SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.499 96.142 -1,71
VIOP 117.736 120.016 -1,90
USD/TRY 5,9401 5,8727 1,15
BIST BANKA 123.744 128.625 -3,79
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.283 12.313 -0,25
ALTIN 1.277,35 1.275,92 0,11
BRENT 74,99 74,55 0,59

 VESTL Hisse Senedi | Vestel

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,3 14,5 8,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,9 1.038,2 1.024,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,5 0,5 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vestel
Kuruluş 04.03.1983
Faal Alanı Renkli TV, monitör imalatı ve satışı.
Telefon (0212)4563456
Faks (0212)4220066
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.229,12.922,8
Ödenmiş Sermaye335,5335,5
Net Kâr371,255,8

Cari Değerler

F/K 12,1
FD/FAVÖK 3,7
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 17,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 33,4 / 16,5
Piyasa Değeri 4.485,1 mnTL
Net Borç 4.091,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,64 4,70 1,91 140,90
USD 3,11 3,28 -5,00 116,00
Göreceli 5,44 7,34 5,02 132,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VESTL21.05.19976,183,2152321,52321,52 1.800.000 A/D
VESTL21.05.19976,183,2152321,52321,521.800.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.036.226.00011.581.035.0009.451.324.0009.629.797.000
Nakit ve Nakit Benzerleri3.085.661.0002.720.250.0001.660.207.0002.136.434.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.583.266.0003.958.584.0003.958.916.0003.561.247.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar276.971.000525.850.000356.640.000273.421.000
Stoklar2.861.739.0004.027.691.0003.182.514.0003.472.216.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar228.589.000348.660.000293.047.000186.479.000
(Ara Toplam)10.036.226.00011.581.035.0009.451.324.0009.629.797.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.924.596.0007.795.708.0006.647.587.0005.104.559.000
Ticari Alacaklar5.854.0001.948.00033.667.00077.584.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.506.482.0002.414.791.0001.870.434.0001.578.127.000
Finansal Yatırımlar49.081.00049.962.00052.478.00055.591.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.334.707.0003.304.413.0002.634.558.0002.502.856.000
Şerefiye197.793.000197.793.000197.793.000197.793.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar540.597.000520.354.000513.201.000482.931.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı93.452.000127.480.000126.787.000154.389.000
Diğer Duran Varlıklar1.196.630.0001.178.967.0001.218.669.00055.288.000
TOPLAM VARLIKLAR17.960.822.00019.376.743.00016.098.911.00014.734.356.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.556.998.00015.605.452.00012.824.134.00011.369.808.000
Finansal Borçlar6.427.545.0006.635.293.0005.163.044.0004.232.209.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.792.577.0007.468.549.0006.583.114.0006.203.658.000
Diğer Borçlar50.728.00050.800.00049.244.0009.478.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü493.0007.094.0007.302.0006.738.000
Borç Karşılıkları554.699.000579.495.000474.861.000436.296.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler730.956.000864.221.000546.569.000481.429.000
(Ara Toplam)13.556.998.00015.605.452.00012.824.134.00011.369.808.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.085.569.000777.371.000810.073.0001.079.880.000
Finansal Borçlar749.486.000456.030.000529.713.000811.667.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.631.00017.664.00018.018.0006.480.000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar164.888.000196.594.000186.285.000183.349.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü147.739.00098.145.00069.342.00071.844.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.825.0008.938.0006.715.0006.540.000
Özkaynaklar3.318.255.0002.993.920.0002.464.704.0002.284.668.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.229.140.0002.922.797.0002.411.055.0002.207.693.000
Ödenmiş Sermaye335.456.000335.456.000335.456.000335.456.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0103.776.0000103.165.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları262.586.000278.479.000139.863.000107.033.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.909.00048.909.00048.909.00046.195.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları108.631.00081.223.00075.143.00067.135.000
Dönem Net Kar/Zararı371.153.00055.765.00098.870.000-29.895.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.102.405.0002.019.189.0001.712.814.0001.578.604.000
Azınlık Payları89.115.00071.123.00053.649.00076.975.000
TOPLAM KAYNAKLAR17.960.822.00019.376.743.00016.098.911.00014.734.356.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri15.852.300.00010.469.145.0006.894.222.0003.006.142.000
Satışların Maliyeti (-)-11.570.079.000-7.319.605.000-5.091.891.000-2.298.865.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.282.221.0003.149.540.0001.802.331.000707.277.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.282.221.0003.149.540.0001.802.331.000707.277.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.846.306.000-1.360.182.000-850.659.000-378.737.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-340.785.000-248.301.000-162.180.000-72.655.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-249.928.000-177.187.000-109.961.000-49.545.000
Diğer Faaliyet Gelirleri879.126.0001.065.795.000599.047.000235.292.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.242.200.000-2.730.302.000-1.186.991.000-362.245.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)482.128.000-300.637.00091.587.00079.387.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.845.202.0001.363.870.000679.531.000206.340.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-90.859.000-46.000.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.969.830.0003.420.476.0001.283.283.000430.124.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.917.899.000-3.036.132.000-1.278.273.000-569.817.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)443.200.00037.707.00096.597.000-60.306.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-42.314.00040.627.00013.222.00035.213.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-19.943.000-14.048.000-9.195.000-3.128.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-22.371.00054.675.00022.417.00038.341.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI400.886.00078.334.000109.819.000-25.093.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)400.886.00078.334.000109.819.000-25.093.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları29.733.00022.569.00010.949.0004.802.000
Ana Ortaklık Payları371.153.00055.765.00098.870.000-29.895.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri456.729.000335.647.000217.748.000105.593.000
Kıdem Tazminatı21.791.00012.290.0006.543.0001.081.000
Finansman Giderleri-3.917.899.000-3.036.132.000-1.278.273.000-569.817.000
Yurtiçi Satışlar4.301.086.0003.307.952.0002.303.257.000959.108.000
Yurtdışı Satışlar12.760.645.0007.980.292.0005.107.229.0002.271.646.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-2.688.919.000-4.918.767.000-4.450.544.000-4.085.682.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2.712.599.000-6.973.506.000-4.482.105.000-4.114.858.000
Net YPP (Hedge Dahil)-657.492.000421.296.000-1.502.453.000-1.656.322.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VESTL 13,4 12,1 3,7 0,5 1,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VESTL 13,37 17,08 17,08 -0,19 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi