nakit Benzerleri11.936.815175.447139.8031.043.198
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.802.75113.286.35210.019.3158.905.218
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.557.8831.499.9161.586.7802.356.793
Stoklar447.024187.389214.404214.949
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.849.2512.603.8772.539.8472.480.425
(Ara Toplam)20.593.72417.752.98114.500.14915.000.583
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.137.48198.552.55299.442.47276.425.693
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar773.487813.0621.217.022935.536
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.159.0863.108.7543.022.0542.718.787
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.520.78026.497.00026.497.00026.497.000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar67.684.12868.133.73668.706.39646.274.370
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR118.731.205116.305.533113.942.62191.426.276
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.746.41215.383.36718.258.68417.741.214
Finansal Borçlar11.545.14211.957.61911.569.02211.485.216
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.008.9121.859.7314.611.4994.924.635
Diğer Borçlar1.175.327369.6521.002.291161.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları304.741117.587117.587117.587
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.712.2901.078.778958.2851.052.472
(Ara Toplam)18.746.41215.383.36718.258.68417.741.214
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.914.42144.932.65835.362.51430.152.429
Finansal Borçlar22.473.03325.934.35122.805.88122.479.718
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar2.164.67716.101.5047.628.6315.883.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar95.70987.821128.160154.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.181.0022.808.9824.799.8421.634.103
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar70.070.37255.989.50860.321.42343.532.633
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.070.37255.989.50860.321.42343.532.633
Ödenmiş Sermaye24.937.50024.937.50024.937.50024.937.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.947.636011.947.63611.947.636
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.287250.287250.287250.287
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.275.963-8.275.963-8.279.183-8.279.183
Dönem Net Kar/Zararı-15.579.757-4.587.441-316.460996.706
Diğer Özsermaye Kalemleri56.790.66943.665.12531.781.64313.679.687
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR118.731.205116.305.533113.942.62191.426.276
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.987.51519.634.34513.122.6556.032.925
Satışların Maliyeti (-)-20.480.366-15.293.206-11.516.438-4.825.601
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-492.8514.341.1391.606.2171.207.324
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-492.8514.341.1391.606.2171.207.324
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-863.215-593.883-431.927-310.840
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.190.1227.515.4067.120.8616.099.598
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.919.151-6.291.819-5.310.508-3.907.805
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.085.0954.970.8432.984.6433.088.277
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.356.0663.747.2561.174.290896.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar468.380418.048331.34828.081
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler81.39481.284126.71457.153
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.370.525-12.719.640-4.447.728-1.505.618
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.905.846-7.249.465-1.005.0231.667.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)326.0892.662.024688.563-671.187
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)326.0892.662.024688.563-671.187
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-15.579.757-4.587.441-316.460996.706
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-15.579.757-4.587.441-316.460996.706
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-15.579.757-4.587.441-316.460996.706
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.431.3801.341.564792.588270.839
Kıdem Tazminatı35.66320.70728.07724.143
Finansman Giderleri-15.370.525-12.719.640-4.447.728-1.505.618
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.842.531-35.202.976-20.490.94914.248.059
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-18.842.531-35.202.976-20.490.94914.248.059
Net YPP (Hedge Dahil)-18.842.531-35.202.976-20.490.94914.248.059
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAYLA 0,8 A/D A/D 3,2 0,6 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
YAYLA 0,83 0,22 0,22 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi