SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7890 5,7861 0,05
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Tukaş Hisse Senedi | TUKAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,37 5,57 2,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 79,0 77,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Tukaş
Kuruluş 13.02.1962
Faal Alanı Başta Salça, Konserve ve Turşu olmak üzere her türlü gıda maddeleri üretimi, yurt içinde ve dışında pazarlanması.
Telefon (0232)8651555
Faks (0232)8651145
Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No: 51 35880 Torbalı - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar186,3174,6
Ödenmiş Sermaye272,6272,6
Net Kâr11,735,6

Cari Değerler

F/K 33,3
FD/FAVÖK 17,6
PD/DD 7,7
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%) 2,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 2,2
Piyasa Değeri 1.436,9 mnTL
Net Borç 369,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,77 11,89 56,38 217,47
USD -2,94 10,94 61,45 186,58
Göreceli -2,80 9,94 43,98 207,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
TUKAS0,000,00000,000,00 0 A/D
TUKAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar347.892.377348.862.699408.186.333247.660.596
Nakit ve Nakit Benzerleri12.825.7554.462.4417.871.0845.909.467
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar134.819.18491.215.59962.375.73669.961.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.664.5596.597.37610.219.8899.167.179
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar141.968.292214.744.190261.402.87593.730.322
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar48.614.58731.843.09345.613.50548.189.074
(Ara Toplam)347.892.377348.862.699387.483.089226.957.351
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0020.703.24420.703.245
Duran Varlıklar270.741.305270.010.191223.882.773178.007.830
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar148.500148.500148.500148.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller20.703.24520.703.24500
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar232.418.616230.976.822203.080.211156.281.588
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar277.047247.329355.666250.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı17.193.89717.917.04520.298.39621.327.429
Diğer Duran Varlıklar017.25000
TOPLAM VARLIKLAR618.633.682618.872.890632.069.106425.668.426
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler336.724.716345.443.367379.862.279187.892.158
Finansal Borçlar288.143.527239.817.300221.666.772117.373.346
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar38.992.15795.665.695141.125.66849.820.227
Diğer Borçlar1.206.668587.8131.023.1011.513.048
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.377.1424.537.12400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları3.425.0563.155.7195.599.1344.198.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.580.1661.679.71610.447.60414.987.238
(Ara Toplam)336.724.716345.443.367379.862.279187.892.158
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler95.633.87498.853.20098.215.12092.750.190
Finansal Borçlar93.813.59097.862.37196.885.95791.273.960
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.820.284990.8291.329.1631.476.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar186.275.092174.576.323153.991.707145.026.078
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar186.275.092174.576.323153.991.707145.026.078
Ödenmiş Sermaye272.650.000272.650.000272.650.000272.650.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri000121.454
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.33234.33234.33233.394
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-132.436.412-168.061.882-168.061.876-168.061.883
Dönem Net Kar/Zararı11.684.65235.625.47115.412.2216.661.158
Diğer Özsermaye Kalemleri34.342.52034.328.40233.957.03033.621.955
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR618.633.682618.872.890632.069.106425.668.426
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri156.007.922374.615.196240.649.684147.923.554
Satışların Maliyeti (-)-114.781.503-276.675.032-180.204.108-121.867.644
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.226.41997.940.16460.445.57626.055.910
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.226.41997.940.16460.445.57626.055.910
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.054.518-19.350.967-13.540.876-8.716.394
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.198.264-7.924.754-5.914.806-3.127.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-220.240-652.482-487.807-178.413
Diğer Faaliyet Gelirleri3.670.0339.993.78027.167.0107.974.928
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.414.904-4.912.745-16.337.640-4.253.160
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)34.008.52675.092.99651.331.45717.755.347
Net Faaliyet Kar/Zararı32.753.39770.011.96140.502.08714.033.579
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00368.45615.447
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-328.28200
Diğer Gelir ve Giderler-50.308-629.272-835.555-550.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı33.958.21874.135.44200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler6.265.3921.914.72317.093.3845.746.515
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-27.815.384-47.525.938-61.919.388-26.658.860
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-50.308-957.554-467.099-534.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.408.22628.524.2276.038.354-3.691.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-723.5747.101.2449.373.86710.353.023
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-723.5747.101.2449.373.86710.353.023
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI11.684.65235.625.47115.412.2216.661.158
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)11.684.65235.625.47115.412.2216.661.158
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları11.684.65235.625.47115.412.2216.661.158
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.543.9935.831.8196.799.9003.449.398
Kıdem Tazminatı0259.591029.713
Finansman Giderleri-27.815.384-47.525.938-61.919.388-26.658.860
Yurtiçi Satışlar136.743.945321.556.090208.885.445133.792.308
Yurtdışı Satışlar26.517.92578.617.61449.321.34127.166.801
Net Yabancı Para Pozisyonu-67.602.065-88.720.944-87.626.656-50.682.486
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-67.602.065-88.720.944-87.626.656-50.682.486
Net YPP (Hedge Dahil)-67.602.065-88.720.944-87.626.656-50.682.486
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TUKAS 5,3 33,3 17,6 3,9 7,7 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
TUKAS 5,27 1,53 2,05 51,17 2,31
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi