SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKA 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 VANGD Hisse Senedi | Vanet Gıda Sanayi

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,3 4 2,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 15,4 15,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar49,940,5
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr10,61,9

Cari Değerler

F/K 2,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,5
Piyasa Değeri 39,0 mnTL
Net Borç -28,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,64 -1,27 0,00 20,00
USD -0,83 -2,38 -1,13 19,09
Göreceli -1,30 -1,72 -1,34 6,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.067.56934.237.63690.555.3965.735.530
Nakit ve Nakit Benzerleri2.7745.576.86290.56015.248
Finansal Yatırımlar28.407.71526.490.11200
Ticari Alacaklar3.686.2265.371110.8661.022.841
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar709.0921.903.9542.169.7442.456.061
Stoklar00934.490801.316
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar261.762261.3371.626.3471.440.064
(Ara Toplam)33.067.56934.237.6364.932.0075.735.530
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0085.623.3890
Duran Varlıklar22.082.17224.190.96522.780.63542.464.017
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.0001.520.94812.00020.000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00019.087.153
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.024.46222.618.14000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar39.39245.29922.761.79723.349.767
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.3186.5786.8387.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR55.149.74158.428.601113.336.03148.199.547
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.109.96014.296.70280.800.53313.808.747
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar620.818587.4271.546.4101.036.403
Diğer Borçlar3.055.59013.559.3702.279.38612.211.637
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü251.592000
Borç Karşılıkları75.39866.187110.853212.569
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler106.56283.718197.072348.138
(Ara Toplam)4.109.96014.296.7024.133.72113.808.747
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0076.666.8120
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.174.0003.648.6583.331.5963.688.263
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar565.6011.142.842789.3931.064.358
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar7.2696.921296.630246.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü601.1302.498.8952.245.5732.377.068
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar49.865.78140.483.24129.203.90230.702.537
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.865.78140.483.24129.205.07030.701.820
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri08.287.2878.287.2878.287.287
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.147.724-7.698.711-16.379.139-8.127.351
Dönem Net Kar/Zararı10.560.0761.936.668-1.488.276-8.589.423
Diğer Özsermaye Kalemleri20.453.42912.957.99713.785.19814.131.307
Azınlık Payları00-1.168717
TOPLAM KAYNAKLAR55.149.74158.428.601113.336.03148.199.547
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.057601.7651.533.1586.473.773
Satışların Maliyeti (-)-189.071-718.174-1.545.791-6.410.785
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-187.014-116.409-12.63362.988
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-187.014-116.409-12.63362.988
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-98.194-23.332-24.934-27.007
Genel Yönetim Giderleri (-)-971.089-1.234.437-1.016.389-1.155.618
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri969.520186.823722.760300.816
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-199.259-797.123-1.270.409-2.216.140
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-486.036-1.984.478-1.601.605-3.034.961
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.256.297-1.374.178-1.053.956-1.119.637
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.693.03111.240.89701.284.191
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.062.818-7.549.1410-688.945
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000-6.366.530
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0238.03300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-230.799-13.940-17.909-53.957
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.630.2133.691.7560595.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.913.3781.931.371-1.619.514-8.860.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.646.6985.297129.366268.519
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-251.592000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.898.2905.297129.366268.519
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.560.0761.936.668-1.490.148-8.591.683
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.560.0761.936.668-1.490.148-8.591.683
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00-1.872-2.260
Ana Ortaklık Payları10.560.0761.936.668-1.488.276-8.589.423
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri599.8451.181.999593.3301.198.471
Kıdem Tazminatı2.7966.10128.85643.601
Finansman Giderleri-230.799-13.940-17.909-53.957
Yurtiçi Satışlar0601.7651.638.5196.440.320
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 1,6 2,8 A/D A/D 0,8 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 1,56 0,42 0,42 0,13 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi