SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.830 88.187 0,73
VIOP 109.112 108.212 0,83
USD/TRY 3,6303 3,6641 -0,92
BIST BANKA 152.557 150.763 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.593 20.594 0,00
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.235,60 1.239,57 -0,32
BRENT 55,74 55,78 -0,07

 VESTL | Vestel

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,63 7,09 1,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13 206 193

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,3

Şirket Künyesi

Ünvanı Vestel
Kuruluş 04.03.1983
Faal Alanı Renkli TV, monitör imalatı ve satışı.
Telefon (0212)4563456
Faks (0212)4220066
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.800.518.0001.717.182.000
Ödenmiş Sermaye335.456.000335.456.000
Net Kâr266.389.000176.389.000

Cari Oranlar

F/K 5,3
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 9,89
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 12,9 / 16,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,31 -9,45 26,38 -11,07
USD 0,58 -5,75 2,27 -2,76
Göreceli -1,22 -15,33 4,49 1,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
VESTL22.05.19976,183,21520
VESTL22.05.19976,183,21520

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.509.030.0005.966.055.0006.041.506.0006.247.745.000
Nakit ve Nakit Benzerleri759.937.000776.641.000694.630.000728.219.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.513.884.0002.866.853.0002.905.488.0002.767.366.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar232.851.000262.644.000346.892.000369.541.000
Stoklar1.819.685.0001.833.275.0001.906.669.0002.203.005.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar182.673.000226.642.000187.827.000179.614.000
(Ara Toplam)5.509.030.0005.966.055.0006.041.506.0006.247.745.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar3.513.844.0003.348.832.0003.200.864.0003.088.204.000
Ticari Alacaklar142.817.000213.763.000181.041.000140.183.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.162.757.000961.681.000859.891.000798.465.000
Finansal Yatırımlar11.913.00010.679.0009.139.0007.639.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar1.531.644.0001.515.536.0001.519.564.0001.528.666.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar378.650.000369.550.000354.729.000344.969.000
Şerefiye197.793.000197.793.000197.793.000197.793.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı51.148.00052.985.00055.571.00051.725.000
Diğer Duran Varlıklar37.122.00026.845.00023.136.00018.764.000
TOPLAM VARLIKLAR9.022.874.0009.314.887.0009.242.370.0009.335.949.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.415.471.0006.782.855.0006.794.214.0005.857.414.000
Finansal Borçlar2.608.645.0002.577.280.0002.295.863.000740.986.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.213.268.0003.483.536.0003.822.621.0004.536.791.000
Diğer Borçlar6.819.0006.047.0004.230.0008.135.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.544.0007.235.0004.234.0001.799.000
Borç Karşılıkları226.187.000219.920.000211.041.000205.438.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler356.008.000488.837.000456.225.000364.265.000
(Ara Toplam)6.415.471.0006.782.855.0006.794.214.0005.857.414.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler749.381.000761.709.000785.713.0001.904.727.000
Finansal Borçlar565.450.000578.004.000612.166.0001.720.198.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar215.000001.558.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları114.232.000110.423.00093.249.000101.459.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü69.484.00073.282.00078.288.00081.512.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler002.010.0000
Özkaynaklar1.858.022.0001.770.323.0001.662.443.0001.573.808.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.800.518.0001.717.182.0001.609.860.0001.524.537.000
Ödenmiş Sermaye335.456.000335.456.000335.456.000335.456.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0103.165.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-25.605.000-36.472.000-41.986.000-47.686.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.314.00028.314.00028.314.00028.314.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-159.002.000-161.974.000-164.870.000-227.257.000
Dönem Net Kar/Zararı266.389.000176.389.000107.526.00059.620.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.354.966.0001.272.304.0001.345.420.0001.376.090.000
Azınlık Payları57.504.00053.141.00052.583.00049.271.000
TOPLAM KAYNAKLAR9.022.874.0009.314.887.0009.242.370.0009.335.949.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.764.675.0004.647.720.0002.248.050.0009.250.461.000
Satışların Maliyeti (-)-5.307.908.000-3.614.504.000-1.750.247.000-7.292.391.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.456.767.0001.033.216.000497.803.0001.958.070.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.456.767.0001.033.216.000497.803.0001.958.070.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-847.605.000-573.348.000-250.440.000-1.032.212.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-146.328.000-101.525.000-47.719.000-220.456.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-106.793.000-69.048.000-30.660.000-120.830.000
Diğer Faaliyet Gelirleri277.948.000221.486.000182.194.000433.707.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-272.145.000-188.929.000-100.128.000-706.007.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)361.844.000321.852.000251.050.000312.272.000
Net Faaliyet Kar/Zararı356.041.000289.295.000168.984.000584.572.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler611.146.000326.085.000101.292.0001.066.185.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-677.618.000-456.472.000-234.712.000-1.304.279.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)295.372.000191.465.000117.630.00074.178.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.695.000-4.466.000-6.475.000-5.601.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-21.676.000-15.153.000-6.419.000-16.615.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.981.00010.687.000-56.00011.014.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI281.677.000186.999.000111.155.00068.577.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)281.677.000186.999.000111.155.00068.577.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları15.288.00010.610.0003.629.0008.957.000
Ana Ortaklık Payları266.389.000176.389.000107.526.00059.620.000
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri239.487.000157.353.00077.466.000295.262.000
Kıdem Tazminatı9.449.0001.699.000-162.00017.528.000
Finansman Giderleri-677.618.000-456.472.000-234.712.000-1.304.279.000
Yurtiçi Satışlar2.616.769.0001.788.641.000871.499.0003.408.352.000
Yurtdışı Satışlar4.706.330.0003.226.222.0001.537.165.0006.372.317.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.240.023.000-1.449.458.000-1.761.513.000-1.889.406.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.256.610.000-1.466.211.000-2.630.520.000-1.912.887.000
Net YPP (Hedge Dahil)-69.341.000680.464.000-286.861.000-2.039.057.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VESTL 6,4 5,3 5,7 0,5 1,2 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VESTL 6,42 9,94 9,89 -4,47 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VESTL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.