SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 98.681 99.835 -1,16
VIOP 124.107 125.332 -0,98
USD/TRY 5,6451 5,7617 -2,02
BIST BANKA 131.193 135.492 -3,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.364 11.550 -1,61
ALTIN 1.317,02 1.313,60 0,26
BRENT 66,39 66,75 -0,54

 VERTU Hisse Senedi | Verusatürk Girişim Sermayesi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,05 3,39 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 7,6 7,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Verusatürk Girişim Sermayesi
Kuruluş 08.01.2012
Faal Alanı Girişim sermayesi
Telefon (0212)2907478
Faks (0212)2907493
Adres Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:9 Kat:14 D:49-50 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar162,7161,5
Ödenmiş Sermaye52,052,0
Net Kâr15,514,3

Cari Değerler

F/K 10,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 0,9
Yabancı Oranı (%) 2,51
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,7
Piyasa Değeri 162,2 mnTL
Net Borç -127,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,19 -2,80 -1,27 -5,74
USD -3,78 -4,03 -5,37 -10,00
Göreceli 1,31 0,58 0,61 -13,82

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VERTU16.08.20173,480,09509,509,50 4.940.000 22
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,00 15.600.000 47
VERTU16.08.20173,480,09509,509,504.940.00022
VERTU10.06.20166,150,300030,0030,0015.600.00047

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar162.837.336151.732.726138.760.553152.914.557
Nakit ve Nakit Benzerleri28.8603.2627.9072.413
Finansal Yatırımlar127.190.993140.001.341127.041.465137.987.649
Ticari Alacaklar22.383.08611.250.00011.250.00011.250.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.832.393140.828116.5273.325.146
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar402.004337.295344.654349.349
(Ara Toplam)162.837.336151.732.726138.760.553152.914.557
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar28.95812.925.67115.321.35844.851
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar012.891.41515.281.8040
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar28.95834.08939.38744.601
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0167167250
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR162.866.294164.658.397154.081.911152.959.408
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler121.8033.125.1885.651.4195.538.857
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7384662.041.5792.052.989
Diğer Borçlar02.989.2653.375.0983.229.820
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları59.54566.94286.97084.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler61.52068.515147.772171.427
(Ara Toplam)121.8033.125.1885.651.4195.538.857
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler60.95157.59953.81644.681
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar60.95157.59953.81644.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar162.683.540161.475.610148.376.676147.375.870
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar162.683.540161.475.610148.376.676147.375.870
Ödenmiş Sermaye52.000.00052.000.00052.000.00052.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00017.826.859
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.712.7422.712.7422.712.7422.712.742
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları74.660.50374.660.50374.660.50374.660.503
Dönem Net Kar/Zararı15.483.43614.275.5061.176.572175.766
Diğer Özsermaye Kalemleri17.826.85917.826.85917.826.8590
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR162.866.294164.658.397154.081.911152.959.408
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri37.965.57932.447.22832.447.22812.500.000
Satışların Maliyeti (-)-37.311.718-31.915.545-31.915.545-11.982.625
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)653.861531.683531.683517.375
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)653.861531.683531.683517.375
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.399.070-1.790.478-1.246.109-720.283
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri18.095.62116.535.9712.985.522595.797
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-50.237-239.474-621.153-94
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.300.17515.037.7021.649.943392.795
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.745.209-1.258.795-714.426-202.908
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-816.739-762.196-473.371-217.029
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.483.43614.275.5061.176.572175.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15.483.43614.275.5061.176.572175.766
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)15.483.43614.275.5061.176.572175.766
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları15.483.43614.275.5061.176.572175.766
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.19215.89410.5965.299
Kıdem Tazminatı17.67722.82537.96726.483
Finansman Giderleri-816.739-762.196-473.371-217.029
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu89.435101.83377.53267.131
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu89.435101.83377.53267.131
Net YPP (Hedge Dahil)89.435101.83377.53267.131
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VERTU 3,1 10,5 A/D 0,9 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VERTU 3,12 2,43 2,51 8,53 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi