SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6349 3,6303 0,13
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.631 20.588 0,21
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,61 1.235,69 -0,01
BRENT 56,23 55,69 0,97

 VANGD | Vanet Gıda Sanayi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,92 2,48 1,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 13 13

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar30.701.82039.169.586
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.000
Net Kâr-8.589.423-106.485

Cari Oranlar

F/K -6,3
FD/FAVÖK 681,6
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 8,3
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,87 7,50 110,78 -19,52
USD -4,61 11,90 70,58 -12,00
Göreceli -6,32 0,52 74,27 -8,51

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.735.53022.113.46921.111.61921.263.927
Nakit ve Nakit Benzerleri15.24850.33419.7724.549
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.022.8411.075.645511.130652.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.456.06118.695.73018.539.13518.157.871
Stoklar801.316883.209944.2101.152.800
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.440.0641.408.5511.097.3721.295.970
(Ara Toplam)5.735.53022.113.46921.111.61921.263.927
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.464.01723.975.08624.607.79318.458.013
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20.00020.64040.64040.640
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar19.087.153000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar23.349.76723.947.08924.559.53718.409.570
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.0977.3577.6167.803
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR48.199.54746.088.55545.719.41239.721.940
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.808.7473.980.5043.291.1063.748.502
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.036.403955.278957.3971.232.634
Diğer Borçlar11.595.9351.106.704389.020297.131
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları212.569149.351177.202217.557
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler963.8401.769.1711.767.4872.001.180
(Ara Toplam)13.808.7473.980.5043.291.1063.748.502
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.688.2632.936.4303.097.9251.707.299
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.064.358103.440217.61992.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları246.837223.680222.259229.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.377.0682.609.3102.658.0471.384.870
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar30.702.53739.171.62139.330.38134.266.139
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.701.82039.169.58639.327.40434.262.196
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.287.2878.287.2878.287.2870
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.127.351-8.464.986-7.224.562-7.470.699
Dönem Net Kar/Zararı-8.589.423-106.485-1.578.058-1.390.147
Diğer Özsermaye Kalemleri14.131.30714.453.77014.842.73718.123.042
Azınlık Payları7172.0352.9773.943
TOPLAM KAYNAKLAR48.199.54746.088.55545.719.41239.721.940
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.473.7734.543.6724.817.0291.844.182
Satışların Maliyeti (-)-6.410.785-5.030.561-5.717.621-3.070.399
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.988-486.889-900.592-1.226.217
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.988-486.889-900.592-1.226.217
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-27.007-16.611-343.856-320.617
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.155.618-555.759-1.537.167-910.886
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.482.8081.038.3162.410.9651.279.297
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.905.085-179.012-1.135.340-77.275
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.541.914-199.955-1.505.990-1.255.698
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.119.637-1.059.259-2.781.615-2.457.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-6.366.530000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-53.957-8.983-184.194-196.713
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler102.19965.60830.15421.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.860.202-143.330-1.660.030-1.431.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)268.51935.90381.35741.314
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)268.51935.90381.35741.314
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8.591.683-107.427-1.578.673-1.390.035
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8.591.683-107.427-1.578.673-1.390.035
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.260-942-615112
Ana Ortaklık Payları-8.589.423-106.485-1.578.058-1.390.147
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.198.471599.554950.829461.920
Kıdem Tazminatı43.60117.96738.501-57.322
Finansman Giderleri-53.957-8.983-184.194-196.713
Yurtiçi Satışlar6.440.3204.574.6184.675.0981.995.489
Yurtdışı Satışlar00400.497134.690
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 2,2 A/D A/D 8,3 1,8 12/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VANGD A/D 681,6 1,8 -20,06
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.