SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKA 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
ALTIN 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,87 4,47 2,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 24,9 24,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4,83,6
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-33,5-23,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 18,5
PD/DD 37,5
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 0,4
Piyasa Değeri 181,4 mnTL
Net Borç 140,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 45,45 42,57 131,02
USD 0,31 46,58 35,50 113,12
Göreceli 3,86 41,61 85,01 199,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar82.041.37188.116.41885.604.27085.921.126
Nakit ve Nakit Benzerleri5.404.0758.014.9421.318.2248.914.159
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar40.951.11340.469.01541.624.51744.735.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar233.183217.773206.038249.922
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar33.033.43235.708.32338.501.69630.988.987
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.419.5683.706.3653.953.7951.033.015
(Ara Toplam)82.041.37188.116.41885.604.27085.921.126
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar202.273.046187.690.435186.742.894186.841.694
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar404.168227.802227.802227.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.624.8291.777.863946.2631.168.755
Maddi Duran Varlıklar199.356.877184.879.707184.782.361184.663.089
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar881.173799.064780.469776.049
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR284.314.417275.806.853272.347.164272.762.820
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler202.278.981222.451.393208.502.581194.924.462
Finansal Borçlar97.924.737137.399.718127.190.242100.795.096
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar80.069.33771.311.39170.073.54190.456.831
Diğer Borçlar22.812.78112.300.1669.066.1871.521.526
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)413.934370.161360.538449.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları572.776572.625549.987549.987
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler485.416497.3321.262.0861.151.837
(Ara Toplam)202.278.981222.451.393208.502.581194.924.462
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.193.32849.789.48951.512.97655.615.038
Finansal Borçlar48.222.71122.948.90524.668.16628.866.431
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.039.8245.705.4805.692.4175.556.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22.930.79321.135.10421.152.39321.191.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.842.1083.565.97112.331.60722.223.320
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.842.1083.565.97112.331.60722.223.320
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-110.356.606-111.291.392-112.226.191-113.161.017
Dönem Net Kar/Zararı-33.522.723-23.520.688-14.653.867-4.967.166
Diğer Özsermaye Kalemleri106.721.43796.378.05197.211.66598.351.503
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR284.314.417275.806.853272.347.164272.762.820
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri224.046.160169.587.657115.299.08161.388.642
Satışların Maliyeti (-)-182.233.988-137.839.240-91.959.735-47.498.878
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.812.17231.748.41723.339.34613.889.764
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.812.17231.748.41723.339.34613.889.764
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.780.110-17.021.388-11.304.882-6.004.434
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.822.341-7.299.985-4.783.519-2.614.755
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.378.505-991.538-681.946-327.072
Diğer Faaliyet Gelirleri7.009.1646.105.9732.767.522918.138
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-14.705.028-11.892.479-9.031.915-4.991.881
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)135.352649.000304.606869.760
Net Faaliyet Kar/Zararı7.831.2166.435.5066.568.9994.943.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler64.261059.46326.743
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)060.02500
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı199.613709.025364.069896.503
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.308.2931.231.4211.035.108672.582
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-35.254.833-25.542.449-16.091.775-6.586.643
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler64.26160.02559.46326.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-33.746.927-23.602.003-14.692.598-5.017.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)224.20481.31538.73150.389
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)224.20481.31538.73150.389
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-33.522.723-23.520.688-14.653.867-4.967.169
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-33.522.723-23.520.688-14.653.867-4.967.169
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-33.522.723-23.520.688-14.653.867-4.967.169
Hisse Başına Kazanç-1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri9.581.8197.065.1284.424.4472.175.562
Kıdem Tazminatı488.5861.056.655715.416385.886
Finansman Giderleri-35.254.833-25.542.449-16.091.775-6.586.643
Yurtiçi Satışlar197.535.410145.547.77395.862.76049.640.308
Yurtdışı Satışlar74.560.11658.100.04440.062.28921.856.764
Net Yabancı Para Pozisyonu-46.233.540-38.337.798-32.926.519-51.899.312
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-46.233.540-38.337.798-32.926.519-51.899.312
Net YPP (Hedge Dahil)-46.233.540-38.337.798-32.926.519-51.899.312

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 4,3 A/D 18,5 1,4 37,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKING 4,32 0,03 0,06 3,31 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi