SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 91.387 90.051 1,48
VIOP 114.196 112.442 1,56
USD/TRY 5,3426 5,3502 -0,14
BIST BANKS 112.458 111.138 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.929 10.781 1,38
GOLD 1.243,16 1.245,89 -0,22
BRENT 60,62 60,15 0,78

 VESBE Hisse Senedi | Vestel Beyaz Esya

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,74 13,5 3,76
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 38,5 38,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vestel Beyaz Esya
Kuruluş 13.11.1997
Faal Alanı Renkli TV, monitör imalatı ve satışı.
Telefon (0212)4563456
Faks (0212)4220066
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.653,91.005,8
Ödenmiş Sermaye190,0190,0
Net Kâr463,6217,7

Cari Değerler

F/K 4,0
FD/FAVÖK 3,2
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 4,93
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 1,2
Piyasa Değeri 2.217,3 mnTL
Net Borç 671,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,74 -2,28 -11,19 41,39
USD 2,74 -2,28 -9,20 -0,47
Göreceli 1,24 -0,74 -9,90 78,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VESBE15.05.201811,391,2632126,32107,37 240.000.020 81
VESBE15.05.20177,580,947494,7480,53 180.006.000 55
VESBE02.05.20165,340,688868,8858,55 130.872.000 80
VESBE04.05.20154,340,551755,1746,89 104.823.000 80
VESBE02.05.20143,590,130613,0611,10 24.809.250 47
VESBE30.05.20114,110,117911,7910,02 22.403.545 89
VESBE28.05.201012,830,539053,9045,82 102.403.737 87
VESBE29.05.20091,700,03053,052,59 5.798.470 19
VESBE29.05.20086,190,271127,1123,04 51.500.861 70
VESBE20.05.20076,550,161816,1814,76 30.736.268 48
VESBE15.05.201811,391,2632126,32107,37240.000.02081
VESBE15.05.20177,580,947494,7480,53180.006.00055
VESBE02.05.20165,340,688868,8858,55130.872.00080
VESBE04.05.20154,340,551755,1746,89104.823.00080
VESBE02.05.20143,590,130613,0611,1024.809.25047
VESBE30.05.20114,110,117911,7910,0222.403.54589
VESBE28.05.201012,830,539053,9045,82102.403.73787
VESBE29.05.20091,700,03053,052,595.798.47019
VESBE29.05.20086,190,271127,1123,0451.500.86170
VESBE20.05.20076,550,161816,1814,7630.736.26848

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar3.434.846.0002.488.359.0002.532.109.0002.289.940.000
Nakit ve Nakit Benzerleri69.714.000126.520.000138.291.00073.679.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.553.172.0001.456.788.0001.105.888.0001.045.883.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar975.958.000245.465.000637.169.000645.195.000
Stoklar799.260.000609.445.000623.507.000500.180.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.742.00050.141.00027.254.00025.003.000
(Ara Toplam)3.434.846.0002.488.359.0002.532.109.0002.289.940.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.548.594.000972.651.000846.832.000740.049.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar1.362.646.000780.251.000666.992.000553.202.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar137.647.000132.462.000123.929.000118.214.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı012.319.00010.598.0005.681.000
Diğer Duran Varlıklar48.301.00047.619.00045.313.00062.952.000
TOPLAM VARLIKLAR4.983.440.0003.461.010.0003.378.941.0003.029.989.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.151.175.0002.320.602.0002.173.251.0001.706.307.000
Finansal Borçlar734.989.000466.466.000580.607.000351.977.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.202.144.0001.707.579.0001.460.000.0001.242.281.000
Diğer Borçlar99.293.00075.870.00069.533.00064.507.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.855.0001.392.000906.0000
Borç Karşılıkları2.824.0002.820.0002.197.0002.197.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler110.070.00066.475.00060.008.00045.345.000
(Ara Toplam)3.151.175.0002.320.602.0002.173.251.0001.706.307.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler178.405.000134.658.000120.065.000311.545.000
Finansal Borçlar5.726.0005.593.00011.296.000179.514.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.664.00018.018.0006.480.0001.959.000
Diğer Borçlar49.871.00077.315.00069.755.00098.323.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar35.619.00033.732.00032.534.00031.749.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü69.525.000000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.653.860.0001.005.750.0001.085.625.0001.012.137.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.653.860.0001.005.750.0001.085.625.0001.012.137.000
Ödenmiş Sermaye190.000.000190.000.000190.000.000190.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri109.031.0000109.031.000109.031.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.206.000118.206.00095.156.000111.627.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları352.721.000352.721.000615.771.000304.066.000
Dönem Net Kar/Zararı463.625.000217.696.00084.397.000295.234.000
Diğer Özsermaye Kalemleri420.277.000127.127.000-8.730.0002.179.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR4.983.440.0003.461.010.0003.378.941.0003.029.989.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.841.723.0002.388.326.0001.040.822.0003.857.756.000
Satışların Maliyeti (-)-3.065.292.000-2.026.262.000-901.465.000-3.363.747.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)776.431.000362.064.000139.357.000494.009.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)776.431.000362.064.000139.357.000494.009.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-54.673.000-32.139.000-14.599.000-53.931.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-43.726.000-31.019.000-12.013.000-48.918.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-32.685.000-19.150.000-8.818.000-36.959.000
Diğer Faaliyet Gelirleri454.700.000189.631.00072.916.000325.713.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-646.624.000-246.047.000-69.345.000-195.302.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)453.423.000223.340.000107.498.000484.612.000
Net Faaliyet Kar/Zararı645.347.000279.756.000103.927.000354.201.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler500.781.000157.938.00047.179.000128.567.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-496.191.000-172.230.000-71.224.000-312.605.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)458.013.000209.048.00083.453.000300.574.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)5.612.0008.648.000944.000-5.340.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.531.000-2.490.000-906.000-3.164.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)10.143.00011.138.0001.850.000-2.176.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI463.625.000217.696.00084.397.000295.234.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)463.625.000217.696.00084.397.000295.234.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları463.625.000217.696.00084.397.000295.234.000
Hisse Başına Kazanç2102
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri118.126.00074.876.00035.670.000111.746.000
Kıdem Tazminatı4.092.0002.537.0001.122.0007.677.000
Finansman Giderleri-496.191.000-172.230.000-71.224.000-312.605.000
Yurtiçi Satışlar967.859.000688.556.000294.030.0001.029.225.000
Yurtdışı Satışlar2.877.918.0001.700.863.000747.133.0002.841.516.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.401.560.000-936.156.000-908.187.000-546.610.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.426.806.000-958.741.000-929.523.000-723.409.000
Net YPP (Hedge Dahil)-640.192.000-479.499.000-493.847.000-403.498.000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VESBE 11,7 4,0 3,2 0,6 1,3 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VESBE 11,67 4,93 4,93 -0,38 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi