SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3310 5,3083 0,43
BIST BANKA 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
ALTIN 1.244,14 1.248,61 -0,36
BRENT 59,62 61,67 -3,32

 VKFYO Hisse Senedi | Vakıf YO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,08 2,06 0,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 15,2 15,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıf YO
Kuruluş 13.06.1991
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda portföy işletme.
Telefon (0212)3523560
Faks (0212)3523559
Adres Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F-2 A Blok Zemin Kat Levent - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,217,1
Ödenmiş Sermaye20,020,0
Net Kâr-0,2-0,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,6
Piyasa Değeri 41,2 mnTL
Net Borç -17,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 19,77 28,75 88,99 45,07
USD 20,91 26,56 96,13 3,66
Göreceli 21,68 32,58 90,25 81,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86 543.055 24
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91 507.808 24
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,59 42.950 A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00 152.500 A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,52 67.522 A/D
VKFYO15.04.20087,240,108610,8610,86543.05524
VKFYO30.05.20065,590,199119,9119,91507.80824
VKFYO26.05.19995,370,08598,598,5942.950A/D
VKFYO28.05.199817,680,610061,0061,00152.500A/D
VKFYO29.05.199725,970,675267,5267,5267.522A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.292.11618.910.03818.006.75817.997.846
Nakit ve Nakit Benzerleri9.388.86010.240.7388.160.1998.005.954
Finansal Yatırımlar8.269.9727.602.4419.433.8189.094.529
Ticari Alacaklar618.0501.046.885386.969895.185
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.134632912845
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.10019.34224.8601.333
(Ara Toplam)18.292.11618.910.03818.006.75817.997.846
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar13.20416.61819.99623.528
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar4.7785.5446.3027.182
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.42611.07413.69416.346
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR18.305.32018.926.65618.026.75418.021.374
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler934.8571.753.231369.102487.940
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar847.8671.688.442304.647409.540
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları43.29932.05530.74530.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.69132.73433.71048.287
(Ara Toplam)934.8571.753.231369.102487.940
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler134.117114.849101.94583.714
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar134.117114.849101.94583.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.236.34617.058.57617.555.70717.449.720
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.236.34617.058.57617.555.70717.449.720
Ödenmiş Sermaye20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler394.768394.768394.768394.768
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-3.008.823-3.008.823-3.008.823-3.008.528
Dönem Net Kar/Zararı-212.067-389.837107.2941.012
Diğer Özsermaye Kalemleri62.46862.46862.46862.468
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR18.305.32018.926.65618.026.75418.021.374
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler59.896.52348.229.34415.331.866218.158.957
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-58.664.300-47.673.244-14.743.128-216.310.971
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)1.232.223556.100588.7381.847.986
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.232.223556.100588.7381.847.986
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.433.149-934.773-469.031-1.846.668
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.5311.53100
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.391-12.391-12.391-306
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-211.786-389.533107.3161.012
Net Faaliyet Kar/Zararı-200.926-378.673119.7071.318
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-281-304-220
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-212.067-389.837107.2941.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-212.067-389.837107.2941.012
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-212.067-389.837107.2941.012
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-212.067-389.837107.2941.012
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.3246.9103.53219.804
Kıdem Tazminatı24.28416.1509.4368.057
Finansman Giderleri-281-304-220
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VKFYO 2,1 A/D A/D A/D 2,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi