SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 97.699 98.415 -0,73
VIOP 120.971 122.040 -0,88
USD/TRY 5,8219 5,7922 0,51
BIST BANKA 137.711 140.323 -1,86
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.655 -0,17
ALTIN 1.491,92 1.490,58 0,09
BRENT 58,98 59,42 -0,74

 Viking Kağıt Hisse Senedi | VKING

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,94 1,24 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,8 0,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar12,322,2
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-14,7-5,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,9
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri 50,8 mnTL
Net Borç 150,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,42 4,31 24,74 10,00
USD 5,39 5,58 22,80 0,68
Göreceli -0,28 4,96 29,20 2,01

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar85.604.27085.921.12681.251.526104.645.483
Nakit ve Nakit Benzerleri1.318.2248.914.1596.220.3819.217.517
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar41.624.51744.735.04334.304.03843.102.535
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar206.038249.9221.988.8245.878.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.501.69630.988.98736.811.71239.172.361
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.953.7951.033.0151.926.5717.274.141
(Ara Toplam)85.604.27085.921.12681.251.526104.645.483
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar186.742.894186.841.694185.862.867170.386.692
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.9995.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar227.802227.802227.802217.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları946.2631.168.75500
Maddi Duran Varlıklar184.782.361184.663.089184.864.536169.284.240
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar780.469776.049764.530759.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar000120.000
TOPLAM VARLIKLAR272.347.164272.762.820267.114.393275.032.175
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler208.502.581194.924.462167.981.638173.674.769
Finansal Borçlar127.190.242100.795.09653.664.15530.799.789
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar70.073.54190.456.831111.533.445138.844.056
Diğer Borçlar9.066.1871.521.5261.342.6892.270.107
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)360.538449.185437.0740
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları549.987549.987585.604152.480
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.262.0861.151.837418.6711.608.337
(Ara Toplam)208.502.581194.924.462167.981.638173.674.769
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.512.97655.615.03871.467.01997.410.271
Finansal Borçlar24.668.16628.866.43145.336.88874.350.444
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.692.4175.556.6224.768.9414.845.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.152.39321.191.98521.361.19018.213.893
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar12.331.60722.223.32027.665.7363.947.135
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.331.60722.223.32027.665.7363.947.135
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000253.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-112.226.191-113.161.017-94.759.011-95.497.302
Dönem Net Kar/Zararı-14.653.867-4.967.166-19.336.931-30.980.124
Diğer Özsermaye Kalemleri97.211.66598.351.50399.761.67888.170.632
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR272.347.164272.762.820267.114.393275.032.175
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri115.299.08161.388.642230.178.935172.336.233
Satışların Maliyeti (-)-91.959.735-47.498.878-177.004.473-135.031.363
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.339.34613.889.76453.174.46237.304.870
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.339.34613.889.76453.174.46237.304.870
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-11.304.882-6.004.434-22.972.948-17.248.422
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.783.519-2.614.755-10.211.079-6.971.995
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-681.946-327.072-1.118.872-872.414
Diğer Faaliyet Gelirleri2.767.522918.13828.801.80714.283.659
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.031.915-4.991.881-48.934.623-45.126.063
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)304.606869.760-1.261.253-18.630.365
Net Faaliyet Kar/Zararı6.568.9994.943.50318.871.56312.212.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler59.46326.743133.99513.995
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı364.069896.503-1.127.2580
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.035.108672.5824.903.3883.506.258
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.091.775-6.586.643-22.744.298-15.632.383
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler59.46326.743133.99513.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.692.598-5.017.558-18.968.168-30.742.495
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)38.73150.389-368.763-237.629
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-237.629
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)38.73150.389-368.7630
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-14.653.867-4.967.169-19.336.931-30.980.124
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-14.653.867-4.967.169-19.336.931-30.980.124
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-14.653.867-4.967.169-19.336.931-30.980.124
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Dipnot
Amortisman Giderleri4.424.4472.175.5627.316.5175.398.671
Kıdem Tazminatı715.416385.886405.746718.905
Finansman Giderleri-16.091.775-6.586.643-22.744.298-15.632.383
Yurtiçi Satışlar95.862.76049.640.308167.655.490124.964.318
Yurtdışı Satışlar40.062.28921.856.76486.967.31163.607.024
Net Yabancı Para Pozisyonu-32.926.519-51.899.312-76.532.900-102.138.324
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-32.926.519-51.899.312-76.532.900-102.138.324
Net YPP (Hedge Dahil)-32.926.519-51.899.312-76.532.900-102.138.324
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 1,2 A/D 6,9 0,9 4,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi