SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 116.769 115.315 1,26
VIOP 134.039 132.481 1,18
USD/TRY 6,8551 6,8470 0,12
BIST BANKA 132.346 130.775 1,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.261 12.311 -0,41
ALTIN 1.772,29 1.770,25 0,12
BRENT 42,30 42,03 0,64

 Vanet Gıda Sanayi Hisse Senedi | VANGD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,19 2,03 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,8 3,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Vanet Gıda Sanayi
Kuruluş 27.09.2010
Faal Alanı
Telefon -
Faks -
Adres Rüzgarlıbahçe mah. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sok. N:6 Kavacık Beykoz/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar29,427,4
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-9,4-10,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 40,5 mnTL
Net Borç -4,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 3,18 1,89 13,29
USD 0,00 3,18 1,44 -1,73
Göreceli 1,05 2,40 -6,76 12,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VANGD0,000,00000,000,00 0 A/D
VANGD0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.786.88110.268.55421.961.34433.067.569
Nakit ve Nakit Benzerleri3.730.39771.284738.5452.774
Finansal Yatırımlar336.2801.582.37316.180.32928.407.715
Ticari Alacaklar607.213179.675120.9773.686.226
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.245.7147.459.8644.821.901709.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0790.81000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar867.277184.54899.592261.762
(Ara Toplam)8.786.88110.268.55421.961.34433.067.569
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar25.377.91722.943.91923.106.36822.082.172
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar012.00012.00012.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.140.000021.625.00022.024.462
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.232.33922.926.0941.463.29639.392
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.5785.8256.0726.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR34.164.79833.212.47345.067.71255.149.741
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler935.5832.459.9974.114.6244.109.960
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar283.660282.903162.288620.818
Diğer Borçlar260.4571.911.2023.791.9823.055.590
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)150.3321.04300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000251.592
Borç Karşılıkları44.644146.95199.70775.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler196.490117.89860.647106.562
(Ara Toplam)935.5832.459.9974.114.6244.109.960
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.871.6603.361.3592.205.8131.174.000
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar241.367261.352419.852565.601
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.480498.92510.3647.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.623.8132.601.0821.775.597601.130
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar29.357.55527.391.11738.747.27549.865.781
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.357.55527.391.11738.747.27549.865.781
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.287.28708.287.2870
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0846.07300
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.061.008-6.737.662-6.541.261-6.147.724
Dönem Net Kar/Zararı-9.367.975-10.224.491480.25310.560.076
Diğer Özsermaye Kalemleri11.499.25118.507.19711.520.99620.453.429
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR34.164.79833.212.47345.067.71255.149.741
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.231.780315.4043.288.8612.057
Satışların Maliyeti (-)-5.524.213-361.155-3.283.074-189.071
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)707.567-45.7515.787-187.014
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)707.567-45.7515.787-187.014
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-100-98.194
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.236.557-738.313-2.219.478-971.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri458.890365.9911.301.410969.520
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.986.307-587.527-342.501-199.259
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.056.407-1.005.610-1.254.782-486.036
Net Faaliyet Kar/Zararı-528.990-784.074-2.213.691-1.256.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.769.4037.069.3059.993.08212.376.210
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-16.101.916-15.582.486-8.036.856-4.062.818
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7.388.920-9.518.791701.4447.827.356
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0316.09601.316.821
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-124.706-93.094-421.995-230.799
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-5.332.513-8.513.1811.956.2268.313.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.513.626-9.295.789279.4498.913.378
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.854.349-928.702200.8041.646.698
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-304.274-251.592
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.854.349-928.702505.0781.898.290
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.367.975-10.224.491480.25310.560.076
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.367.975-10.224.491480.25310.560.076
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.367.975-10.224.491480.25310.560.076
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri306.454228.451344.762599.845
Kıdem Tazminatı1.47349.0193.3392.796
Finansman Giderleri-124.706-93.094-421.995-230.799
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VANGD 1,6 A/D A/D 5,8 1,4 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VANGD 1,62 0,24 0,24 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi