SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 VESBE | Vestel Beyaz Esya

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,47 14,05 3,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1 50 49

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1

Şirket Künyesi

Ünvanı Vestel Beyaz Esya
Kuruluş 13.11.1997
Faal Alanı Renkli TV, monitör imalatı ve satışı.
Telefon (0212)4563456
Faks (0212)4220066
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar919.931.000867.385.000
Ödenmiş Sermaye190.000.000190.000.000
Net Kâr325.005.000284.247.000

Cari Oranlar

F/K 7,2
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 9,19
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,1
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -57,6

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,16 -1,67 19,17 -8,89
USD 2,68 6,57 -2,46 1,47
Göreceli 0,81 -6,61 1,54 2,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
VESBE02.05.20165,340,688880
VESBE04.05.20154,340,551780
VESBE02.05.20143,590,130647
VESBE30.05.20114,110,117989
VESBE28.05.201012,830,539087
VESBE29.05.20091,700,030519
VESBE29.05.20086,190,271170
VESBE21.05.20076,550,161848
VESBE02.05.20165,340,688880
VESBE04.05.20154,340,551780
VESBE02.05.20143,590,130647
VESBE30.05.20114,110,117989
VESBE28.05.201012,830,539087
VESBE29.05.20091,700,030519
VESBE29.05.20086,190,271170
VESBE21.05.20076,550,161848

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.818.711.0001.558.783.0001.555.639.0001.436.560.000
Nakit ve Nakit Benzerleri12.829.00038.352.00023.066.00010.648.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.186.044.000923.319.000965.953.000783.461.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar336.710.000245.780.000198.036.000303.748.000
Stoklar244.446.000327.271.000338.954.000309.399.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar38.682.00024.061.00029.630.00029.304.000
(Ara Toplam)1.818.711.0001.558.783.0001.555.639.0001.436.560.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar468.792.000424.538.000419.157.000412.698.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar327.965.000318.795.000318.144.000316.689.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.030.00094.422.00091.341.00087.350.000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.056.00000148.000
Diğer Duran Varlıklar41.741.00011.321.0009.672.0008.511.000
TOPLAM VARLIKLAR2.287.503.0001.983.321.0001.974.796.0001.849.258.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.002.241.000970.597.0001.024.054.000913.092.000
Finansal Borçlar42.098.000164.352.000176.347.000170.301.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar840.474.000726.325.000785.531.000681.670.000
Diğer Borçlar52.999.00048.011.00022.889.00022.915.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.185.0004.523.0006.616.0000
Borç Karşılıkları1.620.0001.620.0001.358.0001.358.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.865.00025.766.00031.313.00036.848.000
(Ara Toplam)1.002.241.000970.597.0001.024.054.000913.092.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler365.331.000145.339.000167.043.000162.695.000
Finansal Borçlar206.611.00002.599.0002.573.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar134.261.000120.253.000138.884.000137.747.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları24.459.00023.461.00022.686.00022.375.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü01.625.0002.874.0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar919.931.000867.385.000783.699.000773.471.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar919.931.000867.385.000783.699.000773.471.000
Ödenmiş Sermaye190.000.000190.000.000190.000.000190.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00109.031.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler77.019.00077.019.00077.019.00057.354.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları193.669.000193.669.000193.669.000344.211.000
Dönem Net Kar/Zararı325.005.000284.247.000194.672.00065.315.000
Diğer Özsermaye Kalemleri134.238.000122.450.00019.308.000116.591.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.287.503.0001.983.321.0001.974.796.0001.849.258.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.037.017.0002.126.028.0001.429.548.000617.015.000
Satışların Maliyeti (-)-2.546.704.000-1.769.023.000-1.187.528.000-532.215.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)490.313.000357.005.000242.020.00084.800.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)490.313.000357.005.000242.020.00084.800.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-46.926.000-33.884.000-22.446.000-10.351.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-47.395.000-31.851.000-23.309.000-11.372.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-31.351.000-21.215.000-13.329.000-6.284.000
Diğer Faaliyet Gelirleri164.643.00080.201.00042.028.00031.753.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-142.519.000-61.537.000-34.349.000-18.382.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)386.765.000288.719.000190.615.00070.164.000
Net Faaliyet Kar/Zararı364.641.000270.055.000182.936.00056.793.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler109.985.00085.619.00064.904.00031.392.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-162.977.000-77.890.000-53.605.000-35.611.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)333.773.000296.448.000201.914.00065.945.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-8.768.000-12.201.000-7.242.000-630.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-18.751.000-15.556.000-10.821.000-4.294.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)9.983.0003.355.0003.579.0003.664.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI325.005.000284.247.000194.672.00065.315.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)325.005.000284.247.000194.672.00065.315.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları325.005.000284.247.000194.672.00065.315.000
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri91.066.00067.755.00044.555.00022.007.000
Kıdem Tazminatı8.451.0004.977.0003.071.0001.034.000
Finansman Giderleri-162.977.000-77.890.000-53.605.000-35.611.000
Yurtiçi Satışlar751.305.000533.231.000351.364.000138.242.000
Yurtdışı Satışlar2.297.529.0001.594.845.0001.079.042.000478.992.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-100.984.000-142.861.000-210.157.000-203.011.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-101.467.000-143.200.000-210.681.000-203.373.000
Net YPP (Hedge Dahil)-179.714.00013.736.00015.515.00065.717.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VESBE 12,4 7,2 5,7 0,9 2,6 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VESBE 12,37 9,13 9,19 5,92 0,35
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VESBE 7,2 -41,87 5,7 -8,91 2,6 -6,42
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.