SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.125 91.528 -3,72
VIOP 105.540 109.735 -3,82
USD/TRY 6,4494 6,3955 0,84
BIST BANKS 115.236 118.344 -2,63
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.633 10.001 -3,68
GOLD 1.628,22 1.629,62 -0,09
BRENT 25,06 26,34 -4,86

 Verusatürk Girişim Sermayesi Hisse Senedi | VERTU

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,09 8,24 5,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,5 53,6 51,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar181,6166,9
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr31,216,4

Cari Değerler

F/K 5,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 8,87
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,9 / 0,6
Piyasa Değeri 174,2 mnTL
Net Borç -169,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,29 6,01 -33,00 -37,85
USD -3,99 6,83 -36,32 -42,67
Göreceli -0,59 3,21 -13,05 -19,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,50 12.220.000 79
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU16.09.20196,870,235023,5023,5012.220.00079
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar181.834.515167.139.743167.560.292163.840.183
Nakit ve Nakit Benzerleri34.113.85915.160.79126.747.9823.400
Finansal Yatırımlar135.729.817128.914.783112.217.442127.748.693
Ticari Alacaklar11.250.00013.058.02415.123.07622.899.624
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar146.3499.461.29913.017.90912.759.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar594.490544.846453.883428.965
(Ara Toplam)181.834.515167.139.743167.560.292163.840.183
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.24814.09718.99023.884
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar9.24814.09718.99023.884
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR181.843.763167.153.840167.579.282163.864.067
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler93.596154.7324.209.022157.025
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.121040.902139
Diğer Borçlar003.940.2180
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.83980.560106.04899.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.63674.172121.85457.579
(Ara Toplam)93.596154.7324.209.022157.025
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler104.54389.87884.45373.994
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar104.54389.87884.45373.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar181.645.624166.909.230163.285.807163.633.048
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar181.645.624166.909.230163.285.807163.633.048
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.370.4084.370.4084.370.4082.712.742
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları76.266.27376.266.27376.266.27390.143.939
Dönem Net Kar/Zararı31.182.08416.445.69012.822.267949.508
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.85917.826.859
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR181.843.763167.153.840167.579.282163.864.067
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.606.66531.606.66531.558.3300
Satışların Maliyeti (-)-29.858.400-29.858.400-29.811.9980
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.748.2651.748.2651.746.3320
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.748.2651.748.2651.746.3320
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.824.510-2.176.059-1.488.635-680.349
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri32.485.20417.331.32112.754.9291.687.203
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-778-251.808-187-82
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)31.408.18116.651.71913.012.4391.006.772
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.076.245-427.794257.697-680.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.408.18116.651.71913.012.4391.006.772
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-226.097-206.029-190.172-57.264
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.182.08416.445.69012.822.267949.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI31.182.08416.445.69012.822.267949.508
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)31.182.08416.445.69012.822.267949.508
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları31.182.08416.445.69012.822.267949.508
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri19.71014.8619.9685.074
Kıdem Tazminatı-3.11449.94270.00552.805
Finansman Giderleri-226.097-206.029-190.172-57.264
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu100.98396.20597.83795.683
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu100.98396.20597.83795.683
Net YPP (Hedge Dahil)100.98396.20597.83795.683

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 3,4 5,6 A/D 0,1 1,0 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 3,35 9,03 8,87 -15,79 -0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi