SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 121.475 121.001 0,39
VIOP 147.228 146.641 0,40
USD/TRY 5,8882 5,8569 0,53
BIST BANKS 177.585 176.872 0,40
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.526 13.429 0,72
GOLD 1.557,18 1.553,84 0,21
BRENT 65,10 64,62 0,74

 Vakıf YO Hisse Senedi | VKFYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,89 2,57 0,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 47,8 47,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar18,518,1
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr0,90,6

Cari Değerler

F/K 39,2
FD/FAVÖK 22,5
PD/DD 2,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,40
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 49,0 mnTL
Net Borç -18,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,81 7,93 -4,67 5,15
USD -0,64 8,11 -4,67 6,58
Göreceli -1,20 5,43 -12,83 -0,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.852.84018.209.21017.807.76217.619.457
Nakit ve Nakit Benzerleri16.033.59216.283.66215.453.8458.350.712
Finansal Yatırımlar2.280.5611.863.0032.251.0599.098.994
Ticari Alacaklar518.28528.55052.943162.910
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.0442.3622.4932.117
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.35831.63347.4224.724
(Ara Toplam)18.852.84018.209.21017.807.76217.619.457
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar297.626307.606333.352304.792
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları20.58136.01646.3060
Maddi Duran Varlıklar274.731268.878283.338298.755
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.3142.7123.7086.037
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR19.150.46618.516.81618.141.11417.924.249
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler507.497208.077259.758241.898
Finansal Borçlar21.73537.26146.3060
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar374.43849.562121.568148.243
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları56.19450.54844.03842.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.13070.70647.84651.408
(Ara Toplam)507.497208.077259.758241.898
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler177.823172.688158.104153.390
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar177.823172.688158.104153.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar18.465.14618.136.05117.723.25217.528.961
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.465.14618.136.05117.723.25217.528.961
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.905.220-2.905.220-2.905.220-3.007.516
Dönem Net Kar/Zararı936.185607.090194.291102.296
Diğer Özsermaye Kalemleri39.41339.41339.41339.413
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR19.150.46618.516.81618.141.11417.924.249
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler21.897.95914.245.38311.246.48171.793.905
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-19.449.842-12.636.125-10.587.910-69.813.341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)2.448.1171.609.258658.5711.980.564
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.448.1171.609.258658.5711.980.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.503.528-995.113-459.430-1.867.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri0001.531
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.411-3.411-3.411-12.391
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)941.178610.734195.730102.296
Net Faaliyet Kar/Zararı944.589614.145199.141113.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı941.178610.734195.730102.296
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.993-3.644-1.4390
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)936.185607.090194.291102.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI936.185607.090194.291102.296
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)936.185607.090194.291102.296
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları936.185607.090194.291102.296
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri91.34859.77833.18226.988
Kıdem Tazminatı14.06210.6822.75224.527
Finansman Giderleri-4.993-3.644-1.4390
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 2,5 39,2 22,5 A/D 2,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VKFYO 2,45 1,11 1,40 29,21 0,53
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi