SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7899 5,7861 0,07
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.381,33 1.360,41 1,54
BRENT 62,64 61,82 1,33

 Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri Hisse Senedi | YAPRK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,38 2,97 0,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yaprak Süt & Besi Çiftlikleri
Kuruluş 01.01.1994
Faal Alanı Süt ve süt ürünleri üretimi
Telefon (0266)4222777
Faks (0266)4121165
Adres Burcu Yolu Üzeri Küme Evler Mevkii No:12 Burhaniye/Balıkesir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,324,7
Ödenmiş Sermaye7,17,1
Net Kâr0,52,6

Cari Değerler

F/K 14,9
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,8
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 18,2 mnTL
Net Borç 1,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 0,00 -0,78 -8,24
USD -0,17 -0,85 2,44 -17,17
Göreceli -0,03 -1,74 -8,65 -11,14

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YAPRK21.05.20181,750,03803,803,23 269.800 16
YAPRK20.05.20150,680,01611,611,37 114.580 18
YAPRK20.05.20140,710,02192,191,86 155.490 91
YAPRK03.06.20130,430,01241,241,08 88.325 90
YAPRK21.05.20181,750,03803,803,23269.80016
YAPRK20.05.20150,680,01611,611,37114.58018
YAPRK20.05.20140,710,02192,191,86155.49091
YAPRK03.06.20130,430,01241,241,0888.32590

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.289.69810.515.47711.965.09112.219.730
Nakit ve Nakit Benzerleri2.465.975686.2522.888.4724.157.984
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.466.4672.234.4291.705.8251.509.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar195.95717.059014.148
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.990.3403.143.8622.823.8272.352.664
Canlı Varlıklar2.550.1652.787.4102.695.8162.615.850
Diğer Dönen Varlıklar1.620.7941.646.4651.851.1511.569.721
(Ara Toplam)11.289.69810.515.47711.965.09112.219.730
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar30.070.74029.007.19829.146.16129.303.379
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.4871.4879292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar18.876.97218.295.73618.254.05018.216.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar10.428.33510.625.47310.731.87510.822.127
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8151.0022.9794.958
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar763.13183.500157.165260.000
TOPLAM VARLIKLAR41.360.43839.522.67541.111.25241.523.109
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.092.8799.739.52311.186.90010.508.128
Finansal Borçlar2.040.4252.325.9542.456.8001.986.744
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.154.8916.950.2517.982.3157.771.304
Diğer Borçlar217.852161.001159.307141.037
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.319000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü157.54926.80128.782263.553
Borç Karşılıkları108.58493.068121.070106.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler401.259182.448438.626238.849
(Ara Toplam)11.092.8799.739.52311.186.90010.508.128
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.010.2575.049.6965.413.5785.937.929
Finansal Borçlar1.911.0222.032.9672.333.8002.886.455
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)981000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.098.2543.012.6863.072.6383.041.810
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler04.0437.1409.664
Özkaynaklar25.257.30224.733.45624.510.77425.077.052
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.257.30224.733.45624.510.77425.077.052
Ödenmiş Sermaye7.100.0007.100.0007.100.0007.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri5.270.2815.270.28100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler151.235151.235148.761148.761
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları12.211.9409.660.9139.663.3879.669.832
Dönem Net Kar/Zararı523.8462.551.0272.328.3452.888.178
Diğer Özsermaye Kalemleri005.270.2815.270.281
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR41.360.43839.522.67541.111.25241.523.109
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.111.74123.392.07117.034.53712.041.888
Satışların Maliyeti (-)-5.864.553-19.645.983-14.186.647-9.071.537
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.247.1883.746.0882.847.8902.970.351
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler640.4953.907.6083.153.4192.819.002
BRÜT KAR (ZARAR)1.887.6837.653.6966.001.3095.789.353
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-641.220-2.389.184-1.734.592-1.148.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri842.3701.985.8391.326.439814.450
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-359.938-285.926-215.251-181.388
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.728.8956.964.4255.377.9055.274.200
Net Faaliyet Kar/Zararı1.246.4635.264.5124.266.7174.641.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.87672.43272.32668.738
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-999.912-3.450.483-2.071.964-1.232.497
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı742.8593.586.37400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler97.896340.448264.203136.975
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59.787-297.173-223.123-142.726
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-986.036-3.378.051-1.999.638-1.163.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)780.9683.629.6493.419.3474.104.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-257.122-1.078.622-1.091.002-1.216.512
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-171.554-307.182-259.610-417.559
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-85.568-771.440-831.392-798.953
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI523.8462.551.0272.328.3452.888.178
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)523.8462.551.0272.328.3452.888.178
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları523.8462.551.0272.328.3452.888.178
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri242.176883.802644.383409.717
Kıdem Tazminatı15.516031.60517.176
Finansman Giderleri-59.787-297.173-223.123-142.726
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-30.046-42.460-72.401-26.825
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-30.046-42.460-72.401-28.062
Net YPP (Hedge Dahil)-30.046-42.460-72.401-26.825
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YAPRK 2,6 14,9 4,8 0,8 0,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi