SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9457 5,9428 0,05
BIST BANKA 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
ALTIN 1.578,00 1.571,81 0,39
BRENT 58,55 59,89 -2,24

 Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,22 3,89 2,67
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 16,1 16,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,612,3
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-23,5-14,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,3
PD/DD A/D
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 3,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,2
Piyasa Değeri 163,4 mnTL
Net Borç 152,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 11,14 14,41 111,41 108,02
USD 10,95 13,64 111,41 108,02
Göreceli 12,98 16,76 100,03 98,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar88.116.41885.604.27085.921.12681.251.526
Nakit ve Nakit Benzerleri8.014.9421.318.2248.914.1596.220.381
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar40.469.01541.624.51744.735.04334.304.038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar217.773206.038249.9221.988.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.708.32338.501.69630.988.98736.811.712
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.706.3653.953.7951.033.0151.926.571
(Ara Toplam)88.116.41885.604.27085.921.12681.251.526
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar187.690.435186.742.894186.841.694185.862.867
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar227.802227.802227.802227.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.777.863946.2631.168.7550
Maddi Duran Varlıklar184.879.707184.782.361184.663.089184.864.536
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar799.064780.469776.049764.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR275.806.853272.347.164272.762.820267.114.393
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler222.451.393208.502.581194.924.462167.981.638
Finansal Borçlar137.399.718127.190.242100.795.09653.664.155
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar71.311.39170.073.54190.456.831111.533.445
Diğer Borçlar12.300.1669.066.1871.521.5261.342.689
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)370.161360.538449.185437.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları572.625549.987549.987585.604
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler497.3321.262.0861.151.837418.671
(Ara Toplam)222.451.393208.502.581194.924.462167.981.638
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler49.789.48951.512.97655.615.03871.467.019
Finansal Borçlar22.948.90524.668.16628.866.43145.336.888
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.705.4805.692.4175.556.6224.768.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.135.10421.152.39321.191.98521.361.190
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.565.97112.331.60722.223.32027.665.736
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.565.97112.331.60722.223.32027.665.736
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-111.291.392-112.226.191-113.161.017-94.759.011
Dönem Net Kar/Zararı-23.520.688-14.653.867-4.967.166-19.336.931
Diğer Özsermaye Kalemleri96.378.05197.211.66598.351.50399.761.678
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR275.806.853272.347.164272.762.820267.114.393
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri169.587.657115.299.08161.388.642230.178.935
Satışların Maliyeti (-)-137.839.240-91.959.735-47.498.878-177.004.473
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.748.41723.339.34613.889.76453.174.462
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.748.41723.339.34613.889.76453.174.462
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.021.388-11.304.882-6.004.434-22.972.948
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.299.985-4.783.519-2.614.755-10.211.079
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-991.538-681.946-327.072-1.118.872
Diğer Faaliyet Gelirleri6.105.9732.767.522918.13828.801.807
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.892.479-9.031.915-4.991.881-48.934.623
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)649.000304.606869.760-1.261.253
Net Faaliyet Kar/Zararı6.435.5066.568.9994.943.50318.871.563
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler059.46326.743133.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)60.025000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı709.025364.069896.503-1.127.258
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.231.4211.035.108672.5824.903.388
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.542.449-16.091.775-6.586.643-22.744.298
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler60.02559.46326.743133.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.602.003-14.692.598-5.017.558-18.968.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)81.31538.73150.389-368.763
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)81.31538.73150.389-368.763
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-23.520.688-14.653.867-4.967.169-19.336.931
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-23.520.688-14.653.867-4.967.169-19.336.931
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-23.520.688-14.653.867-4.967.169-19.336.931
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.065.1284.424.4472.175.5627.316.517
Kıdem Tazminatı1.056.655715.416385.886405.746
Finansman Giderleri-25.542.449-16.091.775-6.586.643-22.744.298
Yurtiçi Satışlar145.547.77395.862.76049.640.308167.655.490
Yurtdışı Satışlar58.100.04440.062.28921.856.76486.967.311
Net Yabancı Para Pozisyonu-38.337.798-32.926.519-51.899.312-76.532.900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-38.337.798-32.926.519-51.899.312-76.532.900
Net YPP (Hedge Dahil)-38.337.798-32.926.519-51.899.312-76.532.900
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 3,9 A/D 14,3 1,4 A/D 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 3,89 3,38 3,38 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi