SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6029 3,6055 -0,07
BIST BANKS 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.788 20.787 0,00
DAX 11.804 11.948 -1,20
GOLD 1.256,84 1.256,81 0,00
BRENT 56,00 55,94 0,11

 YAPRK | Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,42 1,96 0,54
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri
Kuruluş 01.01.1994
Faal Alanı Süt ve süt ürünleri üretimi
Telefon (0266)4222777
Faks (0266)4121165
Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evler Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar20.248.36820.537.706
Ödenmiş Sermaye7.100.0007.100.000
Net Kâr659.446948.784

Cari Oranlar

F/K 15,5
FD/FAVÖK 5,6
PD/DD 0,6
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,12 9,09 -10,45 -0,40
USD 3,66 18,23 -26,71 10,92
Göreceli 1,77 3,61 -23,70 12,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
YAPRK20.05.20150,680,016118
YAPRK20.05.20140,710,021991
YAPRK03.06.20130,430,012490
YAPRK20.05.20150,680,016118
YAPRK20.05.20140,710,021991
YAPRK03.06.20130,430,012490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.469.8208.515.9248.580.3438.246.041
Nakit ve Nakit Benzerleri1.137.1751.774.6872.364.3441.801.619
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar964.3781.123.5221.033.227923.233
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.41810.0068.5136.933
Stoklar2.358.1461.507.4991.227.5921.902.581
Canlı Varlıklar1.661.6361.749.8751.746.2951.573.144
Diğer Dönen Varlıklar2.339.0672.350.3352.200.3722.038.531
(Ara Toplam)8.469.8208.515.9248.580.3438.246.041
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.152.46222.387.05620.730.52320.373.609
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar92929292
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar12.807.67112.075.19011.216.04510.924.138
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar10.211.83810.200.0339.486.6889.439.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.80518.73320.546895
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar114.05693.0087.1528.587
TOPLAM VARLIKLAR31.622.28230.902.98029.310.86628.619.650
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.481.0335.625.4184.795.1594.581.756
Finansal Borçlar1.622.0681.740.7421.762.374571.877
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.356.7173.323.3692.562.9413.568.921
Diğer Borçlar282.021278.901270.439253.680
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.34194.33850.3623.294
Borç Karşılıkları58.80355.42240.65966.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler158.083132.646108.384117.654
(Ara Toplam)6.481.0335.625.4184.795.1594.581.756
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.892.8814.739.8564.419.1764.448.972
Finansal Borçlar3.309.3643.353.3513.023.7813.119.283
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.577.4871.377.8591.395.3951.329.689
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler6.0308.64600
Özkaynaklar20.248.36820.537.70620.096.53119.588.922
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.248.36820.537.70620.096.53119.588.922
Ödenmiş Sermaye7.100.0007.100.0007.100.0007.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri05.270.2815.270.2815.270.281
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.559118.55991.87791.877
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.100.0827.100.0827.126.7645.298.478
Dönem Net Kar/Zararı659.446948.784507.6091.828.286
Diğer Özsermaye Kalemleri5.270.281000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR31.622.28230.902.98029.310.86628.619.650
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri9.202.5906.023.1622.883.61211.157.918
Satışların Maliyeti (-)-7.786.732-4.616.594-2.211.993-8.986.833
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)01.468.06100
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.415.8582.874.629671.6192.171.085
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00479.7992.159.671
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00479.7992.159.671
Diğer Gelir ve Giderler1.903.230000
BRÜT KAR (ZARAR)3.319.0882.874.6291.151.4184.330.756
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.354.663-856.427-399.016-1.597.193
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri666.291434.512275.052768.246
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-104.142-82.884-78.952-74.029
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.526.5742.369.830948.5023.427.780
Net Faaliyet Kar/Zararı1.964.4252.018.202752.4022.733.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler178.182131.76948.212168.644
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-153.134-107.354-61.909-101.022
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.621.011-1.236.868-303.497-1.170.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)930.6111.157.377631.3082.324.987
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-271.165-208.593-123.699-496.701
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-23.367-160.423-57.993-131.200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-247.798-48.170-65.706-365.501
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI659.446948.784507.6091.828.286
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)659.446948.784507.6091.828.286
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları659.446948.784507.6091.828.286
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri506.439324.837157.209540.748
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-153.134-107.354-61.909-101.022
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-102.520283.598889.285-82.009
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-102.520283.598889.285-82.009
Net YPP (Hedge Dahil)-102.520283.598889.285-82.009
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAPRK 1,8 15,5 5,5 1,4 0,6 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
YAPRK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.