SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6227 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,56 1.235,69 0,15
BRENT 56,16 55,69 0,84

 UFUK | Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ.

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,11 1,26 0,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Ufuk Yat.Yön.ve Gay. AŞ.
Kuruluş 05.12.1995
Faal Alanı Finansal Kiralama
Telefon (0216)5701500
Faks (0216)5701555
Adres Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sk. K:3 No: 1/A Ataşehir - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar117.405.508136.625.950
Ödenmiş Sermaye46.846.88146.846.881
Net Kâr-4.237.095-739.428

Cari Oranlar

F/K -7,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,52 0,87 -20,00 -10,49
USD -2,26 5,00 -35,26 -2,14
Göreceli -4,01 -5,68 -33,86 1,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar97.649.84192.941.702237.008.427100.945.587
Nakit ve Nakit Benzerleri559.7433.321.0143.080.532536.921
Finansal Yatırımlar27.27230.756134.402.27227.992
Ticari Alacaklar53.130.79657.589.24262.663.51264.221.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.622.32731.246.01535.023.42034.659.307
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar309.703754.6751.838.6911.499.557
(Ara Toplam)97.649.84192.941.702237.008.427100.945.587
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar200.233.861216.238.47699.158.408233.980.900
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar100.150.000116.700.0000134.500.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller88.001.69588.000.00088.000.00088.000.000
Maddi Duran Varlıklar1.058.8931.067.2931.111.3351.083.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.6479.58411.52113.458
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı11.015.62610.461.5999.825.33710.134.291
Diğer Duran Varlıklar00210.215249.765
TOPLAM VARLIKLAR297.883.702309.180.178336.166.835334.926.487
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler180.426.878172.503.278149.075.794117.256.517
Finansal Borçlar176.316.353168.911.70748.806.43418.470.442
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.413.558835.15597.114.44196.138.727
Diğer Borçlar591.532585.014525.234469.398
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.492.2321.479.3671.515.5571.514.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler613.203692.0351.114.128663.145
(Ara Toplam)180.426.878172.503.278149.075.794117.256.517
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.31650.95031.191.01963.359.237
Finansal Borçlar0031.133.82063.309.940
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları51.31650.95057.19949.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar117.405.508136.625.950155.900.022154.310.733
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.405.508136.625.950155.900.022154.310.733
Ödenmiş Sermaye46.846.88146.846.88146.846.88146.846.881
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.854.25012.854.2506.376.66112.472.269
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları64.507.65664.507.65664.889.63855.576.507
Dönem Net Kar/Zararı-4.237.095-739.4281.717.4309.313.130
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.566.18413.156.59136.069.41230.101.946
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR297.883.702309.180.178336.166.835334.926.487
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.752.5984.287.8002.125.0500
Satışların Maliyeti (-)-2.726.146-1.714.894-837.3330
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.026.4522.572.9061.287.7170
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.026.4522.572.9061.287.7170
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.029.998-1.645.299-565.466-548.249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri330.765232.745122.382264.307
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-138.348-9.449-2.094-6.326.636
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.8711.150.903842.539-6.610.578
Net Faaliyet Kar/Zararı1.996.454927.607722.251-548.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler23.569.72015.167.7616.193.5425.697.755
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.249.053-17.325.131-5.721.064-6.584.777
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0001.313.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.490.462-1.006.4671.315.017-6.183.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-625.384-537.062-316.3031.415.471
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000868.552
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-625.384-537.062-316.303546.919
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-5.115.846-1.543.529998.714-4.768.497
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)878.751804.101712.05014.081.627
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.237.095-739.4281.710.7649.313.130
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.237.095-739.4281.710.7649.313.130
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri31.01920.68210.48726.899
Kıdem Tazminatı1.9721.9614396.075
Finansman Giderleri-30.249.053-17.325.131-5.721.064-6.584.777
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-84.625.909-68.475.38244.213.71546.701.700
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-84.625.909-68.475.38244.287.10246.773.637
Net YPP (Hedge Dahil)-84.625.909-68.475.38244.213.71546.773.637
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UFUK 1,2 A/D A/D A/D 0,5 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
UFUK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.