SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6366 3,6303 0,17
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,78 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 VKGYO | Vakıf GYO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,18 2,57 0,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 111 110

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf GYO
Kuruluş 12.01.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Telefon (0216)2576666
Faks (0216)5276496
Adres Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar864.982.812833.320.595
Ödenmiş Sermaye213.000.000213.000.000
Net Kâr42.424.82510.768.024

Cari Oranlar

F/K 12,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,6
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 4,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 1,7
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,40 0,00 20,19 -4,79
USD 0,67 4,09 -2,74 4,10
Göreceli -1,13 -6,49 -0,63 8,23

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
VKGYO30.05.20140,290,009924
VKGYO30.05.19977,590,30000
VKGYO30.05.20140,290,009924
VKGYO30.05.19977,590,30000

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar211.083.073280.814.972270.428.318291.231.131
Nakit ve Nakit Benzerleri100.586.329238.380.936252.816.002277.873.861
Finansal Yatırımlar87.633.71319.869.79200
Ticari Alacaklar10.902.19210.590.8186.927.8783.936.331
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.678.6667.486.8697.472.9813.071.719
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.282.1734.486.5573.211.4576.349.220
(Ara Toplam)211.083.073280.814.972270.428.318291.231.131
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar818.220.597694.831.240680.061.352625.314.135
Ticari Alacaklar29.062.16031.140.42028.575.30323.576.269
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.464.7442.675.4952.329.127363.492
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller608.971.758517.123.207516.526.313515.129.572
Maddi Duran Varlıklar646.899680.719717.811754.881
Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.25912.08714.04215.545
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar39.850.28119.551.02918.739.27717.182.227
TOPLAM VARLIKLAR1.029.303.670975.646.212950.489.670916.545.266
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.953.0695.536.0313.965.6642.296.007
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.104.2671.741.8041.398.467513.127
Diğer Borçlar2.379.711376.1901.174.810432.965
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları309.949306.237312.769269.610
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.159.1423.111.8001.079.6181.080.305
(Ara Toplam)6.953.0695.536.0313.965.6642.296.007
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler157.367.789136.789.586112.537.56985.370.207
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar7.715000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları188.558179.665157.868144.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler157.171.516136.609.921112.379.70185.225.634
Özkaynaklar864.982.812833.320.595833.986.437828.879.052
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar864.982.812833.320.595833.986.437828.879.052
Ödenmiş Sermaye213.000.000213.000.000213.000.000205.400.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00246.731.3490
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.389.7426.389.7426.389.7424.709.369
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları334.818.016334.818.016334.818.016344.098.389
Dönem Net Kar/Zararı42.424.82510.768.02411.430.8586.320.729
Diğer Özsermaye Kalemleri268.350.229268.344.81321.616.472268.350.565
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.029.303.670975.646.212950.489.670916.545.266
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.094.4152.315.3541.541.777767.439
Satışların Maliyeti (-)-799.181-598.957-407.846-194.667
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.295.2341.716.3971.133.931572.772
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.295.2341.716.3971.133.931572.772
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.651.090-3.844.866-3.200.885-1.267.808
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.112.193-9.773.020-2.474.592-1.124.614
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri27.124.159119.734105.56111.187
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.656.110-11.781.755-4.435.985-1.808.463
Net Faaliyet Kar/Zararı-13.468.049-11.901.489-4.541.546-1.819.650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler27.836.26222.380.52816.002.2278.121.745
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-311.374-230.793-156.4300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.243.827400.04421.0467.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.424.82510.768.02411.430.8586.320.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI42.424.82510.768.02411.430.8586.320.729
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)42.424.82510.768.02411.430.8586.320.729
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları42.424.82510.768.02411.430.8586.320.729
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri174.186130.32686.74643.196
Kıdem Tazminatı33.08124.81211.7225.540
Finansman Giderleri-311.374-230.793-156.4300
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKGYO 2,5 12,6 A/D A/D 0,6 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKGYO 2,50 4,42 4,46 4,01 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VKGYO 12,6 14,31 A/D 0,6 -75,38
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.