SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.902 96.142 -0,25
VIOP 119.658 120.016 -0,30
USD/TRY 5,8948 5,8727 0,38
BIST BANKS 127.263 128.625 -1,06
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
GOLD 1.277,93 1.275,92 0,16
BRENT 75,23 74,55 0,91

 VKING Hisse Senedi | Viking Kağıt

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,99 1,29 0,3
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 16,5 16,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Viking Kağıt
Kuruluş 05.08.1969
Faal Alanı Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere temizlik ve endüstriyel kağıt üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir.
Telefon (0232)6160600
Faks (0232)6160206
Adres Hürriyet Cad. No:474 35800 Aliağa - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar27,73,9
Ödenmiş Sermaye42,042,0
Net Kâr-19,3-31,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,4
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 48,7 mnTL
Net Borç 92,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,69 -5,69 8,41 5,45
USD -2,19 -7,62 4,53 -4,97
Göreceli -1,89 -3,67 12,01 0,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00 178.800 A/D
VKING25.05.199710,101,4900149,00149,00178.800A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar81.251.526104.645.48385.618.30667.724.454
Nakit ve Nakit Benzerleri6.220.3819.217.5175.249.6964.710.539
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar34.304.03843.102.53535.555.37237.970.731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.988.8245.878.92910.639.709144.911
Stoklar36.811.71239.172.36129.210.71521.577.885
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.926.5717.274.1414.962.8143.320.388
(Ara Toplam)81.251.526104.645.48385.618.30667.724.454
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar185.862.867170.386.692169.942.778169.542.637
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.9995.9995.99926.189
Finansal Yatırımlar227.802217.044217.044217.043
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar184.864.536169.284.240168.834.009168.484.777
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar764.530759.409765.726744.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0120.000120.00070.000
TOPLAM VARLIKLAR267.114.393275.032.175255.561.084237.267.091
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler167.981.638173.674.769129.235.556109.741.915
Finansal Borçlar53.664.15530.799.78922.681.73220.742.576
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar111.533.445138.844.056103.063.53886.172.028
Diğer Borçlar1.342.6892.270.1071.018.948853.506
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları585.604152.480152.479176.634
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler855.7451.608.3372.318.8591.797.171
(Ara Toplam)167.981.638173.674.769129.235.556109.741.915
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler71.467.01997.410.271105.311.32098.501.487
Finansal Borçlar45.336.88874.350.44482.216.11375.842.028
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar4.768.9414.845.9344.911.0274.466.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.361.19018.213.89318.184.18018.193.355
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar27.665.7363.947.13521.014.20829.023.689
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.665.7363.947.13521.014.20829.023.689
Ödenmiş Sermaye42.000.00042.000.00042.000.00042.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri253.929253.9290253.929
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-94.759.011-95.497.302-96.235.596-96.961.379
Dönem Net Kar/Zararı-19.336.931-30.980.124-14.010.909-6.333.213
Diğer Özsermaye Kalemleri99.507.74988.170.63289.260.71390.064.352
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR267.114.393275.032.175255.561.084237.267.091
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri230.178.935172.336.233110.050.86551.500.781
Satışların Maliyeti (-)-177.004.473-135.031.363-89.339.728-42.673.118
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)53.174.46237.304.87020.711.1378.827.663
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)53.174.46237.304.87020.711.1378.827.663
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.972.948-17.248.422-11.102.797-5.359.888
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.211.079-6.971.995-4.628.201-2.240.640
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.118.872-872.414-605.368-292.118
Diğer Faaliyet Gelirleri28.801.80714.283.6593.824.716945.133
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-48.934.623-45.126.063-13.231.885-3.534.822
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.261.253-18.630.365-5.032.398-1.654.672
Net Faaliyet Kar/Zararı18.871.56312.212.0394.374.771935.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler133.99513.99513.94413.704
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.903.3883.506.258986.484239.965
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.744.298-15.632.383-9.795.488-4.822.530
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler133.99513.99513.94413.704
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.968.168-30.742.495-13.827.458-6.223.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-368.763-237.629-183.451-109.683
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-237.62900
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-368.7630-183.451-109.683
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-19.336.931-30.980.124-14.010.909-6.333.216
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-19.336.931-30.980.124-14.010.909-6.333.216
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-19.336.931-30.980.124-14.010.909-6.333.216
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri7.316.5175.398.6713.554.5761.790.752
Kıdem Tazminatı405.746718.9051.395.9530
Finansman Giderleri-22.744.298-15.632.383-9.795.488-4.822.530
Yurtiçi Satışlar167.655.490124.964.31882.503.62739.907.314
Yurtdışı Satışlar86.967.31163.607.02437.154.30615.832.455
Net Yabancı Para Pozisyonu-76.532.900-102.138.324-73.522.032-58.763.645
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-76.532.900-102.138.324-73.522.032-58.763.645
Net YPP (Hedge Dahil)-76.532.900-102.138.324-73.522.032-58.763.645
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKING 1,2 A/D 5,4 0,6 1,8 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi