SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.742 101.729 0,01
VIOP 128.172 128.173 0,00
USD/TRY 5,2924 5,3036 -0,21
BIST BANKS 132.744 132.149 0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.299 11.300 -0,01
GOLD 1.337,87 1.326,53 0,85
BRENT 65,95 66,50 -0,83

 VESTL Hisse Senedi | Vestel

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,27 6,79 1,52
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,3 198,8 193,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 0,2 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vestel
Kuruluş 04.03.1983
Faal Alanı Renkli TV, monitör imalatı ve satışı.
Telefon (0212)4563456
Faks (0212)4220066
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.922,82.411,1
Ödenmiş Sermaye335,5335,5
Net Kâr55,898,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 3,3
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 0,5
Yabancı Oranı (%) 3,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,1 / 16,2
Piyasa Değeri 2.136,9 mnTL
Net Borç 4.371,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,55 -0,93 5,81 14,77
USD -1,74 -1,68 6,80 14,34
Göreceli -1,56 1,04 3,66 2,96

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VESTL21.05.19976,183,2152321,52321,52 1.800.000 A/D
VESTL21.05.19976,183,2152321,52321,521.800.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.581.035.0009.451.324.0009.629.797.0008.980.250.000
Nakit ve Nakit Benzerleri2.720.250.0001.660.207.0002.136.434.0002.000.337.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.958.584.0003.958.916.0003.561.247.0003.662.822.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar525.850.000356.640.000273.421.000261.521.000
Stoklar4.027.691.0003.182.514.0003.472.216.0002.944.179.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar348.660.000293.047.000186.479.000111.391.000
(Ara Toplam)11.581.035.0009.451.324.0009.629.797.0008.980.250.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar7.795.708.0006.647.587.0005.104.559.0004.865.411.000
Ticari Alacaklar1.948.00033.667.00077.584.00068.540.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.414.791.0001.870.434.0001.578.127.0001.449.788.000
Finansal Yatırımlar49.962.00052.478.00055.591.00051.831.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar3.304.413.0002.634.558.0002.502.856.0002.366.014.000
Şerefiye197.793.000197.793.000197.793.000197.793.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar520.354.000513.201.000482.931.000468.640.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı127.480.000126.787.000154.389.000174.309.000
Diğer Duran Varlıklar1.178.967.0001.218.669.00055.288.00088.496.000
TOPLAM VARLIKLAR19.376.743.00016.098.911.00014.734.356.00013.845.661.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.605.452.00012.824.134.00011.369.808.00010.224.819.000
Finansal Borçlar6.635.293.0005.163.044.0004.232.209.0003.484.289.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.468.549.0006.583.114.0006.203.658.0005.751.347.000
Diğer Borçlar50.800.00049.244.0009.478.00010.095.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.094.0007.302.0006.738.0009.023.000
Borç Karşılıkları579.495.000474.861.000436.296.000403.308.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler864.221.000546.569.000481.429.000566.757.000
(Ara Toplam)15.605.452.00012.824.134.00011.369.808.00010.224.819.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler777.371.000810.073.0001.079.880.0001.342.814.000
Finansal Borçlar456.030.000529.713.000811.667.0001.024.003.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.664.00018.018.0006.480.0001.959.000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar196.594.000186.285.000183.349.000180.980.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü98.145.00069.342.00071.844.000129.591.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.938.0006.715.0006.540.0006.281.000
Özkaynaklar2.993.920.0002.464.704.0002.284.668.0002.278.028.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.922.797.0002.411.055.0002.207.693.0002.205.269.000
Ödenmiş Sermaye335.456.000335.456.000335.456.000335.456.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri103.776.0000103.165.000103.165.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları278.479.000139.863.000107.033.00076.183.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.909.00048.909.00046.195.00046.195.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları81.223.00075.143.00067.135.0007.518.000
Dönem Net Kar/Zararı55.765.00098.870.000-29.895.00055.108.000
Diğer Özsermaye Kalemleri2.019.189.0001.712.814.0001.578.604.0001.581.644.000
Azınlık Payları71.123.00053.649.00076.975.00072.759.000
TOPLAM KAYNAKLAR19.376.743.00016.098.911.00014.734.356.00013.845.661.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.469.145.0006.894.222.0003.006.142.00012.100.938.000
Satışların Maliyeti (-)-7.319.605.000-5.091.891.000-2.298.865.000-9.673.251.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.149.540.0001.802.331.000707.277.0002.427.687.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.149.540.0001.802.331.000707.277.0002.427.687.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.360.182.000-850.659.000-378.737.000-1.445.198.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-248.301.000-162.180.000-72.655.000-292.152.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-177.187.000-109.961.000-49.545.000-190.226.000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.065.795.000599.047.000235.292.000779.250.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.730.302.000-1.186.991.000-362.245.000-842.873.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-300.637.00091.587.00079.387.000436.488.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.363.870.000679.531.000206.340.000500.111.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-46.000.000000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.420.476.0001.283.283.000430.124.0001.194.317.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.036.132.000-1.278.273.000-569.817.000-1.646.768.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.707.00096.597.000-60.306.000-15.963.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)40.627.00013.222.00035.213.00087.304.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-14.048.000-9.195.000-3.128.000-20.050.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)54.675.00022.417.00038.341.000107.354.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI78.334.000109.819.000-25.093.00071.341.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)78.334.000109.819.000-25.093.00071.341.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları22.569.00010.949.0004.802.00016.233.000
Ana Ortaklık Payları55.765.00098.870.000-29.895.00055.108.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri335.647.000217.748.000105.593.000366.814.000
Kıdem Tazminatı12.290.0006.543.0001.081.00018.820.000
Finansman Giderleri-3.036.132.000-1.278.273.000-569.817.000-1.646.768.000
Yurtiçi Satışlar3.307.952.0002.303.257.000959.108.0004.536.199.000
Yurtdışı Satışlar7.980.292.0005.107.229.0002.271.646.0008.649.358.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.918.767.000-4.450.544.000-4.085.682.000-3.664.894.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.973.506.000-4.482.105.000-4.114.858.000-3.714.430.000
Net YPP (Hedge Dahil)421.296.000-1.502.453.000-1.656.322.000-1.318.756.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VESTL 6,4 A/D 3,3 0,5 0,7 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VESTL 6,37 3,84 3,92 8,22 0,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi