SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 119.937 119.802 0,11
VIOP 144.272 143.996 0,19
USD/TRY 5,9591 5,9413 0,30
BIST BANKS 174.010 174.718 -0,41
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.324 13.205 0,90
GOLD 1.569,75 1.569,02 0,05
BRENT 58,88 58,81 0,12

 Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,34 1,58 0,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,1 2,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar27,438,7
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-10,20,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 9,3
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 35,3 mnTL
Net Borç -1,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,70 -1,40 -1,40 -1,40
USD -0,53 -1,57 -1,23 -1,23
Göreceli -0,41 1,69 -6,43 -5,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.268.55421.961.34433.067.56934.237.636
Nakit ve Nakit Benzerleri71.284738.5452.7745.576.862
Finansal Yatırımlar1.582.37316.180.32928.407.71526.490.112
Ticari Alacaklar179.675120.9773.686.2265.371
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.459.8644.821.901709.0921.903.954
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar790.810000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar184.54899.592261.762261.337
(Ara Toplam)10.268.55421.961.34433.067.56934.237.636
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar22.943.91923.106.36822.082.17224.190.965
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.00012.00012.0001.520.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller021.625.00022.024.46220.855.887
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar22.926.0941.463.29639.3921.807.552
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.8256.0726.3186.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR33.212.47345.067.71255.149.74158.428.601
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.459.9974.114.6244.109.96014.296.702
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar282.903162.288620.818587.427
Diğer Borçlar1.911.2023.791.9823.055.59013.559.370
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.043000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00251.5920
Borç Karşılıkları146.95199.70775.39866.187
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.89860.647106.56283.718
(Ara Toplam)2.459.9974.114.6244.109.96014.296.702
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.361.3592.205.8131.174.0003.648.658
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar261.352419.852565.6011.142.842
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar498.92510.3647.2696.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.601.0821.775.597601.1302.498.895
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar27.391.11738.747.27549.865.78140.483.241
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.391.11738.747.27549.865.78140.483.241
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.287.28708.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler846.07300598.393
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.737.662-6.541.261-6.147.724-8.297.102
Dönem Net Kar/Zararı-10.224.491480.25310.560.0761.936.668
Diğer Özsermaye Kalemleri18.507.19711.520.99620.453.42912.957.995
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR33.212.47345.067.71255.149.74158.428.601
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri315.4043.288.8612.057601.765
Satışların Maliyeti (-)-361.155-3.283.074-189.071-718.174
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-45.7515.787-187.014-116.409
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-45.7515.787-187.014-116.409
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-100-98.194-23.332
Genel Yönetim Giderleri (-)-738.313-2.219.478-971.089-1.234.437
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri365.9911.301.410969.520186.823
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-587.527-342.501-199.259-797.123
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.005.610-1.254.782-486.036-1.984.478
Net Faaliyet Kar/Zararı-784.074-2.213.691-1.256.297-1.374.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.069.3059.993.08212.376.21011.478.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-15.582.486-8.036.856-4.062.818-7.549.141
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.518.791701.4447.827.3560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler316.09601.316.8210
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-93.094-421.995-230.799-13.940
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-8.513.1811.956.2268.313.3923.929.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.295.789279.4498.913.3781.931.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-928.702200.8041.646.6985.297
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-304.274-251.5920
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-928.702505.0781.898.2905.297
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-10.224.491480.25310.560.0761.936.668
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-10.224.491480.25310.560.0761.936.668
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-10.224.491480.25310.560.0761.936.668
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri228.451344.762599.8451.183.755
Kıdem Tazminatı49.0193.3392.7966.101
Finansman Giderleri-93.094-421.995-230.799-13.940
Yurtiçi Satışlar000601.765
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 1,4 A/D A/D 9,3 1,3 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 1,41 0,24 0,24 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi