SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 VKING Hisse Senedi | Viking Kağıt

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,07 1,2 0,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1,5 1,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,921,0
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-31,0-14,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,6
PD/DD 11,8
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 46,6 mnTL
Net Borç 95,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,91 -1,77 0,00 0,91
USD 0,72 -2,88 -1,13 0,15
Göreceli 0,24 -2,22 -1,34 -10,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar104.645.48385.618.30667.724.45467.302.079
Nakit ve Nakit Benzerleri9.217.5175.249.6964.710.5392.040.355
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar43.102.53535.555.37237.970.73136.732.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.878.92910.639.709144.9112.711.511
Stoklar39.172.36129.210.71521.577.88525.203.356
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.274.1414.962.8143.320.388614.233
(Ara Toplam)104.645.48385.618.30667.724.45467.302.079
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar170.386.692169.942.778169.542.637168.107.904
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.99926.18926.189
Finansal Yatırımlar217.044217.044217.043217.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar169.284.240168.834.009168.484.777166.092.031
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar759.409765.726744.628706.379
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar120.000120.00070.0001.066.262
TOPLAM VARLIKLAR275.032.175255.561.084237.267.091235.409.983
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler173.674.769129.235.556109.741.915109.914.629
Finansal Borçlar30.799.78922.681.73220.742.57625.351.561
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar138.844.056103.063.53886.172.02881.817.542
Diğer Borçlar2.270.1071.018.948853.506634.379
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları152.480152.479176.634193.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.608.3372.318.8591.797.1711.917.587
(Ara Toplam)173.674.769129.235.556109.741.915109.914.629
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler97.410.271105.311.32098.501.48789.805.713
Finansal Borçlar74.350.44482.216.11375.842.02867.527.085
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar4.845.9344.911.0274.466.1044.111.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.213.89318.184.18018.193.35518.166.860
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.947.13521.014.20829.023.68935.689.641
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.947.13521.014.20829.023.68935.689.641
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri253.9290253.929253.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-95.497.302-96.235.596-96.961.379-81.492.306
Dönem Net Kar/Zararı-30.980.124-14.010.909-6.333.213-16.220.708
Diğer Özsermaye Kalemleri88.170.63289.260.71390.064.35291.148.726
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR275.032.175255.561.084237.267.091235.409.983
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri172.336.233110.050.86551.500.781184.671.175
Satışların Maliyeti (-)-135.031.363-89.339.728-42.673.118-148.761.434
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.304.87020.711.1378.827.66335.909.741
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.304.87020.711.1378.827.66335.909.741
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.248.422-11.102.797-5.359.888-21.193.976
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.971.995-4.628.201-2.240.640-8.948.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-872.414-605.368-292.118-1.107.186
Diğer Faaliyet Gelirleri14.283.6593.824.716945.1339.459.862
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-45.126.063-13.231.885-3.534.822-12.264.561
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-18.630.365-5.032.398-1.654.6721.854.894
Net Faaliyet Kar/Zararı12.212.0394.374.771935.0174.659.593
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.99513.94413.70474.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.506.258986.484239.965807.425
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.632.383-9.795.488-4.822.530-19.200.985
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.99513.94413.70474.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.742.495-13.827.458-6.223.533-16.463.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-237.629-183.451-109.683243.290
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-237.629000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0-183.451-109.683243.290
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-30.980.124-14.010.909-6.333.216-16.220.708
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-30.980.124-14.010.909-6.333.216-16.220.708
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-30.980.124-14.010.909-6.333.216-16.220.708
Hisse Başına Kazanç-100-3.862
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.398.6713.554.5761.790.7528.424.043
Kıdem Tazminatı718.9051.395.9530352.579
Finansman Giderleri-15.632.383-9.795.488-4.822.530-19.200.985
Yurtiçi Satışlar124.964.31882.503.62739.907.314145.293.892
Yurtdışı Satışlar63.607.02437.154.30615.832.45556.306.558
Net Yabancı Para Pozisyonu-102.138.324-73.522.032-58.763.645-55.207.715
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-102.138.324-73.522.032-58.763.645-55.207.715
Net YPP (Hedge Dahil)-102.138.324-73.522.032-58.763.645-55.207.715
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 1,1 A/D 6,6 0,6 11,8 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi