SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7898 5,7861 0,06
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.381,96 1.360,41 1,58
BRENT 62,62 61,82 1,29

 Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,29 1,9 0,61
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 16,0 15,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar38,749,9
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr0,510,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 6,3
Yabancı Oranı (%) 0,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 37,5 mnTL
Net Borç -16,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,66 -6,25 0,67 15,38
USD -0,83 -7,05 3,93 4,15
Göreceli -0,69 -7,88 -7,31 11,74

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar21.961.34433.067.56934.237.63690.555.396
Nakit ve Nakit Benzerleri738.5452.7745.576.86290.560
Finansal Yatırımlar16.180.32928.407.71526.490.1120
Ticari Alacaklar120.9773.686.2265.371110.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.821.901709.0921.903.9542.169.744
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar000934.490
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar99.592261.762261.3371.626.347
(Ara Toplam)21.961.34433.067.56934.237.6364.932.007
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00085.623.389
Duran Varlıklar23.106.36822.082.17224.190.96522.780.635
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.00012.0001.520.94812.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.625.00022.024.46220.855.8870
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.463.29639.3921.807.55222.761.797
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.0726.3186.5786.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR45.067.71255.149.74158.428.601113.336.031
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.114.6244.109.96014.296.70280.800.533
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar162.288620.818587.4271.546.410
Diğer Borçlar3.791.9823.055.59013.559.3702.279.386
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0251.59200
Borç Karşılıkları99.70775.39866.187110.853
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.647106.56283.718197.072
(Ara Toplam)4.114.6244.109.96014.296.7024.133.721
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00076.666.812
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.205.8131.174.0003.648.6583.331.596
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar419.852565.6011.142.842789.393
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar10.3647.2696.921296.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.775.597601.1302.498.8952.245.573
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar38.747.27549.865.78140.483.24129.203.902
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.747.27549.865.78140.483.24129.205.070
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.287.28708.287.2878.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00598.3930
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.541.261-6.147.724-8.297.102-16.379.139
Dönem Net Kar/Zararı480.25310.560.0761.936.668-1.488.276
Diğer Özsermaye Kalemleri11.520.99620.453.42912.957.99513.785.198
Azınlık Payları000-1.168
TOPLAM KAYNAKLAR45.067.71255.149.74158.428.601113.336.031
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.288.8612.057601.7651.533.158
Satışların Maliyeti (-)-3.283.074-189.071-718.174-1.545.791
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.787-187.014-116.409-12.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.787-187.014-116.409-12.633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-98.194-23.332-24.934
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.219.478-971.089-1.234.437-1.016.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.301.410969.520186.823722.760
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-342.501-199.259-797.123-1.270.409
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.254.782-486.036-1.984.478-1.601.605
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.213.691-1.256.297-1.374.178-1.053.956
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.993.08213.693.03111.478.9300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-8.036.856-4.062.818-7.549.1410
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı701.444000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-421.995-230.799-13.940-17.909
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.956.2269.630.2133.929.7890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)279.4498.913.3781.931.371-1.619.514
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)200.8041.646.6985.297129.366
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-304.274-251.59200
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)505.0781.898.2905.297129.366
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI480.25310.560.0761.936.668-1.490.148
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)480.25310.560.0761.936.668-1.490.148
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-1.872
Ana Ortaklık Payları480.25310.560.0761.936.668-1.488.276
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri344.762599.8451.183.755593.330
Kıdem Tazminatı3.3392.7966.10128.856
Finansman Giderleri-421.995-230.799-13.940-17.909
Yurtiçi Satışlar00601.7651.638.519
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 1,5 A/D A/D 6,3 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 1,50 0,05 0,29 23,93 0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi