SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.813 88.830 -0,02
VIOP 109.065 109.112 -0,04
USD/TRY 3,6342 3,6303 0,11
BIST BANKS 151.875 152.557 -0,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.630 20.588 0,20
DAX 11.757 11.757 0,00
GOLD 1.235,77 1.235,69 0,01
BRENT 56,22 55,69 0,95

 ULAS | Ulaşlar Turizm Yatırımları

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,08 1,57 0,49
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 8 8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar11.925.39512.974.039
Ödenmiş Sermaye11.157.00011.157.000
Net Kâr334.7231.383.569

Cari Oranlar

F/K -79,6
FD/FAVÖK -12,9
PD/DD 1,4
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,34 4,14 -20,11 13,53
USD 1,61 8,40 -35,35 24,13
Göreceli -0,21 -2,62 -33,95 29,06

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar18.106.90916.984.91116.781.43018.314.987
Nakit ve Nakit Benzerleri105.5102.607.1182.273.7333.507.779
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar39.3800141.513143.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.625.14841.8822.6939.689
Stoklar1.62812.62538.59538.595
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar47.30335.34636.956122.324
(Ara Toplam)3.818.9692.696.9712.493.4903.821.433
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar14.287.94014.287.94014.287.94014.493.554
Duran Varlıklar14.721.47718.046.01018.096.90218.263.549
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.578.0596.839.9486.822.4746.360.823
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller700.000700.000700.0001.300.000
Maddi Duran Varlıklar10.198.51210.280.70410.369.46610.465.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.58921.49222.55224.083
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı224.317203.866182.410112.897
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR32.828.38635.030.92134.878.33236.578.536
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.983.5038.088.3286.469.93210.663.148
Finansal Borçlar7.222.5926.889.0444.689.4965.649.519
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar22.2077.358164.335368.895
Diğer Borçlar33.8621.111.8711.534.3911.095.327
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları080.05581.71085.823
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.704.842003.463.584
(Ara Toplam)10.983.5038.088.3286.469.93210.663.148
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.919.48813.968.55414.553.55414.324.770
Finansal Borçlar6.251.8126.771.2627.414.2717.608.346
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları89.617357.344316.809355.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.578.0596.839.9486.822.4746.360.823
Özkaynaklar11.925.39512.974.03913.854.84611.590.618
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.925.39512.974.03913.854.84611.590.618
Ödenmiş Sermaye11.157.00011.157.00011.157.00011.157.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.623.69301.623.693
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler40.89340.89340.89340.893
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.477.976-9.477.976-9.477.976-4.115.425
Dönem Net Kar/Zararı334.7231.383.5692.263.610-5.362.551
Diğer Özsermaye Kalemleri9.870.7558.246.8609.871.3198.247.008
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR32.828.38635.030.92134.878.33236.578.536
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri19.17412.3355.6301.320.074
Satışların Maliyeti (-)-395.659-259.848-132.989-1.658.002
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-376.485-247.513-127.359-337.928
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-376.485-247.513-127.359-337.928
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-25.356
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.175.652-828.605-420.150-1.250.710
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.584.9913.181.4803.113.583374.880
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-566.234-269.068-196.858-2.255.615
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.466.6201.836.2942.369.216-3.494.729
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.552.137-1.076.118-547.509-1.613.994
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler484.051453.646379.2811.190.795
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.451.694-721.616-278.867-4.785.698
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler000380.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)498.9771.568.3242.469.630-6.708.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)87.75967.25845.9931.192.832
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)87.75967.25845.9931.192.832
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI586.7361.635.5822.515.623-5.516.102
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-252.013-252.013-252.013153.551
DÖNEM KARI (ZARARI)334.7231.383.5692.263.610-5.362.551
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları334.7231.383.5692.263.610-5.362.551
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri273.579190.48397.814613.986
Kıdem Tazminatı13.0468.5664.18026.939
Finansman Giderleri-1.451.694-721.616-278.867-4.785.698
Yurtiçi Satışlar0001.336.553
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-13.209.566-12.183.452-10.048.929-13.001.986
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-13.209.566-12.183.452-10.048.929-13.001.986
Net YPP (Hedge Dahil)-13.209.566-12.183.452-10.048.929-13.001.986
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 1,5 A/D A/D A/D 1,4 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
ULAS 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.