SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 101.089 101.849 -0,75
VIOP 127.444 128.618 -0,91
USD/TRY 5,6824 5,6550 0,48
BIST BANKA 145.349 146.650 -0,89
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.289 12.260 0,24
ALTIN 1.428,13 1.425,30 0,20
BRENT 63,44 62,47 1,55

 Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,66 3,41 0,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,0 3,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar163,6162,7
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr0,915,5

Cari Değerler

F/K 10,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%) 0,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,6
Piyasa Değeri 177,3 mnTL
Net Borç -127,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,59 6,90 6,90 3,02
USD -0,12 7,28 9,16 -4,05
Göreceli 1,35 2,68 -0,58 -6,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU16.09.20196,890,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047
VERTU16.09.20196,890,235023,5023,5012.220.00079

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar163.840.183162.837.336151.732.726138.760.553
Nakit ve Nakit Benzerleri3.40028.8603.2627.907
Finansal Yatırımlar127.748.693127.190.993140.001.341127.041.465
Ticari Alacaklar22.899.62422.383.08611.250.00011.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.759.50112.832.393140.828116.527
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar428.965402.004337.295344.654
(Ara Toplam)163.840.183162.837.336151.732.726138.760.553
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.88428.95812.925.67115.321.358
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0012.891.41515.281.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar23.88428.95834.08939.387
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00167167
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR163.864.067162.866.294164.658.397154.081.911
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler157.025121.8033.125.1885.651.419
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1397384662.041.579
Diğer Borçlar002.989.2653.375.098
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları99.30759.54566.94286.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.57961.52068.515147.772
(Ara Toplam)157.025121.8033.125.1885.651.419
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler73.99460.95157.59953.816
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar73.99460.95157.59953.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar163.633.048162.683.540161.475.610148.376.676
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar163.633.048162.683.540161.475.610148.376.676
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.712.7422.712.7422.712.7422.712.742
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları90.143.93974.660.50374.660.50374.660.503
Dönem Net Kar/Zararı949.50815.483.43614.275.5061.176.572
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.85917.826.859
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR163.864.067162.866.294164.658.397154.081.911
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri037.965.57932.447.22832.447.228
Satışların Maliyeti (-)0-37.311.718-31.915.545-31.915.545
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0653.861531.683531.683
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0653.861531.683531.683
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-680.349-2.399.070-1.790.478-1.246.109
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.687.20318.095.62116.535.9712.985.522
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-82-50.237-239.474-621.153
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.006.77216.300.17515.037.7021.649.943
Net Faaliyet Kar/Zararı-680.349-1.745.209-1.258.795-714.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.006.77216.300.17500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-57.264-816.739-762.196-473.371
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)949.50815.483.43614.275.5061.176.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI949.50815.483.43614.275.5061.176.572
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)949.50815.483.43614.275.5061.176.572
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları949.50815.483.43614.275.5061.176.572
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.07421.19215.89410.596
Kıdem Tazminatı52.80517.67722.82537.967
Finansman Giderleri-57.264-816.739-762.196-473.371
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu95.68389.435101.83377.532
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu95.68389.435101.83377.532
Net YPP (Hedge Dahil)95.68389.435101.83377.532
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 3,4 10,9 A/D 1,9 1,1 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 3,41 0,87 0,84 -2,08 -0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi