SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 96.817 96.817 0,00
VIOP 122.353 122.353 0,00
USD/TRY 5,3521 5,3363 0,30
BIST BANKA 132.147 132.147 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 10.919 10.931 -0,12
ALTIN 1.291,94 1.291,88 0,00
BRENT 61,77 61,18 0,96

 VERTU Hisse Senedi | Verusatürk Girişim Sermayesi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,86 3,63 0,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 12,6 12,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar161,5148,4
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr14,31,2

Cari Değerler

F/K 4,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 3,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,8
Piyasa Değeri 160,7 mnTL
Net Borç -140,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,90 -2,83 -10,43 -6,65
USD -1,17 -1,02 -10,10 -8,04
Göreceli -3,32 -8,47 -16,77 -12,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar151.732.726138.760.553152.914.557151.942.138
Nakit ve Nakit Benzerleri3.2627.9072.4132.498
Finansal Yatırımlar140.001.341127.041.465137.987.649149.970.304
Ticari Alacaklar11.250.00011.250.00011.250.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar140.828116.5273.325.1461.682.356
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar337.295344.654349.349286.980
(Ara Toplam)151.732.726138.760.553152.914.557151.942.138
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar12.925.67115.321.35844.85150.150
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.891.41515.281.80400
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar34.08939.38744.60149.817
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar167167250333
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR164.658.397154.081.911152.959.408151.992.288
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.125.1885.651.4195.538.8574.749.538
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4662.041.5792.052.9891.794.705
Diğer Borçlar2.989.2653.375.0983.229.8202.813.673
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları66.94286.97084.62160.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler68.515147.772171.42780.987
(Ara Toplam)3.125.1885.651.4195.538.8574.749.538
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler57.59953.81644.68142.646
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar57.59953.81644.68142.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar161.475.610148.376.676147.375.870147.200.104
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar161.475.610148.376.676147.375.870147.200.104
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0017.826.85917.826.859
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.712.7422.712.7422.712.7422.712.742
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları74.660.50374.660.50374.660.50353.823.460
Dönem Net Kar/Zararı14.275.5061.176.572175.76620.837.043
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85900
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR164.658.397154.081.911152.959.408151.992.288
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.447.22832.447.22812.500.0000
Satışların Maliyeti (-)-31.915.545-31.915.545-11.982.6250
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)531.683531.683517.3750
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)531.683531.683517.3750
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.790.478-1.246.109-720.283-2.112.922
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri16.535.9712.985.522595.79726.471.602
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-239.474-621.153-94-2.761.538
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.037.7021.649.943392.79521.597.142
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.258.795-714.426-202.908-2.112.922
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-762.196-473.371-217.029-760.099
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.275.5061.176.572175.76620.837.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.275.5061.176.572175.76620.837.043
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.275.5061.176.572175.76620.837.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.275.5061.176.572175.76620.837.043
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri15.89410.5965.29927.080
Kıdem Tazminatı22.82537.96726.48331.387
Finansman Giderleri-762.196-473.371-217.029-760.099
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu101.83377.53267.13164.122
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu101.83377.53267.13164.122
Net YPP (Hedge Dahil)101.83377.53267.13164.122
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 3,1 4,6 A/D 0,6 1,0 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 3,09 3,08 3,12 4,85 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi