SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.219 92.250 2,13
VIOP 117.881 115.461 2,10
USD/TRY 5,8334 5,8737 -0,69
BIST BANKS 124.849 121.701 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.332 12.086 2,03
GOLD 1.346,31 1.339,66 0,50
BRENT 62,27 60,94 2,18

 Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse Senedi | ULAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,16 1,56 0,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 4,3 4,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar26,326,2
Ödenmiş Sermaye11,211,2
Net Kâr0,11,2

Cari Değerler

F/K 22,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 0,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 15,2 mnTL
Net Borç -1,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,82 -1,45 13,33 19,30
USD 4,35 -2,46 17,40 7,88
Göreceli 1,65 -2,91 4,40 15,57

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULAS0,000,00000,000,00 0 A/D
ULAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar17.240.43217.394.86110.441.4129.167.087
Nakit ve Nakit Benzerleri6.093.0726.775.1795.039.9391.229.988
Finansal Yatırımlar0003.582.072
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.514.8379.981.7194.746.0073.684.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar632.523637.963655.466670.521
(Ara Toplam)17.240.43217.394.86110.441.4129.167.087
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar17.073.55117.060.91427.598.11125.512.677
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar817.459732.44911.358.1199.218.975
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15.155.59015.155.59015.155.59015.155.590
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar827.115880.328796.664844.350
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.27016.65217.03317.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı257.117275.895270.705276.347
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR34.313.98334.455.77538.039.52334.679.764
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.410.5863.972.2204.447.5873.487.269
Finansal Borçlar3.376.5623.013.8423.399.7382.636.067
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.72331.90517.14854.982
Diğer Borçlar31.72436.50737.75225.013
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)872.402815.44000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler101.17574.526992.949771.207
(Ara Toplam)4.410.5863.972.2204.447.5873.487.269
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.583.1324.243.2045.316.2355.354.952
Finansal Borçlar1.653.4122.237.8942.825.0863.201.815
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.548.8121.648.75200
Uzun vadeli karşılıklar380.908356.558379.809367.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler002.111.3401.785.670
Özkaynaklar26.320.26526.240.35128.275.70125.837.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar26.320.26526.240.35128.275.70125.837.543
Ödenmiş Sermaye11.157.00011.157.00011.157.00011.157.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.934.7621.934.76200
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.99416.137.99440.89340.893
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.853.966-7.013.3579.211.5029.211.503
Dönem Net Kar/Zararı77.5941.159.3913.067.110624.830
Diğer Özsermaye Kalemleri2.866.8812.864.5614.799.1964.803.317
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR34.313.98334.455.77538.039.52334.679.764
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-570.554-1.720.374-1.251.143-870.098
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri966.1588.265.3517.894.4523.263.491
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-224.118-4.461.908-1.668.357-502.640
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)171.4862.083.0694.974.9521.890.753
Net Faaliyet Kar/Zararı-570.554-1.720.374-1.251.143-870.098
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler163.5141.772.3781.520.402242.502
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı335.0003.855.44700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler220.9261.368.601517.527387.992
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-460.134-4.071.055-3.982.982-1.940.300
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler163.5141.772.3781.520.402242.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.7921.152.9933.029.899580.947
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-18.1986.39837.21143.883
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-18.1986.39837.21143.883
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI77.5941.159.3913.067.110624.830
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)77.5941.159.3913.067.110624.830
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları77.5941.159.3913.067.110624.830
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri54.645203.405155.423107.355
Kıdem Tazminatı4.55818.23413.0658.077
Finansman Giderleri-460.134-4.071.055-3.982.982-1.940.300
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.809.190010.455.6595.629.055
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.809.190010.455.6595.629.054
Net YPP (Hedge Dahil)9.809.190010.455.6595.629.054
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 1,4 22,8 A/D A/D 0,6 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULAS 1,36 3,45 3,20 -25,27 -0,29
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi