SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7910 5,7861 0,08
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,49 61,82 1,08

 Vakıf GYO Hisse Senedi | VKGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,48 1,99 0,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 75,5 74,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf GYO
Kuruluş 12.01.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Telefon (0216)2576666
Faks (0216)5276496
Adres Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar983,2981,0
Ödenmiş Sermaye225,0225,0
Net Kâr2,140,8

Cari Değerler

F/K 8,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,5
Piyasa Değeri 366,8 mnTL
Net Borç 272,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 0,00 0,00 -18,09
USD -0,78 -0,85 3,24 -26,06
Göreceli -0,64 -1,74 -7,93 -20,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,99 1.049.999 24
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00 112.500 A/D
VKGYO30.05.20140,290,00990,990,991.049.99924
VKGYO29.05.19977,590,300030,0030,00112.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar102.280.679225.350.475225.531.085200.451.321
Nakit ve Nakit Benzerleri9.194.761143.109.148127.331.18213.702.260
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.282.01516.146.4737.297.0579.193.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.706.1081.682.7901.540.2391.600.489
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar68.732.57863.089.37588.337.680173.186.477
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.365.2171.322.6891.024.9272.768.356
(Ara Toplam)102.280.679225.350.475225.531.085200.451.321
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.498.683.3941.470.419.1081.196.768.2811.105.710.804
Ticari Alacaklar110.133.174107.610.31986.570.10641.356.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.92939.76239.59339.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller831.680.001816.185.179848.267.582811.820.508
Stoklar187.555.282182.243.50296.863.81092.531.256
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar640.155904.951850.415951.828
Şerefiye14.631.40014.631.40014.631.40014.631.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar69.92776.60082.60390.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar353.933.526348.727.395149.462.772144.289.605
TOPLAM VARLIKLAR1.600.964.0731.695.769.5831.422.299.3661.306.162.125
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler136.456.958226.579.853279.184.869233.308.263
Finansal Borçlar118.552.663205.272.737211.301.41951.002.466
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.699.14010.727.43927.175.94031.054.405
Diğer Borçlar2.293.1922.282.5162.338.9421.265.474
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.131.7325.651.94000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları426.537141.874289.840248.803
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.353.6942.503.34738.078.728149.737.115
(Ara Toplam)136.456.958226.579.853279.184.869233.308.263
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler481.313.695488.159.442174.347.962128.632.201
Finansal Borçlar163.114.897170.692.093157.927.797113.829.024
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar8.717.3028.051.2407.031.5415.423.296
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)309.245.000309.245.00000
Uzun vadeli karşılıklar236.496171.109133.626124.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler009.254.9989.255.000
Özkaynaklar983.193.420981.030.288968.766.535944.221.661
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar983.193.420981.030.288968.766.535944.221.661
Ödenmiş Sermaye225.000.000225.000.000225.000.000225.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000246.731.349
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.973.7827.973.7827.973.7827.973.782
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları479.770.988439.015.426439.015.426439.015.426
Dönem Net Kar/Zararı2.114.84440.755.56228.487.5033.945.916
Diğer Özsermaye Kalemleri268.333.806268.285.518268.289.82421.555.188
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.600.964.0731.695.769.5831.422.299.3661.306.162.125
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.200.310190.902.077165.166.76251.857.943
Satışların Maliyeti (-)-1.738.657-150.738.515-131.589.825-43.964.038
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.461.65340.163.56233.576.9377.893.905
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.461.65340.163.56233.576.9377.893.905
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-466.957-1.359.240-1.068.111-587.592
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.025.023-8.970.674-6.534.880-4.219.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri48.3216.851.7521.576.196360.160
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-86.119000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.068.12536.685.40027.550.1423.447.349
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.030.32729.833.64825.973.9463.087.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-2.068.12536.685.40000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.499.1689.657.0772.016.9381.063.661
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.316.199-5.586.915-1.079.577-565.094
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.114.84440.755.56228.487.5033.945.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.114.84440.755.56228.487.5033.945.916
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.114.84440.755.56228.487.5033.945.916
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.114.84440.755.56228.487.5033.945.916
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri277.131288.475334.941216.065
Kıdem Tazminatı37.81740.04523.70615.640
Finansman Giderleri-2.316.199-5.586.915-1.079.577-565.094
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu3.155.2353.388.9991.738.3270
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.155.2353.388.9991.738.3270
Net YPP (Hedge Dahil)3.155.2353.388.9991.738.3270
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKGYO 1,6 8,3 A/D A/D 0,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKGYO 1,63 4,36 4,24 -11,97 -0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi