SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 VKFYO | Vakıf YO

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,01 1,38 0,37
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 46 46

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17.447.97917.486.365
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.000
Net Kâr-237.033-195.750

Cari Oranlar

F/K -99,6
FD/FAVÖK -32,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,5
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,72 1,72 51,28 -8,15
USD 2,00 5,88 22,42 0,43
Göreceli 0,17 -4,88 25,08 4,42

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108624
VKFYO31.05.20065,590,199124
VKFYO27.05.19995,370,08590
VKFYO29.05.199817,680,61000
VKFYO30.05.199725,970,67520
VKFYO15.04.20087,240,108624
VKFYO31.05.20065,590,199124
VKFYO27.05.19995,370,08590
VKFYO29.05.199817,680,61000
VKFYO30.05.199725,970,67520

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.096.56618.564.05618.855.69318.281.348
Nakit ve Nakit Benzerleri6.297.8916.249.3405.909.0527.811.198
Finansal Yatırımlar10.174.70811.840.83212.127.94210.066.394
Ticari Alacaklar1.621.946464.473802.746383.617
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6697911.0181.116
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.3528.62014.93519.023
(Ara Toplam)18.096.56618.564.05618.855.69318.281.348
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.42539.24944.13823.657
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar6.1957.0317.9327.709
Maddi Olmayan Duran Varlıklar28.23032.21836.20615.948
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR18.130.99118.603.30518.899.83118.305.005
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler612.5271.049.6611.408.852338.453
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar539.963987.5661.343.631281.206
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12000
Borç Karşılıkları30.37831.16337.48228.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.17430.93227.73929.198
(Ara Toplam)612.5271.049.6611.408.852338.453
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.48567.27965.15660.080
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları70.48567.27965.15660.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.447.97917.486.36517.425.82317.906.472
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.447.97917.486.36517.425.82317.906.472
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.771.495-2.771.495-2.771.495-2.771.495
Dönem Net Kar/Zararı-237.033-195.750-256.292224.357
Diğer Özsermaye Kalemleri61.73958.84258.84258.842
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR18.130.99118.603.30518.899.83118.305.005
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)000-22.120.477
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)000-22.120.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler116.905.07680.891.02352.512.65722.772.018
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-115.343.931-79.770.244-51.878.7530
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.561.1451.120.779633.90422.772.018
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.561.1451.120.779633.904651.541
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.794.105-1.312.409-886.076-422.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri424365365207
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.485-4.485-4.485-4.485
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-237.021-195.750-256.292224.357
Net Faaliyet Kar/Zararı-232.960-191.630-252.172228.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-237.021-195.750-256.292224.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-237.033-195.750-256.292224.357
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-237.033-195.750-256.292224.357
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-237.033-195.750-256.292224.357
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri16.35111.5276.6383.519
Kıdem Tazminatı7.8244.4023.2591.966
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 1,2 A/D A/D A/D 1,4 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VKFYO A/D A/D 1,4 17,62
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.