SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 92.227 93.699 -1,57
VIOP 115.028 116.963 -1,65
USD/TRY 5,3324 5,3083 0,45
BIST BANKS 115.900 117.740 -1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 0 0 0,00
DAX 10.788 10.811 -0,21
GOLD 1.243,63 1.248,61 -0,40
BRENT 60,80 61,67 -1,41

 VAKBN Hisse Senedi | Vakıfbank

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 30.11.2018
  • Hedef Fiyat 5,00
  • Getiri Pot %28

Bülent Şengönül

Yatırım Teması


Bankanın son senelerde uygulamaya koyduğu kredi ve gelir çeşitlendirmesi stratejisi 2017 yılında meyvelerini vermeye başladı. Banka üç yıllık bir dönem zarfında öz kaynak karlılığını %12’lerden 2017 sonunda %17’lere taşımış olacak. Vakıfbank, KGF’nin en aktif oyuncularından biri olması ve kamu banklarına tanınan ucuz kamu mevduat tabanına erişim hakkıyla faaliyet gelir büyümesini ve marjlarını sektör ortalamalarının çok üzerinde bir yere konumlandırmayı başardı. Bunun yanında hacim ve çeşitlendirmenin olumlu bir yan etkisi olarak ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içinde artışını da olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.


Vakıfbank’ın takipteki krediler için ayırdığı karşılık oranı sektörün en yüksek oranlarından biri. Muhafazakâr olarak ayrılan genel karşılıklar da bankanın temkinli yaklaşımını göstermekte.


Katalizör


Vakıfbank hisselerinin Hazine’ye devri sırasında yapılacak değerlemenin hisse için bir katalizör olabileceğini düşünüyoruz. Devir sırasındaki değerlemenin şu andaki %17 öz kaynak karlılığı üzerinden 1 PD/DD çarpanına yakın olabileceği ve bunun da hisseyi olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz.


Riskler


Ekonomide ani yavaşlama ve/veya TL’de ani ve keskin değer kaybı bankanın sermaye yeterlilik ve aktif kalite yapısında bozulmalara neden olabilir. p>

Önceki Öneri Tarihi 14.09.2018
Önceki Hedef Fiyat 4,43
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,08 4,12 1,04
Hacim Hareketi (Milyon TL) 78,4 536,6 458,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,1 1,3 1,4

Şirket Künyesi

Ünvanı Vakıfbank
Kuruluş 13.04.1954
Faal Alanı Ticari Bankacılık
Telefon (0212)3981515
Faks (0212)3981155
Adres Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59 Kağıthane/İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26.692,426.087,4
Ödenmiş Sermaye2.500,02.500,0
Net Kâr3.110,12.125,3

Özet Finansal Göstergeler

Öz Sermaye 34.353 mn TL
Net Faiz Geliri 15.657 mn TL
Net Kar 5.597 mn TL
Mevduat 260.992 mn TL
ROE (%) 17,7
F/Mevduat 3,7
F/K 1,7
PD/DD 0,3
PD/Net Faiz Geliri 0,6
Öz Sermaye 29.050 mn TL
Net Faiz Geliri 13.641 mn TL
Net Kar 3.683 mn TL
Mevduat 234.912 mn TL
ROE (%) 13,3
F/Mevduat 4,2
F/K 2,7
PD/DD 0,3
PD/Net Faiz Geliri 0,7
Öz Sermaye 26.381 mn TL
Net Faiz Geliri 12.449 mn TL
Net Kar 4.054 mn TL
Mevduat 204.803 mn TL
ROE (%) 16,3
F/Mevduat 4,8
F/K 2,4
PD/DD 0,4
PD/Net Faiz Geliri 0,8
Öz Sermaye 23.258 mn TL
Net Faiz Geliri 8.621 mn TL
Net Kar 3.723 mn TL
Mevduat 155.277 mn TL
ROE (%) 17,4
F/Mevduat 6,3
F/K 2,6
PD/DD 0,4
PD/Net Faiz Geliri 1,1

Cari Değerler

F/K 2,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 61,45
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 38,4 / 23,7
Piyasa Değeri 9.775,0 mnTL
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -71,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,26 -2,98 5,96 -41,38
USD 0,69 -4,63 9,96 -58,11
Göreceli 1,33 -0,09 6,66 -26,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
VAKBN 3,91
4.054,0
26.381,0
366.838,8
12.448,5
204.802,8
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
30.11.2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-144,8
-144,8
57.399,8
1.612,8
26.972,2
-257,0
-1.278,0
43.571,5
1.852,3
19.284,5
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
VAKBN 30.11.2018 AL 5,00 0,00 AL 4,43 0,57 AL 7,69 -2,69
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
VAKBN 3,91
7,54
8,30
1,41
0,73
0,2946
0,3243
0,0500
0,0480
20
20
3
4
736,5
810,8
125,0
120,0
Tahmin
Tahmin
Gerçekleşen
Gerçekleşen
Kod Özsermaye (mn TL) Net Kar (mn TL) Mevduat (mn TL) Tahmin/Açıklanan
VAKBN 34.352,8 5.597,4 260.992,0 Tahmin
VAKBN 29.050,0 3.682,5 234.911,8 Tahmin
VAKBN 26.381,0 4.054,0 204.802,8 Tahmin
VAKBN 23.257,8 3.723,4 155.277,1 Açıklanan
Kod F/K F/Mevduat ROE (%) PD/DD Tahmin/Açıklanan
VAKBN 1,7 0,0 17,7 0,3 Tahmin
VAKBN 2,7 0,0 13,3 0,3 Tahmin
VAKBN 2,4 0,0 16,3 0,4 Tahmin
VAKBN 2,6 0,1 17,4 0,4 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
VAKBN16.08.20181,410,05005,004,25 125.000.000 3
VAKBN13.06.20170,730,04804,804,08 120.000.000 4
VAKBN31.05.20160,900,04004,003,40 100.000.000 5
VAKBN29.05.20150,860,04004,003,40 100.000.000 6
VAKBN30.05.20140,780,04004,003,40 100.000.000 6
VAKBN31.05.20130,650,04004,003,40 100.000.000 7
VAKBN31.05.20120,490,01481,481,26 37.000.000 3
VAKBN31.05.20110,380,01371,371,17 34.314.770 3
VAKBN31.05.20101,420,04834,834,11 120.764.144 10
VAKBN30.05.20082,770,05695,694,83 142.200.000 14
VAKBN30.05.20077,960,300930,0925,58 384.864.827 48
VAKBN30.05.20064,460,312231,2228,10 399.352.105 65
VAKBN16.08.20181,410,05005,004,25125.000.0003
VAKBN13.06.20170,730,04804,804,08120.000.0004
VAKBN31.05.20160,900,04004,003,40100.000.0005
VAKBN29.05.20150,860,04004,003,40100.000.0006
VAKBN30.05.20140,780,04004,003,40100.000.0006
VAKBN31.05.20130,650,04004,003,40100.000.0007
VAKBN31.05.20120,490,01481,481,2637.000.0003
VAKBN31.05.20110,380,01371,371,1734.314.7703
VAKBN31.05.20101,420,04834,834,11120.764.14410
VAKBN30.05.20082,770,05695,694,83142.200.00014
VAKBN30.05.20077,960,300930,0925,58384.864.82748
VAKBN30.05.20064,460,312231,2228,10399.352.10565

Mali Tablolar

Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI35.775.875.00035.533.591.00030.855.501.00028.644.824.000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net)90.448.00060.943.00049.509.0001.936.788.000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar0001.936.788.000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar0001.936.525.000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler000263.000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans.90.448.00060.943.00049.509.0000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri0000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler90.213.00060.716.00047.585.0000
2.2.3 Krediler0000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler235.000227.0001.924.0000
III. BANKALAR10.065.427.0007.431.301.0009.337.086.00011.887.828.000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR00459.382.0001.652.102.000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar0001.652.102.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar0000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar0000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)00013.549.714.000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler00043.370.000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri00013.506.344.000
5.3 Diğer Menkul Değerler0000
VI. KREDİLER235.842.821.000210.101.417.000195.400.739.000183.971.615.000
6.1 Krediler235.842.821.000210.101.417.000195.400.739.000182.932.228.000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler000162.661.000
6.1.2 Diğer000182.769.567.000
6.2 Takipteki Krediler0007.638.206.000
6.3 Özel Karşılıklar (-)0006.598.819.000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI0000
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)00016.766.071.000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri00016.522.033.000
8.2 Diğer Menkul Değerler000244.038.000
IX. İŞTİRAKLER (Net)634.594.000660.866.000366.593.000349.158.000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
9.2 Konsolide Edilmeyenler634.594.000660.866.000366.593.000349.158.000
9.2.1 Mali İştirakler000337.758.000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler00011.400.000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)2.281.782.0002.180.181.0002.268.784.0002.213.858.000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar1.998.802.0001.916.461.0002.005.064.0001.950.138.000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar282.980.000263.720.000263.720.000263.720.000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)0000
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler0000
11.2 Konsolide Edilmeyenler0000
11.2.1 Mali Ortaklıklar0000
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar0000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR0000
12.1 Finansal Kiralama Alacakları0000
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları0000
12.3 Diğer0000
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-)0000
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)1.552.613.0001.472.897.0001.422.893.0001.417.263.000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)217.008.000207.691.000209.347.000210.970.000
15.1 Şerefiye0000
15.2 Diğer217.008.000207.691.000209.347.000210.970.000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0000
XVII. VERGİ VARLIĞI403.286.000306.558.000338.001.0000
17.1 Cari Vergi Varlığı403.286.000000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı0306.558.000338.001.0000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV1.556.558.0001.457.189.0001.326.745.0001.312.493.000
18.1 Satış Amaçlı1.556.558.0001.457.189.0001.326.745.0001.312.493.000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XIX. DİĞER AKTİFLER13.150.305.0008.654.046.0006.215.257.0006.659.026.000
AKTİF TOPLAMI353.410.429.000306.045.440.000281.984.744.000270.571.710.000
I. MEVDUAT190.888.301.000170.416.614.000162.054.383.000155.277.122.000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı0003.033.931.000
1.2 Diğer000152.243.191.000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0001.184.530.000
III. ALINAN KREDİLER47.550.990.00038.171.150.00031.136.433.00028.307.621.000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR27.388.854.00025.572.951.00019.864.320.00022.270.837.000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar00013.294.069.000
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar0000
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar0008.976.768.000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)28.532.035.00024.179.929.00024.740.889.00019.485.098.000
5.1 Bonolar4.286.430.0004.759.435.0004.408.480.0003.566.573.000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0000
5.3 Tahviller24.245.605.00019.420.494.00020.332.409.00015.918.525.000
VI. FONLAR3.074.0003.108.0003.173.0003.206.000
6.1 Müstakriz Fonları0000
6.2 Diğer3.074.0003.108.0003.173.0003.206.000
VII. MUHTELİF BORÇLAR0006.848.328.000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR0003.837.566.000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI0000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR0000
10.1 Finansal Kiralama Borçları0000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları0000
10.3 Diğer0000
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )0000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR0000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar0000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar0000
XII. KARŞILIKLAR2.062.205.0002.133.221.0001.960.597.0003.412.482.000
12.1 Genel Karşılıklar0001.885.493.000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı0000
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı896.468.0001.024.124.000854.177.000821.819.000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0000
12.5 Diğer Karşılıklar1.165.737.0001.109.097.0001.106.420.000705.170.000
XIII. VERGİ BORCU757.563.000602.463.000787.535.000751.133.000
13.1 Cari Vergi Borcu473.384.000602.463.000787.535.000637.398.000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu284.179.00000113.735.000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ.0000
14.1 Satış Amaçlı0000
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER13.988.343.0007.070.095.0006.205.560.0005.935.969.000
XVI. ÖZKAYNAKLAR26.692.436.00026.087.389.00024.999.102.00023.257.818.000
16.1 Ödenmiş Sermaye2.500.000.0002.500.000.0002.500.000.0002.500.000.000
16.2 Sermaye Yedekleri815.741.000815.741.000815.741.0002.738.390.000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri723.918.000723.918.000723.918.000723.918.000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları0000
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları0001.072.834.000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları000873.080.000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları0000
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri00091.823.000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)0000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları0000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri91.823.00091.823.00091.823.000-23.265.000
16.3 Kar Yedekleri17.864.763.00014.296.045.00014.296.045.00014.296.045.000
16.3.1 Yasal Yedekler2.007.670.0001.635.332.0001.635.332.0001.635.332.000
16.3.2 Statü Yedekleri0000
16.3.3 Olağanüstü Yedekler15.406.693.00012.210.313.00012.210.313.00012.210.313.000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri450.400.000450.400.000450.400.000450.400.000
16.4 Kar veya Zarar3.680.935.0006.389.101.0005.344.926.0003.723.383.000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı570.816.0004.263.840.0004.293.505.0000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı3.110.119.0002.125.261.0001.051.421.0003.723.383.000
16.5 Azınlık Payları0000
PASİF TOPLAMI353.410.429.000306.045.440.000281.984.744.000270.571.710.000
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ23.477.670.00013.628.982.0006.363.251.00021.444.094.000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler19.492.247.00011.801.088.0005.494.766.00018.262.838.000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler274.509.000169.393.00076.024.000221.541.000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler113.824.00051.290.00028.081.00052.638.000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler18.657.00018.572.0003.864.00035.186.000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.574.731.0001.585.741.000758.135.0002.868.891.000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan0000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV0000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan0001.708.617.000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan0001.160.274.000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri0000
1.7 Diğer Faiz Gelirleri3.702.0002.898.0002.381.0003.000.000
II. FAİZ GİDERLERİ15.227.550.0008.751.029.0004.057.080.00012.822.668.000
2.1 Mevduata Verilen Faizler10.276.251.0005.933.478.0002.784.536.0009.205.081.000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler898.261.000485.679.000200.218.000671.892.000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler2.122.112.0001.183.523.000537.088.0001.523.311.000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler1.520.691.000906.959.000407.587.0001.020.139.000
2.5 Diğer Faiz Giderleri410.235.000241.390.000127.651.000402.245.000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)8.250.120.0004.877.953.0002.306.171.0008.621.426.000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ1.555.339.000955.348.000443.857.0001.330.665.000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar2.224.307.0001.353.231.000619.851.0001.999.713.000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden325.433.000195.455.00092.701.000302.057.000
4.1.2 Diğer1.898.874.0001.157.776.000527.150.0001.697.656.000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar668.968.000397.883.000175.994.000669.048.000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere311.000242.00082.000130.000
4.2.2 Diğer668.657.000397.641.000175.912.000668.918.000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ129.584.000117.447.00044.413.00093.561.000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net)578.835.000300.959.000112.817.000164.212.000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı143.756.00056.969.00026.901.00045.149.000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar480.167.000242.551.00083.165.000-26.021.000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı-45.088.0001.439.0002.751.000145.084.000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.180.083.000810.218.000949.563.0001.673.529.000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)10.085.736.0006.011.628.0003.318.440.00011.883.393.000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)3.923.648.0001.789.772.0001.293.314.0002.787.533.000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)2.342.820.0001.563.687.000725.216.0004.420.728.000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X)3.819.268.0002.658.169.0001.299.910.0004.675.132.000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0000
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR0000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI0000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)3.819.268.0002.658.169.0001.299.910.0004.675.132.000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)709.149.000532.908.000248.489.000951.749.000
16.1 Cari Vergi Karşılığı55.555.000517.308.000290.888.000792.677.000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı653.594.00015.600.000-42.399.000159.072.000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)3.110.119.0002.125.261.0001.051.421.0003.723.383.000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0000
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir.0000
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0000
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0000
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0000
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları0000
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)0000
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)0000
21.1 Cari Vergi Karşılığı0000
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı0000
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)0000
DİĞER KAR/ZARAR0000
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)3.110.119.0002.125.261.0001.051.421.0003.723.383.000
23.1 Grubun Karı/Zararı3.110.119.0002.125.261.0001.051.421.0003.723.383.000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-)0000
Hisse Başına Kar/Zarar1101
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
VAKBN 3,9 2,3 A/D A/D 0,4 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
VAKBN 3,91 61,47 61,45 -1,54 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
VAKBN 3,91 2,4 -71,9 0,4
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
VAKBN 2,4 -53,0 0,4 -63,7
2018 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.