SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7898 5,7861 0,06
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.381,82 1.360,41 1,57
BRENT 62,61 61,82 1,28

 Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,29 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 16,5 16,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar22,227,7
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-5,0-19,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 45,4 mnTL
Net Borç 120,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,93 1,89 3,85 -1,82
USD 0,76 1,02 7,22 -11,37
Göreceli 0,90 0,12 -4,38 -4,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.921.12681.251.526104.645.48385.618.306
Nakit ve Nakit Benzerleri8.914.1596.220.3819.217.5175.249.696
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar44.735.04334.304.03843.102.53535.555.372
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar249.9221.988.8245.878.92910.639.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar30.988.98736.811.71239.172.36129.210.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.033.0151.926.5717.274.1414.962.814
(Ara Toplam)85.921.12681.251.526104.645.48385.618.306
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar186.841.694185.862.867170.386.692169.942.778
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar227.802227.802217.044217.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.168.755000
Maddi Duran Varlıklar184.663.089184.864.536169.284.240168.834.009
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar776.049764.530759.409765.726
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00120.000120.000
TOPLAM VARLIKLAR272.762.820267.114.393275.032.175255.561.084
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler194.924.462167.981.638173.674.769129.235.556
Finansal Borçlar100.795.09653.664.15530.799.78922.681.732
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar90.456.831111.533.445138.844.056103.063.538
Diğer Borçlar1.521.5261.342.6892.270.1071.018.948
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)449.185437.07400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları549.987585.604152.480152.479
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.151.837418.6711.608.3372.318.859
(Ara Toplam)194.924.462167.981.638173.674.769129.235.556
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler55.615.03871.467.01997.410.271105.311.320
Finansal Borçlar28.866.43145.336.88874.350.44482.216.113
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.556.6224.768.9414.845.9344.911.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.191.98521.361.19018.213.89318.184.180
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar22.223.32027.665.7363.947.13521.014.208
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.223.32027.665.7363.947.13521.014.208
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00253.9290
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-113.161.017-94.759.011-95.497.302-96.235.596
Dönem Net Kar/Zararı-4.967.166-19.336.931-30.980.124-14.010.909
Diğer Özsermaye Kalemleri98.351.50399.761.67888.170.63289.260.713
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR272.762.820267.114.393275.032.175255.561.084
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri61.388.642230.178.935172.336.233110.050.865
Satışların Maliyeti (-)-47.498.878-177.004.473-135.031.363-89.339.728
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)13.889.76453.174.46237.304.87020.711.137
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)13.889.76453.174.46237.304.87020.711.137
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.004.434-22.972.948-17.248.422-11.102.797
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.614.755-10.211.079-6.971.995-4.628.201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-327.072-1.118.872-872.414-605.368
Diğer Faaliyet Gelirleri918.13828.801.80714.283.6593.824.716
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.991.881-48.934.623-45.126.063-13.231.885
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)869.760-1.261.253-18.630.365-5.032.398
Net Faaliyet Kar/Zararı4.943.50318.871.56312.212.0394.374.771
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.743133.99513.99513.944
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı896.503-1.127.25800
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler672.5824.903.3883.506.258986.484
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.586.643-22.744.298-15.632.383-9.795.488
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler26.743133.99513.99513.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.017.558-18.968.168-30.742.495-13.827.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)50.392-368.763-237.629-183.451
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-237.6290
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)50.392-368.7630-183.451
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.967.166-19.336.931-30.980.124-14.010.909
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.967.166-19.336.931-30.980.124-14.010.909
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.967.166-19.336.931-30.980.124-14.010.909
Hisse Başına Kazanç00-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00-10
Dipnot
Amortisman Giderleri2.175.5627.316.5175.398.6713.554.576
Kıdem Tazminatı385.886405.746718.9051.395.953
Finansman Giderleri-6.586.643-22.744.298-15.632.383-9.795.488
Yurtiçi Satışlar49.640.308167.655.490124.964.31882.503.627
Yurtdışı Satışlar21.856.76486.967.31163.607.02437.154.306
Net Yabancı Para Pozisyonu-51.899.312-76.532.900-102.138.324-73.522.032
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-51.899.312-76.532.900-102.138.324-73.522.032
Net YPP (Hedge Dahil)-51.899.312-76.532.900-102.138.324-73.522.032
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 1,1 A/D 5,4 0,7 2,0 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi